ZAMKNIĘTY LUB OTWARTY SYSTEM OPERACJI I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, OBEJMUJĄCY WYDOBYCIE RUD ZAWIERAJĄCYCH MATERIAŁY ROZSZCZEPIALNE, ICH TRANSPORT, WYTWARZANIE PALIWA JĄDROWEGO, WYPALANIE PALIWA W REAKTORZE JĄDROWYM ORAZ PRZETWARZANIE I SKŁADOWANIE ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYKL PALIWOWY to:

zamknięty lub otwarty system operacji i procesów technologicznych, obejmujący wydobycie rud zawierających materiały rozszczepialne, ich transport, wytwarzanie paliwa jądrowego, wypalanie paliwa w reaktorze jądrowym oraz przetwarzanie i składowanie odpadów promieniotwórczych (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAMKNIĘTY LUB OTWARTY SYSTEM OPERACJI I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, OBEJMUJĄCY WYDOBYCIE RUD ZAWIERAJĄCYCH MATERIAŁY ROZSZCZEPIALNE, ICH TRANSPORT, WYTWARZANIE PALIWA JĄDROWEGO, WYPALANIE PALIWA W REAKTORZE JĄDROWYM ORAZ PRZETWARZANIE I SKŁADOWANIE ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.511

BLOKADA, ELEMENT, WIRUSY SSDNA, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, EKSPOZYCJA, BELKA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, STRÓJ, DRZEWO MASTYKSOWE, FAJKA POKOJU, KATAR KISZEK, CENZURA, POPARZENIE, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, ASFODEL, SYNOD, DRELICH, SZPALTA, BARCHAN, DEBIUT OTWARTY, SKARB, FANTAZJA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, SZTYLPY, PRZESTĘPNOŚĆ, NORNICA RUDA, POJAZD SILNIKOWY, BECZUŁKOWCE, GATUNEK ALOCHRONICZNY, SĄD KOLEŻEŃSKI, SZYB, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, TERAPENA KAROLIŃSKA, ZIARNKO, STACJA, DEFLEKTOR, SUPERKUTER, HYDRIA, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, WIZA WYJAZDOWA, PRZYRODNI BRAT, STREFA KONWEKTYWNA, DOMENA MAGNETYCZNA, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, PUNKT, KONTROLA SKARBOWA, ZAPAŚĆ KREDYTOWA, USTERZENIE MOTYLKOWE, WERNER, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, BABULINKA, TARLATAN, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, KLASYFIKACJA ABC, MESSINA, KORWIN, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ELUWIUM, ZGORZELINA, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, KRÓLEWICZ, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, FORMA MODULARNA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, RUCH IZOSTATYCZNY, MRÓWKA FARAONA, SĄCZEK, MALARSTWO IKONOWE, FILM SCIENCE-FICTION, BIEG, INWENTURA, RYZYKO NIEWYGASŁE, ZEW, KROPKA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PSYCHODELICZNOŚĆ, ALLEGRO, ZANIECZYSZCZENIE, WYDATKI, FAWOREK, KURATORSTWO, SKUMBRIA, KLASA ŚREDNIA, CYKL MIESIĘCZNY, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ZAMEK, ZAPARCIE, BODZIEC WARUNKOWY, KRZYŻ MALTAŃSKI, INSTYTUT, SPRZEDAŻ, KAMIENICA, CZEREŚNIA, STAW, AKRYL, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, FUNKCJONALIZM, TEUTOŃSKI, EFEKT SNOBIZMU, PRELUDIUM, SZYBKOŚĆ, ODWIERT, KISZKA ZIEMNIACZANA, SKRZELOTCHAWKI, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, RDZEŃ, BURGER, PRZYSTAŃ MORSKA, JASZCZURKA PŁETWIASTA AUSTRALIJSKA, KALIBRACJA, PRANIE PIENIĘDZY, ZBOCZENICA, RISOTTO, DRĄŻEK POGO, ROZROST, TROPIK, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, BIATLON, EMISJA, PANICZĄTKO, ZEŚWIECCZENIE, ANKUS, PULPIT, OŚ LICZBOWA, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, RATOWNIK MEDYCZNY, JASZCZURECZKA, KAMIEŃ NERKOWY, STYLISTKA, KARTA, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, ALPAGA, CARL, KALIPSO, KASKADA, BAZA TRANSPORTOWA, PIECZĘĆ, MUZYKA ELEKTRONICZNA, WARIANCJA FENOTYPOWA, ZAPOŻYCZENIE, WIOŚLARKI, POLEWA, POWIERNICTWO, ZACHŁANNOŚĆ, WYSTRÓJ, WIESZAK, DREN, RYGORYSTKA, ARONIÓWKA, SUMA, KOSZULA, OWOC POZORNY, MAGIEL, LICZARKA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, HUNTER, DELIBERACJA, PŁUG, HISZPAŃSKIE BUTY, PIERSIÓWKA, KLESZCZE MIĘKKIE, GEOGRAFIA FIZYCZNA, JEDNOSTKA ALOKACJI, SZWEDZKOŚĆ, PSZCZOŁA MIODNA, OKRĘT FLAGOWY, PUBLIKA, ORGANDYNA, CZEPIAKI, KORONIARZ KOŃCATY, CYFRONIK, AMORAITA, SKAFOGNATY, COKÓŁ, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, MERZYK OBRZEŻONY, POSZKODOWANY, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, UZYSK, JĘZYK KAFIRSKI, TEREN ZIELONY, BASTEJA, ŁATKA, AMORTYZACJA DEGRESYWNA, SEROKONWERSJA, STYMULATOR, SSAKI ŻYWORODNE, SYSTEM INSTANCYJNY, BETA TESTER, MAŁY PALEC, BIAŁA ŚMIERĆ, SKALNIAK KARŁOWATY, BARWNIK SPOŻYWCZY, AWUNKULAT, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, PRAWNICTWO, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, MOC WYTWÓRCZA, SSANIE, ZALESIANIE, BEJCA, MŁODZI, SYSTEM AUTONOMICZNY, PARCIAKI, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, TURANOWIE, GAD, STEWIA, FILOZOFIA NAUKI, CHIMICHANGA, BAT, KK, PAWIĄZ, ŻYWOTOPIS, TYGIEL, WYPALENISKO, KREDYT SKUPOWY, MUZYKA CERKIEWNA, UZIOM, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, WIRÓWKA, ALMARIA, REŻIM, BELKOWANIE, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, INFORMATOLOGIA, SPÓJNIK, BARCZATKA, DYLIŻANS, WIGOŃ, JĘZYK CHORWACKI, NACZYNIE OZDOBNE, GERMAŃSKI, PONCZÓWKA, SZWEDZKI, BLASTOGENEZA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, GALETA, LABIRYNT, OSTRA AMUNICJA, FERMENTOR, BEZECEŃSTWO, ROZBUDOWA, GERMAŃSKOŚĆ, STWORZENIE, KOD, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, MONETA OBIEGOWA, GEGANIE, KURIER PODHALAŃSKI, POKŁAD, PRZENOŚNIK, POMNICZEK, ŻUŻEL, MAJDAN, KARABASZ, ŚLĄSKOŚĆ, BOZIA, ROZGWIAZDY, MASA KAJMAKOWA, ŁBISKO, ŁĄCZNIK SCHODOWY, MUZYKA PROGRAMOWA, KALANDER, DSS, PORĘCZ, POSOBOROWIE, KNAGA, TEŚCIK, ARMATOR, ZIELENICE, TRANSPORTOWIEC, TARNOWIANKA, KAMIEŃ, PREDYKCJA, SZERYF, KUPNO, ANANDA, UKŁAD URBANISTYCZNY, WYSEPKA, WIDEOMANIAK, WYBITNOŚĆ, INIEKCJA STRUMIENIOWA, CZUB, WELINGTONIA, OSA, PODEJRZLIWOŚĆ, MIGRACJA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, KOLORYMETRIA, KORYTKO, SCHADOW, ADHEZJA, KAMPANIA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, ?DYSHARMONIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.511 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAMKNIĘTY LUB OTWARTY SYSTEM OPERACJI I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, OBEJMUJĄCY WYDOBYCIE RUD ZAWIERAJĄCYCH MATERIAŁY ROZSZCZEPIALNE, ICH TRANSPORT, WYTWARZANIE PALIWA JĄDROWEGO, WYPALANIE PALIWA W REAKTORZE JĄDROWYM ORAZ PRZETWARZANIE I SKŁADOWANIE ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAMKNIĘTY LUB OTWARTY SYSTEM OPERACJI I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, OBEJMUJĄCY WYDOBYCIE RUD ZAWIERAJĄCYCH MATERIAŁY ROZSZCZEPIALNE, ICH TRANSPORT, WYTWARZANIE PALIWA JĄDROWEGO, WYPALANIE PALIWA W REAKTORZE JĄDROWYM ORAZ PRZETWARZANIE I SKŁADOWANIE ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYKL PALIWOWY zamknięty lub otwarty system operacji i procesów technologicznych, obejmujący wydobycie rud zawierających materiały rozszczepialne, ich transport, wytwarzanie paliwa jądrowego, wypalanie paliwa w reaktorze jądrowym oraz przetwarzanie i składowanie odpadów promieniotwórczych (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYKL PALIWOWY
zamknięty lub otwarty system operacji i procesów technologicznych, obejmujący wydobycie rud zawierających materiały rozszczepialne, ich transport, wytwarzanie paliwa jądrowego, wypalanie paliwa w reaktorze jądrowym oraz przetwarzanie i składowanie odpadów promieniotwórczych (na 12 lit.).

Oprócz ZAMKNIĘTY LUB OTWARTY SYSTEM OPERACJI I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, OBEJMUJĄCY WYDOBYCIE RUD ZAWIERAJĄCYCH MATERIAŁY ROZSZCZEPIALNE, ICH TRANSPORT, WYTWARZANIE PALIWA JĄDROWEGO, WYPALANIE PALIWA W REAKTORZE JĄDROWYM ORAZ PRZETWARZANIE I SKŁADOWANIE ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ZAMKNIĘTY LUB OTWARTY SYSTEM OPERACJI I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, OBEJMUJĄCY WYDOBYCIE RUD ZAWIERAJĄCYCH MATERIAŁY ROZSZCZEPIALNE, ICH TRANSPORT, WYTWARZANIE PALIWA JĄDROWEGO, WYPALANIE PALIWA W REAKTORZE JĄDROWYM ORAZ PRZETWARZANIE I SKŁADOWANIE ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x