UCZESTNICTWO OBYWATELI W ŻYCIU SPOŁECZNYM, PUBLICZNYM I POLITYCZNYM, NA KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ DZIAŁANIA (NP. LOBBOWANIE, PROTEST, RZECZNICTWO) INICJOWANE I KONTROLOWANE PRZEZ OBYWATELI PO TO, BY WPŁYWAĆ NA DECYZJE PRZEDSTAWICIELI WŁADZ PUBLICZNYCH LUB WYBORCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA to:

uczestnictwo obywateli w życiu społecznym, publicznym i politycznym, na które składają się działania (np. lobbowanie, protest, rzecznictwo) inicjowane i kontrolowane przez obywateli po to, by wpływać na decyzje przedstawicieli władz publicznych lub wyborców (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UCZESTNICTWO OBYWATELI W ŻYCIU SPOŁECZNYM, PUBLICZNYM I POLITYCZNYM, NA KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ DZIAŁANIA (NP. LOBBOWANIE, PROTEST, RZECZNICTWO) INICJOWANE I KONTROLOWANE PRZEZ OBYWATELI PO TO, BY WPŁYWAĆ NA DECYZJE PRZEDSTAWICIELI WŁADZ PUBLICZNYCH LUB WYBORCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.858

TYMPANON, TRZASKACZE, PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA, NIEDŹWIEDZIA PRZYSŁUGA, BRYTYJSKOŚĆ, LIDO, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, PĘTLICA, KONIEC, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, RUCHANKA, SENSUALIZM, RZEKOTKA, KRÓTKI RÓG, TONAŻ, OUDRY, KLASTER, KOGUT, DWUDZIESTY TRZECI, WIECZNA ZMARZLINA, KONTRASTER, KIOGA, KOSTIUMERNIA, MAZUREK, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, PŁYN STAWOWY, BRZOZOWATE, KWAS TŁUSZCZOWY, NAPRĘŻACZ, GRÓDŹ, DEPRYWACJA POLITYCZNA, TĘTNICA SKRONIOWA, DIABLOTKA, SUROWOŚĆ, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, JĘZYK MIGOWY, KURATORSTWO, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, PROMIEŃ, SKRAJNOŚĆ, KONKURENCJA, JODEK, KRĄG CZAROWNIC, AZOLLA PAPROTKOWA, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, CHŁOPAK DO BICIA, PIERWIASTEK CHEMICZNY, CHAŁTURA, AŻUR, BRZYDACTWO, PĘTLA, UKRAIŃSKOŚĆ, KARAKUŁY, CHROMANIE PRZESTANKOWE, LIGATURA, ŚWIETLIKI, WYBRANKA, KASA, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, BIELIZNA, POWTARZALNOŚĆ, ISTOTA FANTASTYCZNA, REAKCJA, SYFON, KAPOK, BACH, GRACZ, TERAPIA POZNAWCZA, ZAUROZUCH, GWAŁT, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, ULUBIENIEC MUZ, KAPISZONÓWKA, OSŁONA, RYCERZ, PLECHA, LOTNICTWO, NOGAJOWIE, SALATERKA, NER, LINGWETKA, MODEL, OPERA, NEKROFAG, BLASTOGENEZA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, PATRON, PODKAST, WIOŚLARKI, SŁOMA TARGANA, RĄB, AUREOLA, DODATEK KOMPENSACYJNY, SZMER, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, ŁYKACZ, POWAŻNY WIEK, CAŁOPALENIE, ZAWAŁ, SZATA GRAFICZNA, PRERAFAELITA, AZOLLA KAROLIŃSKA, ŁUK, MULTILATERALIZM, SKORUPIAKI, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, TANGO, OKULAR, NASIONNICE, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, AUTOSANIE, WYPALANKA, ZIMA, RAK AMERYKAŃSKI, CIAŁO, SOLARKA, DELEGATURA, KURZYSKO, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, KAŁAMARZ, STYL GOTYCKI, HORMON TROPOWY, PONDERABILIA, SPÓD, DOPUST, URZĄDZENIE WYJŚCIA, PROFIL, HUŚTAWKA, DZIELNICA, LEK CYTOSTATYCZNY, WSPOMINKI, BOGDANIEC, SĄD SZCZEGÓŁOWY, PRZEJEZDNY, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, MIĘSOPUST, MAGAZYN, KCIUK NARCIARZA, FILOLOGIA WŁOSKA, SKARGOWOŚĆ, KORONKARZ, PLAC, ZAPROSZENIE, MESJASZ, PĄCZEK, MACIERZ TRÓJKĄTNA, NOSACZ SUNDAJSKI, HOLOWNIK, OFIAKOMORFY, KRZYWA ELIPTYCZNA, SKROMNOŚĆ, DOMINIKANKI, UMOWA UBEZPIECZENIA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, FILOZOFIA NAUKI, HALA, SETKA, NAKŁAD POŁOWOWY, NARYS FORTYFIKACYJNY, ŁOŻYSKO WAHLIWE, PALATALIZACJA, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, ETER, KISZKA, PIŁA CZOPOWA, SŁUŻBA, SZTYFT, ODKOS, RETOROMAŃSKI, JORDANEK, REDINGOTE, ANGLIK, SZYLKRET, TŁUMACZKA, AKADEMIA, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, HALO, REKOLEKCJE, RZYGI, WADA WZROKU, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, PLIK GRAFICZNY, PIANISTYKA, OWCA KAMIENIECKA, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, RAGLAN, DUCHOWY OJCIEC, SITAR, KSIĄŻĘ ALBERT, AUTSAJDER, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, BIDON, RETENCJA, JAŁOWIEC CHIŃSKI, AZOLLA AFRYKAŃSKA, ZORBA, PARAGRAF, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, REALISTYCZNOŚĆ, NIENOWOCZESNOŚĆ, CHIRURGIA URAZOWA, GETTO TRANZYTOWE, SZPAK, PAKOWACZ, TABULA RASA, PISTOLET, GANC EGAL, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, KANAŁY, LICHWIARSTWO, KILOBAJT, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, PARZONKA, DYSLEKSJA, KOŁO PODBIEGUNOWE, PAPROĆ DRZEWIASTA, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, TRAGIZM, DZIAŁANIE, GRAFOLOGIA, BODZIEC WARUNKOWY, KWESTURA, CYTOKININA, HISTORYZM MASKI, STAW BIODROWY, PIGMENT, PIĘĆDZIESIĄTNICA, PASKÓWKI, SPLENDID ISOLATION, BŁONNIK, MARATON, NIL, TYGODNIÓWKA, BASEN, MATIZ, WĄŻ, KRĄŻENIE OGÓLNE, TRENCZ, PIT, MARKETING PARTNERSKI, TWIERDZENIE STOKESA, AGAR, NIBYPESTKOWIEC, TRAPER, PRZYRODOZNAWCA, MISZCZU, BUŁAN, SPRAWCZOŚĆ, MORENA POWIERZCHNIOWA, NERW, OBCIĄŻNIK, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, FREDRO, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, GĄBKA, OSPAŁOŚĆ, INTONACJA, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, ZIEMIA OBIECANA, BIOTRANSFORMACJA, FRACHT DYSTANSOWY, BUZIA, BIG BAND, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, JASZCZURNIK, PASTA, PRUSACZKA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, KONTROLA PASZPORTOWA, PREKURSOR, RAMIENICOWE, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, WIERCIPIĘTKA, KROPLA, TUKAN, PŁAZY BEZOGONOWE, KONEW, CHOROBA REUMATYCZNA, NARYS KWIATOWY, KLEJARZ, FILM KATASTROFICZNY, METEORYZM, STOŻEK PRZYBYSZOWY, UKŁAD PLANETARNY, DIAKRYT, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, ARKUSZ AUTORSKI, RAJSTOPY, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, JARSTWO, CELOWNIK, INTERES PRAWNY, TRAWERS, JEDNOSTKA, BOCZNIAK, ?TARCZA KONTYNENTALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.858 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UCZESTNICTWO OBYWATELI W ŻYCIU SPOŁECZNYM, PUBLICZNYM I POLITYCZNYM, NA KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ DZIAŁANIA (NP. LOBBOWANIE, PROTEST, RZECZNICTWO) INICJOWANE I KONTROLOWANE PRZEZ OBYWATELI PO TO, BY WPŁYWAĆ NA DECYZJE PRZEDSTAWICIELI WŁADZ PUBLICZNYCH LUB WYBORCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UCZESTNICTWO OBYWATELI W ŻYCIU SPOŁECZNYM, PUBLICZNYM I POLITYCZNYM, NA KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ DZIAŁANIA (NP. LOBBOWANIE, PROTEST, RZECZNICTWO) INICJOWANE I KONTROLOWANE PRZEZ OBYWATELI PO TO, BY WPŁYWAĆ NA DECYZJE PRZEDSTAWICIELI WŁADZ PUBLICZNYCH LUB WYBORCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARTYCYPACJA SPOŁECZNA uczestnictwo obywateli w życiu społecznym, publicznym i politycznym, na które składają się działania (np. lobbowanie, protest, rzecznictwo) inicjowane i kontrolowane przez obywateli po to, by wpływać na decyzje przedstawicieli władz publicznych lub wyborców (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
uczestnictwo obywateli w życiu społecznym, publicznym i politycznym, na które składają się działania (np. lobbowanie, protest, rzecznictwo) inicjowane i kontrolowane przez obywateli po to, by wpływać na decyzje przedstawicieli władz publicznych lub wyborców (na 21 lit.).

Oprócz UCZESTNICTWO OBYWATELI W ŻYCIU SPOŁECZNYM, PUBLICZNYM I POLITYCZNYM, NA KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ DZIAŁANIA (NP. LOBBOWANIE, PROTEST, RZECZNICTWO) INICJOWANE I KONTROLOWANE PRZEZ OBYWATELI PO TO, BY WPŁYWAĆ NA DECYZJE PRZEDSTAWICIELI WŁADZ PUBLICZNYCH LUB WYBORCÓW sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - UCZESTNICTWO OBYWATELI W ŻYCIU SPOŁECZNYM, PUBLICZNYM I POLITYCZNYM, NA KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ DZIAŁANIA (NP. LOBBOWANIE, PROTEST, RZECZNICTWO) INICJOWANE I KONTROLOWANE PRZEZ OBYWATELI PO TO, BY WPŁYWAĆ NA DECYZJE PRZEDSTAWICIELI WŁADZ PUBLICZNYCH LUB WYBORCÓW. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x