JĘZYK Z POŁUDNIOWEJ GAŁĘZI JĘZYKÓW ATAPASKAŃSKICH, UŻYWANY PRZEZ PONAD 100 TYSIĘCY NAWAHÓW, GŁÓWNIE W AMERYKAŃSKICH STANACH ARIZONA, NOWY MEKSYK, UTAH I KOLORADO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK NAWAHO to:

język z południowej gałęzi języków atapaskańskich, używany przez ponad 100 tysięcy Nawahów, głównie w amerykańskich stanach Arizona, Nowy Meksyk, Utah i Kolorado (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z POŁUDNIOWEJ GAŁĘZI JĘZYKÓW ATAPASKAŃSKICH, UŻYWANY PRZEZ PONAD 100 TYSIĘCY NAWAHÓW, GŁÓWNIE W AMERYKAŃSKICH STANACH ARIZONA, NOWY MEKSYK, UTAH I KOLORADO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.474

WOSK MONTANOWY, TARADAJKA, KRYTERIUM SAVAGE'A, TAWROSZ PIASKOWY, KASA MIESZKANIOWA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, OWCA OLKUSKA, ABREWIATURA, MADAGASKAR, TUNELOWANIE, MARKETING SKOJARZENIOWY, ARENDARZ, CHACHAR, TETRAETYLOOŁÓW, BRAHE, GHISCARSKI, SINOLOGIA, SOPEL, BARCZATKA SOSNÓWKA, KONSTYTUCJA, NAPASTNICZKA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, PĘPAWA WIELOKWIATOWA, OMACNICOWATE, NOMENKLATURA PARTYJNA, JĘZYK NIDERLANDZKI, STAWONOGI, NIKOLAIZM, WYSMUKLICA, FILIPIŃSKI, CEDUŁA, ZĘBIEŁEK KARLICZEK, KŁOBUK, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, TAU, PISMO MUZYCZNE, JARZMO, MLEKO LODOWCOWE, KOLEJ LINOWA, PRIAPEUM, ŻÓŁTA GORĄCZKA, PARLER, CECHA RECESYWNA, TABORYTA, ROZKOSZNIK, KRZESANY, IMPAST, OUTSIDER, BIEL, SKOŃSKI, EKSPRES KOLBOWY, WAGON BREKOWY, FALAKA, BRACHYTRACHELOPAN, ŚWIADCZENIE URLOPOWE, PUCHLINA WODNA, ISTAR, DOSTYCZNA, TEBE, STACJA ZAKŁADOWA, POLEWA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, WALOŃSKI, KOSODRZEWINA, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, ŁĄCZNICOKRĘGIE, ZASADA, KAMEDUŁKA, GRUSZE AZJATYCKIE, KWAS LIZERGOWY, FAWORYT, ŁABA, TONUS MIĘŚNIOWY, JĘZYK PENDŻABSKI, PATRON, MUNICYPIUM, PLEWA, OZÓR, ZULU, SZKŁO, LEBERA, KRETOWINA, JĘZYK FLEKSYJNY, ELIPSOIDA OBROTOWA, BIAŁE WINO, LAMERSTWO, KAJMANY, REKINEK PLAMISTY, SZADOK, RAY-BANY, CHOROBA KŁUSOWA, SARATI, WILGA, LAWENDA, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, KERATOSKOP, ŚCIERWNIKI, KUFF, LEKCJA POGLĄDOWA, GNIOT, PIOCYJANINA, CIĄG GEOMETRYCZNY, PISZCZAŁKA ORGANOWA, PTASZNIK TRYNIDADZKI, PARUZJA, RYBOŁÓW ZWYCZAJNY, PŁOMIEŃ, IBIS ŁYSY, FORSOWANIE, LINGWETKA, PENSUM DYDAKTYCZNE, OBŁOK SREBRZYSTY, LORETANKA, TORRENS, PIRACTWO, PRZESTRZEŃ BANACHA, MEZOZAURY, OPĘTANY, ZEPPELIN, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, SMUKLENIOWATE, ZASADA POMOCNICZOŚCI, TORBACZE, JEDNOSTKA ENERGII, LITEWSKI, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI, PŁAT CIEMIENIOWY, SZATANKA, WKŁAD BUDOWLANY, JĘZYK KAFIRSKI, STOCKTON, ZBRODNIA STALINOWSKA, MIOTŁA, SYGNAŁÓWKA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, POMPELA, PRZEJRZYSTKA, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, KOSTIUM, PRZESIĄK, WSPÓLNY CZYNNIK, KOMISJA NADZWYCZAJNA, LUKSEMBURGIA, ESENCJA, LUGER, MIKROOTWÓR, TEKA REDAKCYJNA, ZAĆMIENIE, SUSEŁ LAMPARCI, KOREK, TŁUSZCZYK, HALNIAK, KOPIEC, KOŃ OLDENBURSKI, CENA ZBYTU, PATRZAŁKI, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, GMT, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, SZYBOWNICA PÓŁNOCNA, DELFIN POŁUDNIOWY, KAPELUSZ KARDYNALSKI, KRAWATKA KABLOWA, SSAK OWADOŻERNY, KOMINOWE, IMITACJA, KANCLERZ, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, IRANISTAN, APARAT GOLGIEGO, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, BRYŁA KORZENIOWA, FILC, SZENILA, HERBATA CZERWONA, SUMERYJCZYK, NAROST, FOTOTROPIZM, PLEZJOPLEURODON, WIETLICA ALPEJSKA, KATAPULTA, BĄCZEK, NADBUDOWA, AFGAŃSKI, CHYLUS, RACHUNEK LAMBDA, GALASY, GMACHÓWKA CIEŚLA, ARTYKULATOR, DEINSTALACJA, STAROORMIAŃSKI, NOŻYCE CENOWE, NAWIETRZAK, ALGONKIN, PROWINCJA, WĄŻ OSTROGŁOWY, RELIEF PŁASKI, OSTROGI, SKAŃSKI, PKB PER CAPITA, FLEBODIUM ZŁOCISTE, HORMON GONADOTROPOWY, PLASTRON, PONY AMERYKAŃSKI, ALNIKO, NADDATEK, ROSHAR, MINISTER BEZ TEKI, DSS, ALFABET ŁACIŃSKI, SPRZĘŻNICE, PRAWO, KOMŻA, OWCA CZTEROROGA, TACHOGRAM, SOLFUGI, KAZARKA CZUBATA, ADIANTUM KLINOWATE, KORNIJSKI, PODATEK URBARIALNY, TAMANDUA, PERSKI, INIEKCJA STRUMIENIOWA, GRUZIŃSKI, JĘZYK BRETOŃSKI, WARZONKA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, LIST GOŃCZY, POSAG, WIATR HALNY, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, TERYTORIUM POWIERNICZE, GRUCHACZ, CHOROBA BAKTERYJNA, SZAŁAS, SKANER 3D, HESTER, JĘZYK LITERACKI, BEGINKI, GRUPA PROPYLOWA, NEBULIZACJA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, CIRTH, BANDOLET, STAW BIODROWY, DONIESIENIE, DESZCZÓWKA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, SERBOCHORWATYSTYKA, STAN WODY, KALENDARZ CHIŃSKI, ŚWISTEK, POPIELICA, CHONDRYTY, SYSTEM JĘZYKOWY, OGNIOMUR, TELEFON ZAUFANIA, MOWA, KRZESŁO WIEDEŃSKIE, OBSZAR TRANZYTOWY, GĄSIOREK, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, BABESZJOZA PSÓW, TEATR CIENI, PROMIENNIK, CHŁOPEK, RACJONALIZM, OPIEKUN, MIĘTA KĘDZIERZAWA, UNIWERSYTECKOŚĆ, NOTACJA, ZIUK, SEKSTANS, ŻÓŁWIE MUŁOWE, SOCZEWKA SCHODKOWA, KOMUNIKACJA, WRZÓD TRAWIENNY, WILCZY BILET, LICZBA HITTORFA, CZERKIESKA, STRZAŁKA, KWILAJA, CELLULITIS, ŚCIGACZ TORPEDOWY, KOCIOŁ, FILTRACJA, PRZESZYCIE, NADZÓR INWESTORSKI, ŻNIWA, OSTROŚĆ, POGOŃ ZA RENTĄ, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, BOLOMETR, CHOROBA AUJESKIEGO, REGENERAT, ARIZONA, ?IRGA POZIOMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.474 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z POŁUDNIOWEJ GAŁĘZI JĘZYKÓW ATAPASKAŃSKICH, UŻYWANY PRZEZ PONAD 100 TYSIĘCY NAWAHÓW, GŁÓWNIE W AMERYKAŃSKICH STANACH ARIZONA, NOWY MEKSYK, UTAH I KOLORADO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z POŁUDNIOWEJ GAŁĘZI JĘZYKÓW ATAPASKAŃSKICH, UŻYWANY PRZEZ PONAD 100 TYSIĘCY NAWAHÓW, GŁÓWNIE W AMERYKAŃSKICH STANACH ARIZONA, NOWY MEKSYK, UTAH I KOLORADO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK NAWAHO język z południowej gałęzi języków atapaskańskich, używany przez ponad 100 tysięcy Nawahów, głównie w amerykańskich stanach Arizona, Nowy Meksyk, Utah i Kolorado (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK NAWAHO
język z południowej gałęzi języków atapaskańskich, używany przez ponad 100 tysięcy Nawahów, głównie w amerykańskich stanach Arizona, Nowy Meksyk, Utah i Kolorado (na 11 lit.).

Oprócz JĘZYK Z POŁUDNIOWEJ GAŁĘZI JĘZYKÓW ATAPASKAŃSKICH, UŻYWANY PRZEZ PONAD 100 TYSIĘCY NAWAHÓW, GŁÓWNIE W AMERYKAŃSKICH STANACH ARIZONA, NOWY MEKSYK, UTAH I KOLORADO sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - JĘZYK Z POŁUDNIOWEJ GAŁĘZI JĘZYKÓW ATAPASKAŃSKICH, UŻYWANY PRZEZ PONAD 100 TYSIĘCY NAWAHÓW, GŁÓWNIE W AMERYKAŃSKICH STANACH ARIZONA, NOWY MEKSYK, UTAH I KOLORADO. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x