DINODONTOSAURUS - RODZAJ TERAPSYDA Z GRUPY DICYNODONTIA, JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH ZWIERZĄT ROŚLINOŻERNYCH TRIASU; POJAWIŁ SIĘ W ŚRODKOWYM, A ZNIKNĄŁ W PÓŹNYM TRIASIE (234 DO 228 MILIONÓW LAT TEMU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DINODONTOZAUR to:

Dinodontosaurus - rodzaj terapsyda z grupy Dicynodontia, jedno z największych zwierząt roślinożernych triasu; pojawił się w środkowym, a zniknął w późnym triasie (234 do 228 milionów lat temu) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DINODONTOSAURUS - RODZAJ TERAPSYDA Z GRUPY DICYNODONTIA, JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH ZWIERZĄT ROŚLINOŻERNYCH TRIASU; POJAWIŁ SIĘ W ŚRODKOWYM, A ZNIKNĄŁ W PÓŹNYM TRIASIE (234 DO 228 MILIONÓW LAT TEMU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.281

KOLORADIZAUR, ALGEBRA MACIERZY, JELEŃ MILU, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, CZARNY SZLAK, MAGIA ADDYTYWNA, SWEET, MOGIKAPPACYZM, ŻOŁĘDNICA, RAPTULARZ, ZAKON CZYNNY, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, ORLIK, DROGA, PALINGENEZA, SZEFELIN, KOMÓRKA PURKYNIEGO, KWOTA BAZOWA, KARDIOKRINUM, CYGAŃSKIE DZIECKO, BURKA, OLEWKA, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, KĄT, FIGÓWKA, ŻÓŁTA GORĄCZKA, KOLEJ LINOWA, WASAL, KWADRYGOWIEC, MAGNES, TEŚCIK, LOG, ŁOWCA, KRĘG OBROTOWY, FLAWONOL, BAJKA TERAPEUTYCZNA, MAŁPKA, GRA RÓŻNICZKOWA, REPETYCYJNOŚĆ, NIMFA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, OROGENEZA KIMERYJSKA, PRÓBA, SKUBANIEC, JUTLAND, SERM, CHOROLOG, SIŁA PŁYWOWA, IZOLACJONIZM, EOBRONTOZAUR, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, SONOMETR, ADEPTKA, OTOK, OBORNIK, BIOSELENOLOGIA, PRZEMYTNIK, OTWOREK, PRZYCISK, SZKIEŁKO ZEGAROWE, MAK OPIUMOWY, MONTAŻOWNIA, RAUBITTER, NIEWYRAŹNOŚĆ, PRECYPITAT, JAZDA, WAPIENNIK, ZAKRĘCANIE, PARAMAGNETYK, TORPEDA, KOŃ FIŃSKI, ZROST, LAMPA ELEKTRONOWA, REJON, SĄD OPIEKUŃCZY, PILOT DOŚWIADCZALNY, USZATKA, DRZEWOSTAN NASIENNY, WSTĘŻNICE, MIRAŻ, FTYZJOLOG, MISKA SOCZEWICY, BICZ SZKOCKI, PAZIOWATE, PAZUR, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, ROŚLINA OKRYWOWA, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, LOTNOŚĆ, ZMARZLUCH, ŚCIANA DZIAŁOWA, ROZDZIELCA, BOCZNOTRZONOWIEC, CHLOREK WĘGLA(IV), TĘŻYCZKA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, GUMA, KARTOWNIK, BOMBARDON, NACIĄG, ROBERTIA, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, RELACJA, KOZIOŁ, FORMA PRZESTRZENNA, TRYPLA, MACZETA BOLO, BUCHALTERIA, ELEKTRYCZNOŚĆ, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, PODSTAWCZAK, POROST, GRZEBIEŃ, SKÓRZAK, KIEŁZNO, MANIKIURZYSTKA, SAMOLOT BOMBOWY, PŁYTA, LUCJANY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, RĘKAW, EKOSFERA, NAKURWIENIE SIĘ, JĘZYK UGROFIŃSKI, JASION, NEFROLEPIS, KLIMAKTER, DOZNANIE, KASKADA, ŚMIECIARZ, UCHWYT ŚLIZGOWY, PASZA TREŚCIWA, GOSPODARKA RABUNKOWA, NOUMENON, RYNCHOZAURY, STARE MIASTO, BORDER, ALTÓWKA, KRÓTKI WZROK, ACHROMATYNA, SZCZELINA SKRZELOWA, WARP, BRETOŃSKI, MAŁGORZATKA, PIRAMIDA, LEPTOCERATOPS, ZEPPELIN, EWENK, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, MIGDAŁ, HEPATOSKOPIA, AMBORELLA, CUD, SKRZYP, GONGORYSTA, PĘPOWNIK, SOFISTA, PYRKI, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, PARARABDODON, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, KAPITULARZ, PARAZYTOFIT, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, PIEC WANNOWY, REPETYCYJNOŚĆ, GRZEBYK, BŁĄD PRZYPADKOWY, RZUT OSZCZEPEM, SITNICZKA SZCZECINOWATA, MISIO, DOŻYWOCIE, OFIDYFILIA, FILOLOGIA WŁOSKA, GONIOMETRIA, MASKULINIZM, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, PRZESUWALNOŚĆ, RESET, TOPIELISKO, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, GNIAZDKO, GRUCHOT, ZWINIĘCIE ŻAGLI, TWARDZINA, NENCKI, BIAŁA DIETA, SZKATUŁA, POJAZD KOLEJOWY, ODPŁYW, ZĘBY NOWORODKOWE, NASKÓREK, BETON JAMISTY, CHLEB POKŁADNY, CZTERDZIESTOPAROLATEK, BAR SAŁATKOWY, NIETOLERANCJA, CZAPA POLARNA, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, GALARETA WHARTONA, SPOCZYNEK, PALARNIA, ZIOMKOSTWO, PĘPEK ŚWIATA, LIGOWIEC, RĘCZNOŚĆ, CHILLAN, OSOBOGODZINA, LIRA, KORYNCKA, LABORANT, WKRĘT, BATRACHOGNAT, RZĘSA, TUŁACZ, CZIN, WRAK, BETON ŻUŻLOWY, KOŚĆ, KOŁATANINA, PARKIET, PARTER, ORLICZKA, MIĘTA, SECESJONIZM, ZESTAWIENIE, OKARYNA, PALEOTERIOLOGIA, SAMOZAPŁON, ODMIANA HERBOWA, STYL GOTYCKI, GRZECH ŚMIERTELNY, TARCZA, BORSUK, KARMANIOLA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, NERWIAK PŁODOWY, EPIKA, JAŚ WĘDROWNICZEK, KWAS MIGDAŁOWY, DYSTORSJA, SEMANTYKA KOGNITYWNA, BEZGRANICZNOŚĆ, SIERŚĆ, MUTACJA PUNKTOWA, PATOFIZJOLOGIA, KOSTKA BRUKOWA, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, BLASZKOWIEC, ADENOWIRUS AD-36, GIPS, ODDZIAŁYWANIE SŁABE, BAGNICA, KANTATA, NIEPOWODZENIE, DZIEWIARKA, WATA, STYL GRZBIETOWY, LOGOPEDA, MIESZKALNOŚĆ, OPŁATEK, GAZ WULKANICZNY, NORWESKI, GRUPA ABELOWA WOLNA, MANUFAKTURA, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, KRYSTALOFIZYKA, TANGO, PACHNOTKA, MOHORYCZ, PŁYNNOŚĆ, RODZINA PATCHWORKOWA, PINGWINARIUM, PRZEJĘCIE, REGRESJA LODOWCA, ZAŁAM, TOPIK, PIROKSEN, RELIGIOLOG, WIZYTA STUDYJNA, ROK PLATOŃSKI, WENTYL, KOPROFIL, ŚMICHY CHICHY, PLEBS, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, ARISTOZUCH, ODNIESIENIE, WYŚCIGI, STRUNOWCE, SIWIEC, WINDSOR, PULPIT, ARALAZHDARCHO, SIEDEMDZIESIĄTKA, KOPERCZAKI, FALA WZROSTOWA, ?DRABINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.281 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DINODONTOSAURUS - RODZAJ TERAPSYDA Z GRUPY DICYNODONTIA, JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH ZWIERZĄT ROŚLINOŻERNYCH TRIASU; POJAWIŁ SIĘ W ŚRODKOWYM, A ZNIKNĄŁ W PÓŹNYM TRIASIE (234 DO 228 MILIONÓW LAT TEMU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DINODONTOSAURUS - RODZAJ TERAPSYDA Z GRUPY DICYNODONTIA, JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH ZWIERZĄT ROŚLINOŻERNYCH TRIASU; POJAWIŁ SIĘ W ŚRODKOWYM, A ZNIKNĄŁ W PÓŹNYM TRIASIE (234 DO 228 MILIONÓW LAT TEMU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DINODONTOZAUR Dinodontosaurus - rodzaj terapsyda z grupy Dicynodontia, jedno z największych zwierząt roślinożernych triasu; pojawił się w środkowym, a zniknął w późnym triasie (234 do 228 milionów lat temu) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DINODONTOZAUR
Dinodontosaurus - rodzaj terapsyda z grupy Dicynodontia, jedno z największych zwierząt roślinożernych triasu; pojawił się w środkowym, a zniknął w późnym triasie (234 do 228 milionów lat temu) (na 13 lit.).

Oprócz DINODONTOSAURUS - RODZAJ TERAPSYDA Z GRUPY DICYNODONTIA, JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH ZWIERZĄT ROŚLINOŻERNYCH TRIASU; POJAWIŁ SIĘ W ŚRODKOWYM, A ZNIKNĄŁ W PÓŹNYM TRIASIE (234 DO 228 MILIONÓW LAT TEMU) sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - DINODONTOSAURUS - RODZAJ TERAPSYDA Z GRUPY DICYNODONTIA, JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH ZWIERZĄT ROŚLINOŻERNYCH TRIASU; POJAWIŁ SIĘ W ŚRODKOWYM, A ZNIKNĄŁ W PÓŹNYM TRIASIE (234 DO 228 MILIONÓW LAT TEMU). Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x