POLSKA ORGANIZACJA OPOZYCYJNA DZIAŁAJĄCA OD WRZEŚNIA 1976 DO WRZEŚNIA 1977, SPRZECIWIAJĄCA SIĘ POLITYCE WŁADZ PRL, NIOSĄCA POMOC OSOBOM REPRESJONOWANYM W WYNIKU WYDARZEŃ CZERWCA 1976, PRZEDE WSZYSTKIM W RADOMIU I URSUSIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW to:

polska organizacja opozycyjna działająca od września 1976 do września 1977, sprzeciwiająca się polityce władz PRL, niosąca pomoc osobom represjonowanym w wyniku wydarzeń Czerwca 1976, przede wszystkim w Radomiu i Ursusie (na 23 lit.)KOR to:

polska organizacja opozycyjna działająca od września 1976 do września 1977, sprzeciwiająca się polityce władz PRL, niosąca pomoc osobom represjonowanym w wyniku wydarzeń Czerwca 1976, przede wszystkim w Radomiu i Ursusie (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POLSKA ORGANIZACJA OPOZYCYJNA DZIAŁAJĄCA OD WRZEŚNIA 1976 DO WRZEŚNIA 1977, SPRZECIWIAJĄCA SIĘ POLITYCE WŁADZ PRL, NIOSĄCA POMOC OSOBOM REPRESJONOWANYM W WYNIKU WYDARZEŃ CZERWCA 1976, PRZEDE WSZYSTKIM W RADOMIU I URSUSIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.530

KONTAKCIK, MUS, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, BAŁYK, FILEMON BIAŁOKARKOWY, EOZYNOFIL, KAMICA NERKOWA, BANIECZKA, NACYZM, POZYCJA TRENDELENBURGA, TREPANGOWCE, ŻABI SKOK, METR NA SEKUNDĘ, AUTOSYFON, ŚMIECIARZ, PRACOWNIA, PIRAMIDA, DZIURKA, PAŁĄK, SUPERNOWE, HIPIATRIA, WARKOCZ DOBIERANY, PISZCZAŁKA WARGOWA, ZESPÓŁ USHERA, DREWNO FIOŁKOWE, BRYGADA, SPŁATA BALONOWA, KOREK, PARASOLNIK, KWATERUNEK, KAKOFONIA, RYNEK KONTESTOWALNY, SNOWIDZ, POKÓJ, PARAMAGNETYK, PODSKAKIWACZ, ZWIERANIE SZYKÓW, GŁUPI JAŚ, ŹRÓDŁO, PRZEPRAWA, ZDERZENIE CZOŁOWE, CHOROBA UHLA, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, KOŃ HOLSZTYŃSKI, BALANS, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, BEZSZPARKOWCE, ZADRZECHNIA, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, KROJCZY, OZONOSFERA, INWERSJA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, MOWA ZALEŻNA, BILARD FRANCUSKI, ODPŁYW, OCZKO W GŁOWIE, RZEP, ZJEDNOCZONY KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, ROZTOCZE, DRĘTWA, HIPERTONIA, ESSEŃCZYCY, OŚ OPTYCZNA, KOJEC, AGROMETEOROLOGIA, MACZANKA KRAKOWSKA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, FATYGANT, MAGAZYN, SUBSYSTENCJA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, NADZWYCZAJNOŚĆ, KANION PODMORSKI, PARKIETAŻ PENROSE'A, BECZUŁKA, PIJAWKA, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, PRYMUS, ANUCZIN, HISTORIA, NOTORYCZNOŚĆ, CHEMIA ORGANICZNA, BEZPOWROTNOŚĆ, SÓWKA, SEZON, TREPAK, OBSUWA, OSADNIK, POCZUCIE HUMORU, RAJD, SZCZUDŁO, UBYCIE, KAMIEŃ, LEGWAN FRĘDZLASTY, BÓBR KANADYJSKI, DEPTAK, CZARTER, FILOLOGIA KLASYCZNA, BAJECZNOŚĆ, WARMIŃSKI, POKŁAD, FLĄDRA, HERBATNICA, KANDYDEMIA, ARACHNOLOGIA, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, KWAS BURSZTYNOWY, SYNTEZA JĄDROWA, SPAWACZ, MRÓWNIK, MAZAJA, KATECHEZA, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, BOŚNIA, POŚLIZG, BIAŁE WINO, OSPAŁOŚĆ, FIGA, PERLATOR, AMFORA, BONANZA, WIECZNA ZMARZLINA, WARP, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, KAFLARZ, ZAKOCHANA, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, CZŁONEK, SIEDZISKO, BROŃ WODOROWA, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, SELENODEZJA, PŁETWA STEROWA, SEN NA JAWIE, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, WIPOLAN, SKRZYNIA, CIEŚŃ NADGARSTKA, BIMBROWNIA, GMINNOŚĆ, UCHWYT, BUKACIARNIA, ENERGIA ROZPADU, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, WIĘZADŁO KARKOWE, STOCZNIA, POŁAWIACZ, TEMPO, EPIMER, PRYSKAWKA, PANDA, ODLEWARKA, KLUCZ, GONIEC CZARNOPOLOWY, RANA SZARPANA, ROŚLINA FIKCYJNA, PÓJDŹKA, INSTAGRAMER, KAPOTAŻ, SPOTKANIE OPŁATKOWE, HAJDUK, SEKCJA, JĘZYK OBCY, BLACK METAL, ANIOŁEK CHARLIEGO, SNICKERS, PALIWO KOPALNE, ŁUK JARZMOWY, DOSTRZEGALNOŚĆ, KACAPSKI, DRABINKA, HALOTRON, PALIWO CIEKŁE, LORA, PZPR, SSAKI ŻYWORODNE, INFORMATYKA, GAŁĘZATKA KULISTA, INA, GESTALT, KARBIDÓWKA, PIPA, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, RZEŹBIARNIA, OCIEKACZ, OBRONA SŁOWIAŃSKA, RZUT BERETEM, MARTWOTA, PULSACJA, ERA KENOZOICZNA, EON, EKONOMIK, MISKA, ARENA, CHMURA WARSTWOWA, GRIGORIJ POTIOMKIN, HISZPAŃSKI, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, PAKA, SPRAWDZIAN, PUNICKI, TINTA, NAWÓZ KATALITYCZNY, PADOK, RYNEK WTÓRNY, MUSSET, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, BUTELKA, PROWANSALSKI, POWIEŚĆ CYKLICZNA, ROCK, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, GRAFICZKA, ZBIÓR, DROŻDŻOWNIA, PĘCHERZ, CECHA RECESYWNA, KONSERWARNIA, BIOMETEOROLOGIA, GALARETKA, DZISIEJSZOŚĆ, GOSPODARKA WODNA, GAWĘDA SZLACHECKA, BLACKJACK, OUTSIDER, PAULINIA, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, TYRYSTOR, CUKRZYCA BRĄZOWA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, BŁONA NACZYNIOWA, KOŚĆ NIEZGODY, TOCZENIE, GOŁĄB POCZTOWY, ANOMALIA PELGERA-HUETA, PRZEMYSŁ, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, ZAPAŚNICTWO, WYWALENIE SIĘ, GWIAZDA, PRZYPADEK, SILNIK ZAMKNIĘTY, RZUTKA, SEMINARIUM, KURTYNA WODNA, USZYSKO, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, IRANISTAŃSKI, KARCZOWISKO, FEERIA, BANK, BARBARZYŃCA, SAVE, ILLOKUCJA, EGZEKUTOR, WRAŻENIE, ORTOCENTRUM, DWA GRZYBY W BARSZCZU, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, SILNIK SPALINOWY, PRZEJEZDNY, ROWEREK BIEGOWY, GARNER, KRZYŻYK, STAN CZYNNY, GATUNEK AMFITERMICZNY, PROFITENT, BIEDRONKA, ALEGORYZM, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, PORNOGRAFIA TWARDA, NADBUDOWA, RANDKA W CIEMNO, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, OGRANICZONOŚĆ, DUŃSKI, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, DZIEWKA, JERZY OWSIAK, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, REAKCJA, LINIA HODOWLANA, PŁOTKA, KOKSOCHEMIA, POLSKI, BRUTAL, SIKWIAKI, ZAPRZĄG, PRZYKWIATEK, ACYDURIA MEWALONIANOWA, MAJMA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, BUSINESSWOMAN, WYŻERACZ, BACIK, ?HULK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.530 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POLSKA ORGANIZACJA OPOZYCYJNA DZIAŁAJĄCA OD WRZEŚNIA 1976 DO WRZEŚNIA 1977, SPRZECIWIAJĄCA SIĘ POLITYCE WŁADZ PRL, NIOSĄCA POMOC OSOBOM REPRESJONOWANYM W WYNIKU WYDARZEŃ CZERWCA 1976, PRZEDE WSZYSTKIM W RADOMIU I URSUSIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POLSKA ORGANIZACJA OPOZYCYJNA DZIAŁAJĄCA OD WRZEŚNIA 1976 DO WRZEŚNIA 1977, SPRZECIWIAJĄCA SIĘ POLITYCE WŁADZ PRL, NIOSĄCA POMOC OSOBOM REPRESJONOWANYM W WYNIKU WYDARZEŃ CZERWCA 1976, PRZEDE WSZYSTKIM W RADOMIU I URSUSIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW polska organizacja opozycyjna działająca od września 1976 do września 1977, sprzeciwiająca się polityce władz PRL, niosąca pomoc osobom represjonowanym w wyniku wydarzeń Czerwca 1976, przede wszystkim w Radomiu i Ursusie (na 23 lit.)
KOR polska organizacja opozycyjna działająca od września 1976 do września 1977, sprzeciwiająca się polityce władz PRL, niosąca pomoc osobom represjonowanym w wyniku wydarzeń Czerwca 1976, przede wszystkim w Radomiu i Ursusie (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW
polska organizacja opozycyjna działająca od września 1976 do września 1977, sprzeciwiająca się polityce władz PRL, niosąca pomoc osobom represjonowanym w wyniku wydarzeń Czerwca 1976, przede wszystkim w Radomiu i Ursusie (na 23 lit.).
KOR
polska organizacja opozycyjna działająca od września 1976 do września 1977, sprzeciwiająca się polityce władz PRL, niosąca pomoc osobom represjonowanym w wyniku wydarzeń Czerwca 1976, przede wszystkim w Radomiu i Ursusie (na 3 lit.).

Oprócz POLSKA ORGANIZACJA OPOZYCYJNA DZIAŁAJĄCA OD WRZEŚNIA 1976 DO WRZEŚNIA 1977, SPRZECIWIAJĄCA SIĘ POLITYCE WŁADZ PRL, NIOSĄCA POMOC OSOBOM REPRESJONOWANYM W WYNIKU WYDARZEŃ CZERWCA 1976, PRZEDE WSZYSTKIM W RADOMIU I URSUSIE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - POLSKA ORGANIZACJA OPOZYCYJNA DZIAŁAJĄCA OD WRZEŚNIA 1976 DO WRZEŚNIA 1977, SPRZECIWIAJĄCA SIĘ POLITYCE WŁADZ PRL, NIOSĄCA POMOC OSOBOM REPRESJONOWANYM W WYNIKU WYDARZEŃ CZERWCA 1976, PRZEDE WSZYSTKIM W RADOMIU I URSUSIE. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x