CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, OBJAWIAJĄCA SIĘ JAKO NIEDOKRWISTOŚĆ NIEDOBOROWA WYWOŁANA ZABURZENIEM WCHŁANIANIA WITAMINY B12 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA to:

choroba autoimmunologiczna, objawiająca się jako niedokrwistość niedoborowa wywołana zaburzeniem wchłaniania witaminy B12 (na 31 lit.)NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA to:

choroba autoimmunologiczna, objawiająca się jako niedokrwistość niedoborowa wywołana zaburzeniem wchłaniania witaminy B12 (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, OBJAWIAJĄCA SIĘ JAKO NIEDOKRWISTOŚĆ NIEDOBOROWA WYWOŁANA ZABURZENIEM WCHŁANIANIA WITAMINY B12". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.190

DRZWI PRZESUWNE, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, MIEDNICZKA, KRATA VICHY, WAPIENNIK, KAMICA NERKOWA, ZODIAK, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, KUPEREK, RECESJA LODOWCA, MOSTOWNICA, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, FREGATA, MALKONTENCTWO, CHARLESTON, IRRADIACJA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, ZESPÓŁ TUMARKINA, ZBIEŻNOŚĆ, CZYNNIK ONKOGENNY, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, IMMUNOCHEMIA, PRZEWÓD, POSTRZEGALNOŚĆ, SILNIK GAŹNIKOWY, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, STRATYFIKACJA, TURMA, INSTYTUT DO SPRAW WYWIADU I ZADAŃ SPECJALNYCH, TEFILIM, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, NADGORLIWOŚĆ, ZWIERZĘTA, MISIAK, PIEC INDUKCYJNY, REASORTACJA GENOWA, KEKSÓWKA, BASTION, FUZJA POZIOMA, NAŁÓG, KANAPKA, DRĘTWOTA, PRÓBA WODY, WATA CUKROWA, CZYNNIK SYTUACYJNY, NARYS KLESZCZOWY, OLEJEK ETERYCZNY, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, INDUKCJA WŁASNA, PROGRAM TELEWIZYJNY, POLAK, AKTUALIZOWANIE SIĘ, GRUPA, EKSTRADYCJA, OPIEKUN FAKTYCZNY, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, OPRYSZCZKA WARGOWA, BIOMETRIA, STENOGRAF, MOGISYGMATYZM, BŁONICA GARDŁA, MOLOS, CHOROBA JANSKY'EGO-BIELSCHOWSKY'EGO, KLESZCZ, CIĄG, OBRZYD, PERSONA, LODOWIEC, POSTERUNEK, WSZY, ELANA, SACZEK, DIAK, AKOMODACJA, CZEKAN, SADÓWKA, PORFIRYNA, ICHTIOSTEGOWCE, DEGRADACJA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, AROMAT, ROŚLINA, RUCH, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, MATERIAŁ, CHOROBA SEKRETNA, APEL, GOŁĘBICA, FELINOLOGIA, ZAOPATRZENIE, BYDLĘCTWO, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, PANEK, GIL, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, CHOROBA FRIEDREICHA, HELIKOPRION, TECHNIKA KLASYCZNA, STOPA, WOLNY RODNIK, MSZAKI, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, WAFEL, SOGDYJSKI, KSIĄŻĘ Z BAJKI, PASAŻ, KONGREGACJA, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, PANNA NA WYDANIU, OBÓZ WĘDROWNY, DECYMA, MOSZCZ GRONOWY, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, ROZCZAROWANIE, CIEMNOGRÓD, MÓR, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, BEZDNIA, ZAKOLE, STĄGIEW, ZAGNIEŻDŻENIE, OOLITYT, WALIDACJA, REGENERATOR, AUTOTELICZNOŚĆ, FISZBINOWIEC, PLATFORMA SERWEROWA, PRZYBYTEK, KREOLKA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, PROCES DOSTOSOWAWCZY, ZAMIENIALNOŚĆ, DYPTYCH, BUDOWLA CENTRALNA, FONETYKA AKUSTYCZNA, PRYZMA, NYLON, ELIMINACJE, ATAK, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, JUDAISTA, TEMPERATURA CURIE, PRZYGODA, PIGWA POSPOLITA, ZAPONA, RYCZAŁT, KLEJOWNIA, TRANSWESTYTKA, SŁUŻKA, KUBECZEK, BILTONG, DRĘTWA, KORTYKOSTERYD, CHOROBA REFSUMA, OBLEGA, PATYK, SYNTAKTYKA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, KARTAGIŃSKI, ZAPORA, WIDZENIE SENNE, AKTORKA, EKSPRES, KPINA, RUCH KRZYWOLINIOWY, CYKL GOSPODARCZY, BRZOZA CZARNA, JUWENALIA, SKAZA, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, KRĘGOWIEC, CHEMIA, REKLAMOWIEC, AKTYWISTA, SEKRETARZYK, KOTYLION, INSTAGRAMER, BIEG PŁASKI, FILOLOGIA WŁOSKA, LAWENDA FRANCUSKA, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, PUDŁO, CZĘSTOKÓŁ, KOLIBER, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, KYZYŁ, MISIEK, ANARCH, NABIEG KORZENIOWY, OPOŃCZA, UPOJENIE ALKOHOLOWE, SATYRYCZNOŚĆ, PŁOMYCZEK, LIŚĆ ZŁOŻONY, SZCZUR POLINEZYJSKI, RAK AMERYKAŃSKI, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, OKRES INTERGLACJALNY, WETKA, ALBEE, PILON, GNIAZDO NASIENNE, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, START, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, DOMINANTA, GANGSTERYZM, LIŚCIENIE, LITOGRAFIA, PĘCHERZYK, CHÓR, KOLAGENOZA, CANCA, DEMOBILIZACJA, BLUSZCZ, MALAKOZOOLOGIA, POŻAREK, BRAT, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, NIESZLACHECTWO, BRÓG, DUPOLIZ, ROBER, SUTERENA, GŁUPKOWATOŚĆ, CHOROBA AUJESZKEGO, UBÓJ, BUTNOŚĆ, GRUNGE, BECZKARNIA, DĘTKA, SAMIEC, RAK PRĘGOWANY, SAMORZUTNOŚĆ, KOMENTARZYK, 5-FU, KATANA, PIĘKNODUCH, NARKOLEPSJA, PROBLEMATYZACJA, NEKTARNIK, KOKLUSZ, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, ADRES INTERNETOWY, KOMISJA SKRUTACYJNA, MAKIJAŻYSTKA, WYSZYWANKA, UŁAMEK DZIESIĘTNY, FECJAŁ, KWARTALNIK, CHOROBA MENKESA, KONFESJA, REPERTUAR, MORDOKLEJKA, CYNADRA, PROJEKT UNIJNY, KRASNOLUDEK, PORZĄDEK JOŃSKI, NOWOBOGACKI, ŚMIETANKA, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, UPRAWA, UŁAMEK ZWYKŁY, CZUWANIE MODLITEWNE, WŚCIK DUPY, MOTOR, EURYTOP, BIODOSTĘPNOŚĆ, MRÓWNIK, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, CYNOBER, BABESZJOZA OWIEC, SUPERTOSKAN, OSSUARIUM, ENIGMATYCZNOŚĆ, BERSON, BOROWODOREK LITU, STYLIKOWCE, ALGEBRA LINIOWA, BASKINA, POBIAŁKA, NATRĘCTWO, PRZEŚLIZG, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, MOSTOWNICZY, PŁYTA OCEANICZNA, DZWONEK RĘCZNY, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, OBIEKTYWNOŚĆ, PRZYGOTOWALNIA, SURF, PRZEGRANA, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, SZARMANTERIA, DOLAR ETIOPSKI, DYSTONIA TORSYJNA, MUZYKA, ?OSTATNIA POSŁUGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.190 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, OBJAWIAJĄCA SIĘ JAKO NIEDOKRWISTOŚĆ NIEDOBOROWA WYWOŁANA ZABURZENIEM WCHŁANIANIA WITAMINY B12 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, OBJAWIAJĄCA SIĘ JAKO NIEDOKRWISTOŚĆ NIEDOBOROWA WYWOŁANA ZABURZENIEM WCHŁANIANIA WITAMINY B12
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA choroba autoimmunologiczna, objawiająca się jako niedokrwistość niedoborowa wywołana zaburzeniem wchłaniania witaminy B12 (na 31 lit.)
NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA choroba autoimmunologiczna, objawiająca się jako niedokrwistość niedoborowa wywołana zaburzeniem wchłaniania witaminy B12 (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA
choroba autoimmunologiczna, objawiająca się jako niedokrwistość niedoborowa wywołana zaburzeniem wchłaniania witaminy B12 (na 31 lit.).
NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA
choroba autoimmunologiczna, objawiająca się jako niedokrwistość niedoborowa wywołana zaburzeniem wchłaniania witaminy B12 (na 22 lit.).

Oprócz CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, OBJAWIAJĄCA SIĘ JAKO NIEDOKRWISTOŚĆ NIEDOBOROWA WYWOŁANA ZABURZENIEM WCHŁANIANIA WITAMINY B12 sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, OBJAWIAJĄCA SIĘ JAKO NIEDOKRWISTOŚĆ NIEDOBOROWA WYWOŁANA ZABURZENIEM WCHŁANIANIA WITAMINY B12. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast