JEDNA Z RAS KONI ZIMNOKRWISTYCH; POWSTAŁA W ROSJI W KOŃCU XIX WIEKU NA DRODZE KRZYŻOWANIA KONIKA ŻMUDZKIEGO Z KOŃMI FIŃSKIMI ORAZ SZWEDZKIMI ARDENAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY to:

jedna z ras koni zimnokrwistych; powstała w Rosji w końcu XIX wieku na drodze krzyżowania konika żmudzkiego z końmi fińskimi oraz szwedzkimi ardenami (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z RAS KONI ZIMNOKRWISTYCH; POWSTAŁA W ROSJI W KOŃCU XIX WIEKU NA DRODZE KRZYŻOWANIA KONIKA ŻMUDZKIEGO Z KOŃMI FIŃSKIMI ORAZ SZWEDZKIMI ARDENAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.265

POLICJA POLITYCZNA, LAS DESZCZOWY, ŁOPATKA, LAZARET, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, TUCERNA, KIRASJER, VAELBE, KOŚĆ ŁÓDECZKOWATA, PĘTÓWKA MAJORSKA, MIRAKL, MANATOWATE, PISMO NUTOWE, WARUNEK LOKALOWY, NEOPOZYTYWIZM, OPASKA SYRYJSKA, HIPIS, SZLARA, PIERWSZA POMOC, MAKLEMBURG, KOMIN, WIELKA BAHAMA, NOBEL, JĘZYK PIECZYŃSKI, ARTEFAKT, BROŃ ARTYLERYJSKA, LITWAK, CZAPATI, SYGMATYZM, KUNICE, GRZECHOTNIK, TURKIESTAN, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, POKOLENIE LITERACKIE, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, SERBOCHORWACKI, PROEPIDEMIK, KURANT, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, CHOROBA WENERYCZNA, SALETRA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, CHOROBA BUSCHKEGO, BATALION RADIOTECHNICZNY, STROP KLEINA, REWIZJONISTA, BRYNDZA, KORMORAN ETIOPSKI, BYDŁO, INŻYNIERIA MECHANICZNA, MAMELUK, KOMEDIA GRECKA, GLORIETA, INNSBRUCK, KRZYŻÓWKA, TĘTNICA KREZKOWA DOLNA, PONY AMERYKAŃSKI, STRÓJ KĄPIELOWY, KROPKA, ANGLIK, MAKAKOWATE, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, PALIWO CIEKŁE, PISMO MUZYCZNE, MURZIM, JEDNOSTKA CZASU, REGUŁA ALLENA, PASEK, ZASTRZAŁ ŚCIĘGNISTY, MORGAN, HYDROKSYZYNA, MACIERZ ELEMENTARNA, KANAŁ TEMATYCZNY, PROKURATOR, PSYCHIATRIA, MELODRAMAT, PORAŻENIE MÓZGOWE, NOGAWKA, TĘTNICA MACICZNA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, PROTEROZUCHIDY, CANON, CYFRONIK, BIONIKA, DOM MODY, RAZSOLNIK, BEHAWIORYZM, PASKOWNIK ZMIENNY, GALARETA, IZBA NIŻSZA, PRAWO PODATKOWE, RAJA NABIJANA, JAWA, GRUPA INTERESU, MUZYKA SALONOWA, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, CHABETA, BRUMBY, ALFAPROTEOBAKTERIE, NEGACJONISTA, PRZECIWCIAŁO ANTYFOSFOLIPIDOWE, NIECKA, CHEMIA POWIERZCHNI, GORAL DŁUGOOGONIASTY, ŻABA ZWINKA, TORFOWIEC SPICZASTOLISTNY, SZKOŁA AUSTRIACKA, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, MORDENT, WUEFEMKA, KLIN, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, DORMEZA, ASTROWATE, CZARNA ŚMIERĆ, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, RYBY, DRZEWNICA GÓRSKA, KUC AUSTRALIJSKI, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, ORĘŻ, PĘPAWA WIELOKWIATOWA, REGULAMIN DYSCYPLINARNY, KRATKA ODPŁYWOWA, DRABINA, CZERWONA GWARDIA, REALIZM KRYTYCZNY, UNTERWALDEN, PAPIER KREDOWY, TANATOLOGIA, STRUKTURA FUNKCJONALNA, KONSERWA TYROLSKA, COLEMANIT, PROPORNIK, NUR CZARNOSZYI, BAWOLEC, WYDATEK MAJĄTKOWY, PRZYRODA, JĘZYK MASZYNOWY, KSIĘSTWO SABAUDII, ROŚLINA JEDNOROCZNA, KOSMOS, ŁUSKOKSZTAŁTNE, REALIZM MAGICZNY, GATUNEK ZBIOROWY, RADA NADZORCZA, FILTR KALMANA, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, KOŃ ZIMNOKRWISTY, RATOWNICTWO TECHNICZNE, FORMA MODULARNA, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, TATERSAL, ARDEN, WRZOSIEC, HIPOGRYF, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, KORWIN, WIELKORUSIN, MELINIT, HUSYTKA, KONSERWACJA ZABYTKÓW, KREW PĘPOWINOWA, STARSZY CZŁOWIEK, PODKOWIEC MAŁY, RAKIETA, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, TRAMONTANA, PRUSACZKA, MINER, PASZTETNIK, HIADA, TIURNIURA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, BRUNELLESCHI, WZW G, POLE BITOWE, KWAGGA WŁAŚCIWA, BARDZO DOBRY, CZEKA, GLEBA KOPALNA, KORZEC, JAZZ, WSCHÓD, POWIEŚĆ S-F, UBARTAS, ARKUSZ KALKULACYJNY, PŁUG, MURSZ, ROMANTYZM, PRÓBA NUKLEARNA, RAZNOCZYNIEC, ROZKŁAD, KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA, KODEKS KARNY, KOMPLEKS SYNAPTONEMALNY, FILOZOFIA MATEMATYKI, RAJTARIA, MIŁORZĄB, SZCZUROSKOK MEKSYKAŃSKI, TERRARYSTYKA, ZAĆMA STARCZA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, PREPER, KOŃ DOMOWY, DRAGONIA, SOMONINO, DELIRKA, DZIWNÓW, MYSZOSKOCZEK MONGOLSKI, HUNHUZ, MAREMMANO, TROPIK, SYGNATURKA, CZUBATY PAWIAN, KRAŚNIK SZEŚCIOPLAMEK, ŻMIJA KARŁOWATA, DISC JOCKEY, IRISH DRAUGHT, SOFTBALL, SZAŁOT, TACOS, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, DREWNO TEKOWE, PREPPER, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, TRACKI, TV, TRÓJKĄT EULEROWSKI, KRYSTALOGRAFIA, PODHALAŃSKI, FITOCHEMIA, WĘGIEL KENNELSKI, GŁOGOWIANKA, TRASZKA SYBERYJSKA, KIERAT, HOBBIT, LIBERALIZM SOCJALNY, INWENTURA, KONTRWYWIAD, SZLACHETNOŚĆ, BUŁGARIA WOŁŻAŃSKO-KAMSKA, PAWIAN SENEGALSKI, KOŃ TORYJSKI, PERKOZ CHILIJSKI, LANDTAG, ARAB, GENDER, DWUWĘGLAN SODU, POŁĄCZENIE MIĘDZYKOMÓRKOWE, STRAŻ, COUPER, UKŁAD TRAWIENNY, RZEŹBA STAROGLACJALNA, KRYSTIANIA, SROKACZ, FOKS, PISMO SYLABICZNE, LENSK, OBRONA CYWILNA, CYRANECZKA BAJKALSKA, POLITYKA BUDŻETOWA, KRAWATKA, PORT KOSMICZNY, CHÓD, ANANDA, TRENING AUTOGENICZNY, TLAŁKA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, RYBOTERAPIA, BIELSZCZANIN, ORLIK, DESZCZOCHRON, CHMYZ, SURF ROCK, WOLANT, CHIROPRAKTYKA, JĘZYK PIKTYJSKI, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, FIBROMIALGIA, KOSZATKA, AUTYZM DZIECIĘCY, LICENCJA OTWARTA, WĘGIEL KAMIENNY, PENIS, WYCHWYT, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, OSTROSŁUP ŚCIĘTY, PRAWO PRYWATNE, WUEF, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, PINCZER, KORONIARZ KOŃCATY, PŁYWIK, GEOGRAFIA FIZYCZNA, ?KOSZTELA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.265 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z RAS KONI ZIMNOKRWISTYCH; POWSTAŁA W ROSJI W KOŃCU XIX WIEKU NA DRODZE KRZYŻOWANIA KONIKA ŻMUDZKIEGO Z KOŃMI FIŃSKIMI ORAZ SZWEDZKIMI ARDENAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z RAS KONI ZIMNOKRWISTYCH; POWSTAŁA W ROSJI W KOŃCU XIX WIEKU NA DRODZE KRZYŻOWANIA KONIKA ŻMUDZKIEGO Z KOŃMI FIŃSKIMI ORAZ SZWEDZKIMI ARDENAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY jedna z ras koni zimnokrwistych; powstała w Rosji w końcu XIX wieku na drodze krzyżowania konika żmudzkiego z końmi fińskimi oraz szwedzkimi ardenami (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY
jedna z ras koni zimnokrwistych; powstała w Rosji w końcu XIX wieku na drodze krzyżowania konika żmudzkiego z końmi fińskimi oraz szwedzkimi ardenami (na 23 lit.).

Oprócz JEDNA Z RAS KONI ZIMNOKRWISTYCH; POWSTAŁA W ROSJI W KOŃCU XIX WIEKU NA DRODZE KRZYŻOWANIA KONIKA ŻMUDZKIEGO Z KOŃMI FIŃSKIMI ORAZ SZWEDZKIMI ARDENAMI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - JEDNA Z RAS KONI ZIMNOKRWISTYCH; POWSTAŁA W ROSJI W KOŃCU XIX WIEKU NA DRODZE KRZYŻOWANIA KONIKA ŻMUDZKIEGO Z KOŃMI FIŃSKIMI ORAZ SZWEDZKIMI ARDENAMI. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x