Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SYTUACJA, W KTÓREJ BADANE ZJAWISKO STABILIZUJE SIĘ I NIE WYKAZUJE TENDECJI DO SPADKU ANI WZROSTU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TREND HORYZONTALNY to:

sytuacja, w której badane zjawisko stabilizuje się i nie wykazuje tendecji do spadku ani wzrostu (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA, W KTÓREJ BADANE ZJAWISKO STABILIZUJE SIĘ I NIE WYKAZUJE TENDECJI DO SPADKU ANI WZROSTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.880

POKUTA, ŻAKINADA, EFEKT RYGLA, TELESKOP, BIAŁA NOC, CHYBOTLIWOŚĆ, POSMAK, CNOTA, EPOLET, KONTAKT, KOALA, WYRÓB TYTONIOWY, KLATCHIAŃSKI, PULSARY, KLUCZ, PUBLIKA, NONAJRON, OSTRONOS, ZŁUDNOŚĆ, EKSKREMENTY, TARCZA, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, WARMIŃSKI, SZARPANKA, RATOWNICTWO, JUDAISTA, WYŁAWIACZ TALENTÓW, WYPŁYW, EKONOMIA ROZWOJU, F, ZARAZA, HIPNOTYK, SZYPUŁKA, BIEŻNIK, KAMARYLA, PRZYRODNIK, UKŁAD PIASECKIEGO, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, KOALESCENCJA, SKÓRZAK, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, ŚWIECIDEŁKO, ERPEG, HEBRAJSKI, LENIWIEC BRUNATNY, LATERALNY TRANSFER GENÓW, PĘCHERZYCA, KOMEDIALNIA, STEKOWCE, FLACHA, PODKOWIEC MAŁY, STUDIUM, GORZELNICTWO, KOLORYSTA, BIBLIOTEKA RUCHOMA, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, REKLAMIARZ, SOLARIUM, KONNICA, CZOPUCH, ŻARTOWNIŚ, MIERNICZY, FONDUE MIĘSNE, WSTRZĄS SEPTYCZNY, SYNERGIA, SZYMEL, APARAT SZPARKOWY, WYDMUSZKA, BOCZNOTRZONOWIEC, NAWALENIE SIĘ, KOZA SAANEŃSKA, SECESJONIZM, TELEFON, CIŚNIENIE TĘTNICZE, IRISH DRAFT, PUZON, PRZENOSICIEL, SZOSZOŃSKI, WYMIENIACZ, PILON, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, REJTERADA, PARZONKA, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, RUCHLIWOŚĆ, NIEDOTYKALNOŚĆ, TROGLODYTA, POTÓWKA, DIATERMIA, JER PRZEDNI, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, GAZ ZIEMNY, UKŁAD NIEINERCJALNY, PARTNER, CHOROBA BRUGADÓW, SZKLANE DOMY, CYLINDER, PĘCHERZYCA, KROPLA W MORZU, AMYLOFAGIA, NACZYNIAK GRONIASTY, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, NORNIK PÓŁNOCNY, WARSTWA ŚCIERALNA, GNEJS OCZKOWY, DRGANIE AKUSTYCZNE, MIASTO OTWARTE, DYNAMIZM, MOTYLEK, GRUPA CZASOWNIKOWA, GEODEZJA SATELITARNA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, BUMERANG, ŁAZIK, JELEŃ SCHOMBURGKA, DEZERTER, JĘZYK ŻYWY, PAKA, LISOWCZYK, LINOWIEC, OKRUCH, PIĘTNASTKA, ROZDRABNIACZ, ZGODNOŚĆ, ASTROFOTOMETRIA, ZASZŁOŚĆ, HARMONIJKA USTNA, WĘDRÓWKA, HOMOFONIA, ŁADOWNIA PUBLICZNA, FUNKCJA EKSPRESYWNA, CZARA, TRZPIEŃ, WARSTWA ZIARNISTA, GŁODÓWKA, PODWÓJNA ARTYKULACJA, TERAPENA KAROLIŃSKA, ASTRONAUTYKA, MNIEMANIE, DREWNO WCZESNE, ODBIJANIE SIĘ, SZARPANINA, GENETYKA POPULACYJNA, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, KOSZATNICZKA, KIRYS, CZARNY FILM, SYRENA OKRĘTOWA, WROTA, BUSINESSMAN, AKTOR KOMICZNY, EDUKATOR, PATRONKA, CYBERNETYZACJA, KULCZYBA, MELODRAMAT, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, IRRADIACJA, API, MYDLARNIA, NASTAWNOŚĆ OKA, ESTETYKA, OPĘTANIE, DOMEK, NIERUCHOMOŚĆ, KORZENIE, PŁOMYCZEK, GRA POJEDYNCZA, PIANOLA, MUCHA, CIEMNOGRÓD, METODOLOGIA, WYZWANIE, SYMULATOR, PAPROTKOWATE, TAKT, IMMUNOGLOBULINA, METALURGIA PROSZKÓW, STATYSTYKA, POWIEŚĆ BRUKOWA, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, NIESAMOISTNOŚĆ, PRZEDMORZE, MAŹNICA, ALEURON, FARBOWANIE SIĘ, OLIGOFAG, BURSZTYNNIK, INTERROGACJA, WIDZENIE PERYFERYJNE, NIESZLACHECTWO, KARTRIDŻ, ŚNIEG, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, ARESZT DOMOWY, ŁOMOT, SPOTKANIE TOWARZYSKIE, EKSPEDYTURA, CYKLOTYMIA, ZOBOJĘTNIANIE, KOKILKA, STWIERDZENIE, ŚMIETANKA, NAJDUCH, KASZANA, CHRZĄSTKA, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, SYNERGIZM, WZGLĄD, GRUCZOLAKORAK, OTRUPKA WESTWOODA, MAORYSKI, KROK DOSTAWNY, SIÓDEMKA, REFREN, POKAZ, POJAZD, TRAFIENIE, POJAZD SILNIKOWY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, SZKOŁA, GORZKA ZGNILIZNA, IMPERIUM KHMERSKIE, WIEŻA STRAŻNICZA, KROK MILOWY, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, ASEKURANT, DEKALKOMANIA, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, NEOKATECHUMENAT, RUSYCYSTYKA, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, PRUSKI DRYL, OTWÓR STRZAŁOWY, TURANIEC, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, JĘZYK ISLANDZKI, CHOROBA RITTERA, KOGNITYWIZM, ALBUM, POKAL, DRAGA, STATEK POWIETRZNY, POLE BEZŹRÓDŁOWE, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, SIARKA ROMBOWA, PODŁOGA, ATYPOWOŚĆ, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, TENIS STOŁOWY, CÓRKA ŚMIECIARZA, KOMPARATYSTYKA, REGENT, ŻYWA LEKCJA, MISJOLOGIA, DUŃSKI, FIZYKA ATOMOWA, KRÓLIK, TEOKRACJA, KINOMANIAK, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, SEKTOR, ŚLICZNOŚĆ, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, SITWA, DŹWIGARKA, GARNEK, CECHOWNIA, JURYDYKA, UCZEŃ, AUT BRAMKOWY, OBÓZ WĘDROWNY, CECHOWNIA, KABARET, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, MUFLA, TERAPSYDY, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, TEOGONIA, FLUIDYZACJA, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, SINICA OBWODOWA, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, FUNKCJA UNIMODALNA, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, JĘZYK ALEUCKI, KOTWICA ZAPASOWA, WAGA MIEJSKA, TUALETA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, DŁOŃ, MONARCHIA STANOWA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, WAŁ, KANAŁ PRZERZUTOWY, DZIEŻKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.880 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: sytuacja, w której badane zjawisko stabilizuje się i nie wykazuje tendecji do spadku ani wzrostu, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA, W KTÓREJ BADANE ZJAWISKO STABILIZUJE SIĘ I NIE WYKAZUJE TENDECJI DO SPADKU ANI WZROSTU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
trend horyzontalny, sytuacja, w której badane zjawisko stabilizuje się i nie wykazuje tendecji do spadku ani wzrostu (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TREND HORYZONTALNY
sytuacja, w której badane zjawisko stabilizuje się i nie wykazuje tendecji do spadku ani wzrostu (na 17 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x