WIERZCHNIA WARSTWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ, PODDANA BEZPOŚREDNIEMU ODDZIAŁYWANIU RUCHU I CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH, MAJĄCA ZABEZPIECZYĆ WARSTWY KONSTRUKCYJNE PRZED BEZPOŚREDNIM ODDZIAŁYWANIEM RUCHU I PRZEDOSTAWANIEM SIĘ WODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WARSTWA ŚCIERALNA to:

wierzchnia warstwa nawierzchni drogowej, poddana bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, mająca zabezpieczyć warstwy konstrukcyjne przed bezpośrednim oddziaływaniem ruchu i przedostawaniem się wody (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIERZCHNIA WARSTWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ, PODDANA BEZPOŚREDNIEMU ODDZIAŁYWANIU RUCHU I CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH, MAJĄCA ZABEZPIECZYĆ WARSTWY KONSTRUKCYJNE PRZED BEZPOŚREDNIM ODDZIAŁYWANIEM RUCHU I PRZEDOSTAWANIEM SIĘ WODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.400

PĘTLA NEFRONU, SZTUCZNY LÓD, RÓWNIK TERMICZNY, AERODYNAMIKA, DEPOZYCJA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, POZBYCIE SIĘ, SZARPANKA, POKŁAD ŁODZIOWY, MAJMA, ŻARŁACZ KARAIBSKI, STELA, POŃCZOSZNIK, FLASZECZKA, STRZYKWY, ANTYCYKLON, KOTŁOWNIA, PODLIZYWACZ, PRZESŁUCHANIE, PAWICOWATE, DODAJNIK, KRAJANKA, PADOK, BRACIA POLSCY, RUCHOMY PIASEK, ŁĄCZNOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, KOSZYKÓWKA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, GENOMIKA FUNKCJONALNA, CYTADELA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, UKŁAD HAMULCOWY, MYSZ ZAROŚLOWA, NAJŚWIĘTSZA OFIARA, KONFESJA, KOMISJA BUDŻETOWA, PŁONNIKI, KIERUNEK, MŁYNOWY, LAKIERNICTWO, TOPIALNIA, KLĄTWA, KOPERCZAKI, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, PORTE-PAROLE, JUMPER, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, MŁOTNIK, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, FIZYKA STATYSTYCZNA, DERMATOGLIFIKA, ODSTĘPSTWO, LINIA, MALARSTWO OLEJNE, PROTOAWIS, PROLETARIAT, TANATOLOGIA, KAPELUSZ, SIATKA, OSTRYGOJAD, ACHROMATYNA, ZARZUTKA, POWIEŚĆ Z TEZĄ, POJAZD KOLEJOWY, TOREBKA, DIAGNOSTA, REWIZOR, BECZKA BEZ DNA, PRZEWODNICZKA, DZIEŻKA, PUŁK, HIPOTEZA ZEROWA, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, SMAR, CHLEB CHRUPKI, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PROSTOLINIOWY, SCHLUTER, WYBIJACZ, OZONOSFERA, RUMSZTYK, REFREN, PRZYBLIŻENIE, PRZYKWIATEK, OKRUSZYNA, KRATKA, ŻABA SZPONIASTA KARŁOWATA, UCZEŃ, LEK PRZECIWBAKTERYJNY, GIEŁDA SAMOCHODOWA, PATRYCJAT, RUCH EUSTATYCZNY, ŻEGLARZ, ANOMALIA POLANDA, SUŁTANIT, PODNÓŻEK, ZAPRZĘG, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, WIERTNIK, PRZEPRÓCH, ORZESZEK PINIOWY, ARMIA, CZARNOSECINIEC, WĄŻ, AMORFICZNOŚĆ, PRZEDSZKOLE, SIAD TURECKI, NIESUBORDYNACJA, ŻABKA, INŻYNIER DUSZY, OBIEKTYWNOŚĆ, PRESTIŻ, SKRYBA, FRUWANIE, KOŁO, REDA, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, KWIATEK, GWIAZDA, HARMONIA, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, EPIKUREIZM, MOTYW, BERNARDYNKA, KAPOK, ARKADA, ORBITA, PARTIA ROSYJSKA, SMAR MASZYNOWY, OSTRONÓG, PIWO, PARASZA, FIGURA, REALNOŚĆ, KIELON, ZIARNIAK, HACKER, WARP, OTORYNOLARYNGOLOGIA, SZTUKA PERFORMATYWNA, PAGINATOR, ISLAMISTA, BAR, UZDATNIANIE WODY, EWANGELIZATOR, PODZIELNIK, KAMERDYNER, PODWÓJ WIELKI, OPŁAKANA NOC, SEKS, STREFA CZASOWA, INTERESOWNOŚĆ, LAWA PODUSZKOWA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, INTERPRETACJA, FORTECA, OSKÓREK, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, ZWÓJKI, SZABAŚNIK, ARABSKI GREYHOUND, ELEGIA, POPYCHADŁO, POLIMORFIZM, MERZYK OBRZEŻONY, KARKAS, RADIANT, GLOTTODYDAKTYKA, ZODIAK, SZARMANT, MARUDA, BLUES, LENIUSZEK, DZWONO, TŁUK PANCERNY, BIOFLAWONOID, KUKICHA, DIBIASI, OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, CYKL HYDROLOGICZNY, MANIERKA, ZWIĄZEK CHELATOWY, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, IDENTYFIKACJA, MOD, GEMISTA, BOGRACZ, WKŁAD, HAJDAMAK, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, LICZBA ATOMOWA, OBRAZ POZORNY, ALLEL DOMINUJĄCY, CHAŁTUROWIEC, PROMIEŃ, KOLEŻANKA PO FACHU, IGLICA, PROTETYKA, SPOCZYNEK, WATA CELULOZOWA, TRZPIEŃ, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, TEORIA INFORMACJI, KANAŁ, SUBWOOFER PASYWNY, GMINNOŚĆ, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, FEDERACJA, ANTYCYPACJA, KADET, ZAKŁADKA, ZATOR, CZEPLIWOŚĆ, TRUFLA, KOKTAJL MOŁOTOWA, NATURALIZM, PRZEZNACZENIE, ROCK PROGRESYWNY, PANNA W WIEKU POBOROWYM, KONSYGNATARIUSZ, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, WYTWÓRCZOŚĆ, B, PUNKT RÓWNONOCNY, JEŹDZIEC APOKALIPSY, MENUET, ROCK, ELEGANT, PRZEDNÓWEK, DYSKWALIFIKACJA, SZKARŁUPNIE, SKOCZNIA NARCIARSKA, ABYSOBENTAL, PRACA ORGANICZNA, WYŻYNY, KONSERWACJA, LIŚCIENIE, KRATER BOCZNY, SZCZELINA SKRZELOWA, ŚMIAŁOŚĆ, ŁĘG OLSZOWY, PRZYGOTOWALNIA, LICZBA WYMIERNA, ARBORETUM, OGRÓDEK JORDANOWSKI, PODKOWIEC MAŁY, ATAWIZM, WYCHODNIA, EKLIPTYKA, ZUBOŻANIE, KUC HACKNEY, SZPIK, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, WYSPA WULKANICZNA, STUDNIÓWKA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, NEUROCHEMIA, ORBITA, PARTIA KATALOŃSKA, BIOETYK, NORMALNOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, KOD DWÓJKOWY, MRÓWKA ŻNIWIARKA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, BABA JĘDZA, PRYNCYPIALISTKA, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, MIERNIKOWIEC, PICOWNIK, MOTYLEK, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, SAMOURZECZYWISTNIANIE, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, SZEW PODNIEBIENNY, IZBA, LINA RATUNKOWA, WIZERUNEK, KONWOJER, CEFALASPIDY, STARA, DEGRESJA PODATKOWA, LEKKA ATLETYKA, KONIEC, INFORMATYKA MEDYCZNA, MIKROFILAMENT, KURA DOMOWA, BAŃKA MYDLANA, PLAMA, JASTRZĘBIE OKO, ADIUWANT, PROWENIENCJA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, PORTKI, NOSACZ, CZASOPISMO, ZNAMIĘ, ?PREMIA GÓRSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.400 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIERZCHNIA WARSTWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ, PODDANA BEZPOŚREDNIEMU ODDZIAŁYWANIU RUCHU I CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH, MAJĄCA ZABEZPIECZYĆ WARSTWY KONSTRUKCYJNE PRZED BEZPOŚREDNIM ODDZIAŁYWANIEM RUCHU I PRZEDOSTAWANIEM SIĘ WODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIERZCHNIA WARSTWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ, PODDANA BEZPOŚREDNIEMU ODDZIAŁYWANIU RUCHU I CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH, MAJĄCA ZABEZPIECZYĆ WARSTWY KONSTRUKCYJNE PRZED BEZPOŚREDNIM ODDZIAŁYWANIEM RUCHU I PRZEDOSTAWANIEM SIĘ WODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WARSTWA ŚCIERALNA wierzchnia warstwa nawierzchni drogowej, poddana bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, mająca zabezpieczyć warstwy konstrukcyjne przed bezpośrednim oddziaływaniem ruchu i przedostawaniem się wody (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WARSTWA ŚCIERALNA
wierzchnia warstwa nawierzchni drogowej, poddana bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, mająca zabezpieczyć warstwy konstrukcyjne przed bezpośrednim oddziaływaniem ruchu i przedostawaniem się wody (na 16 lit.).

Oprócz WIERZCHNIA WARSTWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ, PODDANA BEZPOŚREDNIEMU ODDZIAŁYWANIU RUCHU I CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH, MAJĄCA ZABEZPIECZYĆ WARSTWY KONSTRUKCYJNE PRZED BEZPOŚREDNIM ODDZIAŁYWANIEM RUCHU I PRZEDOSTAWANIEM SIĘ WODY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - WIERZCHNIA WARSTWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ, PODDANA BEZPOŚREDNIEMU ODDZIAŁYWANIU RUCHU I CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH, MAJĄCA ZABEZPIECZYĆ WARSTWY KONSTRUKCYJNE PRZED BEZPOŚREDNIM ODDZIAŁYWANIEM RUCHU I PRZEDOSTAWANIEM SIĘ WODY. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast