DWUCZŁONOWY SYSTEM NAZEWNICTWA ORGANIZMÓW, W KTÓRYM NA NAZWĘ SKŁADA SIĘ EPITET GATUNKOWY I NAZWA RODZAJOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOMENKLATURA BINOMINALNA to:

dwuczłonowy system nazewnictwa organizmów, w którym na nazwę składa się epitet gatunkowy i nazwa rodzajowa (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DWUCZŁONOWY SYSTEM NAZEWNICTWA ORGANIZMÓW, W KTÓRYM NA NAZWĘ SKŁADA SIĘ EPITET GATUNKOWY I NAZWA RODZAJOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.313

HOWARDYT, RAJD, ŻÓŁW PROMIENISTY, ERA AFITYCZNA, HULK, WANNA, BEZPŁODNOŚĆ, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, KONSONANTYZM, NAPOMNIENIE, PODWOZIE, KAPITULANT, HEBRAJSKI, GRASICA, DZWONY, WIERZBA ENERGETYCZNA, SYSTEM OBRONNY, JEZIORO DYSTROFICZNE, KAMBUZ, SIEĆ, WYPALANKA, CHOMIK DŻUNGARSKI, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, SPŁATA BALONOWA, ZAJĘCZY GRZYBEK, HARD CORE, MINERAŁ ALLOGENICZNY, KRÓLICZARNIA, ŻAKOSTWO, POŁUDNIK STRUVEGO, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, OKRES AMAZOŃSKI, SYSTEM EKONOMICZNY, SZESNASTKA, SIDLISZ PIWNICZNY, MYJNIA SAMOCHODOWA, BULDOG, SYNTAKTYKA, APEKS, RZYM, EON, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, TEORIA HOMOTOPII, ŁASICA, PRACE KONSERWACYJNE, WAŁ, HYCEL, SOWIET, ISTOTA ZBITA, RĘKAWICZNIK, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, DOKUMENTACJA BUDOWY, CZYSZCZARNIA, DAGLEZJA SINA, ZŁOŻENIE UKŁONU, JĘZYK DUŃSKI, SYF, ZAWÓD, PRZESIĘK, D, ALERGOLOGIA, APORT, PŁYN SUROWICZY, INFA, DOMEK, SOLARZ, KOBIETA SPOD LATARNI, ŁOŻE BOLEŚCI, KOMEDIA NISKA, LIŚCIONOS, CHOROBA WRZODOWA, ALNICO, DREPANOZAUR, ŚMIESZKA, TURANIZM, STREETWORKER, SIEROTA SPOŁECZNA, BUKACIARNIA, GENOMIKA FUNKCJONALNA, MAK, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, MENU, ŻABKA, FRYGIJCZYCY, SUROWOŚĆ, EPUZER, NOMOKANON, MATKA BOSKA GROMNICZNA, PRZEWIELEBNOŚĆ, SZTORMLINA, NACIEK JASKINIOWY, MORFOTROPIA, JEDNOKLASÓWKA, ZAIR, TOPOS, PIANKA, INFLACJA JAWNA, ŻÓŁTY TYDZIEŃ, NIMB, WPŁYWOWOŚĆ, DETALISTA, JAPOŃCZYK, GAMEPLAY, TYTAN, KONWOJER, STYL KORYNCKI, TWIERDZENIE ZERMELO, WERBUNEK, PODNÓŻEK, ROZPAD, KOSMOLOGIA, REPUBLIKA FEDERALNA, OKO, KONFIRMACJA, ZRZECZENIE SIĘ, WOLNY RODNIK, KAMERDYNER, BASKINA, KONFESJONAŁ, OPTYKA KWANTOWA, FRAZA, ŁUCZNIK, CEGŁA LICÓWKA, KALWARIA, FILM SAMURAJSKI, GRA KARCIANA, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, FILEMON BIAŁOKARKOWY, DRZEWIAK, GIPSORYT, KATEGORIA GRAMATYCZNA, ZGRAJA, PODKŁAD KOLEJOWY, ABDERA, OŚRODEK, MORGAN, EKONOMIA POZYTYWNA, MAN, ARTROZA, ROBUSTA, BROSZA, UCZELNIA, OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE MŁODYCH LEDNICA 2000, TRYWIALIZM, STAW OSADOWY, PROZODIA, ANALIZA TECHNICZNA, BAJT, PRZEWRÓCENIE SIĘ, KORPUS, LENIWIEC BRUNATNY, PARKIET, GAZPACHO, TREPAK, CAKE-WALK, KOSMOFIZYKA, STYKÓWKA, CIERNIOGŁOWY, BOHEMISTYKA, ZACIESZ, WETA, WYŚCIG, WALC ANGIELSKI, POWINOWATY, SOCJOPSYCHOLOGIA, DEOKSYADENOZYNA, STADIUM ANALNE, SARABANDA, TŁO, MASTYGONEMA, RADAR GEOLOGICZNY, OBCIĄŻNIK, JODEK, KECZUA, ŻAŁOBA, LANE CIASTO, ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA, TELEROBOTYKA, GRA W KARTY, MATERIALIZM EKONOMICZNY, PARADOKS, WODA POZAKLASOWA, HOMOZYGOTA RECESYWNA, KOTWICA, ALBAŃSKI, KOLANÓWKA, CANCA, SATURACJA, LIST KREDYTOWY, ROLADA, FORTE, KATEGORYCZNOŚĆ, RĘCZNIK KĄPIELOWY, KOŃ, GOSPODARKA, MONASTER, BUTNOŚĆ, ROŻEN, ASTRACHAN, BLOK SOCJALISTYCZNY, KLOZET, ŻAGIEW, GARDEROBA, RACHUNEK CIĄGNIONY, JOGURT, OBIEG GWIAZDOWY, ZŁOŻENIE POKŁONU, ZŁOTODESZCZ, ZACHŁYST, MUSZKA, PŁACHETKA, TRANSATLANTYK, KLINIKA ABORCYJNA, AREN, KSIĄŻĘ Z BAJKI, KASA, KLERYK, MOTYW, MEKSYKANKA, KONKURS ŚWIADECTW, STRESIK, RELIGIOLOG, POCIĄG METRA, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, SIEWECZKA, LINGWISTA, MOST PONTONOWY, ETER, ILUZJA PIENIĄDZA, MASKA, DROBINA, MOC, HANDLARKA, GORE-TEX, NIEWYDOLNOŚĆ, FAETON, ZAPASY, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, NIERELIGIJNOŚĆ, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, LICZI, POLAROGRAFIA, KAGU, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, GRA, BERA, MULTIPLEKS, FREDRO, TURANIEC, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, REGENERATOR, KOSTIUMERNIA, CHEMIA, OSMOZA, MIECZ DWURĘCZNY, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, WILCZAR, ŚCIGACZ TORPEDOWY, ŁAMAGA, EPICYKL, ORCZYK, KRATER BOCZNY, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, LUNETA, STRZELNICA, MASELNICZKA, PIRAMIDA, BEZKRĘGOWIEC, STRONA TYTUŁOWA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, TOPIK, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, PORTRECISTA, PALEONTOLOGIA, MIEŚCINA, DOJNICA, DYFERENCJA, UŚMIECH SARDONICZNY, PRZYCISK DZWONKA, BIAŁY KARZEŁ, NIESUBORDYNACJA, TECHNIKA ŚWIETLNA, MAFIJNOŚĆ, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, JĘZYKOZNAWCA, LIPICAN, ZASOBY KOPALIN, WICEHRABIA, NOMENKLATURA BINOMINALNA, RADIOWIEC, SKLEP PAPIERNICZY, GAMBIT GOŃCA, KWADROFONIA, FILOGENETYKA, WRONA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, WYROK, ?FILEMON NOWOKALEDOŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.313 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DWUCZŁONOWY SYSTEM NAZEWNICTWA ORGANIZMÓW, W KTÓRYM NA NAZWĘ SKŁADA SIĘ EPITET GATUNKOWY I NAZWA RODZAJOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DWUCZŁONOWY SYSTEM NAZEWNICTWA ORGANIZMÓW, W KTÓRYM NA NAZWĘ SKŁADA SIĘ EPITET GATUNKOWY I NAZWA RODZAJOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOMENKLATURA BINOMINALNA dwuczłonowy system nazewnictwa organizmów, w którym na nazwę składa się epitet gatunkowy i nazwa rodzajowa (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOMENKLATURA BINOMINALNA
dwuczłonowy system nazewnictwa organizmów, w którym na nazwę składa się epitet gatunkowy i nazwa rodzajowa (na 23 lit.).

Oprócz DWUCZŁONOWY SYSTEM NAZEWNICTWA ORGANIZMÓW, W KTÓRYM NA NAZWĘ SKŁADA SIĘ EPITET GATUNKOWY I NAZWA RODZAJOWA sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - DWUCZŁONOWY SYSTEM NAZEWNICTWA ORGANIZMÓW, W KTÓRYM NA NAZWĘ SKŁADA SIĘ EPITET GATUNKOWY I NAZWA RODZAJOWA. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast