SYTUACJA, W KTÓREJ BADANE ZJAWISKO STABILIZUJE SIĘ I NIE WYKAZUJE TENDECJI DO SPADKU ANI WZROSTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TREND HORYZONTALNY to:

sytuacja, w której badane zjawisko stabilizuje się i nie wykazuje tendecji do spadku ani wzrostu (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA, W KTÓREJ BADANE ZJAWISKO STABILIZUJE SIĘ I NIE WYKAZUJE TENDECJI DO SPADKU ANI WZROSTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.064

MŁYN, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, PEGMATYT, MAANAM, KOLANO, PALEONTOLOGIA, OPŁUCNA ŚCIENNA, WYGŁAD LODOWCOWY, WODA PODSKÓRNA, PEJZAŻ, PRZYPIS BIBLIOGRAFICZNY, KIERUNEK, TROPIK, SOCZEWKA SCHODKOWA, POZA, WOLEJ, HIPOSTAZA, IMPLANTACJA, GŁÓWKA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, ZASTAWKA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, ZEGAR WODNY, CROSSING-OVER, LAMBDA, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, KURZA PAMIĘĆ, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, ZAUROPSYDY, BALON, MARYNISTYKA, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, TWARDY TYŁEK, EKSHIBICJONISTA, MGIEŁKA, PARASOLNIK, ADAMITA, KLASYCZKA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, IMMUNOHEMATOLOGIA, PARTNER, ZABAWA, FESTON, KARTA MOBILIZACYJNA, DAMA, POŻEGNANIE, KLESZCZE MIĘKKIE, OPIEKA TERMINALNA, CHŁOPIEC DO BICIA, WYŻYNY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, ANTYNOMIA, WĄTEK, ZUPA Z GWOŹDZIA, WAMPIR, SPORTÓWKA, DWUDZIESTA CZWARTA, SAMOCHÓD OSOBOWY, WYSYP, ZATRZYMANIE SIĘ, AKCJA IMIENNA, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, PORÓD KLESZCZOWY, DEPRECHA, JĘZYK ROMAŃSKI, TŁOCZARNIA, OTCHŁAŃ, UKŁAD PIASECKIEGO, ZWODNICZOŚĆ, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, PRZYNĘTA, CEFALASPIDY, GAR, SUNDAJKA, RĘCZNOŚĆ, BEZDOTYKOWIEC, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, OBIEG OKRĘŻNY, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, CHOPIN, MATERIAŁ, AMBARAS, MASA KAŁOWA, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, CARVING, DRWINA, KOTLINA KŁODZKA, GERMANISTYKA, TEREN ZIELONY, CZTERY DESKI, OKRES PRZEDRZYMSKI, AUŁ, KARBIDKA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, WSPÓŁBRZMIENIE, WOLNY RODNIK, SUKIENNIK, CUKIER BURACZANY, PIĘTKA, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, BASENIK, SYMULATOR, SUTKA, AUTOTEMATYZM, MEDYCYNA PERSONALNA, CHRONICZNOŚĆ, NAOS, SNICKERS, FOKSTROT, ASYNCHRONIA ROZWOJOWA, SKALA KELVINA, REAKCJA KATALITYCZNA, METAMERIA, ŚMIESZKA, JOGURCIK, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, KONGA, FORMALNOŚĆ, PŁAWA SONAROWA, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, KOLORYSTYKA, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, PRZYBLIŻENIE, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, ULUBIENIEC MUZ, GŁOŚNIK BEZMEMBRANOWY, PLANISFERA, FLUORESCENCJA, TERAPIA BEHAWIORALNA, TRYBADYZM, PŁYTA, FRENOLOGIA, IZOMER KONFIGURACYJNY, ROZŁUPKA, POLICJA DROGOWA, MANDARYŃSKI, STRUMIEŃ, STRZELNICA, BEZROBOCIE SEZONOWE, CZEPNOŚĆ, STARA MALEŃKA, VIOLA DA BRACCIO, DZIWKA, BRYZOMANCJA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, PODATEK EKOLOGICZNY, HARUSPIK, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, GRUBY ZWIERZ, RZUT KAMIENIEM, BALANS, ZADYSZKA, EURO TRANCE, GITARA AKUSTYCZNA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, JEZIORO EUTROFICZNE, WIEK POPRODUKCYJNY, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, SZWARCOWNIK, KOPACZ, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, RZEŹBIARNIA, ODBÓJ, ROZŁUPNOGŁOWCE, BANANA SPLIT, OTWARTOŚĆ, ATAK, DZIENNIK, GEREZA BIAŁOBRODA, KOLACJA, TEMPERATURA CURIE, ETYKA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, INŻYNIER DUSZY, LEASING FINANSOWY, OWCA CZTEROROGA, BIAŁACZKA KOTÓW, AEDICULA, URODYNAMIKA, ZARZUTKA, DOM STARCÓW, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, STYLIKÓWKI, KOŁO, ZSTĘPNICA, STEEL PAN, LISOWCZYK, FECHTY, OGNIWO NALEWNE, PŁONIWOWCE, SZKIELET OSIOWY, PLASTYKA, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, UTRAPIENIE, SZCZAWIÓWKA, DOMEK NA DRZEWIE, HEIMAT, TOBOGAN, WYŚCIG SZCZURÓW, EROZJA GENETYCZNA, ROPNIAK, SWAP PROCENTOWY, KOŁNIERZ SZALOWY, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, PRINT, WYROK, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, MORAWSKI, FONDUE SEROWE, RDZENIARZ, PIKOMETR, LOSOWANIE PROSTE, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, CHAŁUPNICA, BIEG, KLUCZ PARTYJNY, PRZĄDKOWATE, PLAŻÓWKA, OBOZOWISKO, CYNGIEL, PODGLĄDACTWO, BROŃ MASZYNOWA, KLUB, KALEKA UMYSŁOWY, REKIN OWSONA, SZMELC, DOBB, ENERGETYKA ODNAWIALNA, ŚLIZGACZ, CIEMNA ENERGIA, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, RÓWNANIE CAŁKOWE, OKRES WEGETACYJNY, MOTOR, PIRACTWO INTELEKTUALNE, KINETYKA CIECZY, LEWOSKRZYDŁOWY, WET, MALARSTWO OLEJNE, WIZJA, OKAZJONALNOŚĆ, CRO-MAGNON, LEASING KAPITAŁOWY, KAPRYŚNIK, CYGANOLOGIA, TAKS, SAWANTYZM, CEL, ROŚLINA DARNIOWA, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, BALERON, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, REWIZJONIZM, PATRON, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, BIAŁA DIETA, ACHEIROPITA, NEUTRALNOŚĆ, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, RPG, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, HARD CORE, IMPREGNATOR, EWAPORAT, NORMA REAKCJI GENOTYPU, SKRYBA, CHODZĄCA POWAGA, CHOROBA KENNEDY'EGO, OPTYKA NIELINIOWA, ARTYSTA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, NAWALANKA, SPAD, KASYNO, ANGEOLOGIA, CHEERLEADERKA, TRÓJBÓJ, SYRENA ALARMOWA, ROZRABIACZ, NERECZNICA VILLARA, KARCIANE DOMINO, ABSOLUT, STEROWANIE ODPORNE, NIEMĘSKOŚĆ, METAL NIESZLACHETNY, DOM DZIECKA, LANDRYNKA, KOŻUSZYSKO, ANTROPOLOG KULTURY, IMMUNOONKOLOGIA, MYSZ DOMOWA, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ?RUCH PRECESYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.064 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA, W KTÓREJ BADANE ZJAWISKO STABILIZUJE SIĘ I NIE WYKAZUJE TENDECJI DO SPADKU ANI WZROSTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA, W KTÓREJ BADANE ZJAWISKO STABILIZUJE SIĘ I NIE WYKAZUJE TENDECJI DO SPADKU ANI WZROSTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TREND HORYZONTALNY sytuacja, w której badane zjawisko stabilizuje się i nie wykazuje tendecji do spadku ani wzrostu (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TREND HORYZONTALNY
sytuacja, w której badane zjawisko stabilizuje się i nie wykazuje tendecji do spadku ani wzrostu (na 17 lit.).

Oprócz SYTUACJA, W KTÓREJ BADANE ZJAWISKO STABILIZUJE SIĘ I NIE WYKAZUJE TENDECJI DO SPADKU ANI WZROSTU sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - SYTUACJA, W KTÓREJ BADANE ZJAWISKO STABILIZUJE SIĘ I NIE WYKAZUJE TENDECJI DO SPADKU ANI WZROSTU. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x