WADA WZROKU, PRZY KTÓREJ DOBRZE WIDZI SIĘ PRZEDMIOTY POŁOŻONE BLISKO, NATOMIAST TE ODDALONE MAJĄ NIEOSTRE KSZTAŁTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRÓTKI WZROK to:

wada wzroku, przy której dobrze widzi się przedmioty położone blisko, natomiast te oddalone mają nieostre kształty (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WADA WZROKU, PRZY KTÓREJ DOBRZE WIDZI SIĘ PRZEDMIOTY POŁOŻONE BLISKO, NATOMIAST TE ODDALONE MAJĄ NIEOSTRE KSZTAŁTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.946

KUC DALES, PLATFORMA WIDOKOWA, SKARANIE BOSKIE, ANTYPSYCHOLOGIZM, WETERYNARIA, STRUNOOGONOWE, DUSZA TOWARZYSTWA, OBRONA SKANDYNAWSKA, WŁOSKOWATOŚĆ, ZAUROPODOMORFY, MORŚWINY, PEPPERONI, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, DOKUMENTALISTYKA, PROMENADA, PROTEZA, WOLNA KONKURENCJA, SADZE, PANDA, ROZCHWIEJ, KASZLAK, LAMUCKI, CYKL KOSMICZNY, SULFAFURAZOL, NIETYPOWOŚĆ, KANAPA, TOLERASTA, POLITYK, AKCENCIK, PRACA WYJŚCIA, SHONEN-AI, ŚWINKA MORSKA, KOLEGIATA, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, LITERATURA FAKTU, ANTENA YAGI, WYGIB, WARUGA, LOG, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, MAŁA OJCZYZNA, ENUMERACJA, ODTLENIACZ, WOJSKA PANCERNE, TELEFONIA STACJONARNA, ŚPIWÓR MUMIA, ZACHLANIE SIĘ, IKONOGRAFIA, ZASIŁEK CHOROBOWY, MOSKWICZ, EMANACJA, CHOROBA HECKA, DWA OGNIE, NAPÓR, PRZEGRANA, SKOK, ZERO ABSOLUTNE, IDENTYFIKACJA, ŚRODKOWOŚĆ, MAORYJSKI, FLUID, BUSINESSWOMAN, ZŁOTA FUNKCJA, MASKULINIZM, ROBEREK, TUSZ, BETONOWE BUTY, ÓSEMKA, NOUMEN, TURBINA AKCYJNA, MACHANIE RĘKĄ, STRUNOWIEC, PEDOFILSTWO, GOTOWIEC, COACHING, GEODEZJA LEŚNA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, SPIRALA HIPERBOLICZNA, KANGUROSZCZUROWATE, KUCHNIA MOLEKULARNA, BEGINKI, CHOROBA BAKTERYJNA, KOPARKA ZBIERAKOWA, FILOLOGIA WŁOSKA, ANTYLIBERALIZM, KARBUNKUŁ, BRUZDKOWANIE, FILIŻANKA, KATON, BLOK STARTOWY, KOLANO, SHAFTOWANIE SIĘ, BEZUCZUCIOWOŚĆ, OTWARTOŚĆ, KREDKA OŁÓWKOWA, WETKA, SIŁA ODŚRODKOWA, MIECZ, SZCZĘKA, ADMINISTRACJA, PRZESUWALNOŚĆ, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, SILNIK CZTEROSUWOWY, RYM ŻEŃSKI, BARTNIK, INTERNACJONAŁ, COCKTAIL, PRÓG RENTOWNOŚCI, LIST PRZEWOZOWY, ŻYRYTWA, ZAĆMA DOJRZAŁA, GAWOT, MIESZKALNOŚĆ, ROŻEK, NUR LODOWIEC, UPADŁOŚĆ, JEJMOŚĆ, ASYSTA GRAWITACYJNA, ANTEOZAUR, RADIOGALAKTYKA, KARDIOCHIRURGIA, ODPŁYW, UCHO ZEWNĘTRZNE, ZLEWKA, ROTACJA, ROZMNOŻA, TROCZEK ZGINACZY, FILOLOGIA GERMAŃSKA, POLIMER, WIDZENIE SKOTOPOWE, IMPRESYWNOŚĆ, KONTRGAMBIT WINAWERA, BALANTIDIOZA, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, NUŻENIEC LUDZKI, RYGIEL, WESEL, SZYBKI PANCERNIK, NAZWA ZBIOROWA, WIRTUOZERIA, ISKRA, KRÓCIAK, KRENELAŻ, SKRZYNECZKA, STAŁOŚĆ, OBRONA BAŁTYCKA, GRUPA ROZWIĄZALNA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, BOSFOR KIMMERYJSKI, SKORPIONY, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, BOCZEK, GRUPA FOKUSOWA, ZMARZLAK, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, KOPIEC, PROSTE SKOŚNE, DZIKUS, KASA, GŁODOMÓR, SZKŁO LABORATORYJNE, UBÓJ, BETACYZM, WELUR, KOSTIUM, HOWARDYT, MAGENTA, KAWALERIA, MARKI, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, SIEDZISKO, FILOLOGIA KLASYCZNA, JER MIĘKKI, OSZCZĘDNOŚĆ, NEBIWOLOL, WZNOWIENIE, STOPKA, USTERKOWOŚĆ, GŁĘBINA, INTRADA, BLANKI, ŁUP, OFIARA, NEOGOTYK, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, MANIACZKA, KOLEJ, JAGIELLON, KWARTET SMYCZKOWY, BABA JĘDZA, BEZDOTYKOWIEC, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, LATANINA, MLON, ATAK, ARCHAISTA, KALORIA, PRZEMIANA ODWRACALNA, PION, NIMFA, WADA, MIKROGRAFIA, WYROBNIK, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, UMOWA O PRACĘ, ZUPA OGÓRKOWA, SIŁACZ, GRUPA, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, EGZOSZKIELET, STUDENT, AMH, PŁYTKA NAZĘBNA, KANADYJSKI CUTTING HORSE, GRUSZKA ZIEMNA, TERAPIA ODRUCHOWA, CHŁOPEK-ROZTROPEK, BACKGROUND, STACJA KOPULACYJNA, HONORARIUM, WIKARYZM EKOLOGICZNY, ŁZA, PIEC WANNOWY, MIECH, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, DZIEŁO SZTUKI, ADEPTKA, RELIGIA MOJŻESZOWA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, NAŁÓG, MILET, KARKAS, ŚLIZGACZ, OŚRODEK AKADEMICKI, RYBY MORSKIE, ZAŁOM, CUG, SONDAŻOWNIA, WINDSOR, SUNDAJCZYK, ENTOMOLOGIA, MECHANIKA TEORETYCZNA, HIPNOTYK, TARTALETKA, USŁUGA KONSUMPCYJNA, KROKODYLE WŁAŚCIWE, KACZKA, KREOLKA, BUCHTA, NIECZUCIE, ŁOPATKA, PRZEWIJAK, CEROWNIA, AGREGACJA, JEDNORAZOWOŚĆ, PASIBRZUCH, WITACZ, SZYBOLET, ROZGRZEWACZ, TRAWERS, LEPIĘŻNIK BIAŁY, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, KROMKA, BIOETYK, LOGIKA DEONTYCZNA, MADZIARSKI, MOBIL, SOCJETA, PROZODIA, ZASIADKA, THRILLER, GAMELAN, CYKLOTYMIA, PODSTAWCZAK, ZMAGANIA, RAMIENICA OMSZONA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, GEODYNAMIKA, CEWA, AUSTRONEZYJCZYK, TYPOGRAFIA, KABAT, PERYPATETYK, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, ŚWINKA, SPEKTROMETRIA MASOWA, AUREOLA, EKSTRUZJA, WYSZOGRÓD, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, PIGWA POSPOLITA, NADRZEWNE JEŻOZWIERZE, NALOT, WĘZEŁ KOLEJOWY, CIUCIUBABKA, TAPIRY, DRZEWO, ?BIOLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.946 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WADA WZROKU, PRZY KTÓREJ DOBRZE WIDZI SIĘ PRZEDMIOTY POŁOŻONE BLISKO, NATOMIAST TE ODDALONE MAJĄ NIEOSTRE KSZTAŁTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WADA WZROKU, PRZY KTÓREJ DOBRZE WIDZI SIĘ PRZEDMIOTY POŁOŻONE BLISKO, NATOMIAST TE ODDALONE MAJĄ NIEOSTRE KSZTAŁTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRÓTKI WZROK wada wzroku, przy której dobrze widzi się przedmioty położone blisko, natomiast te oddalone mają nieostre kształty (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRÓTKI WZROK
wada wzroku, przy której dobrze widzi się przedmioty położone blisko, natomiast te oddalone mają nieostre kształty (na 11 lit.).

Oprócz WADA WZROKU, PRZY KTÓREJ DOBRZE WIDZI SIĘ PRZEDMIOTY POŁOŻONE BLISKO, NATOMIAST TE ODDALONE MAJĄ NIEOSTRE KSZTAŁTY sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - WADA WZROKU, PRZY KTÓREJ DOBRZE WIDZI SIĘ PRZEDMIOTY POŁOŻONE BLISKO, NATOMIAST TE ODDALONE MAJĄ NIEOSTRE KSZTAŁTY. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast