W BOTANICE: POŁĄCZONE OWOCE POJEDYNCZE, POWSTAŁE Z DROBNYCH KWIATÓW, SKUPIONYCH W KWIATOSTANACH, POŁĄCZONE PRZEZ LISTKI OKWIATU, KTÓRE STAJĄ SIĘ MIĘSISTE W MIARĘ DOJRZEWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OWOCOSTAN ORZESZKOWY to:

w botanice: połączone owoce pojedyncze, powstałe z drobnych kwiatów, skupionych w kwiatostanach, połączone przez listki okwiatu, które stają się mięsiste w miarę dojrzewania (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BOTANICE: POŁĄCZONE OWOCE POJEDYNCZE, POWSTAŁE Z DROBNYCH KWIATÓW, SKUPIONYCH W KWIATOSTANACH, POŁĄCZONE PRZEZ LISTKI OKWIATU, KTÓRE STAJĄ SIĘ MIĘSISTE W MIARĘ DOJRZEWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.303

WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, ISTOTA ZBITA, TREPY, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, KARCIANE DOMINO, STOIK, GWIAZDA, DYSKURSYWNOŚĆ, MIKS, MASZYNA TŁOKOWA, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, CHLOASMA, CERKIEW BOJKOWSKA, BANKROFT, PALLASYT, ŁUBIANKA, OBRONA SŁOWIAŃSKA, WŁAMANIE, CZEKOLADZIARNIA, GŁĘBIA OSTROŚCI, ZADYCHRA POSPOLITA, CYMES, OBIEKTYWNOŚĆ, BANIAK, GEN WĘDRUJĄCY, URZĄDZENIE WEJŚCIA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, CZUWAK, AEROZOL BIOLOGICZNY, KONTRAKT TERMINOWY, DIETA KOPENHASKA, REFLEKTOR, NAWÓZ SZTUCZNY, APOSTOŁ, FILM MUZYCZNY, STACJA TELEWIZYJNA, SYSTEM KRAKOWSKI, ZWIĄZKOWIEC, APTAMER, STĘP, SIEDZISKO, AKTYWNOŚĆ, DZIELNICOWY, HAMULEC NAJAZDOWY, NISZCZUKA KROKODYLA, BEZAWARYJNOŚĆ, CAŁUSEK, ROŻEK, TRANSLATOR, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, GEOCHEMIA ORGANICZNA, KUBEK, OTWARCIE DUSZY, KOMISJA NADZWYCZAJNA, CZARNY FILM, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, GŁADKOMÓZGOWIE, TECHNIKA ANALOGOWA, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, JASNOŚĆ WIZUALNA, UCHWYT ZACISKOWY, BYSTROŚĆ, OTW, CYLINDEREK, KORONKARZ, DEKALOG, RUCH PRECESYJNY, TOROS, WEKTOR WAHADŁOWY, MER, PILON, KAZUISTYKA, SOLARZ, HETEROSFERA, PODATEK OBROTOWY, WADA DREWNA, KABARET, FAŁD GŁOSOWY, CHARAKTERYSTYKA, ANTYKWARNIA, ELAM, CHEMIA ANALITYCZNA, WÓZEK, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, WAHACZ, WZGLĄD, CYLINDER, METROPOLIA, ŻYDOWSKI PROCENT, MAGHREB, MIŚ, KOLEJKA GÓRSKA, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, PINGWIN RÓWNIKOWY, ANTIFA, RANITYDYNA, POPITA, NARRATOR, TAMBOREK, NIEOBLICZALNOŚĆ, PARALAKSA, WERSJA LEKTORSKA, SZCZĘŚCIARA, ZWAPNIENIE, UCHWYT NOŻOWY, MORESKA, SNYCERZ, AURORACERATOPS, MASTYKS ASFALTOWY, PRACA, IMMUNOGLOBINA E, DŻIG, ARTYLERZYSTA, LINIA LOTNICZA, PALATOGRAFIA, DEPOZYCJA, HALLING, KRÓLESTWO PERGAMOŃSKIE, PIEG, ROPA, MIĘTA KĘDZIERZAWA, FOTOTROPIZM, SZTYLPA, KSIĘGA ŁAWNICZA, POTENCJAŁ, KIR, CYKLOTYMIA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, DEGRADACJA SPOŁECZNA, KRĄG CZAROWNIC, SITAR, TYMIANEK, NIENOWOCZESNOŚĆ, WYSOKOŚĆ NORMALNA, WINDA, KOSIARKA ROTACYJNA, MORENA BOCZNA, ANATOMIA, CZYNELE, KAPITALISTA, IBISOWATE, MATECZNIK, GRAF PEŁNY, AKUMULATOR ELEKTRYCZNY, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, POLISACHARYD, KOLORYSTYKA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, ZMIANA WSTECZNA, DZBANEK DO ŚMIETANY, SZALKA, PROPORZEC, SZTAMBUCH, WALTORNIA, SKĄPOGUZKOWCE, KREATYZM, BUŁGARSZCZYZNA, SZANIEC, SIATECZKA, PLANTAGENECI, BEARS, KOLUR, MIARA NIEZMIENNICZA, KINO DROGI, HEREZJA, TOLERANCJA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, DZIEŃ, JĘZYK SZKOCKI, BENGALSKI, HACZYK, MECENAT, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, NOSACZ, GALAKTOLIPID, MAKUTRA, CZYNNIK SYTUACYJNY, KUMA, LALKA, ROZEDMA PŁUC, NIEPRZYJACIÓŁKA, KIEREJA, DYSTORSJA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, MEMFIS, GMERK, UNIWEREK, ŚWIATŁA, ASPOŁECZNOŚĆ, KARTA WIZYTOWA, FALA ODBITA, ANORAK, KĘDZIERZAWOŚĆ, ŁĘG JESIONOWY, KARELIA, RZEPIEŃ, MALKONTENCTWO, LANCET, UCHO IGIELNE, BEZROBOCIE UKRYTE, CANZONA, CYKLOP, SUSZARKA, POMPA WYPOROWA, NEKROFAG, NAPRĘŻACZ, SERCE JASIA, BLANKIETOWOŚĆ, ŁADOWNIA PUBLICZNA, PŁYTKI TALERZ, AUTOCHTONICZNOŚĆ, CHORIZO, POLIP, PRĄD ZMIENNY, ACID WESTERN, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, ZEGAR MOLEKULARNY, PRAWA CZŁOWIEKA, CIEMNOGRÓD, BIURO, BŁYSK, ŻYWIOŁ, FUTURE, HIPERTEKST, SHOUNENAI, PUCH, PEPTON, CZAJNICZEK, OBLAT, ZAMSZ, SZAMPION, GLINA ZWAŁOWA, HURTOWNIA, ŁUK TĘCZOWY, SUPRESJA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, KASAK, KOTYLOZAURY, TORFOWISKO NISKIE, CUKIER INWERTOWANY, KURS, IZOLACJONIZM, PIERDOLENIE O SZOPENIE, LANOS, ASTROSPEKTROSKOPIA, TETRAPTYK, ELEGANTKA, MANCA, ŹDZIERSTWO, GAMEPLAY, MONARCHIA DESPOTYCZNA, SAMOZAPŁON, PROTEZA, NIEREGULARNOŚĆ, LEPKOŚĆ CEN, POMADKA, KWASICA MEWALONIANOWA, TRYCHOMONADOZA BYDŁA, POJAZD NIEKOŁOWY, RAD, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, MUNGO, NEOTENIA, PIES STRÓŻUJĄCY, PIGWA POSPOLITA, AURA, ZBÓJNIK, KORKOCIĄG, NIEDYSKRETNOŚĆ, TOWAROZNAWSTWO, INTEGRACJA, TORFOWISKO WYSOKIE, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, OAZA, FIZYKA TEORETYCZNA, KOŃCZYNA, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, MONIT, AUTODESTRUKCJA, NIEZMIARKI, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, JĘZYK HETYCKI, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, BOHATER, ADAMITA, CHRABĄSZCZ, REPARACJA WOJENNA, BĄK, MCLAREN, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, WYŁAM, CZUBATKA, KONFEKCJA, POJNIK, SESJA, LOGIKA MATEMATYCZNA, TRZY KRÓLE, PRASOŁ, PALEC, ?PODKÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.303 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BOTANICE: POŁĄCZONE OWOCE POJEDYNCZE, POWSTAŁE Z DROBNYCH KWIATÓW, SKUPIONYCH W KWIATOSTANACH, POŁĄCZONE PRZEZ LISTKI OKWIATU, KTÓRE STAJĄ SIĘ MIĘSISTE W MIARĘ DOJRZEWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BOTANICE: POŁĄCZONE OWOCE POJEDYNCZE, POWSTAŁE Z DROBNYCH KWIATÓW, SKUPIONYCH W KWIATOSTANACH, POŁĄCZONE PRZEZ LISTKI OKWIATU, KTÓRE STAJĄ SIĘ MIĘSISTE W MIARĘ DOJRZEWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OWOCOSTAN ORZESZKOWY w botanice: połączone owoce pojedyncze, powstałe z drobnych kwiatów, skupionych w kwiatostanach, połączone przez listki okwiatu, które stają się mięsiste w miarę dojrzewania (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OWOCOSTAN ORZESZKOWY
w botanice: połączone owoce pojedyncze, powstałe z drobnych kwiatów, skupionych w kwiatostanach, połączone przez listki okwiatu, które stają się mięsiste w miarę dojrzewania (na 19 lit.).

Oprócz W BOTANICE: POŁĄCZONE OWOCE POJEDYNCZE, POWSTAŁE Z DROBNYCH KWIATÓW, SKUPIONYCH W KWIATOSTANACH, POŁĄCZONE PRZEZ LISTKI OKWIATU, KTÓRE STAJĄ SIĘ MIĘSISTE W MIARĘ DOJRZEWANIA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - W BOTANICE: POŁĄCZONE OWOCE POJEDYNCZE, POWSTAŁE Z DROBNYCH KWIATÓW, SKUPIONYCH W KWIATOSTANACH, POŁĄCZONE PRZEZ LISTKI OKWIATU, KTÓRE STAJĄ SIĘ MIĘSISTE W MIARĘ DOJRZEWANIA. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast