PRZEDMIOT UŻYWANY W GRACH, NAJCZĘŚCIEJ SZEŚCIENNA, ALE MOŻE MIEĆ WIĘCEJ BOKÓW (NP. KOSTKI DO RPG MAJĄ NAWET 20 ŚCIAN) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSTKA to:

przedmiot używany w grach, najczęściej sześcienna, ale może mieć więcej boków (np. kostki do RPG mają nawet 20 ścian) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOSTKA

KOSTKA to:

u nogi, mała kość wystająca koło stopy (na 6 lit.)KOSTKA to:

przedmiot o kształcie prostopodłościanu (niekoniecznie sześcianu), także coś konceptualizowanego jako prostopadłościenne, lub przynajmniej prostokątne (na 6 lit.)KOSTKA to:

mała kość (na 6 lit.)KOSTKA to:

mały kawałek plastiku (lub żywicy, metalu) służący do gry na instrumencie strunowym (na 6 lit.)KOSTKA to:

rodzaj układu scalonego, który jest wyprodukowany w jednym krysztale krzemu (na 6 lit.)KOSTKA to:

element sprzętu wspinaczkowego używany do tworzenia punktów asekuracyjnych (na 6 lit.)KOSTKA to:

wystająca mała kość przy nadgarstku (na 6 lit.)KOSTKA to:

potrzebna do gry w chińczyka (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT UŻYWANY W GRACH, NAJCZĘŚCIEJ SZEŚCIENNA, ALE MOŻE MIEĆ WIĘCEJ BOKÓW (NP. KOSTKI DO RPG MAJĄ NAWET 20 ŚCIAN)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.673

AMBA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, SZOK POPORODOWY, OCET, WIERZYCIEL, BUCHTA, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, UMOWA PRZYRZECZONA, KOBYŁKA, MAŁORUSKI, PAWĘZA, DESER, AKKADYJSKI, ZAKRĘT, CEL, KOPIA, MAKSISINGIEL, LISTA STARTOWA, PRZYRZĄD LABORATORYJNY, ARKUSZ DRUKU, BOLA, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, SPERKA, MAZER, HALBA, PLURALISTA, PTASZNIKOWATE, DOLNOSASKI, KANTOŃSKI, BRZYDACTWO, SIEDEMNASTY, BRYTYJSKI, MOŹDZIERZOWIEC, SPINKA, OBRAZ, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, CENTURIA ZWYCZAJNA, MAJZA, POMOC, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, MADZIARSKI, ASESOR, MELODYJNOŚĆ, TERAPIA STRUKTURALNA, WYPRAWA, OGRÓD ZOOLOGICZNY, ŻARŁACZ SZARY, SESJA, BIAŁA NIEDZIELA, JĘZOR, MUSZKA, EDYKUŁA, PÓŁWAŁECZEK, AZOT, WIELOPIĘTROWIEC, ROŚLINY TELOMOWE, DZIEWIĘTNASTKA, REAKCJA ODWRACALNA, SWORZEŃ, CZEPEK KĄPIELOWY, DWUDZIESTY TRZECI, NEKROFAG, SPÓD, PRZECINEK DOLNY, LENTILEK, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, BAKTERIA, TERMOPLAST, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, CHAMPIONKA, OSTEOTOMIA, ZABYTEK RUCHOMY, ZABURZENIE AFEKTYWNE, ŚWIĘTO RZYMSKIE, RHIZOBIUM, CHŁOPEK, PUNKT APTECZNY, ŚLONSKI, OBJAW ZWIASTUNOWY, MAURYTYJSKI, LASKOWANIE, , RADA STARCÓW, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, KĄT GRANICZNY, ROZTRUCHAN, CZOP, ZAPŁADNIACZ, OSZCZEP, ANDROPAUZA, PINGLE, GRZECH, MINERAŁ ZABARWIONY, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ŁUK ANGULARNY, SEKWENCJA, ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY, BRZĘKADŁO, STEKOWCE, PORT MACIERZYSTY, FLIZA, NAZWA INDYWIDUALNA, ŻŁÓBECZEK, CWIBAKÓWKA, SPĘCZAK, SINGIEL, ŚMIECH, ROK PODATKOWY, ULEPEK, PATKA, UBAW, CYCEK, LEPIĘŻNIK BIAŁY, MMO, TRÓJZĄB, MASŁO, KOMODOR, PŁASZCZKA NAGA, SOCZEWKA, WYSPA KUCHENNA, ŻŁOBECZEK, AKADYJSKI, BACHMAT, TAMARYNDA, MOC OBLICZENIOWA, PRZYNĘTA, RYZYKO, SZYBKOSTRZELNOŚĆ, SPACER, ZABAWKA, PRZETWÓR, SZCZUR PACYFICZNY, FASETA, WÓŁ, ASESOR SĄDOWY, DOCHÓD, PARTIA, WALONEK, RAKOWATOŚĆ, TATARSKI, STRONA, MASZYNKA, PREZERWATYWA, ŻONATY, WORCZAKOWATE, LIKWOR, RAJZA, SPOIWO BUDOWLANE, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, REWOLWING, TYRAŃSTWO, AZERSKI, WIESZAK, SUMA ZEROWA, KOLOSTOMIA, CHORĄGIEW, ŚMIERDZIEL, ISTOTA ŻYWA, PURPURAT, POPRAWIACZ, KRA LODOWCOWA, NAZWANIE, CHRZAN, BALERON, DIKSONIA ANTARKTYCZNA, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, ŁÓŻECZKO NADZIEI, WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA, KÓŁKO, KARAGANA, CHOCHOŁEK, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, SZKUNER, SZEBEKA, LISTEK, BAKTEROID, BBS, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, PASIAK, BEMBA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, OPĘTANIE, RODZICIEL, WYŁADOWANIE KORONOWE, PRZYJEZDNY, POZYCJA, PŁAZY BEZNOGIE, SYROP ZŁOCISTY, SZTYWNA SPACJA, LITURGIA, DOWÓD RZECZOWY, WACHLARZ, EROZJA WSTECZNA, BOMBOWIEC STRATEGICZNY, LOT ROZPOZNAWCZY, UWIĘZIONA, BIAŁE MYSZKI, TERAPIA PRENATALNA, IGIEŁECZKA, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, DWUDZIESTY DRUGI, DOMEK KEMPINGOWY, HORMON TKANKOWY, REKWIZYT MUZYCZNY, NERD, SINGELTON, NIDERLANDZKI, GRUPA NILPOTENTNA, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, BEDŁKA, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, RUMUNKA, GĘŚL, NACZYNIAK KRWIONOŚNY WŁOŚNICZKOWY, DŻANNA, JĘZYKI BANTU, LIBELLA, KONCERT, JĘZYK POLSKI, PRZESTRZEŃ, CIĘŻAR, HEBRAJSKI, PIOTRUŚ, PALIWO CIEKŁE, WIELKOPĄKOWIEC PORZECZKOWY, RADA STARSZYCH, ANGIOPLASTYKA, KURCZAK, WICIOWIEC, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, POCZET SZTANDAROWY, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, SPINANIE, GALIOTA, MIÓD PITNY, RUBEROID, KIBITKA, SKRĘTKOWCE, ROZSADNIK, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, ENKODER ABSOLUTNY, POSTĘPAK, JĘZYK GURAGE, KOŃ GORĄCOKRWISTY, EKRAN, KAWALER, RPG, POLIEN, MATERIAŁ SKALNY, PĘTLA, PRZYCISK, BOŚNIACKI, SUMAK, PŁAZ, MIENIAK TĘCZOWY, TRĄBKA SYGNAŁOWA, RÓŻOWA LANDRYNKA, NADAWCA PUBLICZNY, MIŁOŚCIWOŚĆ, UTWÓR WKŁADOWY, NANOFILTRACJA, JĘZYK PIECZYŃSKI, MARENGO, PARZYSTOKOPYTNE, WCINKA, SŁONINA, KONWENT, LIBRA, AKTYWNOŚĆ, RĘKODZIEŁO, ALE, HEŁM TURNIEJOWY, MARMOZETA BIAŁA, TAMBOREK, ŚWINIA WISAJSKA, EGALITARNOŚĆ, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, KOD OGRANICZONY, PROCHOWNICA, STEROWANIE UKROTNIONE, BAWÓŁ, BAWIDŁO, PRZYŚPIESZENIE STYCZNE, WYRÓB ALKOHOLOWY, KOPYTO METALOWE, TRANSMISJA, GUBERNATOR GENERALNY, POLER, ŻYWE SREBERKO, APEL, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, DZIEŃ DOBRY, RYNEK NIEDOSKONAŁY, ŚWIADEK, ŁABUŃCE, DZBANEK NA KWIATY, KOMA, ?POLIOL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.673 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT UŻYWANY W GRACH, NAJCZĘŚCIEJ SZEŚCIENNA, ALE MOŻE MIEĆ WIĘCEJ BOKÓW (NP. KOSTKI DO RPG MAJĄ NAWET 20 ŚCIAN) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT UŻYWANY W GRACH, NAJCZĘŚCIEJ SZEŚCIENNA, ALE MOŻE MIEĆ WIĘCEJ BOKÓW (NP. KOSTKI DO RPG MAJĄ NAWET 20 ŚCIAN)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSTKA przedmiot używany w grach, najczęściej sześcienna, ale może mieć więcej boków (np. kostki do RPG mają nawet 20 ścian) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSTKA
przedmiot używany w grach, najczęściej sześcienna, ale może mieć więcej boków (np. kostki do RPG mają nawet 20 ścian) (na 6 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT UŻYWANY W GRACH, NAJCZĘŚCIEJ SZEŚCIENNA, ALE MOŻE MIEĆ WIĘCEJ BOKÓW (NP. KOSTKI DO RPG MAJĄ NAWET 20 ŚCIAN) sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - PRZEDMIOT UŻYWANY W GRACH, NAJCZĘŚCIEJ SZEŚCIENNA, ALE MOŻE MIEĆ WIĘCEJ BOKÓW (NP. KOSTKI DO RPG MAJĄ NAWET 20 ŚCIAN). Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x