PROSTE URZĄDZENIE OPTYCZNE SKŁADAJĄCE SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU SKLEJONYCH RAZEM BLOKÓW PRZEZROCZYSTEGO MATERIAŁU (ZWYKLE SZKŁA, ALE TEŻ RÓŻNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH, ŻELI, MINERAŁÓW, A NAWET PARAFINY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SOCZEWKA to:

proste urządzenie optyczne składające się z jednego lub kilku sklejonych razem bloków przezroczystego materiału (zwykle szkła, ale też różnych tworzyw sztucznych, żeli, minerałów, a nawet parafiny) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SOCZEWKA

SOCZEWKA to:

część oka, przezroczysty, elastyczny narząd ogniskujący promienie świetlne tak, by tworzyły obraz odwrócony i pomniejszony na siatkówce; znajduje się w przedniej części oka, między tęczówką a ciałem szklistym, jest umocowana na więzadełkach i mięśniach (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROSTE URZĄDZENIE OPTYCZNE SKŁADAJĄCE SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU SKLEJONYCH RAZEM BLOKÓW PRZEZROCZYSTEGO MATERIAŁU (ZWYKLE SZKŁA, ALE TEŻ RÓŻNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH, ŻELI, MINERAŁÓW, A NAWET PARAFINY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.850

APATIA, CHART, REZYGNACJA, DZIKI ZACHÓD, SZORY, FILAKTERIA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, NIL, PYTANIE SIĘ, OBRAZ OPTYCZNY, UDAWACZKA, WALUTA MIĘKKA, FIGOWIEC POSPOLITY, NAWÓJ, MATURKA, DEOKSYNUKLEOTYD, SKRĘCANIE, WŚCIK DUPY, STARY BYK, DZIABKA, SARI, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, URAN, SEZAMKA, PSYCHOBIOGRAFIA, LITERATURA POPULARNA, SPORTÓWKA, ZRAZ, AMON, ALBUM, INFOBOX, OPŁATA CZYNSZOWA, NOSICIEL, ŁOSOŚ, NIEMIECKI, DYSRUPCJA, PRZYLŻEŃCE, PRZEMYT, KWACZ, PROMIEŃ, ELEGIJNOŚĆ, UNIWEREK, PLIK MULTIMEDIALNY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, WENTYLACJA MECHANICZNA, MIŚ, JELEŃ, ŻÓŁW OLBRZYMI, JAŁOWIEC, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, GARNITUR, DIAGONAL, LANGUSTA, MALONYLOMOCZNIK, KRYZA, POPĘDLIWOŚĆ, BRZYDULA, PONĘTA, SWÓJ, PIECZENIARZ, ROZRUSZNIK, SPRAWNOŚĆ, MOSTEK, POLKA, PÓŁWEŁNA, KNEL, SAMOZAPŁON, IMPLEMENTACJA, BIG BAND, SKRZYNIEC, KRÓLOWA NAUK, BŁĘDNIK KOSTNY, NARCIARNIA, WĘZEŁ KRZYŻOWY, DYMISJA, TUMBA, KASA FISKALNA, HANIEBNOŚĆ, PANDURINA, GRYBOSZ, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, POZIOM, PODSADKA, SIATKA, RÓW MELIORACYJNY, USŁUGODAWCA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, KOLAMINA, REJESTR, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, ADRESAT, SŁAWA, CHOROBA LEVA, OBIEKT, SER, PIKA, ŚWIATŁO, LEMUR KARŁOWATY, PLIK DŹWIĘKOWY, MAGISTRALA, NARNIA, DOKTOR, INSTRUMENT SZARPANY, NABOJKA, DENDRODOA, ODNÓŻA, PLISA, ESTAKADA, ZAWARTOŚĆ, CIĄGNIK SIODŁOWY, POWIDŁA, WYWROTNOŚĆ, MANDORLA, ŻWAWOŚĆ, BIAŁACZKA SZPIKOWA, KŁOBUK, ZBIEG, PALIATYW, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, WIERNOŚĆ, MISIACZEK, CIMELIUM, GŁOWOCIS, STACJA DYSKÓW, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, PRZEBŁYSK, MIKROKOMÓRKA, KERATOPLASTYKA, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, AKROPOL, TRUSIA, SAMOWOLA, REGENERACJA, FABRYKATOR, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, GENTIL, ORGANIZM, KULA, WINDSOR, BOJOWY WÓZ PIECHOTY, KOMPRES, KASTYLIJSKI, INTERWIZJA, ACETYLENEK MIEDZI, HUMOR, MASŁO, BAZA, HAKER, PRYMITYW, KAMICA, TELECENTRUM, GALARETA, DOBA, PLEMIĘ, MARZENIE SENNE, WŚCIK DUPY, LOT NURKOWY, KABINA, KOTLARNIA, HORMON TKANKOWY, PATRIARCHAT, POSTĘPACTWO, PLURALIZM, KOŃ TROJAŃSKI, KARON, SIWAK, OSADY DENNE, ESCUDO, CIAPKAPUSTA, POTENCJAŁ, TYRANEK, MATNIA, WYGŁAD TEKTONICZNY, ZABAWA, DIABELSKOŚĆ, TEATR, FENETYKA, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, POSOBOROWIE, WĄTROBOWIEC, FILOLOGIA GERMAŃSKA, PRAWO PIĘŚCI, TRANSPOZYCJA, CIĘGI, DZWONNICA, STRZAŁ, KREDKA OŁÓWKOWA, WYŚCIGÓWKA, ODWROTNY AGONISTA, WSTĘŻNICE, POTWORKOWATOŚĆ, LEJ, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, OPARZENIE, SZCZELINA, ŁAPANIE, GRZYB JADALNY, SKŁADAK, PARYTET, STANDARD, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, KARB, HORYZONT CZĄSTEK, ZERÓWKA, SINGIEL, STROIK, OLEJ MIGDAŁOWY, ZIMOWISKO, ADSORBAT, DOKUMENTALISTYKA, ROD, OBLIGACJA ZAMIENNA, SYMFONIK, REGION STREFOWY, KAPLICZKA, TRANSCENDENTALISTA, KOSZULARZ, PALCE, SKRADANKA, REMITENT, OGRANICZONOŚĆ, DETAL, AKINEZJA, MIDAZOLAM, KOPARKA, GANC EGAL, GRZEBIEŃ, SZUFLA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, MATKA, SŁONIOROŚL, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, GETTO, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, PANDUR, TRĄBKA, JASKINIA LODOWA, UJŚCIE, KONSOLA, STOMATOLOG, TEREN, ARIETKA, ALPAKA, KOŃ CUGOWY, LINA PORĘCZOWA, BAR SAŁATKOWY, AMIDEK, CZYNNIK ONKOGENNY, ZNAMIĘ, KRA LODOWCOWA, STARA MALUTKA, STRZAŁECZKA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, GAWRON, STREETBALL, WYWIAD, POLEWKA, HALA, RÓWNIA POCHYŁA, BLUES, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, WISKOZA, PRZEWIĄSŁO, RADIOMECHANIK, TRIADA KARTAGENERA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, BAJKA TERAPEUTYCZNA, PIERSIÓWKA, BASEN, GŁOŚNIK PIEZOELEKTRYCZNY, RADIOTECHNIK, RYZYKO KREDYTOWE, WRZÓD TRAWIENNY, MUMIA, OBLEGA, PIONEK, PRAWOMOCNOŚĆ, LANGUR WSPANIAŁY, WIGILIA, BUDA, PASKUDA, RIKSZA, ELEWATOR ZBOŻOWY, KLAKA, MECHANIKA KWANTOWA, APARAT SŁUCHOWY, SERIA, WIĘŹNIARKA, STACJA, SKOK, SMOCZEK, GÓRA LODOWA, POWAGA, KANION PODMORSKI, BIEDRONKA, BANDAŻ, ?ANTROPOFAG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.850 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROSTE URZĄDZENIE OPTYCZNE SKŁADAJĄCE SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU SKLEJONYCH RAZEM BLOKÓW PRZEZROCZYSTEGO MATERIAŁU (ZWYKLE SZKŁA, ALE TEŻ RÓŻNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH, ŻELI, MINERAŁÓW, A NAWET PARAFINY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROSTE URZĄDZENIE OPTYCZNE SKŁADAJĄCE SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU SKLEJONYCH RAZEM BLOKÓW PRZEZROCZYSTEGO MATERIAŁU (ZWYKLE SZKŁA, ALE TEŻ RÓŻNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH, ŻELI, MINERAŁÓW, A NAWET PARAFINY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SOCZEWKA proste urządzenie optyczne składające się z jednego lub kilku sklejonych razem bloków przezroczystego materiału (zwykle szkła, ale też różnych tworzyw sztucznych, żeli, minerałów, a nawet parafiny) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SOCZEWKA
proste urządzenie optyczne składające się z jednego lub kilku sklejonych razem bloków przezroczystego materiału (zwykle szkła, ale też różnych tworzyw sztucznych, żeli, minerałów, a nawet parafiny) (na 8 lit.).

Oprócz PROSTE URZĄDZENIE OPTYCZNE SKŁADAJĄCE SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU SKLEJONYCH RAZEM BLOKÓW PRZEZROCZYSTEGO MATERIAŁU (ZWYKLE SZKŁA, ALE TEŻ RÓŻNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH, ŻELI, MINERAŁÓW, A NAWET PARAFINY) sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - PROSTE URZĄDZENIE OPTYCZNE SKŁADAJĄCE SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU SKLEJONYCH RAZEM BLOKÓW PRZEZROCZYSTEGO MATERIAŁU (ZWYKLE SZKŁA, ALE TEŻ RÓŻNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH, ŻELI, MINERAŁÓW, A NAWET PARAFINY). Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x