OBRAZ PRZEDMIOTU, KTÓRY POWSTAJE W WYNIKU PRZECIĘCIA SIĘ PRZEDŁUŻEŃ PROMIENI RZECZYWISTYCH PO ICH PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBRAZ POZORNY to:

obraz przedmiotu, który powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych po ich przejściu przez układ optyczny (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBRAZ PRZEDMIOTU, KTÓRY POWSTAJE W WYNIKU PRZECIĘCIA SIĘ PRZEDŁUŻEŃ PROMIENI RZECZYWISTYCH PO ICH PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.883

KRUCHOŚĆ, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, OBUDOWA, SABATARIANIN, CETNO, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, KLINGOŃSKI, NORMATYWISTA, MCV, PRAWICA, POHYBEL, WITRYNA, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, ŁAŃCUSZEK, SYNDROM WILKOŁACZY, INTRYGA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, CHIKUNGUNYA, MONOCHROMATYZM, URZĄDZENIE WEJŚCIA, DANE BIOMETRYCZNE, BROCHE, CUKIER MLEKOWY, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, SPEDYTOR, LIŚCIEŃ, NIEDOPUSZCZENIE, DEMENTI, ZBLIŻENIE, OBRAZOBURCA, TRÓJGUZKOWCE, TRACKLISTA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, KALEKA ŻYCIOWY, MIENIE ZAMIENNE, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, ANTAGONISTA, STOPNICA, KAMBIUM WASKULARNE, MULTIPLEKS, ROZETKA, PRAWO MOORE'A, ŁADUNEK BOJOWY, PODATEK PORADLNY, ŁADNICZKA OKAZAŁA, PAJĘCZYNA, UKŁAD LIMBICZNY, OBÓZ KONDYCYJNY, BAKSZTAG, KOŃ POZNAŃSKI, USZKO, NEUROEKONIMIA, BOCIAN, PÓŁKRUCHE CIASTO, POJMANIEC, MICHAŁ, GALERIA, WKŁADKA, URZĄD SKARBOWY, DSS, UBOŻENIE, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, DRZEWO CYTRUSOWE, ANTYLOPA KROWIA, TROLLING, MARŻA ODSETKOWA, WIEŻA, DRESIARZ, KURATOR, OKOCENIE SIĘ, PĘDNIK WODNOODRZUTOWY, BIOLOG MOLEKULARNY, POWIJAK, SUCHY TYNK, INDYWIDUALIZM, SPREJ, KOKSIAK, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, ROZMODLENIE, STYL ZAKOPIAŃSKI, DRZEWKO, FRAGMENTARYZACJA, STARONORDYCKI, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, PROFIL GLEBOWY, ŚPIĄCZKA, PRALUDZIE, GRZECH PIERWORODNY, KORNET, BEZWODNIK, NADGORLIWOŚĆ, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, DOMINACJA ZUPEŁNA, STYLISTYKA, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, INFORMACJA, GRA WYŚCIGOWA, ALLEL DOMINUJĄCY, DEFENSYWA, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, FILTRACJA, DEFINIOWALNOŚĆ, BANDEROWIEC, LICZBA ZESPOLONA, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, BUKOWIANIN, ODKŁAD, BOZON W, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, GNIOTOWATE, ŚLUZAK, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, ŚLIZG, MĄDRALIŃSKI, CHEMIA FIZYCZNA, MARUDA, KRAKOWSKOŚĆ, PION, ODRUCH KOLANOWY, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, CHOROBA KENNEDY'EGO, PODCHLEBSTWO, PIONOWZLOT, KOKSOWNIK, GOSPODARNOŚĆ, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, IKROWIEC, RYBY ŁAWICOWE, MIASTOWOŚĆ, TEATR ELŻBIETAŃSKI, FAKT PRASOWY, HIPPISKA, KOLEJKA GONDOLOWA, ORCZYK, MODEL FIZYCZNY, GRAFIKA INŻYNIERSKA, MANDAT IMPERATYWNY, KOSZT ALTERNATYWNY, KOSTIUMERNIA, PINCZER, SAMOLOT, KROPLÓWKA, KOMBINACJA, MUNGO, BALOWICZ, ROSA, WYRWIZĄB, KATEGORIA OPEN, MA, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, BRAT MNIEJSZY, INDUKCYJNOŚĆ, OBRZEŻE, PRZYBLIŻENIE, REFREN, SUTERYNA, ABSURD NAZWOWY, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, APIKOMPLEKS, KWAS KAMFOROWY, SZKOŁA WYŻSZA, OBIJACZ, ZATRUDNIONY, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, FUNKCJONALIZM, ARCHIWISTA, CHALKOGRAF, PREPROCESOR, FUNKCJA NAZWOWA, MIŁOŚĆ, ODLEWARKA, GEOFIT KŁĄCZOWY, MINISTRANT KSIĘGI, KLEKOT, ŁĄCZNIK, TAŁES, WSPÓŁBRZMIENIE, HEŁM, POSMAK, FOREMKA, TELEMARK, ŚWIATŁO POZYCYJNE, KOŁNIERZ SZALOWY, WYPALANKA, ZNAK KOREKTORSKI, ZAJĄC, AGONIA, TROISTOŚĆ, DOCHÓD NOMINALNY, DEKREMENT TŁUMIENIA, MENUET, NER, PRZERAŹLIWOŚĆ, KWIATUSZEK, ŁAŃCUSZEK, PARNOTA, OKOT, SZCZUDLARZ, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, DOLA, DYWESTYCJA, TEKTONIKA, NUR BIAŁODZIOBY, ŻABKA, JĘZYK CELTYCKI, WYCIĄG, SOK, ROZSADNIK, KONWERGENCJA, POWTARZALNOŚĆ, WACHTA, OOLITYT, PAREMIOGRAF, TYTUŁ NAUKOWY, ORDYNACJA WYBORCZA, ROK PLATOŃSKI, IRTYSZ, NADAKTYWNOŚĆ, WYGADANIE, CZESTER, IDENTYFIKATOR, STŁUCZENIE, DYDAKTYKA OGÓLNA, URZĄDZENIE RADIOWE, NAPÓJ, KOSMOLOGIA, NARYS KLESZCZOWY, TRANSFUZJOLOGIA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, SYSTEM INFORMATYCZNY, TORPEDA, LINIA PODSTAWOWA, KAPELUSZ PANAMSKI, FATALIZM, OSTEOTOMIA, ARTRETYZM, BIAŁA GORĄCZKA, DATARIA, TABLICZKA MNOŻENIA, OSTATNIA WIECZERZA, GONCIARZ, KONTROLA ZARZĄDCZA, MALOWANIE, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, KNAJPA, BUFONADA, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, ŚCISŁY POST, MAGICZNOŚĆ, ŁĄCZNOŚĆ, PANEGIRYSTA, TROFOBLAST, LALA, MINA, KACAPSKI, ŻUŻLOBETON, BRALETKA, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, BOMBER, FIGÓWKA, SŁUGA BOŻY, RZAZ, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, TEMPERA, KOLIBER, LOG, HYBRYDYCZNOŚĆ, DŻYGITÓWKA, IRISH DRAFT, SONATA, DOMINO, LICZEBNIK PORZĄDKOWY, CHOROBA PFEIFFERA, STROFA ALCEJSKA, ZAPIS, EKSTRALIGA, KLIMAT KONTYNENTALNY, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, SKOK TŁOKA, GASIWO, HODOSKOP, KONFIRMACJA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, NAUKOWIEC, CHYTROŚĆ, CAMPUS, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, TRANSWESTYTA, ZGNILEC EUROPEJSKI, DZIECINNOŚĆ, KUZYN, BETONOWE BUTY, KONSULAT, MOSKWICZ, SAMOWYLECZENIE, ?INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.883 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBRAZ PRZEDMIOTU, KTÓRY POWSTAJE W WYNIKU PRZECIĘCIA SIĘ PRZEDŁUŻEŃ PROMIENI RZECZYWISTYCH PO ICH PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBRAZ PRZEDMIOTU, KTÓRY POWSTAJE W WYNIKU PRZECIĘCIA SIĘ PRZEDŁUŻEŃ PROMIENI RZECZYWISTYCH PO ICH PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBRAZ POZORNY obraz przedmiotu, który powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych po ich przejściu przez układ optyczny (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBRAZ POZORNY
obraz przedmiotu, który powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych po ich przejściu przez układ optyczny (na 12 lit.).

Oprócz OBRAZ PRZEDMIOTU, KTÓRY POWSTAJE W WYNIKU PRZECIĘCIA SIĘ PRZEDŁUŻEŃ PROMIENI RZECZYWISTYCH PO ICH PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - OBRAZ PRZEDMIOTU, KTÓRY POWSTAJE W WYNIKU PRZECIĘCIA SIĘ PRZEDŁUŻEŃ PROMIENI RZECZYWISTYCH PO ICH PRZEJŚCIU PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

x