W FONETYCE: PROCES FONETYCZNY POLEGAJĄCY NA POJAWIENIU SIĘ ETYMOLOGICZNIE NIEUZASADNIONEJ GŁOSKI LUB GRUPY GŁOSEK W NAGŁOSIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROTEZA to:

w fonetyce: proces fonetyczny polegający na pojawieniu się etymologicznie nieuzasadnionej głoski lub grupy głosek w nagłosie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PROTEZA

PROTEZA to:

w medycynie: sztuczne uzupełnienie brakującej części ciała lub funkcji narządu (na 7 lit.)PROTEZA to:

substytut, coś, czym zastępuje się coś innego, co wynagradza, ukrywa brak czegoś (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W FONETYCE: PROCES FONETYCZNY POLEGAJĄCY NA POJAWIENIU SIĘ ETYMOLOGICZNIE NIEUZASADNIONEJ GŁOSKI LUB GRUPY GŁOSEK W NAGŁOSIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.242

MEDYCYNA LOTNICZA, SÓL, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, POŁOŻNICA, TRAGICZNOŚĆ, NAWIJACZ, MECHANIKA, PLATFORMA CYFROWA, DINODONTOZAUR, SIEROTA, ATRAPA, PODWOZIE, DYSFONIA, PODSUFITKA, STROIK, BRACHIOZAURY, WIELOETATOWOŚĆ, ŻELAZO, CELNOŚĆ, ULGA, SFERA, IRAŃSKI, POGROMCA, RELISZ, KAFEL, NIEMIECKI, STARY KOŃ, RAK, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, REALNOŚĆ, MATERAC, ALAN, KULTURA STARTEROWA, KSIĘŻNICZKA, AEROLIT, BABKA, CARL, LIQUID, PALIWO SILNIKOWE, JĘZYK DUŃSKI, KARTA RABATOWA, BEAN, KROK MILOWY, FEJHOA, TEORIA DESKRYPCJI, OPIEKUŃCZOŚĆ, DUPLIKACJA, APLET, FREZARKA, METR NA SEKUNDĘ, PRZEPŁYW, KARAITA, LEON, MAK NIEBIESKI, KOMPSOZUCH, JARSTWO, MAŁA OJCZYZNA, ROŚLINA OKOPOWA, WĄSONÓG, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, TURBINA CIEPLNA, GEREZA KRÓLEWSKA, GĘSIARZ, PRZYBŁĘDA, BIEG PŁASKI, FARMAKODYNAMIKA, IMPLEMENTACJA, ZLEWKA, MUSZLA KLOZETOWA, MONTAŻYSTA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, NIEZDOLNOŚĆ, TYGIEL, MIKROMIKRON, ARCYDZIELNOŚĆ, KOPROWINA, PAS, MORFOTROPIA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, FLISAK, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, ACHTERPIK, NAMNAŻANIE, DRABKA, DYPTYK KONSULARNY, SRAKA, IZBA ROZLICZENIOWA, BŁĄD MATERIALNY, WAGA RZYMSKA, SZMATKA, CZECZOTA, ATTYKA, PIEGUSEK, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, DYWDYK, KUTER UZBROJONY, STRZELNICA, ZASADA D'ALEMBERTA, LENIUCH, TAON, SUSZARKA, EKLER, WOK, BARCZATKA GŁOGÓWKA, REGENERACJA, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, INTELIGENCJA WERBALNA, WOLTYŻER, FAJKA, OBRONA ROSYJSKA, HISZPAŃSKIE BUTY, DOLA, LITOSFERA OCEANICZNA, KRYNOLINA, JUKAGIR, GŁÓWKA, WEJŚCIE, BEZUCZUCIOWOŚĆ, PROSAK, ZŁÓG, ODKOS, PARASZKA, ALDEHYD GLICERYNOWY, CZĘŚĆ ZAMIENNA, SSAKI ŻYWORODNE, ZMIANA, CETOLOGIA, ISKRA, WOJNA, KWADRATNIKOWATE, KAJMAN OKULAROWY, HEGEMON, FRONTOLIZA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, PAŃSTWO UNITARNE, BATTERIE, PRZEMIANA POKOLEŃ, GEN RECESYWNY, PONCZOWNICA, NAUKI POLITYCZNE, DRESSING, SCHABOWY, ŁAŃCUCH, POLE DRUMLINOWE, MASZT, LENIWIEC PSTRY, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, WIĘZADŁO KARKOWE, KALENDARZ KOŚCIELNY, PIEROGI, SARDELOWATE, GŁÓD, KENOZOIK, ZESPOLENIE, EROZJA WĄWOZOWA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, MOWA, KNEDLE, MODERNA, PŁYTA OCEANICZNA, WŻER, SEROWNIA, SUBKULTURA, NAŁÓG, ELF, MŁYNOWNIA, JEDWABNIK, WIRUS MAKR, UZBECKI, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, ORBITA PARKINGOWA, WYMIOCINY, POWŁOCZKA, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, KOCIOŁ WIROWY, MARKIZA, PRZYLEPKA, TRAŁ, KURATOR, MYSZ ZAROŚLOWA, PRÓG WYBORCZY, NOWENNA, BIAŁE MIĘSO, CHAŁTURNIK, RÓG, SONDA, KURIER TATRZAŃSKI, HARACZOWNIK, MEMBRANA, ŁOPATA, SKULICE, OBRÓT SYNCHRONICZNY, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, TABLICA CAYLEYA, CINEREA, BRODAWKA SUTKOWA, SPRAWDZIAN, DERYWACJA AFIKSALNA, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, DENDRYT, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, SENES, ŁOPATKA, EKSHIBICJONISTA, NADWYŻKA, APATIA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, BRODAWKA STÓP, POLE, ANAKREONTYK, BAMBUS, PATRIARCHALIZM, STRASZYK, JĘZYK MUNDA, PODRÓŻ, POCZUCIE HUMORU, KOLANO, ZNAJOMY, MAMMOLOGIA, LUWERS, MACH, ETERY, AZJATYCKOŚĆ, ORZECH, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, MATRYCA STRUKTURALNA, TON, KICZA, KURONIÓWKA, MIMETYZM FORMALNY, JĘZYK MACEDOŃSKI, NIEPUNKTUALNOŚĆ, SŁUŻBA, RĘKAWICA, BASEN OCEANICZNY, WYGA, ROZBIERANKA, PRÓBKA, DANIE ARBUZA, MANIFEST, LICZBA WYMIERNA, CHOROBA HALLOPEAU, FIKNIĘCIE KOZŁA, S/Y, EROS, ODRUCH RZEPKOWY, SEMITA, ZASADA PODCZEPIENIA, KRZEMIAN WARSTWOWY, KARTUSZ, KOMAR, FLUID, POLSKI, CYGANKA, PIĘTNO, KOŚCIÓŁ FARNY, PIKIETA, PLUS, BEZPOWROTNOŚĆ, SFIGMOMANOMETR, SŁUPEK, ZBAWICIELKA, POMÓR, BULIONER, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, SZYSZKA, MASKARON, DAŃ, ROMANS, CUKIER ZŁOŻONY, KASZUBSKI, KARA ŁĄCZNA, WOLANT, PATOL, SZYBKI PANCERNIK, CIASTO, KACZKA, LINOWIEC, RYBY, HI HAT, NĘCISKO, KULCZYBA, MIŁOŚĆ, DWUSTUZŁOTÓWKA, JĘZYK URZĘDOWY, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, BRYZG, IMIGRANT, STACJA, OWADY, SKUPIENIE, TOŃ WODNA, KATAPLAZM, JAWNOGRZESZNIK, JĘZYKI AŁTAJSKIE, PRINSEPIA CHIŃSKA, KOALICJANT, SKORPIONY, ?GALARETKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.242 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W FONETYCE: PROCES FONETYCZNY POLEGAJĄCY NA POJAWIENIU SIĘ ETYMOLOGICZNIE NIEUZASADNIONEJ GŁOSKI LUB GRUPY GŁOSEK W NAGŁOSIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W FONETYCE: PROCES FONETYCZNY POLEGAJĄCY NA POJAWIENIU SIĘ ETYMOLOGICZNIE NIEUZASADNIONEJ GŁOSKI LUB GRUPY GŁOSEK W NAGŁOSIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROTEZA w fonetyce: proces fonetyczny polegający na pojawieniu się etymologicznie nieuzasadnionej głoski lub grupy głosek w nagłosie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROTEZA
w fonetyce: proces fonetyczny polegający na pojawieniu się etymologicznie nieuzasadnionej głoski lub grupy głosek w nagłosie (na 7 lit.).

Oprócz W FONETYCE: PROCES FONETYCZNY POLEGAJĄCY NA POJAWIENIU SIĘ ETYMOLOGICZNIE NIEUZASADNIONEJ GŁOSKI LUB GRUPY GŁOSEK W NAGŁOSIE sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - W FONETYCE: PROCES FONETYCZNY POLEGAJĄCY NA POJAWIENIU SIĘ ETYMOLOGICZNIE NIEUZASADNIONEJ GŁOSKI LUB GRUPY GŁOSEK W NAGŁOSIE. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x