ARTEMISIA ABROTANUM - GATUNEK ROŚLINY NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; POCHODZI Z EUROPY WSCHODNIEJ ORAZ KAUKAZU, ZAKAUKAZIA I TURCJI, ROZPRZESTRZENIŁ SIĘ TAKŻE W INNYCH REGIONACH, W KTÓRYCH PANUJĄ O WIELE SUROWSZE NIŻ W OJCZYŹNIE WARUNKI KLIMATYCZNE I WYTRZYMUJE BEZ WIĘKSZYCH SZKÓD UJEMNE TEMPERATURY (NAWET DO -30 °C) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BYLICA BOŻE DRZEWKO to:

Artemisia abrotanum - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych; pochodzi z Europy Wschodniej oraz Kaukazu, Zakaukazia i Turcji, rozprzestrzenił się także w innych regionach, w których panują o wiele surowsze niż w ojczyźnie warunki klimatyczne i wytrzymuje bez większych szkód ujemne temperatury (nawet do -30 °C) (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ARTEMISIA ABROTANUM - GATUNEK ROŚLINY NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; POCHODZI Z EUROPY WSCHODNIEJ ORAZ KAUKAZU, ZAKAUKAZIA I TURCJI, ROZPRZESTRZENIŁ SIĘ TAKŻE W INNYCH REGIONACH, W KTÓRYCH PANUJĄ O WIELE SUROWSZE NIŻ W OJCZYŹNIE WARUNKI KLIMATYCZNE I WYTRZYMUJE BEZ WIĘKSZYCH SZKÓD UJEMNE TEMPERATURY (NAWET DO -30 °C)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.341

WĘŻÓWKA INDYJSKA, ZBROJÓWKA, AMYLOFAGIA, PEPERONI, SIEWKI, MERZYK OBRZEŻONY, TEROCEFALE, MAKAK CZARNY, NARAKA, SERDAK, LINGWISTYKA STOSOWANA, AKWATINTA, ZEBRA GÓRSKA, GONIOMETRIA, JAGODZIAK CZARNY, PAŃSTWO ZŁOŻONE, FRANCA, LŚNIŚ NAWAPNIK, ODRZUT, PSIZĄB KAUKASKI, PRZEZIERNIK MALINOWIEC, TRAKTAT SOJUSZNICZY, POWTÓRZENIE, INTERCEPCJA, RAUT, WYTRZESZCZKA TARCZÓWKA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, KREOLSKI HAITAŃSKI, PRZEKOPNICA WIOSENNA, TOKSYNA SINICOWA, FROTER, SMAR, OPOZYCJONISTKA, ZWYCZAJ LUDOWY, AMEN, MYSZAK, TROCINIARKOWATE, ANATOMIA FUNKCJONALNA, KIJEK, DIABEŁ MORSKI, BATALION RADIOTECHNICZNY, TOLERASTA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, ZŁOŚNICA, LANGUSTA POSPOLITA, DRZEWOŁAZ ZŁOCISTY, BROŃ KONWENCJONALNA, BROKAT, NAWÓZ SZTUCZNY, ŻALUZJA PIONOWA, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, BAWOLE OKO, AKSJOMAT, ZAKRĘT, ŻÓŁW ZATOKOWY, PĘTLA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, SOSNA CZERWONA, RURALISTYKA, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, GWAŁT, PSTRĄŻENICA MAŁA, WĘZEŁ DROGOWY, FUNKCJA PROSTA, STACJA ZAKŁADOWA, PODUSZKOWIEC, BRZĘCZKA, ETER, MABUJA PRZYLĄDKOWA, NA PIESKA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, PRZESTĘPCA, PIJAR, PUDER BRĄZUJĄCY, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, WEBŁO, KALEKA UMYSŁOWY, FALKON, ZWIERANIE SZYKÓW, BRUKSELKA, ZASTAWKA MITRALNA, MUFLON EUROPEJSKI, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, MUCHOMOR BULWIASTY, ENDOSZKIELET, ZWORKA, LICZEBNIK ZBIOROWY, WATAHA, JAZ RUCHOMY, ŻAGLIK, BOROWIK MAŚLAK, PAPUZICA DUŻA, WYLĘG, OPERA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, FLORET, POGROBOWISKO, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, KOKPIT, DWUSTRONEK ZĄBKOWANY, KARŁO, EWOLUCJONIZM, GRYZIELE, RZEŹNIK, GEN RECESYWNY, GUZIEC, BERBERYJSKI, JAMS SKRZYDLATY, RADA DUSZPASTERSKA, MIODÓWKA CZERWONOBRZUCHA, LUZYTANOZAUR, OKRUSZYNKA, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, TORS, GŁODOMÓR, MEKHAUZJA, RETRAKCJA, RUGBY, JEMIOŁA POSPOLITA ROZPIERZCHŁA, WIELOETATOWOŚĆ, FECHTUNEK, SOFCIK, BOCIAN BIAŁOBRZUCHY, SZWABSKI, USTNIK, APANAŻE, JAGODOWIEC WIELKOLISTNY, ROZMODLENIE, BAR SAŁATKOWY, NAPROTECHNOLOGIA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, BALZAK, KRZAKÓWKA POPIELATA, KOROBORA JASKRAWOGŁOWA, TARSKI, SAMPLER, SOLUCJA, ZIELONE PŁUCA, ALIENACJA RODZICIELSKA, WZGLĄD, SKACZELE, JAŚMINOWIEC FALCONERA, FRYZ, NILGAU, KANTOŃSKI, SYRENA PASKOWANA, KOSARZ ŚCIENNY, NIESZLACHECTWO, ŁADOWACZ, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, ISLAMISTA, SZCZOTKA, BOA, WYRAZ ZŁOŻONY, MOSTEK SCHERINGA, IMPERIUM KHMERSKIE, WARZYWO, TYKWA, KUSACZ KAPTUROWY, DRGANIA SINUSOIDALNE, RAK KALIFORNIJSKI, CENOTWÓRCA, MIĘŚLIWONIA, EKSPOZYCJA, ABORYGENEK LANCETOCZUBY, SZPANERSTWO, PSI MLECZ, EKONOMIK, ZAUROZUCH, OPOŃCZYK, ARA, LEMING ŚNIEŻNY, GEOLOGIA PODSTAWOWA, SĄŻNISTOŚĆ, PAPUŻKA ZIELONOGRZBIETOWA, ŚWISTAK ŻÓŁTOBRZUCHY, TRÓJLIST ZIELONY, SEMITKA, KLINOCHWOSTKA BAŻANCIA, WAL BUTELKONOSY, KWAS, KRÓLIK BAGIENNY, CEREMONIA HERBACIANA, PODTYBINKA, ORZEŁ WSCHODNI, BŁONICA GARDŁA, POLICJA DROGOWA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, JĘZYK KANANEJSKI, JAGODOWIEC WIELKOKWIATOWY, PARNAS, ZOSTERA DROBNA, KUSACZ CZARNY, KAZARKA, JASZCZURKA WĘŻOWATA, KUNINGAMIA, ORKA KARŁOWATA, NIALA GÓRSKA, POTAŻ, WILAMOWSKI, KATAKAUSTYKA, HUBA SINIAK, KANTYLENA, ANUSZKIEWICZ, OCHRONA PRZYRODY, WATA CUKROWA, SENTYMENT INWESTYCYJNY, WORKOLOT KARŁOWATY, UNTERWALDEN, NAMYSŁ, SZKŁO, BURZYK BIAŁORZYTNY, SIATKA, PANDANOWIEC, SZKODNIK, PRZEPIÓRKA, SIWAPITEK, SAMOZAPŁON, RIDBOK POŁUDNIOWY, MERZYK GWIAZDKOWATY, FRANK GWINEJSKI, MORA, JARZĄB GRECKI, RAJZA, TRÓJKA, DŻOLER, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, SMOCZEK, ZARAŻONA, NUŻENIEC ŚWIŃSKI, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, SIATKA, TABLICA, MARMOLADKA, PODZIAŁ, WARZĘCHA RÓŻOWA, JĘZYK ALGONKIŃSKI, ŻÓŁW DWUPAZURZASTY, LUGIER, BATALION, METAMERIA, DRZEWICA WĘDROWNA, PODKOSZULEK, DELFIN, FORMACJA, FILOLOGIA SERBSKA, EDREDON, CYRANECZKA KAROLIŃSKA, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, KORMORAN ŁUSKOWANY, EDMARKA, CZUWANIE, CHORAŁ LUTERAŃSKI, MIECHERA PIERZASTA, TRANZYSTOR POLOWY, KLAUZURA, JĄKANIE, STRZEMIĘ, CIAŁO, STACJA POMP, ARTYSTA, BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA, W, ZAŁOŻENIE PARKOWE, METALOCERAMIKA, WILK ALASKAŃSKI, PĘCHERZNICA, ODWIETRZNIK, CUMMINGS, RADAR, MINÓG UKRAIŃSKI, MOTYLEK CZARNOPRĘGI, PILOTEK, RZEKOTKA ZIELONOLIŚCIOWA, IBIS BIAŁY, GEOLOGIA, GRZYB BOROWIK, OSTRYGOJAD, PANDA, KOMEDIALNIA, DZWONEK RĘCZNY, GWAJAKOWIEC CZCZONY, BĘBEN WIELKI, BRAT POLSKI, EFEKT FISHERA, DRZEWIAK BENNETTA, WARDZANKA ŻĄDLICA, DESMANY, AKSAMITKA LŚNIĄCA, EDREDON, FOTOWOLTAIKA, ŻABA SZPONIASTA, REAKCYJNA PRAWICA, SORGO, LEJEK, OSTROLOT BIAŁOGARDŁY, WAJGELIA, ?WASZYNGTONIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.341 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ARTEMISIA ABROTANUM - GATUNEK ROŚLINY NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; POCHODZI Z EUROPY WSCHODNIEJ ORAZ KAUKAZU, ZAKAUKAZIA I TURCJI, ROZPRZESTRZENIŁ SIĘ TAKŻE W INNYCH REGIONACH, W KTÓRYCH PANUJĄ O WIELE SUROWSZE NIŻ W OJCZYŹNIE WARUNKI KLIMATYCZNE I WYTRZYMUJE BEZ WIĘKSZYCH SZKÓD UJEMNE TEMPERATURY (NAWET DO -30 °C) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ARTEMISIA ABROTANUM - GATUNEK ROŚLINY NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; POCHODZI Z EUROPY WSCHODNIEJ ORAZ KAUKAZU, ZAKAUKAZIA I TURCJI, ROZPRZESTRZENIŁ SIĘ TAKŻE W INNYCH REGIONACH, W KTÓRYCH PANUJĄ O WIELE SUROWSZE NIŻ W OJCZYŹNIE WARUNKI KLIMATYCZNE I WYTRZYMUJE BEZ WIĘKSZYCH SZKÓD UJEMNE TEMPERATURY (NAWET DO -30 °C)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BYLICA BOŻE DRZEWKO Artemisia abrotanum - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych; pochodzi z Europy Wschodniej oraz Kaukazu, Zakaukazia i Turcji, rozprzestrzenił się także w innych regionach, w których panują o wiele surowsze niż w ojczyźnie warunki klimatyczne i wytrzymuje bez większych szkód ujemne temperatury (nawet do -30 °C) (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BYLICA BOŻE DRZEWKO
Artemisia abrotanum - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych; pochodzi z Europy Wschodniej oraz Kaukazu, Zakaukazia i Turcji, rozprzestrzenił się także w innych regionach, w których panują o wiele surowsze niż w ojczyźnie warunki klimatyczne i wytrzymuje bez większych szkód ujemne temperatury (nawet do -30 °C) (na 17 lit.).

Oprócz ARTEMISIA ABROTANUM - GATUNEK ROŚLINY NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; POCHODZI Z EUROPY WSCHODNIEJ ORAZ KAUKAZU, ZAKAUKAZIA I TURCJI, ROZPRZESTRZENIŁ SIĘ TAKŻE W INNYCH REGIONACH, W KTÓRYCH PANUJĄ O WIELE SUROWSZE NIŻ W OJCZYŹNIE WARUNKI KLIMATYCZNE I WYTRZYMUJE BEZ WIĘKSZYCH SZKÓD UJEMNE TEMPERATURY (NAWET DO -30 °C) sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ARTEMISIA ABROTANUM - GATUNEK ROŚLINY NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; POCHODZI Z EUROPY WSCHODNIEJ ORAZ KAUKAZU, ZAKAUKAZIA I TURCJI, ROZPRZESTRZENIŁ SIĘ TAKŻE W INNYCH REGIONACH, W KTÓRYCH PANUJĄ O WIELE SUROWSZE NIŻ W OJCZYŹNIE WARUNKI KLIMATYCZNE I WYTRZYMUJE BEZ WIĘKSZYCH SZKÓD UJEMNE TEMPERATURY (NAWET DO -30 °C). Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

x