ZIMOWA DYSCYPLINA SPORTU, POLEGAJĄCA NA JEŹDZIE NA ŁYŻWACH ORAZ WYKONYWANIU DODATKOWYCH ELEMENTÓW: SKOKÓW, PIRUETÓW, KROKÓW, SPIRAL ORAZ PODNOSZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE to:

zimowa dyscyplina sportu, polegająca na jeździe na łyżwach oraz wykonywaniu dodatkowych elementów: skoków, piruetów, kroków, spiral oraz podnoszeń (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZIMOWA DYSCYPLINA SPORTU, POLEGAJĄCA NA JEŹDZIE NA ŁYŻWACH ORAZ WYKONYWANIU DODATKOWYCH ELEMENTÓW: SKOKÓW, PIRUETÓW, KROKÓW, SPIRAL ORAZ PODNOSZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.088

PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, FLORYSTA, PUNKT DYMIENIA, ORTOPTYCZKA, GALISYJSKI, BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE, DIAGRAM KWIATOWY, ODCHYLENIE PRZECIĘTNE, TRZMIEL OZDOBNY, AFILIACJA, GÓRNICTWO MORSKIE, PEDIATRIA, GALUSKI, BUDOWA, PERCHA, UCIOS, FAZA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, SUPERSAMOCHÓD, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, ASOCJACJA, STERNICZKA, STOLARKA OTWOROWA, LIST PRZEWODNI, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, DROGA KOLEJOWA, MULAK, JĘZYK PERSKI, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, DESZCZOCHRON, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, DUR POWROTNY, ZIEMSKI, DIAGNOZA, WROTKARSTWO FIGUROWE, CHEMIA JĄDROWA, IMMUNOPATOLOGIA, RAJA NABIJANA, BERBERYJSKI, DANAIDOWATE, SCENARIUSZ, DOBIERANY, SZACHY CZTEROOSOBOWE, METALOGIKA, MEDYCYNA, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, RZUT DYSKIEM, KROŚNIANKA, KLAMRA, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, SKOCZ KRÓTKOCZUBY, WOLUMTERYCZNOŚĆ, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, CZARNY HUMOR, CZAPLA CZARNA, AKROBACJA POWIETRZNA, INTERIOR, KARABINEK, WEŁNA KAMIENNA, IZBA ROZLICZENIOWA, ALLEGRETTO, SEKRETNOŚĆ, KLIMAT KONTYNENTALNY, INŻYNIERIA TKANKOWA, POTWÓR, TRÓJNÓG, DUK WSPANIAŁY, KATEGORIA URZĘDNICZA, BALSA, UCHYB, DEPOZYT BANKOWY, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, LUDOBÓJSTWO, WSZECHŚWIAT, DYSCYPLINA PARTYJNA, KAWA ZBOŻOWA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, KULTURA ŁUŻYCKA, PORTRECISTKA, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, KOT, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, ROŚLINA OLEJKODAJNA, JĘZYK CZESKI, SPORTÓWKA, DREWNO TEKOWE, KONFISKATA, KOLORYSTYKA, HIPERINFLACJA, SZATANISTKA, RAJA CZARNOBRZUCHA, SKARBNY, DUK, ORDYNACJA PODATKOWA, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, ŻUŻEL, WIELKA JEDNOSTKA, EWALUACJA BIEŻĄCA, DIAKONAT, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, STAWKA AMORTYZACYJNA, DRZEWIAK DORIA, ŚWISTAK CZARNOGŁOWY KAMCZACKI, ISTOTA SZARA, DOMEK, FUNKCJANA, NOTOUNGULATY, PROSUMENT, PODPIS ELEKTRONICZNY, KOSZT RODZAJOWY, SKORPION CESARSKI, OBLĘŻENIE, DORYFOROS, CHEMOTROPIZM DODATNI, MAJÓWKA, BIOGEOGRAFIA, TUNIKA, PROGRAMOWANIE LINIOWE, ZESTAW, SĘPNIK CZARNY, SKLEROZA, KARTOGRAFIA, PELOTA, ŁYŻECZKOWANIE, NAWAŁNIK BURY, PAPIER PERGAMINOWY, MASTYKS ASFALTOWY, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, WĘZEŁ, BŁĄD PRZYBLIŻENIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, JĘZYK MASZYNOWY, KORONIARZ SERCATY, OKOP, ARCHITEKTURA, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, MUTACJA DYNAMICZNA, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, BENTAL, KRENAL, UPAD, BIBLISTYKA, UKŁAD OPTYCZNY, RZECZNIK PATENTOWY, KONGO, NADWZROCZNOŚĆ, TENISÓWKI, ŻUBR AMERYKAŃSKI, ŁUK DZIENNY, AUTYZM, DWADZIEŚCIA JEDEN, POLITYKA PIENIĘŻNA, ALEGORIA, BLOK OPERACYJNY, RAK STRZAŁY, HOSTEL, STREFA CISZY, JAMRAJOKSZTAŁTNE, CIĄG CAUCHY'EGO, FRESK, GAŁĘZATKA, WOKALIZA, FILOZOFIA NAUKI, ZABURZENIE AFEKTYWNE, MORFOLOGIA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, TEST KOMETOWY, KONTROLA DOSTĘPU, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, KOALOWATE, RZEKOTKA CZERWONOOKA, TECHNIKA KLASYCZNA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, GWARANCJA PROCESOWA, CHOROBA SCHILDERA, GOLF, KATASTROFA BUDOWLANA, GALIARDA, ZAUROZUCH, RYJKONOSY, ANTYMILITARYSTA, TORBACZE, DOLAR AMERYKAŃSKI, TRANSFUZJOLOGIA, WSPÓŁCZYNNIK, KOŹLAK PSZENICZNY, LAPAROSKOPIA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, WYKOPALISKA, WYBUCH, KROKODYLEK, KAPPACYZM, DYSCYPLINA SPORTOWA, SAMUM, RYBY KOSTNOSZKIELETOWE, TRANSLOKACJA, ANEROID, GANGLIOZYDOZA GM2, SYMULATOR LOTU, CENTRALNE, REJESTR, DZIWONOS SZAROBOCZNY, WIBRACJA LABILNA, TEREN ZIELENI, GESTALT, KOLCZAK CZARNY, SAMOA AMERYKAŃSKIE, BANDERA, KIEROWNICA, MAH JONG, ELEUSIS, SPÓŁDZIELCZOŚĆ, KLESZCZE, TEKTONIKA, NORMANDZKI, CZERWONKA, PROEPIDEMIK, PĘPAWA WIELOKWIATOWA, TBV, PIERÓG KARELSKI, ŚWINIA DOMOWA, MASA CZĄSTECZKOWA, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, MELDUNEK SYTUACYJNY, FLORET, CHOROBA SEGAWY, ŻYLETA, RYBOŁÓWSTWO, TRAWA MORSKA, JEOGRAFIA, AERAL, DIRCIK, LAMANTYNY, ŁĄCZNIK, ZAPACH, CYRANKA ZWYCZAJNA, NACZYNIE, TERRARYSTYKA, STYLIZACJA, MYSZ BERBERYJSKA, SYSTEM KOMPUTEROWY, KORONIARZ KOŃCATY, JEDNOSTKA CZASU, CZAGRA SENEGALSKA, ŻUBROŃ, ODSYP, BEKON, METODA PORÓWNAŃ, FLAWONOL, BRZESZCZANIN, ŻYWICA EPOKSYDOWA, BAHAMY, WYKAZ, SZAROTA HOPPEGO, KATAFOREZA, GOGLE, WIETLICA SAMICZA, ANTYRELIGIA, STOSUNEK PRZERYWANY, NIEPRZEMIENNOŚĆ, PASEK NARZĘDZI, TELEFONIA KOMÓRKOWA, BYLICA POSPOLITA, PRZEKŁADKA, ADMINISTRACJA MORSKA, MONOCHROMATYZM, BEZA, ROUBA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, WIELOBÓJ SPRINTERSKI, JEDENASTKA, NERECZNICA BORRERA, WPŁYWOWOŚĆ, PANCZENISTA, RASZPLA PLAMISTA, SOMALIJSKI, DOTHRACKI, AKCJA, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, CZERWONY KRZYŻ, TAYLOR, EKSTRAKLASA, RUSSELL, DICYNODON, WUEF, MIAŻDŻYCA ZAROSTOWA, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, SOKOLSTWO, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, JĘZYK AFRYKANERSKI, KOK, MLECZAJ LEPKI, KOSZATKA, ŚWINIOKSZTAŁTNE, MOC, PISARSTWO, STRONA TYTUŁOWA, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, ?BOCIAN BIAŁOSZYI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.088 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZIMOWA DYSCYPLINA SPORTU, POLEGAJĄCA NA JEŹDZIE NA ŁYŻWACH ORAZ WYKONYWANIU DODATKOWYCH ELEMENTÓW: SKOKÓW, PIRUETÓW, KROKÓW, SPIRAL ORAZ PODNOSZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZIMOWA DYSCYPLINA SPORTU, POLEGAJĄCA NA JEŹDZIE NA ŁYŻWACH ORAZ WYKONYWANIU DODATKOWYCH ELEMENTÓW: SKOKÓW, PIRUETÓW, KROKÓW, SPIRAL ORAZ PODNOSZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE zimowa dyscyplina sportu, polegająca na jeździe na łyżwach oraz wykonywaniu dodatkowych elementów: skoków, piruetów, kroków, spiral oraz podnoszeń (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE
zimowa dyscyplina sportu, polegająca na jeździe na łyżwach oraz wykonywaniu dodatkowych elementów: skoków, piruetów, kroków, spiral oraz podnoszeń (na 19 lit.).

Oprócz ZIMOWA DYSCYPLINA SPORTU, POLEGAJĄCA NA JEŹDZIE NA ŁYŻWACH ORAZ WYKONYWANIU DODATKOWYCH ELEMENTÓW: SKOKÓW, PIRUETÓW, KROKÓW, SPIRAL ORAZ PODNOSZEŃ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ZIMOWA DYSCYPLINA SPORTU, POLEGAJĄCA NA JEŹDZIE NA ŁYŻWACH ORAZ WYKONYWANIU DODATKOWYCH ELEMENTÓW: SKOKÓW, PIRUETÓW, KROKÓW, SPIRAL ORAZ PODNOSZEŃ. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x