ZESTANDARYZOWANY WZORZEC, SZABLON DOKUMENTU CZY SPOSÓBU UJĘCIA PEWNEJ TREŚCI (W FORMIE FIZYCZNEJ - PAPIEROWEJ ALBO W FORMIE WIRTUALNEJ - NP. CAŁY STYL PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ, KOLORYSTYKA, ZNAKI FIRMOWE ETC.), KTÓRY POWINIEN BYĆ WYKORZYSTYWANY W DANEJ FIRMIE, INSTYTUCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FIRMÓWKA to:

zestandaryzowany wzorzec, szablon dokumentu czy sposóbu ujęcia pewnej treści (w formie fizycznej - papierowej albo w formie wirtualnej - np. cały styl prezentacji multimedialnej, kolorystyka, znaki firmowe etc.), który powinien być wykorzystywany w danej firmie, instytucji (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FIRMÓWKA

FIRMÓWKA to:

spotkanie, zebranie, uroczystość, w której udział biorą członkowie danej firmy (na 8 lit.)FIRMÓWKA to:

przedmiot, który jest oryginalny, faktycznie został wyprodukowany przez daną firmę, jest markowy, a nie podrabiany (na 8 lit.)FIRMÓWKA to:

przedmiot (najczęściej reklamowy, promocyjny), który jest oznaczony logo firmy (na 8 lit.)FIRMÓWKA to:

ciastko w kostce, najczęściej biszkopt przekładany kremem lub bitą śmietaną (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESTANDARYZOWANY WZORZEC, SZABLON DOKUMENTU CZY SPOSÓBU UJĘCIA PEWNEJ TREŚCI (W FORMIE FIZYCZNEJ - PAPIEROWEJ ALBO W FORMIE WIRTUALNEJ - NP. CAŁY STYL PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ, KOLORYSTYKA, ZNAKI FIRMOWE ETC.), KTÓRY POWINIEN BYĆ WYKORZYSTYWANY W DANEJ FIRMIE, INSTYTUCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.944

GÓWNOBURZA, ROZWÓJ ZARODKOWY, KURATOR, ZBIERACZ, ROSOŁEK, STRUNA, FIRMÓWKA, JĄDRO PÓŁGRUPY, BÓL DUPY, HORMON STEROIDOWY, PYRETRYNA, EGALITARNOŚĆ, PRZYBYSZ, EKONOMIA DOBROBYTU, DZIŚ, BANDEROLA, MOBIL, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, ALKANNA, JUFERS, STYL WIKTORIAŃSKI, PASZTECIK, KALKA TECHNICZNA, IZBA, WZROST, TABAKIERKA, NANKINY, ŁUCZNIK, STRYJ, CHATEAU, TERMINOLOGIA, HIP-HOP, JEGO MIŁOŚĆ PAN, HERETYK, AROMAT, KULTURYSTYKA, SIŁA SPOKOJU, KLINKIER, LESZCZ, PROFESOR ZWYCZAJNY, TŁUMACZ, UKŁAD RĄBKOWY, ŁOTEWSKI, MARAL, SEJM ROZBIOROWY, EPIFITIA, PODAWACZ, FARBOWANY LIS, ZWYCIĘŻYCIEL, PRZECIWDOWÓD, KRZESŁO KURULNE, STYL WILHELMIŃSKI, BIOLOGIA MEDYCZNA, PION, PAS POOPERACYJNY, TEATR LALEK, KIEROWNIK, KRYNOLINA, SKOK, MIASTO UMARŁYCH, FAKIR, KOLABORACJONISTA, SUPERRAKIETA, FORMALISTA, GRONO, MIT, TEST, KAMERTON GWIZDKOWY, USZYSKO, TOCZENICA, REKLAMOWIEC, BUDOWLANY, NOWINKARSTWO, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, STYL CASUALOWY, PALLADIANIZM, LEJKA, OLEJEK PACZULOWY, STREFA PODMIEJSKA, ZBÓJNICZEK, TREND BOCZNY, POZYCJONER, UBIJACZ, GOTYCYZM, SZAROWIPTERYKS, MONK, PORZĄDNIŚ, KANONISTYKA, OZDOBA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, DOMINANTA, DYCHOTOMIA, KADRA, ZDOBYWCA, ŚMIECH, BEZCELOWOŚĆ, KARTA, KONSUMENT, ŚWIĘTOKRADZTWO, WEHIKUŁ, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, JĘZYK KONGRESOWY, ŻUPAN, CYWIL, ABOLICJONISTA, SAMIEC, STRUKTURALISTA, PASJA, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, RETARDACJA, ZWIASTUN, FILEMON BIAŁOKARKOWY, PAMIĘĆ UKRYTA, PLAN SYTUACYJNY, SZTOS, MONTAŻYSTA, LUKSFER, KOT, FAKTURA, EKSPLANTAT, JĘZYK KREOLSKI, PUSZKA, STREFA UNIKANIA, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, WYKONAWCA, TRUSIA, JĘZYK IZOLOWANY, UDERZENIE, PLEBEJUSZ, FEMINISTA, ORGAN, SZARPANKA, KARTACZ, SPÓR KOMPETENCYJNY, PÓŁSUROWIEC, INTRUZJA, GALARETKA, BIOGEN, GALAKTOLIPID, PRZESŁANIE, CADALSO, OWOC ZŁOŻONY, ŻARTOWNIŚ, KAZUISTYKA, ANTYINTELEKTUALISTA, SPOSÓB, TRANSFORMISTA, EMBRIOGENIA, NARÓD WYBRANY, BARBARZYŃCA, SZKIC, SKRZYNIA, BATALIA, KAZNODZIEJA, POMOC, EFEKT WPIERANIA, UNIWEREK, SMILEY, POLE FIZYCZNE, SZYBKOWAR, STYL, MELINA, BIURO ADRESOWE, KRAJE KOMUNISTYCZNE, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, SKRYTOBÓJCA, MONOPOLISTA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ZBIORNIK BALASTOWY, SUCHAR, ZGNIŁY KOMPROMIS, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, DIAFANOSKOP, EKSEDRA, PRZESZKADZAJKA, AWIZO, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, MIĘSIARZ, KLIKALNOŚĆ, PACZKA, EGZAMIN KWALIFIKACYJNY, DIABEŁ, SZCZYTNICA, LODOWIEC ALPEJSKI, OWOC, CHWIEJNOŚĆ, CZYRACZNOŚĆ, PRĄD MORSKI, KOMBINATORYKA, BAKTERIA, CHŁONNY RYNEK, CEROWACZ, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, ASTERIX, CYNGIEL, KAMERALNOŚĆ, UBOGI, MUGOL, PUDER BRĄZUJĄCY, LENIUSZEK, GHOUL, FILM TRAGIKOMICZNY, MIODOJAD ŻÓŁTOUCHY, MÓZG MATRIOSZKA, STUDNIARZ, POPYT ELASTYCZNY, KOMENDATARIUSZ, GRUCZOŁ TARCZKOWY, ZIELONY SZLAK, STYL MOTYLKOWY, PANTEON, MAKARON, MIODOJAD ZŁOTOLICY, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, FAUL, FILEMON BLADY, PLOTER GRAWERUJĄCY, ZAKŁADKA, MŁODZIAK, OWOC SZUPINKOWY, LEMNID, CEZURA, TERRINA, OCIEKACZ, PEREŁKI, ZAWARTOŚĆ, KIJEK, MAMAŁYGA, WSCHÓD, OKRUSZYNKA, PÓŁZAWODOWIEC, ĆWIARTKA, BEZAN, KOTWICA, BOŻY BOJOWNIK, KASETKA, OKRUCH, INTERWENCJA POSELSKA, WAGA, ENZYM TRAWIENNY, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, BEZA, EMBLEMAT, CHOLEWKA, ODPADY STAŁE, PUNKT APTECZNY, FILEMON SZARY, POWÓDZTWO WZAJEMNE, RZĄD MACIERZY, CZŁOWIEK PRACY, PRASA GADZINOWA, PRZYPAŁOWIEC, KOMBATANCKOŚĆ, TEMPO, PIGUŁKA WIEDZY, SUCHAR, FLAK, MIKROFILM, ŚLIZG STAWOWY, KAMIEŃ PROBIERCZY, LITURGIA, CHORĄŻY, ASOCJALNOŚĆ, POLAROID, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, LUNETA, GALERIA, HEZYCHAZM, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, POLIGYNANDRIA, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, POJAZD, LIMFOSCYNTYGRAFIA, SALAMI, MIERNIK CYFROWY, KLIPS, POTOCZNOŚĆ, OFIARODAWCA, SZEŚCIAN, SZPULKA, TRAPER, TERMOMETR RNA, ODTWÓRCA, CZARNA KSIĘGA, MIKROFON SZPIEGOWSKI, KATALOŃCZYK, LIST DEDYKACYJNY, KOCZOWNIK, BODZIEC DYSTALNY, OBSADA ETATOWA, KONTRGAMBIT PHILIDORA, CONFIT, JĘZYK MANX, AGENT, BEZROLNY, LUDWIK XVI, PRODROM, ZASZŁOŚĆ, WYDATEK SOCJALNY, ?KUPON ZEROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.944 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESTANDARYZOWANY WZORZEC, SZABLON DOKUMENTU CZY SPOSÓBU UJĘCIA PEWNEJ TREŚCI (W FORMIE FIZYCZNEJ - PAPIEROWEJ ALBO W FORMIE WIRTUALNEJ - NP. CAŁY STYL PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ, KOLORYSTYKA, ZNAKI FIRMOWE ETC.), KTÓRY POWINIEN BYĆ WYKORZYSTYWANY W DANEJ FIRMIE, INSTYTUCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESTANDARYZOWANY WZORZEC, SZABLON DOKUMENTU CZY SPOSÓBU UJĘCIA PEWNEJ TREŚCI (W FORMIE FIZYCZNEJ - PAPIEROWEJ ALBO W FORMIE WIRTUALNEJ - NP. CAŁY STYL PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ, KOLORYSTYKA, ZNAKI FIRMOWE ETC.), KTÓRY POWINIEN BYĆ WYKORZYSTYWANY W DANEJ FIRMIE, INSTYTUCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FIRMÓWKA zestandaryzowany wzorzec, szablon dokumentu czy sposóbu ujęcia pewnej treści (w formie fizycznej - papierowej albo w formie wirtualnej - np. cały styl prezentacji multimedialnej, kolorystyka, znaki firmowe etc.), który powinien być wykorzystywany w danej firmie, instytucji (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FIRMÓWKA
zestandaryzowany wzorzec, szablon dokumentu czy sposóbu ujęcia pewnej treści (w formie fizycznej - papierowej albo w formie wirtualnej - np. cały styl prezentacji multimedialnej, kolorystyka, znaki firmowe etc.), który powinien być wykorzystywany w danej firmie, instytucji (na 8 lit.).

Oprócz ZESTANDARYZOWANY WZORZEC, SZABLON DOKUMENTU CZY SPOSÓBU UJĘCIA PEWNEJ TREŚCI (W FORMIE FIZYCZNEJ - PAPIEROWEJ ALBO W FORMIE WIRTUALNEJ - NP. CAŁY STYL PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ, KOLORYSTYKA, ZNAKI FIRMOWE ETC.), KTÓRY POWINIEN BYĆ WYKORZYSTYWANY W DANEJ FIRMIE, INSTYTUCJI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ZESTANDARYZOWANY WZORZEC, SZABLON DOKUMENTU CZY SPOSÓBU UJĘCIA PEWNEJ TREŚCI (W FORMIE FIZYCZNEJ - PAPIEROWEJ ALBO W FORMIE WIRTUALNEJ - NP. CAŁY STYL PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ, KOLORYSTYKA, ZNAKI FIRMOWE ETC.), KTÓRY POWINIEN BYĆ WYKORZYSTYWANY W DANEJ FIRMIE, INSTYTUCJI. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

x