RZEMIEŚLNIK, KTÓRY WYKONUJE U SIEBIE W DOMU DROBNE PRACE I ZLECENIA, NAJCZĘŚCIEJ PRACUJE NA MATERIALE DOSTARCZONYM PRZEZ ZLECENIODAWCĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHAŁUPNIK to:

rzemieślnik, który wykonuje u siebie w domu drobne prace i zlecenia, najczęściej pracuje na materiale dostarczonym przez zleceniodawcę (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHAŁUPNIK

CHAŁUPNIK to:

chłop bezrolny (mający tylko chałupę i najwyżej niewielki ogródek) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZEMIEŚLNIK, KTÓRY WYKONUJE U SIEBIE W DOMU DROBNE PRACE I ZLECENIA, NAJCZĘŚCIEJ PRACUJE NA MATERIALE DOSTARCZONYM PRZEZ ZLECENIODAWCĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.558

WAFELEK, STRÓŻA, MIPS, BOŚNIACKI, AMH, DOBRO PRAWNE, MŁOT, STRÓJ GÓRALSKI, LAMBERT, POSTĘPEK, OBIJACZ, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, DOMINACJA PEŁNA, KACZKARZ, WYŚCIGI, REALISTA, APEL, HAIN, KIJ, DEKADA, DYKTA, ANIOŁEK, ALGORYTM REKURENCYJNY, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, OKULARY, ŁÓDŹ POLICYJNA, CAŁUN, FILEMON CIEMNY, LAUFER CZARNOPOLOWY, KANAŁ JONOWY, KWEF, NOŚNIK, TRANSPORTÓWKA, KOLEKTA, KRATKA ODPŁYWOWA, KARZEŁ, ARCHEONY, SZCZUR PIŻMOWY, BODZIEC PODPROGOWY, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, STAN DEPRESYJNY, WYPŁUCZYSKO, RZEP, RYT, RAK AMERYKAŃSKI, POSTĘP NAUKOWY, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, ARCHEOLOGIA PODWODNA, ZADANIE, DWUDZIESTY CZWARTY, TATUSIEK, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, HIBERNACJA, MOKASYNY, ZASILANIE SIECIOWE, INTENSJONALNOŚĆ, GWAŁTOWNOŚĆ, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, LAMA, REKTASCENCJA, INWERT, BELECZKA, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, FILEMON BIAŁOSZYI, PIRAMIDA ZIEMNA, INWALIDA WOJSKOWY, SEJM, DZIELNIK NAPIĘCIA, CHAŁUPNICTWO, SUROWICA, FOSFORESCENCJA MORZA, ELEUSIS, BON OŚWIATOWY, KALETNIK, MONOGENEZA, KĄT BRYŁOWY, TOWIAŃSZCZYZNA, TOUAREG, KSIĘGA WIECZYSTA, SZYPUŁKA, STALNICA, ZASTRZAŁ, DOMINACJA ZUPEŁNA, PODATEK WYRÓWNAWCZY, KONDENSATOR DOSTROJCZY, ZUPAK, SIÓDMY, BRIT POP, SARISA, ODRUCH KOLANOWY, KURATOR, BABA JAGA, EGZEMPLARZ PRÓBNY, WIRTUOZOSTWO, GARKOTŁUK, BŁAZEN, WSKAŹNIK UBÓSTWA, BĄK, GRUZIŃSKI, GRUBIANIN, ESPADON, ANTAGONISTA, INTERFERENCJA RNA, URZĘDNIK DWORSKI, KRÓLIK, IMMUNOFLUORESCENCJA, NACZÓŁEK, GLOBULA, PARAGONIK, FOCUS, GOSPODARSTWO DOMOWE, WZNIOS, ABLUCJA, ANTYFONA, PŁATNERZ, SAKSONIA, DERYWAT, MYŚL, WETERAN WOJENNY, MOWA, SNIFTER, CHOROBA VELPEAUA, ZASADA HUYGENSA, NERKA, TYMBARK, OKULISTA, SPRAWA, MIĘTA, REFLUKS, BANDOLIER, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, PARTIA, CLEARING, FUNT IRLANDZKI, FEDERALIZM, SKRZYDEŁKO, BIRMAŃSKI, PARCELANT, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, TRZPIEŃ, PETRYWAŁ, PRZEKAZIOR, KOSTKOWANIE, PĄCZUŚ, PASZTETNIK, PAREJAZAUR, ŁAZARZ, OTWARTOŚĆ, JĘZYK ALGONKIŃSKI, BULLA, KOŃ GORĄCOKRWISTY, GRUCZOŁ ŻÓŁTNIKOWY, EMULATOR, OKUPOWANIE, STRUMIEŃ, KRYMINAŁ, OKOLICZNOŚĆ FAKTYCZNA, PEŁNOLETNOŚĆ, ŚWIECARZ, KIJ, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, CHWOŚCIK BURAKOWY, TOROWIEC, DZIKI MIÓD, BONDI, USTĘPSTWO, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, WYDZIELINA, SELEKCJONER, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, POSTOJOWE, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, MASZYNA ŻAKARDOWA, SILNIK DOLNOZAWOROWY, CZOŁÓWKA, GNETOWE, PEDOGENEZA, SZYBKOZŁĄCZE, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, GUZDRAŁA, ZIÓŁKO, PAPIER CZERPANY, SZLARA, GŁOS ELEKTORSKI, NUBUK, STŁUCZENIE, SAMOTNY OJCIEC, HOMO NOVUS, DIAKON, NIEKONKRETNOŚĆ, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, MOC WYTWÓRCZA, ŻOŁDAK, ASTERIX, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, NAPĘD RAKIETOWY, HETERYK, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, NIT, LICENCJA PRZYMUSOWA, BAK, PUCHACZ, MIKROCYSTYNA, ATTACHAT, DIALOG OBYWATELSKI, PIJUS, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, ROGATKOWATE, SZEW, REKLAMA PORÓWNAWCZA, WRZECIONO, FRENOLOGIA, PICUŚ, POSTER, MIMESIS, FILTR BARWNY, KOLCZUGA, GWIAZDA, PILTZ, TEORIA PERSPEKTYWY, TROPIK, RZEZAK, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, PUNK ROCK, TAHITAŃSKI, CIĄG PIESZY, KOTEW, TATARSKI, KONSULTANT, OSTRIA, ODBÓJ, GRUCHOT, DŻINSY, MARKGRAF, FOLIÓWKA, ZAĆMA WARSTWOWA, POMOCNIK, KOŁO WERTYKALNE, SPROŚNOŚĆ, KURATOR SZTUKI, SLALOM, AWANGARDYZM, ALLELOPATIA, DROGA KONIECZNA, MICHAJŁOW, SAMOPONIŻANIE, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, MINIALBUM, POSAG, EKSTERN, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, HOLOGRAM, MASZT, RAK PRĘGOWANY, NOKAUT TECHNICZNY, UKŁAD, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, ODPŁYW, BAKTERIA, KARTON, FAJECZKA, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, DOBRO KONSUMPCYJNE, UWAGA, TABLICA ASOCJACYJNA, KONSULENT, UT, KOKSOWNIK, STRZAŁECZKA, SOCZEWKA FRENSELA, URODZENIE ŻYWE, MINERAŁ ZABARWIONY, AZATIOPRYNA, PUNKT WYPADOWY, EHDV, METYLOTROFIA, TWIERDZENIE WILSONA, MORENA, HAHN, PALIUSZ, SELER, NASADA, DZIKUS, OREGANO, SYMULACJONIZM, KOTWICA KINESTETYCZNA, KONWOLUCJA, LEŃ, POWTÓRZENIE, PION, KOŃ LUZYTAŃSKI, IMPRODUKTYW, DRABISKO, KABLOBETON, GOTHMOG, PRZEJĘCIE, ?RZEŹNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.558 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZEMIEŚLNIK, KTÓRY WYKONUJE U SIEBIE W DOMU DROBNE PRACE I ZLECENIA, NAJCZĘŚCIEJ PRACUJE NA MATERIALE DOSTARCZONYM PRZEZ ZLECENIODAWCĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZEMIEŚLNIK, KTÓRY WYKONUJE U SIEBIE W DOMU DROBNE PRACE I ZLECENIA, NAJCZĘŚCIEJ PRACUJE NA MATERIALE DOSTARCZONYM PRZEZ ZLECENIODAWCĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHAŁUPNIK rzemieślnik, który wykonuje u siebie w domu drobne prace i zlecenia, najczęściej pracuje na materiale dostarczonym przez zleceniodawcę (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHAŁUPNIK
rzemieślnik, który wykonuje u siebie w domu drobne prace i zlecenia, najczęściej pracuje na materiale dostarczonym przez zleceniodawcę (na 9 lit.).

Oprócz RZEMIEŚLNIK, KTÓRY WYKONUJE U SIEBIE W DOMU DROBNE PRACE I ZLECENIA, NAJCZĘŚCIEJ PRACUJE NA MATERIALE DOSTARCZONYM PRZEZ ZLECENIODAWCĘ sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - RZEMIEŚLNIK, KTÓRY WYKONUJE U SIEBIE W DOMU DROBNE PRACE I ZLECENIA, NAJCZĘŚCIEJ PRACUJE NA MATERIALE DOSTARCZONYM PRZEZ ZLECENIODAWCĘ. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast