FORMA AKTYWNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ, KTÓRA OBEJMUJE DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ, USŁUGOWĄ ORAZ POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN ZE ZŁÓŻ, A TAKŻE DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWĄ, WYKONYWANĄ W SPOSÓB ZORGANIZOWANY I CIĄGŁY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA to:

forma aktywności rynkowej przedsiębiorców związana z gospodarką, która obejmuje działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły (na 22 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA to:

firma, najczęściej prowadzona jednoosobowo lub mała spółka; określenia używa się do zaznaczenia związku pomiędzy firmą a jej właścicielem (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA AKTYWNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ, KTÓRA OBEJMUJE DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ, USŁUGOWĄ ORAZ POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN ZE ZŁÓŻ, A TAKŻE DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWĄ, WYKONYWANĄ W SPOSÓB ZORGANIZOWANY I CIĄGŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.942

HERBATNIK, CHODNIK OBRONNY, DZIEWIĄTKA, RĘKAW, KSZTAŁCICIEL, DROGA PUBLICZNA, JEDNOLATEK, INDUKCJA MATEMATYCZNA, SZCZUROSKOK MEKSYKAŃSKI, EUTEKTYKA, GUMIDRAGAN, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, PRYNCYPIALISTKA, OPERATOR, INNSBRUCK, MARKETING TERYTORIALNY, NAUKOWIEC, OSOBA, BOKE, LEWOSKRZYDŁOWY, PADEMELON, SZKŁO, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, TASIEMNICA MORSKA, ATRYBUCJA, UKŁAD ADRENERGICZNY, SIKSA, EWOLUCJA, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, CZYNNOŚĆ, MORGAN, CHLEBAK, PION, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, SECESJONISTA, ŚWIATŁO, SZARY SOS, IBERYSTYKA, SKAŁKA, OFIARA, KOTEW, NISZCZYCIEL, DESIGN, SSANIE, DRAFT, ŁOPATKA, RYSUNEK, TERASA, KRZYŻ ŁACIŃSKI, PRZYSŁONA, CHIRURGIA URAZOWA, REBOKSETYNA, OTĘŻAŁKOWATE, RAJA OSTRONOSA, MANIERYZM, BROŃ DRZEWCOWA, DYFTERIA, GRZEBIEŃ, CZAPLA BIAŁOLICA, PROFESJONALIZM, GWAJAK, UCZENNICA, SEWELOWATE, GEOGRAFIA EKONOMICZNA, SAŁO, ALBULOKSZTAŁTNE, LASONOGI, TENDENCJA, PROTEKTORAT, STRÓJ KĄPIELOWY, ALGORYTM JAKOBIANOWY, PRZESYP, ZACHOWANIE, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, ORATORIUM, CENZURA, DESPOTIA, USZCZĘŚLIWIACZ, WOŁYNIAK, AMINEK ZĘBODŁUBKA, ZASZŁOŚĆ, KOMBINACJA, WSKAŹNIK JAKOŚCI ŻYCIA, WIRTUOZERSTWO, GRA, SZYSZAK HUSARSKI, WEISS, BALET, PEDALARZ, URUBU PSTROGŁOWY, ASTROMETRIA, RAK KRAWIEC, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, EURO TRANCE, GEREZA SZATANKA, NUTA, MELANINA, AMATOR KWAŚNYCH JABŁEK, PŁETWA STEROWA, JAŁMUŻNICTWO, RZEŹBA MŁODOGLACJALNA, PRĄCIE, PRZENIKLIWOŚĆ, PINGWIN BIAŁOOKI, LEMING ŚNIEŻNY, KRZYŻÓWKA, CHLOROTIAZYD, PUSZCZALSKA, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, ARTYSTKA, DENAZYFIKACJA, PIRAMIDA EKOLOGICZNA, BARIERA, DEZAKTYWACJA, TRANSFUZJOLOGIA, STATYSTYKA, DRABINA ANALGETYCZNA, KULT PRZODKÓW, SYLWA, WSPÓŁZAWODNICA, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, SKARBNY, TEREN ZIELENI, MOCNA STRONA, PORTAL, KRYNICZANIN, JAD KIEŁBASIANY, FAŁSZYWY PROROK, OPRAWCA, KANU, ŻYWOŚĆ, POPRAWIACZ, PORCELIT, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, WŚCIEKLICE, PRZĘDZENIE, NASADA, TRAŁOWIEC, LIBERAŁ, ŁAZIK, PIĘTKA, WALUCIARZ, HUZAR, SUPERNOWA, JON KOMPLEKSOWY, ZABYTEK NIERUCHOMY, GENEZA, , NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, KOMÓRKA SOMATYCZNA, ZMARŁY, CHEMIA OBLICZENIOWA, GRA CASUAL, TRZON, POSTAĆ, SMUŻKA LEŚNA, AKT STRZELISTY, CHŁOPEK ROZTROPEK, CZERWONKA, STYLIZATOR, SZTUKA ZIEMI, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, NORMA, POLESIE, KREDKA WOSKOWA, MISTRZ CEREMONII, KACZKA PO PEKIŃSKU, MARKUR, UZUS, MASA KRYTYCZNA, KOŁO, OSZCZERSTWO, BRZEŻANKA, BOURBON, LEBERWURSZT, MEZON, DIU, FLAWONOL, STERYLIZACJA, WIATKA, ESPRINGOLA, BERCK, APERCEPCJA, AURA, NUWORYSZ, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, DOM, ŻÓŁWIE, NIEUMARŁY, KARMIDEŁKO, GEOLOGIA NAFTOWA, PAMIĘĆ RUCHOWA, PROSUMPCJA, LEBERWURST, CORBETT, ANTYLOPA, ELEKCJA VIRITIM, PIĘTNASTKA, PODATEK PIGOU, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, INSTRUKCJA, SWOSZOWICE, KULTURA CYKLADZKA, MOWA ZALEŻNA, KRESKA, RUSYCYSTKA, MISZNA, JĘZYK MASZYNOWY, KOPALINA SKALNA, TAJWANIA KRYPTOMERIOPODOBNA, ŚWIAT, SUSHI, BIOKATALIZATOR, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, OBŻARTUCH, FORMA, TRASZKA MARMURKOWA, WSCHÓD, GWARECTWO, NADZÓR BANKOWY, ŚWIERK CZERWONY, KAPODZIÓB, NIETOLERANCYJNOŚĆ, MLECZAJ LEPKI, APOLIŃSKOŚĆ, PRZESTĘPCZOŚĆ, PARSZYWA OWCA, KAFKA, PRODUCENT, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, KONGRES WIEDEŃSKI, POŻYTECZNY IDIOTA, CHOROBA DARLINGA, WILK HISZPAŃSKI, ŚWIADEK, OBNIŻENIE, STRUMIEŃ, RAMIENICA KRUCHA, KUC AUSTRALIJSKI, KAPITAŁ TRWAŁY, WSZECHMOC, PAWIAN CZAKMA, RÓŻA RÓŻAŃCOWA, SKOTOPASKA, RUMUŃSKOŚĆ, POLITYKA PRZESTRZENNA, KLUBOWICZKA, OBWÓD ŁOWIECKI, ZOOLOGIK, PAS DROGOWY, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, ŚWIETLICZANKA, OBJAW ZWIASTUNOWY, PUNKT DYMIENIA, ABORDAŻ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PACHOŁEK, EFEDRA, JEJMOŚCIANKA, SPOSÓB, CYKOJADY, POŁAWIACZ MIN, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, AZOTOBAKTER, DOBUDÓWKA, NADLEŚNICTWO, MONOLOG WYPOWIEDZIANY, KORMORAN KRASNOLICY, POŁĄCZENIE MIĘDZYKOMÓRKOWE, SZUM TERMICZNY, RYZYKO OPERACYJNE, PARK MIEJSKI, MIĘKISZ POWIETRZNY, KOZA SAANEŃSKA, LAMBORGHINI, ŻÓŁW CHIŃSKI, PRZEWÓD WĄTROBOWY, DRĘTWA BRUNATNA, WIEJSKI FILOZOF, WÓŁ VU QUANG, WODA, ORĘŻ, PŁYWACZEK, SERIA, GRUNT POROLNY, ADMINISTRATYWISTA, WIZJER, FUNKCJA PRZESTĘPNA, STAROFRANCUSKI, CZEKAN, CZYTANIE WYBIÓRCZE, INTELIGENCJA WERBALNA, SUPINUM, KOPALINA LECZNICZA, MYDELNICZKA, STUHR, ZAPYLACZ, ZGROMADZENIE ZAKONNE, BIRGINIAK, ?RZEŹBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.942 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA AKTYWNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ, KTÓRA OBEJMUJE DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ, USŁUGOWĄ ORAZ POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN ZE ZŁÓŻ, A TAKŻE DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWĄ, WYKONYWANĄ W SPOSÓB ZORGANIZOWANY I CIĄGŁY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA AKTYWNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ, KTÓRA OBEJMUJE DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ, USŁUGOWĄ ORAZ POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN ZE ZŁÓŻ, A TAKŻE DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWĄ, WYKONYWANĄ W SPOSÓB ZORGANIZOWANY I CIĄGŁY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA forma aktywności rynkowej przedsiębiorców związana z gospodarką, która obejmuje działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
forma aktywności rynkowej przedsiębiorców związana z gospodarką, która obejmuje działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły (na 22 lit.).

Oprócz FORMA AKTYWNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ, KTÓRA OBEJMUJE DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ, USŁUGOWĄ ORAZ POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN ZE ZŁÓŻ, A TAKŻE DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWĄ, WYKONYWANĄ W SPOSÓB ZORGANIZOWANY I CIĄGŁY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - FORMA AKTYWNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ, KTÓRA OBEJMUJE DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ, USŁUGOWĄ ORAZ POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN ZE ZŁÓŻ, A TAKŻE DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWĄ, WYKONYWANĄ W SPOSÓB ZORGANIZOWANY I CIĄGŁY. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x