RZEMIEŚLNIK, KTÓRY WYKONUJE U SIEBIE W DOMU DROBNE PRACE I ZLECENIA, NAJCZĘŚCIEJ PRACUJE NA MATERIALE DOSTARCZONYM PRZEZ ZLECENIODAWCĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHAŁUPNIK to:

rzemieślnik, który wykonuje u siebie w domu drobne prace i zlecenia, najczęściej pracuje na materiale dostarczonym przez zleceniodawcę (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHAŁUPNIK

CHAŁUPNIK to:

chłop bezrolny (mający tylko chałupę i najwyżej niewielki ogródek) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZEMIEŚLNIK, KTÓRY WYKONUJE U SIEBIE W DOMU DROBNE PRACE I ZLECENIA, NAJCZĘŚCIEJ PRACUJE NA MATERIALE DOSTARCZONYM PRZEZ ZLECENIODAWCĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.558

OŚRODKOWY REGULATOR OBROTÓW, WĄSONOGI, POROZUMIENIE PŁACOWE, MUŁY, OŚLARZ, PRZYKRYWKA, SPŁAWIK, HOMO NOVUS, SOCJALIZM REALNY, KARA, KNIAZIENIE, AKOMODACJA, SINICA OBWODOWA, SĘDZIA ŚLEDCZY, PASTICCIO, CHYLAT, HAREM, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, SAMOKRYTYCYZM, CZEK PODRÓŻNY, WĄŻ, OSTRE ZAPALENIE KRTANI, KSIĄŻĘ, PTASZNIKOWATE, SZEPT, HARCAP, ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI, REGUŁA SARRUSA, TAKSON PARAFILETYCZNY, ŻYCZLIWY, JODO-SHU, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, NARNIA, FRACHT, KOPACZ, FRYZYJSKI, TOKSYNA SINICOWA, LAMERSTWO, BUDOWLANY, KRZYŻYK, PRYMUS, POPRZECZKA, ZORZA PORANNA, SUŁTANIT, DEASEMBLER, GENDER, FILTR, TRANSMISJA, ANGLOARAB SHAGYA, KARABON, SRALUCH, AFIRMACJA, HEJNAŁ, EPIKUREJCZYK, GRZECHOT, SMURF, DAR POMORZA, CYLINDROWIEC, FIRCYK, IDIOLATRIA, ANIOŁEK, PRZODOWNIK, MOTYW, PRZEBARWIENIE, SAKRAMENT, STYGON, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, KANCELARIA NOTARIALNA, NOKAUT TECHNICZNY, NAPINACZ, LINIA EMISYJNA, EUKLIDES, POZYTYWIZM, SMART, EFEKT TYNDALLA, PRZEGLĄDARKA, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, ZERNIKE, BOMBA, USZKO, AKT, INGRES, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, POKONANY, SZABELTAS, DRABISKO, KATAROWIE, RAJDÓWKA, DZIKUS, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, WYDAWNICTWO ZWARTE, CZARCIE NASIENIE, NACZÓŁEK, DWUDZIESTY, BÓJ SPOTKANIOWY, SKANER, HONGSZANOZAUR, FORTUNAT, REDUKTOR CIŚNIENIA, LIBACJA, STERNIK JACHTOWY, RIKSZARZ, NANDORIŃSKI, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, FOTEL FRYZJERSKI, JĘZYK PIDŻYNOWY, NANOŚNIK, PROSTACKOŚĆ, POSTOJOWE, MIKROKARTA, PRZEPLOTNIA, DOMEK FIŃSKI, ŁUK DŁONIOWY, WYPŁYW, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, WYROBNICA, KROKIET, PROSZEK, PRĄD ZAWIESINOWY, ROKIET CYPRYSOWATY, BIDON, APERTYZACJA, STYL KLASYCZNY, SOLARKA, PROCEK, GROOMER, KARTON, CHWYTNIK, SZMACIARZ, CHOROBA CUSHINGA, ŻYWICA, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, JĘZYK KAFIRSKI, KURIER TATRZAŃSKI, TENOR DRAMATYCZNY, OFTALMOLOG, NIZIOŁEK, BABA, ŚNIEG, DEALPACK, DOKUMENT PAPIESKI, FASOLA SZPARAGOWA, LITOMANCJA, KONSERWACJA ZABYTKÓW, JATAGAN, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, KINDER NIESPODZIANKA, KRYZA, PÓŁKREW, KAUKAZ, ZADYSZKA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, ŚRUTA SOJOWA, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, CHLOREK SUKSAMETONIUM, BRDA, ŁUK MADZIARSKI, DOROSŁOŚĆ, BRONA, VELDE, INTERNAT, FAWORYT, ODLEWACZ, ASYLABIZM, KAMIZELKA, GHI, KIEROWCA, FREZARKA KOPIARKA, BOŚNIACKI, NACZYNIE, DWUDZIESTY CZWARTY, PRYSZCZATY, ALLOSTERIA, PODPINKA, OBSERWATOR STANU, DZIESIĄTY, KONWENT, TAŚMA, EUROPALETA, BEGARDZI, GOLE, PRZENOSICIEL, KOŁATKA, GRIVET, NASYCANIE, MESJASZ, ARTYSTA, SPLOT, SCEPTYCYZM, DIALOG KONKURENCYJNY, MIKROFON PIEZOELEKTRYCZNY, ESKONTO, HIT, FALA RADIOWA, OLIWNIK, NAMNAŻANIE, STEROL, KTOŚ, MORŚWINY, TAJEMNICZOŚĆ, DOM AKADEMICKI, SOFISTA, ŚWIATŁO DŁUGIE, LUDY TURAŃSKIE, RYKSZARZ, KOMPUTER OSOBISTY, SZYSZAK HUSARSKI, PROFESOR, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, SKYLAB, NARZECZONY, PAPIEREK, RUDBEKIA NAGA, CIEPLUCH, FRANCISZKANIZM, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, TEORIA ARBITRAŻU CENOWEGO, SAMOUZDRAWIANIE, TANDEM, MINISTRANTURA, ŚWIETLÓWKA, TUNEL, BOM, GRUPA PERMUTACJI, MARRAN, PODATEK TONAŻOWY, URANIZM, MASKA, PIECZENIARZ, KONCERT, OŁTARZYK PRZENOŚNY, EWOLUCJA KASKADERSKA, PISMO KLINOWE, UPARCIUCH, SZWABSKI, STYL TOSKAŃSKI, MOST EINSTEINA-ROSENA, ATAWIZM, REKWIZYCJA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, TRÓJKĄT, KOSZT SPRZEDAŻY, POWINOWATY, ZIEMIOMORZE, ŻYWIOŁOWOŚĆ, FLUAV, CHOROBA HECKA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, OCEL, KUPIEC, KOKPIT, RYNEK WSCHODZĄCY, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, NORIKER, PRASADA, WIELOETATOWOŚĆ, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, ZIOŁO, KREOL, KRÓLIK, SPLUWACZKA, LEK ODTWÓRCZY, JARMUŁKA, PRZESIEKA, ELEMENT TOCZNY, BASILEUS, LEGANZA, KLIRING PRACY, KONFEDERACJA, ŚW. PIOTR, LISSA, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, BOWEN, ODTRUTKA, ADEPT, ISEO, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, SŁUP, ANALIZA FINANSOWA, PAŁATKA, SZESNASTY, TRYGON, ŁACINNICZKA, FORMACJA SKALNA, WYKRZYKNIK, PCHEŁKI, GRA NIESKOŃCZONA, KUBEŁ, PRAWO BIOTA-SAVARTA, SPICHRZA, GOSPODARZ, TOUAREG, BOXER, MARCONI, EISEGEZA, ZABÓR, CHOROBA WODUNKOWA, KOREKTA WŁASNA, ?UNIWERSAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.558 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZEMIEŚLNIK, KTÓRY WYKONUJE U SIEBIE W DOMU DROBNE PRACE I ZLECENIA, NAJCZĘŚCIEJ PRACUJE NA MATERIALE DOSTARCZONYM PRZEZ ZLECENIODAWCĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZEMIEŚLNIK, KTÓRY WYKONUJE U SIEBIE W DOMU DROBNE PRACE I ZLECENIA, NAJCZĘŚCIEJ PRACUJE NA MATERIALE DOSTARCZONYM PRZEZ ZLECENIODAWCĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHAŁUPNIK rzemieślnik, który wykonuje u siebie w domu drobne prace i zlecenia, najczęściej pracuje na materiale dostarczonym przez zleceniodawcę (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHAŁUPNIK
rzemieślnik, który wykonuje u siebie w domu drobne prace i zlecenia, najczęściej pracuje na materiale dostarczonym przez zleceniodawcę (na 9 lit.).

Oprócz RZEMIEŚLNIK, KTÓRY WYKONUJE U SIEBIE W DOMU DROBNE PRACE I ZLECENIA, NAJCZĘŚCIEJ PRACUJE NA MATERIALE DOSTARCZONYM PRZEZ ZLECENIODAWCĘ sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - RZEMIEŚLNIK, KTÓRY WYKONUJE U SIEBIE W DOMU DROBNE PRACE I ZLECENIA, NAJCZĘŚCIEJ PRACUJE NA MATERIALE DOSTARCZONYM PRZEZ ZLECENIODAWCĘ. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x