DOMNIEMANA GRUPA JĘZYKÓW, DO KTÓRYCH ZALICZAŁY SIĘ JĘZYKI TURECKIE, UGROFIŃSKIE A NAWET DRAWIDYJSKIE ORAZ JĘZYK JAPOŃSKI I JĘZYK KOREAŃSKI, CZASEM UTOŻSAMIANA Z LIGĄ URALO-AŁTAJSKĄ (PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH NAUKOWCÓW POJĘCIE UWAŻANE JEST ZA PRZESTARZAŁE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYKI TURAŃSKIE to:

domniemana grupa języków, do których zaliczały się języki tureckie, ugrofińskie a nawet drawidyjskie oraz język japoński i język koreański, czasem utożsamiana z ligą uralo-ałtajską (przez współczesnych naukowców pojęcie uważane jest za przestarzałe) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOMNIEMANA GRUPA JĘZYKÓW, DO KTÓRYCH ZALICZAŁY SIĘ JĘZYKI TURECKIE, UGROFIŃSKIE A NAWET DRAWIDYJSKIE ORAZ JĘZYK JAPOŃSKI I JĘZYK KOREAŃSKI, CZASEM UTOŻSAMIANA Z LIGĄ URALO-AŁTAJSKĄ (PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH NAUKOWCÓW POJĘCIE UWAŻANE JEST ZA PRZESTARZAŁE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.954

LEKCJA MISTRZOWSKA, MOLOSY, KONDOMINIUM, CHEMIA, LISZAJ CZERWONY, FROTER, KRYSZNAIZM, KURATORKA, TEORIA NAZW, BEZGRANICZNOŚĆ, MECH JAWAJSKI, OPATRUNEK OSOBISTY, SESJA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, OLIGOFAG, TANTO, KIESZENIÓWKA, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, LEUMAFIT, ŻÓŁWIE SKRYTOSZYJNE, DIODA, OBLAK, CHRZĄSTKA, SMOKING, SINGIEL, COCKTAIL, GRA, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, BANDERA, TROCINIARKOWATE, MANTOLET, ZABAWKA, CEREBROZYD, WIR, NIEDYSPONOWANIE, RUCHLIWOŚĆ, CUDOWNY OWOC, SKRĘT, MŁOTKOWY, CHARLES, POTOP, SKALA JOŃSKA, TYTANIAN, PRZEKUPIEŃ, TRANSLACJA, ELIMINACJE, PEGMATYT, ERGONOMIA, KLOZET, SZATAN, PIKOMETR, DYTYRAMB, BACYTRACYNA, MAN, TACZANKA, GRZECH ŚMIERTELNY, ANGEOLOGIA, TWIERDZENIE RAMSEYA, CHOROBA RUBARTHA, SCYT, POWAB, AŁMATY, POZYTYWIZM, KULIK MNIEJSZY, PROMINENT, JELEŃ WSCHODNI, TEUTOŃSKI, DEVELOPER, SUZUKI, ARKUSZ AUTORSKI, INSTYTUCJA KREDYTOWA, KĄPIEL, ROZRZUTNIK, EDUKATOR, POLITYKA, KSIĘGA LITURGICZNA, BALECIK, LAMPA, TOWARZYSTWO, JONOFOR, KLINGOŃSKI, POKOJOWOŚĆ, PREKLUZJA, KYZYŁ, KORIACKI, WARTOŚĆ WŁASNA, KARBOANION, SERUM, PRZEWÓD, FARMACJA STOSOWANA, PILOT, ZASTĘP, ROHATYNA, PAREO, SPŁATA BALONOWA, JĘZYK AUSTRONEZYJSKI, DOBRA FINALNE, ELEKTRYCZNOŚĆ, KOSTUREK, KARABIN BERDAN, KHUZDUL, BARABAN, OBRONA PIRCA, GATUNEK KATADROMOWY, ODPORNOŚĆ OGNIOWA, NADŚWIADOMOŚĆ, SKARGA KASACYJNA, KOSTUR, TRZECIA CZĘŚĆ, SKOCZNIA, ISKRA, BARCZATKA, MUNSZTUK, ŁOTEWSKOŚĆ, WARZĘCHA MAŁA, PANDA, ENZYM RESTRYKCYJNY, ZJAWISKO KURZAWKOWE, PLAZMA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, TARCICA, MENEDŻER, POJEDYNEK, WROTA, DRESIARZ, KURZ, START MASOWY, KULANKA, KLIPER, PATENA, BOMBA TERMOJĄDROWA, PYTANIE SIĘ, NERWIAK ZARODKOWY, WEDYZM, KOSZULARZ, KOŚCIÓŁ UNICKI, DŻIN, JĘZYK FALISKIJSKI, KRĄG CZAROWNIC, OBTŁUCZENIE, WYDATKI BIEŻĄCE, MARZENIE SENNE, AJWAR, BOCZNIAK, DOMINATOR, KOŁECZEK GOLFOWY, ODBÓJ, DYNAMIKA, ASPOŁECZNOŚĆ, SŁOŃ, ŻUŻLAK, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, FUNKCJE ELEMENTARNE, OWOC ZBIOROWY, LATIMERIOKSZTAŁTNE, PLANTAGENECI, KACZKA SROKATA, EPOS HOMERYCKI, NIEPRZYSTOSOWANIE, STUDIUM, GULASZ, KAWALERSKA FANTAZJA, INDYGOWIEC, CONFIT, LICZBA DOSKONAŁA, TŁUSZCZYK, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, NA PIESKA, APERTYZACJA, ZAGŁADA, OGNIOMUR, ZDZIADZIENIE, SAURON, SĄD WOJSKOWY, WYTWÓRCZOŚĆ, KROK DOSTAWNY, MÓL BOROWICZAK, DINUKLEOTYD, DOLICHOCEFALIA, ŁUŻYCKI, KROWA MORSKA, NIEDBAŁOŚĆ, MAJÓWKA, ATEST, ZASTAWA STOŁOWA, KOSZAROWOŚĆ, PŁATNIK SKŁADEK, URZĄDZENIE WEJŚCIA, PONCZ, KOBIECOŚĆ, TEFILIM, GAZA, CYKL, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, KOŚĆ CZOŁOWA, MIKSTURA, JĘZYCZEK, JAJKO PO FRANCUSKU, ELEKTROLIZA, KOMPENSATOR, RYBA AMFIDROMICZNA, PROLETARIUSZ, POCISK SMUGOWY, SKRYBA, DŁAWIDUDA, KOPIEC, PROKARBAZYNA, MLECZ, ORŁOSĘP, NAKIEROWANIE SIĘ, KOPROFIL, GRZECZNOŚĆ, WKŁAD, CZARNY MAKAK CZUBATY, KOMÓRKA MACIERZYSTA, STAŁA CZASOWA, KWASOWOŚĆ, ZNAMIENITOŚĆ, WZÓR, MINERAŁ, REPETYTYWNOŚĆ, PUCHAREK, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, SAWANTERIA, OPERATOR RÓŻNICZKOWY, TOSTER ZAMYKANY, TARTALETKA, SAMOOKREŚLENIE, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, GARDEROBA, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, GLUKOZOAMINOGLIKAN, MYRMEKOFIL, CLIPART, ORK, DZIEWIĘTNASTKA, BIAŁORUSKI, MIEDZIORYTNIK, OZAWA, STADIALNOŚĆ, KONTUR MELODYCZNY, KARCYNOLOGIA, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, DOLNONIEMIECKI, SPEKTAKL MUZYCZNY, KOCHANEK MUZ, NOC, CZTEROTAKT, KLIMAT STEPOWY, FASHIONISTKA, PŁACZ, PSIA MINA, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, PINGWIN CESARSKI, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, HISTOPATOLOGIA, MIÓD SPADZIOWY, WAŻNIAK, POMOC, FORMA LINIOWA, PANICZĄTKO, KREWETKA BAŁTYCKA, ARENA, PLAZMODESMA, WYDRA, TEATR EPICKI, PROFESJA ZAKONNA, WIZAŻYSTA, BICHAT, METAFIZYKA, ROZWAGA, PEWNIAK, ORDYNACJA PODATKOWA, BANDOLIER, TACHOGRAM, TEREN ZALEWOWY, BORAZON, CYNODONTY, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, CZAS LAPUNOWA, RADIO TAXI, KRUP, CHAOS, RARYTASIK, IRONIA ROMANTYCZNA, BATUTA, SEKRETARZYK, STYL FORMULARNY, JĘZYK KUSZYCKI, ODPŁYW, PRYMUS, GNIOTOWNIK, KOD DWÓJKOWY, STREFA PERYGLACJALNA, NADZIEWARKA, TAG, ?WSPÓŁZAWODNICTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.954 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOMNIEMANA GRUPA JĘZYKÓW, DO KTÓRYCH ZALICZAŁY SIĘ JĘZYKI TURECKIE, UGROFIŃSKIE A NAWET DRAWIDYJSKIE ORAZ JĘZYK JAPOŃSKI I JĘZYK KOREAŃSKI, CZASEM UTOŻSAMIANA Z LIGĄ URALO-AŁTAJSKĄ (PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH NAUKOWCÓW POJĘCIE UWAŻANE JEST ZA PRZESTARZAŁE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOMNIEMANA GRUPA JĘZYKÓW, DO KTÓRYCH ZALICZAŁY SIĘ JĘZYKI TURECKIE, UGROFIŃSKIE A NAWET DRAWIDYJSKIE ORAZ JĘZYK JAPOŃSKI I JĘZYK KOREAŃSKI, CZASEM UTOŻSAMIANA Z LIGĄ URALO-AŁTAJSKĄ (PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH NAUKOWCÓW POJĘCIE UWAŻANE JEST ZA PRZESTARZAŁE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYKI TURAŃSKIE domniemana grupa języków, do których zaliczały się języki tureckie, ugrofińskie a nawet drawidyjskie oraz język japoński i język koreański, czasem utożsamiana z ligą uralo-ałtajską (przez współczesnych naukowców pojęcie uważane jest za przestarzałe) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYKI TURAŃSKIE
domniemana grupa języków, do których zaliczały się języki tureckie, ugrofińskie a nawet drawidyjskie oraz język japoński i język koreański, czasem utożsamiana z ligą uralo-ałtajską (przez współczesnych naukowców pojęcie uważane jest za przestarzałe) (na 15 lit.).

Oprócz DOMNIEMANA GRUPA JĘZYKÓW, DO KTÓRYCH ZALICZAŁY SIĘ JĘZYKI TURECKIE, UGROFIŃSKIE A NAWET DRAWIDYJSKIE ORAZ JĘZYK JAPOŃSKI I JĘZYK KOREAŃSKI, CZASEM UTOŻSAMIANA Z LIGĄ URALO-AŁTAJSKĄ (PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH NAUKOWCÓW POJĘCIE UWAŻANE JEST ZA PRZESTARZAŁE) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - DOMNIEMANA GRUPA JĘZYKÓW, DO KTÓRYCH ZALICZAŁY SIĘ JĘZYKI TURECKIE, UGROFIŃSKIE A NAWET DRAWIDYJSKIE ORAZ JĘZYK JAPOŃSKI I JĘZYK KOREAŃSKI, CZASEM UTOŻSAMIANA Z LIGĄ URALO-AŁTAJSKĄ (PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH NAUKOWCÓW POJĘCIE UWAŻANE JEST ZA PRZESTARZAŁE). Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x