PEŁZAK - JEDNOKOMÓRKOWY ORGANIZM O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCY SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AMEBA to:

pełzak - jednokomórkowy organizm o zmiennym kształcie ciała, poruszający się ruchem pełzakowatym (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AMEBA

AMEBA to:

rodzaj pierwotniaka z taksonu korzenionóżek; pierwotniak żyjący w środowisku wodnym lub jako pasożyt, występujący w zanieczyszczonych zbiornikach wodnych, jeziorach, stawach (na 5 lit.)AMEBA to:

pełzak z nibynóżkami (na 5 lit.)AMEBA to:

pełzak jednokomórkowy (na 5 lit.)AMEBA to:

pełzak (na 5 lit.)AMEBA to:

pełzający pierwotniak (na 5 lit.)AMEBA to:

inaczej o pełzaku (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PEŁZAK - JEDNOKOMÓRKOWY ORGANIZM O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCY SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.689

KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, TŁUSZCZYK, KORNIJSKI, USTRÓJ, SHOUNENAI, PĘCINA, KASZALOT, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, WASZA WYSOKOŚĆ, RYBY ŁAWICOWE, DOROŻKARSTWO, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, BRUZDKOWANIE, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, CHOROBA THOMSENA, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, PRAWO PIĘŚCI, ZANOKCICA CIEMNA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, ZAKAŻENIE POKARMOWE, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, HAITAŃSKI, CHŁOPEK-ROZTROPEK, GASTRONOMIK, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, ŁUSKOSKÓRNE, ŻYŁA GŁÓWNA GÓRNA, KOSZAROWOŚĆ, MEDYCYNA NUKLEARNA, LEGWAN GŁUCHY, CYNAMON, PSYCHOHIGIENA, WIERTŁO ŚRUBOWE, KONIEC, SZKIELET, DETEKTYW, BLEŻNIA, LITERATURA POPULARNA, PRZYDAŚ, LABORATORIUM GALENOWE, KLUCZ KODOWY, OSKÓREK, TOR WODNY, EPUZER, WIELOPŁETWIEC, TROFEUM ŁOWIECKIE, WOREK, ODLEGŁOŚĆ BIEGUNOWA, ELEKTORAT, RPG, LEJ KONDENSACYJNY, PIGWA POSPOLITA, DOBRO PUBLICZNE, SKÓRZAK, SPOTKANIE OPŁATKOWE, MOTORYKA DUŻA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, RUCH, MIDAZOLAM, ZAKRES POJĘCIOWY, RANA WYLOTOWA, PODNIEBIENIE TWARDE, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, ADEPT, PROZODIA, RZYGOWINY, SZACHOWNICA PUNNETTA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, DRUT, GERANOZAUR, KALEJDOSKOP, MANIKIURZYSTKA, PŁYTA KONTYNENTALNA, CZŁOWIEK PIÓRA, KONCHYLIOLOGIA, STROIK, FIZA, WYŁUDZACZ, ZWIĄZKOWIEC, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, BANK, GEOGRAF, CHRZĄSTKA, KURATOR SZTUKI, ROCK PROGRESYWNY, OSTRONOS WORKOWATY, SZCZOTECZKA, WRZECIONO, PERYASTRON, HAMSUN, IZDEBNIK, SOLENIK, ŚWIATEŁKO W TUNELU, KUŚNIERCZYK, LATAJĄCY SPODEK, NIMFA, NEBIWOLOL, IMPULS, MIASTO OGRÓD, PRZETARG OGRANICZONY, FLESZ, PRZYĆMIENIE, DIZAJNERKA, WYGŁAD TEKTONICZNY, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, WALEC, BU, FEZ, KROPLA, KATAR KISZEK, BEZIDEOWOŚĆ, PRAGERMAŃSKI, PARÓWKA, WIATRAK, WIELOŚCIAN FOREMNY, LUMP, PRYSZNIC, RUCH WSTECZNY, BOSTON, CZARNA SOTNIA, CHRONICZNOŚĆ, GEN PLEJOTROPOWY, LATINO, BĘCNIĘCIE, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, TYP ENDOMORFICZNY, GLORIETKA, LISOWCZYK, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, SUKA, ANALIZA TRANSAKCYJNA, DRINK-BAR, WYŚWIETLARNIA, BRUDNIAK, NADZIEMNOŚĆ, PANNA, NIEOCZYWISTOŚĆ, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, OKRĘT FLAGOWY, FONDUE CZEKOLADOWE, DZIEŃ, SALA, ZAPRAWA, WATAHA, PRZEWÓD, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, RUTYNA, SZCZEP 121, CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, KOTEW, CZAS PÓŁTRWANIA, SKOCZNIA, KARALNOŚĆ, SYSTEMIK, BATUTA, MINA, BINOKLE, ODPŁYW, KOŁEK, URANIDOWATE, CHOROBA ODZWIERZĘCA, SPOCZYNEK, URZĄD IMIGRACYJNY, ŁUSKOWCE, LICHWIARSTWO, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, WZORNIK, TŁOCZARNIA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, TELEMECHANIKA, ZAZDROŚĆ, BOROWIEC, UNTERWALDEN, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, JĘZYK WEHIKULARNY, WYSYP, GARŚĆ, SEZON, KOŃ KLADRUBSKI, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, LEŚNIK, WĘZEŁ, POJAZD, SFERA, WIĘZIENIE, TARANTELA, LOGIZACJA, CZYNNIK TERATOGENNY, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, KOMPLEKS ARENOWY, ODSKOK, FONDUE SEROWE, NISZCZUKA KROKODYLA, PEDET, MŁYNOWNIA, OPUSZKA PRĄCIA, PUNKT PRZYZIEMNY, HIPOSTAZA, KIBLA, NOWOWIERCA, PERŁA, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, SKALEŃ AWENTURYNOWY, KOŃ PRZEWALSKIEGO, WIĘCIOR, SECESJONIZM, FILOLOGIA ANGIELSKA, MUSZELKA, KAPELUSZ, UŁAMEK PIĘTROWY, TENDENCJA, AGRAFA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, PAMIĘĆ, TAŚMA PRODUKCYJNA, SĄŻNISTOŚĆ, ELEKTRYCZNOŚĆ, ANARCHISTKA, KOMPLEKS GLEBOWY, AWANTUROWANIE SIĘ, SIEDZISKO, ESOWNICA, WĄŻ, REGUŁA GLOGERA, POPLECZNICTWO, KOŁATKA, RESPONSORIUM, ORGAN PROMULGACYJNY, CHOCHOŁ, MIKSTURA, ORNITOPTER, UPADŁOŚĆ, SHAFTOWANIE SIĘ, PŁATKI, SZOK TERMICZNY, HUBA, NADNOSIE, PODSKÓRNIA, DELFIN, CHOROBA RITTERA, BATALION, KOMPLEKS, DYLETANT, REAKTOR, GODZINA MILICYJNA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, ŚLIMAK, PAPA TERMOZGRZEWALNA, ARETOLOGIA, ŁYŻKA DO BUTÓW, ODMIANA UPRAWNA, CZAS, WARZELNICTWO, PŁETWA, ŚLIZGAWKA, SUBKULTURA, TURECKI, KOSTKA, GAŁĘZIAK, PIES NA BABY, KATANA, CYKL WYDAWNICZY, OTWARCIE DUSZY, GAWORZENIE, PĄK, PROTOZOOLOGIA, ŻUŻLOBETON, HISZPAŃSKI, DWUWIERSZ, OGNIWO NALEWNE, TRZMIELOJAD, ZAMSZ, FUNT GIBRALTARSKI, NIEUDOLNOŚĆ, STRÓJ PLAŻOWY, BISSEKTIPELTA, NIEŚMIAŁOŚĆ, HEKSAPLOID, TYGIEL, KŁOSEK, STÓŁ, CZEP, FOLK, LECZENIE CHIRURGICZNE, ZROBIENIE MIEJSCA, PILNOWACZ, CZŁONECZEK, OPUSZCZENIE, KOKOSZNIK, FILOZOFIA KRYTYCZNA, MUS, BARWY WOJENNE, ANDROPAUZA, SZKLANKA, PRAWO MOORE'A, REKONSTRUKTOR, TARTALETKA, ?CENTRUM KONFERENCYJNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.689 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PEŁZAK - JEDNOKOMÓRKOWY ORGANIZM O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCY SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PEŁZAK - JEDNOKOMÓRKOWY ORGANIZM O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCY SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AMEBA pełzak - jednokomórkowy organizm o zmiennym kształcie ciała, poruszający się ruchem pełzakowatym (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AMEBA
pełzak - jednokomórkowy organizm o zmiennym kształcie ciała, poruszający się ruchem pełzakowatym (na 5 lit.).

Oprócz PEŁZAK - JEDNOKOMÓRKOWY ORGANIZM O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCY SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - PEŁZAK - JEDNOKOMÓRKOWY ORGANIZM O ZMIENNYM KSZTAŁCIE CIAŁA, PORUSZAJĄCY SIĘ RUCHEM PEŁZAKOWATYM. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x