WEKTOR GENETYCZNY, KTÓRY MOŻE UTRZYMAĆ SIĘ I REPLIKOWAĆ W DWÓCH RODZAJACH KOMÓREK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WEKTOR WAHADŁOWY to:

wektor genetyczny, który może utrzymać się i replikować w dwóch rodzajach komórek (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WEKTOR GENETYCZNY, KTÓRY MOŻE UTRZYMAĆ SIĘ I REPLIKOWAĆ W DWÓCH RODZAJACH KOMÓREK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.347

GŁĘBOKA HOMOLOGIA, JĘZYK ISLANDZKI, FERMENTACJA MLEKOWA, DOMICYL, RUCH, NAROST, STARANIE, NIEMIEC, PIES OZDOBNY, DWA OGNIE, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, DYPTYK, FORMIZM, KINDERBAL, PRZECIWSTOK, OPRYSZCZKA, BERA, ROZPIERACZ, GALICJA, TWÓR, MACICA PODZIELONA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, JĘZOR, PALEC ŚRODKOWY, DOWCIPNIŚ, POPRZECZKA, NEUROGERIATRIA, TEATR, ZWARCIE SZYKÓW, DEOKSYGUANOZYNA, ZIOMKOSTWO, ROZKRZEWICIEL, OSZCZĘDNIŚ, PORÓD NIEWCZESNY, NALOT, WYSPA WULKANICZNA, OKUREK, KUZYN, HODOWLA TKANKOWA, JĘZYK KONGRESOWY, FIZYKA MATEMATYCZNA, ODEZWA, GAWĘDA, STATEK, BRUTALIZM, ODSZCZEPIEŃSTWO, TRANSLATORYKA, KURATOR SZTUKI, ALFABET FONETYCZNY, RANA, AGRANULOCYT, STOPA, SOLFUGI, EONIZM, CYKL WEGETACYJNY, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, HYDROFON, HISTORYZM CEGLANY, ATYPIA, PRZESTRZEŃ STANU, HIEROTOPOGRAFIA, CHOROLOG, NATURYZM, DZIWNY ATRAKTOR, DŻDŻOWNICA, DŻOLER, KOLANO, WĘZEŁ SA, KORKOCIĄG, KAZUISTYKA, JOGURCIK, FLUORESCENCJA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, KRYSZNAIZM, ZALOTNIK, WOLEJ, METEOR, SŁUŻBA, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, SZTAJEREK, RONDO, PARASZA, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, ATAK, KOPUŁA GEODEZYJNA, NADBUDOWA, ŚRÓDKOŚCIE, TRANSWESTYTA, OSŁONA, TERYNA, POPRZEDNICA, MANIPULATOR, PERYFERYJNOŚĆ, TENOR LIRYCZNY, PIONIER, ELEKTRONOWOLT, KANTATA, AFEKTYWNOŚĆ, ZAPALNOŚĆ, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, BUDA, NIEUCHRONNOŚĆ, PRZEMYTNIK, HARACZOWNIK, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, PLANKTON WIRÓWKOWY, PREZBITER, LIŚCIENIE, OSTATKI, KURONIÓWKA, WIELKI PIEC, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, IZOKWANTA, WIDEOMAN, ZASADA PODCZEPIENIA, GORETEKS, AMBASADOR, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, SKAŁKA, WSZY, ASTROCHEMIA, STRÓJ WIECZOROWY, OGÓR, GRAFIKA, WYDATKI KONSUMPCYJNE, NEURON LUSTRZANY, TŁUMACZKA, BURŻUJSTWO, KOTEWKA, DYNAMICZNOŚĆ, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, STADIALNOŚĆ, PERKUSJA ELEKTRONICZNA, BIBLIOTEKA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, PRAWY RWACZ, MAMMOLOGIA, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, MATKA, CHOROBA FONGA, MAGNESIK, HAWAJSKI, ORTOPTYSTKA, FAZA ROZKWITU, BACHATA, ANARCHISTA, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, SZTUCZNA INTELIGENCJA, PIJAR, SZALENIEC, RÓG, STRZAŁECZKA, POPLECZNICTWO, NOWA MIOTŁA, LISTOWNICA, SAMOUK, DEMON, KOLOR LOKALNY, DASZEK, CHIRURGIA DZIECIĘCA, SPLOT, PLEBEJUSZ, HIPERPOWIERZCHNIA, WÓZ OPANCERZONY, ANTYREALIZM, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, KROK PÓŁROZKROCZNY, SŁUPEK, WYSTĘPOWANIE, NEWTON, PODSKARBI NADWORNY, OGNIWO ELEKTRYCZNE, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, POMYŚLNY WIATR, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, KABALISTA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, KOLABORANT, ZADRZECHNIA, KAGU, BOBROWISKO, KOBIECOŚĆ, IRREALIZM, NATURYZM, STARTUP, HEKSAPTYK, LANDSKNECHT, NACHLANIE SIĘ, KARIOKINEZA SOMATYCZNA, OWAL KARTEZJUSZA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, FALOWNIK PRĄDU, KRATA PODGRUP, PLATT, GEN PLEJOTROPOWY, EKLIPTYKA, ACHROMATYNA, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, METAMORFIZM WSTECZNY, MONTOWNIA, ZIELONE PŁUCA, ŻMIJA, ODLEGŁOŚĆ, BOMBIARZ, KONGRUENCJA, REASORTACJA GENOWA, WYRWIZĄB, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, DEZADAPTACJA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, KONSONANS, DZIECINNOŚĆ, REEDUKATOR, PLEŚNIAK, NAUKI GEOLOGICZNE, KLĘSKA URODZAJU, OBLECH, POTRZEBA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, OSTOJA, ZŁOŻENIE, PRZEGUBOWIEC, MASZT, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, MIKROMACIERZ DNA, PIĘĆDZIESIĄTKA, CHASER, WABIK, PŁOMIENIE, USTERKOWOŚĆ, PUNKT KATECHETYCZNY, AKT STRZELISTY, ZALEWA, OOLITYT, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, KLEKOTKA, DEPRESJA, OSŁONA, AWIACJA, OSTROŻNOŚĆ, FORK BOMBA, ŚMIECISKO, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, EKONOMIA DOBROBYTU, EUTENIKA, ZOONOZA, TANK, ETANERCEPT, GALARETA, KOTEW, MEDIALNOŚĆ, DACH CZTEROSPADOWY, KANCER, RYBY DRAPIEŻNE, OTWOREK, KATASTROFA KOSMICZNA, NAPARZANKA, STONKA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, NARAMIENNICA, WITEKS CZCZONY, KĄPIEL LECZNICZA, SZYNOBUS, HYBRYDA, OGIEŃ I WODA, BARBARYZACJA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, POLIGYNANDRIA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, UTWÓR WKŁADOWY, POCISK SMUGOWY, TĘTNICA WĄTROBOWA, BUDYNEK NIEMIESZKALNY, PRZEDMURZE, CUG, FATUM, SZANIEC, ŁACIARZ, WŁAMANIE, TŁUK PANCERNY, WODA PO KISIELU, FILOLOGIA ROSYJSKA, RURA CROOKESA, ODKŁAD, AWIOFON, ARGENTYNOZAUR, WYPUSTEK, BALDACHIM, BIZNES WOMAN, GIPS, PORZĄDEK JOŃSKI, FONDUE SEROWE, POKÓJ LEKCYJNY, DZIAD, CUKIER LODOWATY, NAGANA, REGESTRATOR, FILM ANIMOWANY, ?GERMANISTYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.347 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WEKTOR GENETYCZNY, KTÓRY MOŻE UTRZYMAĆ SIĘ I REPLIKOWAĆ W DWÓCH RODZAJACH KOMÓREK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WEKTOR GENETYCZNY, KTÓRY MOŻE UTRZYMAĆ SIĘ I REPLIKOWAĆ W DWÓCH RODZAJACH KOMÓREK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WEKTOR WAHADŁOWY wektor genetyczny, który może utrzymać się i replikować w dwóch rodzajach komórek (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WEKTOR WAHADŁOWY
wektor genetyczny, który może utrzymać się i replikować w dwóch rodzajach komórek (na 15 lit.).

Oprócz WEKTOR GENETYCZNY, KTÓRY MOŻE UTRZYMAĆ SIĘ I REPLIKOWAĆ W DWÓCH RODZAJACH KOMÓREK sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - WEKTOR GENETYCZNY, KTÓRY MOŻE UTRZYMAĆ SIĘ I REPLIKOWAĆ W DWÓCH RODZAJACH KOMÓREK. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast