PRZEDMIOT, NA KTÓRYM STAWIA SIĘ JAKĄŚ RZECZ, SPEŁNIAJĄCY RÓŻNE FUNKCJE, GŁÓWNIE: STABILIZUJĄCĄ ALBO OCHRONNĄ WZGLĘDEM POWIERZCHNI, NA KTÓREJ SIĘ JĄ UMIESZCZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODSTAWKA to:

przedmiot, na którym stawia się jakąś rzecz, spełniający różne funkcje, głównie: stabilizującą albo ochronną względem powierzchni, na której się ją umieszcza (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT, NA KTÓRYM STAWIA SIĘ JAKĄŚ RZECZ, SPEŁNIAJĄCY RÓŻNE FUNKCJE, GŁÓWNIE: STABILIZUJĄCĄ ALBO OCHRONNĄ WZGLĘDEM POWIERZCHNI, NA KTÓREJ SIĘ JĄ UMIESZCZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.130

OWODNIOWCE, ZAPALCZYWOŚĆ, TEORIA KATASTROF, ŚLIZG, DEKLINACJA MIESZANA, PARK SZTYWNYCH, SZANKROID, TRZĘŚLIKOWCE, CIAPATY, AUTOTELICZNOŚĆ, FOLIARZ, SPEKTROMETRIA MASOWA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, SKÓRZAK, ODPOWIEDZIALNY, POJEZIERZE, SZESNASTKA, PIOSENKA AKTORSKA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, SLOW-FOX, PILLATI, NATRYSK, WYSŁUGA LAT, PRZYCISK, ETERYCZNOŚĆ, KONSERWA TYROLSKA, ZAWARTOŚĆ, ZMARTWIENIE, THINK TANK, WZROST ZUBAŻAJĄCY, MODEL, KŁOPOTANIE SIĘ, PRZEDSZKOLE, ROZTROPEK, MORION, MATKA BOSKA GROMNICZNA, PRAŻAK, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, KRĘGOWIEC, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, STYL TOSKAŃSKI, POLE GOLFOWE, WODA POWIERZCHNIOWA, PANCERZ LAMELKOWY, TYBETAŃCZYK, REKULTYWACJA, ŚLEDZIOWATE, KUBEŁ, SILNIK INDUKCYJNY, FUTERKO, ALLEGROWICZ, KOSA, ANGLISTYKA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, RAKI, PRZEPLOTKA, WAGON PULMANOWSKI, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, HIPOTELORYZM, CENTRALA RYBNA, ŻYWY TRUP, WARS, SKRZYNKA, TEATR LALEK, SKALEŃ AWENTURYNOWY, ŻABA SZTYLETOWATA, KOMAR, WAPIENNIK, ZMIANA PATOLOGICZNA, HOTENTOCKI, MIKROFON LASEROWY, TARCZA, LAMPA ŁUKOWA, FARMACEUTA, SROKOSZ, SERYJNY MORDERCA, OBUCH, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, ZASTRZYK, OFICER NAWIGACYJNY, NUMER TAKTYCZNY, TRANSFLUENCJA LODOWCA, PODTLENEK AZOTU, OPERA, MNIEJSZE ZŁO, WALENTYNKA, KRÓLEWICZĄTKO, EKRANOPLAN, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, JEŻ MORSKI, GIMBOPATRIOTA, LAMPA OLEJNA, JĘZYK ANGIELSKI, ANTYNATURALIZM, NIEŻYCZLIWOŚĆ, TEUTOŃSKI, CUKIER ZŁOŻONY, KOALA, IZOMER KONFIGURACYJNY, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, NAGRODA RZECZOWA, TABLICA, PIRYDOKSAMINA, SARNIAK, PROMOCJA, BATSZEBA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, POLE, ZAPŁON, GARUS, JUWENALIA, BLOK, PELIKAN KĘDZIERZAWY, KOLEJ ŻELAZNA, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, ORTOPEDIA, ABOLICJONIZM, ŻURAW, RAMA, KONGA, SPŁATA, ŚWIĄTKI, RÓWNOWAGA OGÓLNA, SYFON, FILOLOGIA ROSYJSKA, PLATFORMA ZACHODNIOEUROPEJSKA, LUTNIA, INŻYNIER DUSZ, ZMAGANIA, TRZYDZIESTKA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, POSKOK, ZGŁAD, PORUSZENIE, BEZSTRONNOŚĆ, PSALM, FAKT, OBEDIENCJA, MOSKWICZ, ŁUPEK ILASTY, POSREBRZANIE, BATY, SPRAWNOŚĆ, WIATRAK HOLENDERSKI, , ROBUR, FILAKTERIA, SACZEK, MASA KRYTYCZNA, KRÓTKA PAMIĘĆ, KAPISZONÓWKA, ZAWISAKOWATE, PRANKO, STREFA BUFOROWA, DIAK, BĘCKI, BACKGROUND, WARUNEK LOKALOWY, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, LUNETA, STARUNEK, BRAT SYJAMSKI, SŁODOWNIA, PASAŻ, ODWAGA CYWILNA, NEOFITA, OKULARY, PŁATNOŚĆ BALONOWA, KOTWICA RYBACKA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, UŻYTEK, FRANKATURA WIELOKROTNA, TYRALIERA, METATEZA, INTERFEJS, WYPŁATA, NAPADZIOR, ROMANSOPISARZ, JĘZOR OSUWISKOWY, SIODEŁKO TURECKIE, DEMÓWKA, HANIEBNOŚĆ, FILAMENT, SUBSKRYBENTKA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, LODOWIEC ALPEJSKI, SZCZUR PACYFICZNY, PIRAMIDA, TEOGONIA, OZONOSFERA, JĘZYK ETIOSEMICKI, HARLEQUIN, SEITAN, SEPARACJONIZM, BALIA, RUNDA, PERCHA, DZIEWIARKA, CZTERY DESKI, WIŚNIÓWKA, DŹWIĘCZNOŚĆ, SOS MORNAY, WILCZA PASZCZA, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, MAGIERA, GRUPA ELIMINACYJNA, PRZEKRASKA, GRAJCAR, WODA-WODA, SUPRESJA, NORNIK PÓŁNOCNY, FIZYKA MATEMATYCZNA, DOBYTEK, PRZEPITA, ALTERNATYWA, BURGER, POLONEZ, BEZGŁOWOŚĆ, SANKI, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, MAMUCIA SKOCZNIA, SIŁA ODŚRODKOWA, PURPURA, KLESZCZE MIĘKKIE, NIERZĄDNICA, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, KANCONETA, WUJ SAM, SCENICZNOŚĆ, HAKER, MANIKIURZYSTKA, WORECZEK, SILNIK JONOWY, ROŚLINA EGZOTYCZNA, ADMINISTRATYWISTA, MOTYW, SZYLD, AMFORA, AZYL, NUR LODOWIEC, WIEK ROZRODCZY, JEGOMOŚĆ PAN, ANATOMIA ROZWOJOWA, MILA KWADRATOWA, NARZECZONY, FIGA Z MAKIEM, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, REZYGNACJA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, NIEŚWIADOMOŚĆ, GEOFIT KŁĄCZOWY, ZWARCIE, BATON, ZŁOŻE OKRUCHOWE, BUFOR, OBRZEŻEK, SAPROFAG, ŚWIATŁO ZIELONE, DEFERENT, ANALOG, WĘZEŁ CIEPLNY, MĘKI TANTALA, OBSZAR WIEJSKI, FILIPINKA, AKUMULACJA, SYLIKON, TERMOOBIEG, ANTYFERROMAGNETYK, SEJM, POSTERUNEK, WSZOŁY, KRAJOBRAZ POGÓRNICZY, MASZYNA TŁOKOWA, DZIAŁ PERSONALNY, SZPILKA, MENISK, WARTKOŚĆ, SILNIK GAZOWY, APLET, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, SINGIEL, CHRONICZNOŚĆ, PORTFEL ELEKTRONICZNY, PANNICA, WYCINEK, KOZA, OBROTNICA, CANZONETTA, HEARST, BIDŁO, GŁOWNIA, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, WYWIAD SKARBOWY, POSTĘPOWANIE, ŁUPEK OSADOWY, KARTA OBCIĄŻENIOWA, SUŁTANAT, ŁUPEK MIKOWY, ?SEKWENCJA PALINDROMOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.130 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT, NA KTÓRYM STAWIA SIĘ JAKĄŚ RZECZ, SPEŁNIAJĄCY RÓŻNE FUNKCJE, GŁÓWNIE: STABILIZUJĄCĄ ALBO OCHRONNĄ WZGLĘDEM POWIERZCHNI, NA KTÓREJ SIĘ JĄ UMIESZCZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT, NA KTÓRYM STAWIA SIĘ JAKĄŚ RZECZ, SPEŁNIAJĄCY RÓŻNE FUNKCJE, GŁÓWNIE: STABILIZUJĄCĄ ALBO OCHRONNĄ WZGLĘDEM POWIERZCHNI, NA KTÓREJ SIĘ JĄ UMIESZCZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODSTAWKA przedmiot, na którym stawia się jakąś rzecz, spełniający różne funkcje, głównie: stabilizującą albo ochronną względem powierzchni, na której się ją umieszcza (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODSTAWKA
przedmiot, na którym stawia się jakąś rzecz, spełniający różne funkcje, głównie: stabilizującą albo ochronną względem powierzchni, na której się ją umieszcza (na 9 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT, NA KTÓRYM STAWIA SIĘ JAKĄŚ RZECZ, SPEŁNIAJĄCY RÓŻNE FUNKCJE, GŁÓWNIE: STABILIZUJĄCĄ ALBO OCHRONNĄ WZGLĘDEM POWIERZCHNI, NA KTÓREJ SIĘ JĄ UMIESZCZA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - PRZEDMIOT, NA KTÓRYM STAWIA SIĘ JAKĄŚ RZECZ, SPEŁNIAJĄCY RÓŻNE FUNKCJE, GŁÓWNIE: STABILIZUJĄCĄ ALBO OCHRONNĄ WZGLĘDEM POWIERZCHNI, NA KTÓREJ SIĘ JĄ UMIESZCZA. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x