ECHINOIDEA - GROMADA MORSKICH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO TYPU SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ KULISTYM, MNIEJ LUB BARDZIEJ SPŁASZCZONYM, RÓŻNORODNIE UBARWIONYM CIAŁEM GĘSTO POKRYTYM WAPIENNYMI, RUCHOMO OSADZONYMI KOLCAMI; ZAMIESZKUJĄ STREFĘ DENNĄ WÓD SŁONYCH O ZASOLENIU POWYŻEJ 20‰ WSZYSTKICH STREF GEOGRAFICZNYCH KULI ZIEMSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEŻOWCE to:

Echinoidea - gromada morskich zwierząt zaliczanych do typu szkarłupni (Echinodermata), charakteryzujących się kulistym, mniej lub bardziej spłaszczonym, różnorodnie ubarwionym ciałem gęsto pokrytym wapiennymi, ruchomo osadzonymi kolcami; zamieszkują strefę denną wód słonych o zasoleniu powyżej 20‰ wszystkich stref geograficznych kuli ziemskiej (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JEŻOWCE

JEŻOWCE to:

gromada dennych szkarłupni; drapieżne, roślinożerne o ruchomych kolcach na pancerzu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ECHINOIDEA - GROMADA MORSKICH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO TYPU SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ KULISTYM, MNIEJ LUB BARDZIEJ SPŁASZCZONYM, RÓŻNORODNIE UBARWIONYM CIAŁEM GĘSTO POKRYTYM WAPIENNYMI, RUCHOMO OSADZONYMI KOLCAMI; ZAMIESZKUJĄ STREFĘ DENNĄ WÓD SŁONYCH O ZASOLENIU POWYŻEJ 20‰ WSZYSTKICH STREF GEOGRAFICZNYCH KULI ZIEMSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.316

WZÓR JAWNY, CHOCHOŁ, ZAPARZACZ, PIECZYNG, MANDAT WOLNY, SUCHY TYNK, SUBIEKTYWISTA, KAUCZUK BUTYLOWY, UKŁAD ADAPTACYJNY, SZPARA, TRÓJKĄT, GÓRALKI, RADZISTA, CZWOROLIST, PASZCZA, KIŚCIEŃ, KAPLICA LORETAŃSKA, KUNDMAN, KIJ, HALA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, KONFIGURACJA, TRĄBOWCE, HRABIANKA, MEMBRANA, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, SZMATA, METAL KOLOROWY, ZAPIS, ŻÓŁTACZKA, MARUDER, WELIN, GIRLANDA, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, DEGRADACJA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, FIGURA DZIOBOWA, BADYL, TRIMER, PIRAMIDA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, KREM, WPŁYWOWOŚĆ, ALGI, SYLWETKA, TRAŁ, INDIANIN, HAITAŃSKI, GRUSZECZKA, KLEJOWNIA, SERCÓWKA, TELEFON ZAMIEJSCOWY, MODLITEWNIA, PODWÓJ WIELKI, ŁAWA, MAŹNICA, GUZ KULSZOWY, SERWISOWIEC, INTERWENIENT UBOCZNY, UKŁAD URBANISTYCZNY, INFORMACJA, POZYCJA TRENDELENBURGA, MARRAN, BEZCZELNOŚĆ, TŁUSZCZYK, PUBLIKA, RZEP, PRZERABIACZ, IGLAK, PAJACYK, REUMATOLOGIA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, ZRZĄDZENIE, OŁTARZYK PRZENOŚNY, HASŁO, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, OGRANICZNIK, NARZĄD RODNY, WIĘŹNIARKA, AMFIUMY, GALERIA, WALENTYNKA, REWALIDACJA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, ZESPÓŁ CAPLANA, SPRZEDAWCA, HYBRYDA, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, EMAKIMONO, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, ISKRA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, ŁOPATECZKA, TAMBURYN, SYFON, GNOJAK, MĄKA SAMOROSNĄCA, KONSERWA, SORKI, SUWNICA, SYMPTOMAT, DOWÓD POŚREDNI, ZUBOŻENIE, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, IDIOMAT, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, NAWÓZ SZTUCZNY, ZABYTEK RUCHOMY, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, CUKIER WANILIOWY, EKSPERT, WYGASZACZ, CHEMIA, TRZONOWIEC, PALLASYT, DEFINIOWALNOŚĆ, ŚWIĘTOKRADZTWO, KOMFORT CIEPLNY, BRIK, PODGARDLE, WROTA LODOWCOWE, TEST, ZAPLECZE SANITARNE, GAPA, PRZECIWUTLENIACZ, ŻABOT, MORS, RYCERZ ROZBÓJNIK, MIKROWENTYLACJA, LAMPKA MAŚLANA, PRAKOLCZATKA, OPAL, LIFTBACK, SKIBKA, ĆWICZENIA, SYMPOZJON, GRUPA ETNICZNA, MOBILE, METEOR, ANKSJOGENIK, KULON, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, SZPRING, MIĘSOŻERNOŚĆ, CZTEROKROTNOŚĆ, OPPERT, KRZEWUSZKA CUDOWNA, KOZAK, EMPIREUM, LISTOWNICOWCE, RZECZ NIERUCHOMA, RZEP, BELKA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, RONDO, WEŁNIANKA, PASIAK, RISOTTO, CYFOMANDRA, KLASA, KONDOMINIUM, DYSK GALAKTYCZNY, MECHANIZM ODPALAJĄCY, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, MAGMA, HALLOWEEN, PASZA, RAJD GWIAŹDZISTY, PROTEST, ŻYWOPŁOCIK, OTWOREK, KASA, CZARNY RYNEK, ATREZJA JELITA GRUBEGO, KACOWE, PRODUKT TRADYCYJNY, ROZTERKA, KLASTER DYSKOWY, KASZTEL, DYFERENCJA, FUSYT, PIPA, NARTA, DZIKI ZACHÓD, MATERIA, NARODZINY, MASA KAŁOWA, ZŁOTODESZCZ, TAUKA, AUTOCAMPING, KOPUŁA PANCERNA, DOBRO INWESTYCYJNE, SEZON REGULARNY, POMYŁKA, WAPNO, ZREKOMPENSOWANIE, PAJĘCZYNÓWKA, CZARCIE NASIENIE, TRANSPOZON, ZAGROŻENIE, MONTAŻOWNIA, WYBUCHOWOŚĆ, ART ROCK, DZIADOWINA, PODPALENIE, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, JACHT ŻAGLOWY, IZOFONA, KRA, KONIKI MORSKIE, KARTA WIZYTOWA, PAJĄK, WŁAŚCIWOŚĆ, KNOT, TYRANEK, DEKANTER, MAŁPKA, STOSUNEK, ALBINOS, WYSIĘK, SIEĆ, PASTWA, JĘZYK ŁACIŃSKI, PADWAN, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, BAT, POPLECZNICTWO, ŚWIETLIK, WAFEL, WARSZTAT STRATEGICZNY, DOKTOREK, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, NIEUKONTENTOWANIE, STARY MALUTKI, PANI, OKRUSZEK, BARCZATKA ŚLIWIENICA, DEOKSYRYBONUKLEAZA, DACH HEŁMOWY, STARTER, KAFAR, TRUST, ŚRODEK TRWAŁY, ATTACHAT, WYSYPKA, ODCZYNNIK, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, KRÓTKODYSTANSOWIEC, SZYBKOŚĆ, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, KUPLER, JAPOŃSKI, POZYCJONER, SŁOWACYSTYKA, POJAZD KOŁOWY, PUSTYNNICA KATOLICKA, MISIO, JĘZYK KREOLSKI, ULUBIENIEC MUZ, STAROBIAŁORUSKI, CIASTO, AMEN, SPODENKI, GODZINA POLICYJNA, WORLD OF WARCRAFT, REKINKOWATE, ASKOCHYTOZA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, PODKATALOG, POST, AMANT, ŻAGIEL REJOWY, RABARBAR, PRZERWANIE, CHOCHOŁEK, PŁAWA SONAROWA, SERWER WIDEO, SYNEREZA, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, MATURKA, LAMA, UMOWA BARTEROWA, DROID, OLIWA, CEDET, TROCINÓWKA, BARKAS, MINOGOKSZTAŁTNE, DOJŚCIE, JAMES, MIEJSCE, ROWER, NEUTRALNOŚĆ, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, PROBLEM, SMUŻKA, ?GARDEROBIANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.316 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ECHINOIDEA - GROMADA MORSKICH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO TYPU SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ KULISTYM, MNIEJ LUB BARDZIEJ SPŁASZCZONYM, RÓŻNORODNIE UBARWIONYM CIAŁEM GĘSTO POKRYTYM WAPIENNYMI, RUCHOMO OSADZONYMI KOLCAMI; ZAMIESZKUJĄ STREFĘ DENNĄ WÓD SŁONYCH O ZASOLENIU POWYŻEJ 20‰ WSZYSTKICH STREF GEOGRAFICZNYCH KULI ZIEMSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ECHINOIDEA - GROMADA MORSKICH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO TYPU SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ KULISTYM, MNIEJ LUB BARDZIEJ SPŁASZCZONYM, RÓŻNORODNIE UBARWIONYM CIAŁEM GĘSTO POKRYTYM WAPIENNYMI, RUCHOMO OSADZONYMI KOLCAMI; ZAMIESZKUJĄ STREFĘ DENNĄ WÓD SŁONYCH O ZASOLENIU POWYŻEJ 20‰ WSZYSTKICH STREF GEOGRAFICZNYCH KULI ZIEMSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEŻOWCE Echinoidea - gromada morskich zwierząt zaliczanych do typu szkarłupni (Echinodermata), charakteryzujących się kulistym, mniej lub bardziej spłaszczonym, różnorodnie ubarwionym ciałem gęsto pokrytym wapiennymi, ruchomo osadzonymi kolcami; zamieszkują strefę denną wód słonych o zasoleniu powyżej 20‰ wszystkich stref geograficznych kuli ziemskiej (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEŻOWCE
Echinoidea - gromada morskich zwierząt zaliczanych do typu szkarłupni (Echinodermata), charakteryzujących się kulistym, mniej lub bardziej spłaszczonym, różnorodnie ubarwionym ciałem gęsto pokrytym wapiennymi, ruchomo osadzonymi kolcami; zamieszkują strefę denną wód słonych o zasoleniu powyżej 20‰ wszystkich stref geograficznych kuli ziemskiej (na 7 lit.).

Oprócz ECHINOIDEA - GROMADA MORSKICH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO TYPU SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ KULISTYM, MNIEJ LUB BARDZIEJ SPŁASZCZONYM, RÓŻNORODNIE UBARWIONYM CIAŁEM GĘSTO POKRYTYM WAPIENNYMI, RUCHOMO OSADZONYMI KOLCAMI; ZAMIESZKUJĄ STREFĘ DENNĄ WÓD SŁONYCH O ZASOLENIU POWYŻEJ 20‰ WSZYSTKICH STREF GEOGRAFICZNYCH KULI ZIEMSKIEJ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ECHINOIDEA - GROMADA MORSKICH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO TYPU SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ KULISTYM, MNIEJ LUB BARDZIEJ SPŁASZCZONYM, RÓŻNORODNIE UBARWIONYM CIAŁEM GĘSTO POKRYTYM WAPIENNYMI, RUCHOMO OSADZONYMI KOLCAMI; ZAMIESZKUJĄ STREFĘ DENNĄ WÓD SŁONYCH O ZASOLENIU POWYŻEJ 20‰ WSZYSTKICH STREF GEOGRAFICZNYCH KULI ZIEMSKIEJ. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x