POPULARNE ĆWICZENIE GIMNASTYCZNE, POLEGAJĄCE NA UNIESIENIU MIEDNICY NA WSPARTYCH NOGACH I RĘKACH LUB NA WYKONANIU SKŁONU DO TYŁU (WYGIĘCIU DO TYŁU), AŻ DO DOTKNIĘCIA RĘKOMA LUB GŁOWĄ DO PODŁOGI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MOSTEK to:

popularne ćwiczenie gimnastyczne, polegające na uniesieniu miednicy na wspartych nogach i rękach lub na wykonaniu skłonu do tyłu (wygięciu do tyłu), aż do dotknięcia rękoma lub głową do podłogi (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MOSTEK

MOSTEK to:

zdrobniale: most - rodzaj przeprawy nadwodnej (na 6 lit.)MOSTEK to:

twór chrzęstny lub kostny, położony w części brzusznej, spotykany u kręgowców z wyjątkiem ryb (na 6 lit.)MOSTEK to:

najwyższa kondygnacja w dominującej nadbudówce lub samodzielna nadbudówka na jednostce pływającej, gdzie znajduje się centralny punkt kierowania statkiem (na 6 lit.)MOSTEK to:

rodzaj małej protezy dentystycznej, która jest mocowana na sąsiadujących z ubytkiem, zdrowych zębach (na 6 lit.)MOSTEK to:

w instrumentach strunowych element odpowiedzialny za przenoszenie drgań ze strun na pudło rezonansowe (na 6 lit.)MOSTEK to:

w chemii: połączenie dwóch fragmentów związku chemicznego za pomocą wiązania, atomu lub prostego łańcucha atomów (na 6 lit.)MOSTEK to:

część rowerowa będąca elementem łączącym ramę i widelec z kierownicą (na 6 lit.)MOSTEK to:

w elektronice: równoległe połączenie co najmniej dwóch dzielników napięcia (na 6 lit.)MOSTEK to:

część oprawki okularów, łącząca szkła (na 6 lit.)MOSTEK to:

pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana (na 6 lit.)MOSTEK to:

element oddzielający od siebie dwa sąsiednie oczka sita (na 6 lit.)MOSTEK to:

element tokarki zawierający prowadnice (na 6 lit.)MOSTEK to:

zespół elementów elektrycznych połączonych ze sobą według ściśle określonego układu (na 6 lit.)MOSTEK to:

(wieżowy) pomost przy jednej ze ścian wieży wiertniczej przeznaczony na miejsce robocze przy zapuszczaniu i wyciąganiu przewodu wiertniczego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POPULARNE ĆWICZENIE GIMNASTYCZNE, POLEGAJĄCE NA UNIESIENIU MIEDNICY NA WSPARTYCH NOGACH I RĘKACH LUB NA WYKONANIU SKŁONU DO TYŁU (WYGIĘCIU DO TYŁU), AŻ DO DOTKNIĘCIA RĘKOMA LUB GŁOWĄ DO PODŁOGI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.653

SZYKANA, KOCIOŁ FLUIDALNY, PTASZEK, AMBASADOR, TKAŃCOWATE, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, ROZPRUWACZ, NAMIAR, RAMIĘ, POBIAŁKA, DUCHOWIEŃSTWO, OKO, ASOCJATYWNOŚĆ, TABLICA, RUCH IZOSTATYCZNY, KRYTYCZNOŚĆ, STARY BYK, POZYCJA TESTOWA, ISKIERNIK OCHRONNY, POLISYNDETON, KLAUZULA, BARYKADA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, MIESZEK, ZAWIŁOŚĆ, ZABURZENIE UROJENIOWE, GORĄCY PIENIĄDZ, MERENGA, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, PARKIET, MATURKA, KSIĘGA PARAFIALNA, STEROWNIK URZĄDZENIA, CZYNNIK CHŁODNICZY, DMUCHAWA, JACHT, BANNER, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, TABULA RASA, ZAŁATWIANIE, KORSARZ, KOREK PAROWY, SKRAJNOŚĆ, BEZIMIENNOŚĆ, EGZORCYZM, PUNKT ODNIESIENIA, LEJBIK, LICZARKA, TABOR, STROLLER, BRAZYLIANY, ZWŁOKI, ŁONO, WZÓR JAWNY, SIECZKARNIA BIJAKOWA, KONSOLETA, RUCHY EPEJROGENICZNE, ŚWIADECTWO, KAMIEŃ OZDOBNY, BOMBARDA, SZCZEP, HERB, TINGEL-TANGEL, LEKTURA, NIEŚMIAŁOŚĆ, ŁOM, JEŻYNA, NIEPOKALANEK, TABOR, SEZAM, WAŁ, TIUL, JAŁOWIEC CHIŃSKI, PALINGENEZA, KOMODOR, CAP, RICOTTA, METODA KARTOGRAMU, MARKGRAF, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, SKÓRZAK, PARALELIZM, TONAŻ, AUSZPIK, SUBSTYTUCJA, MINIATURA, KONSERWACJA, BRZEG, EDWARD, RETROGRADACJA, SORBET, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, CUDOWRONKA, KAPUŚCIANA GŁOWA, PRACA, SMORODINÓWKA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, ZAPORA OGNIOWA, WIZJA LOKALNA, BALUT, JAJA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, SKWARKI, PRZEPIS, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, NALEŚNIK, BIELMO, KŁAKI, POLEWACZKA, PREZENTER, BEZUCZUCIOWOŚĆ, OPALENIZNA, ABERRACJA, TAJSTRA, POETA LAUREATUS, PRZEKAZIOR, KONTROLA SKARBOWA, MORA, PROGRAM, OPAD, OSIEMDZIESIĄTKA, TOM, ZACHWALACZ, PODSKOK, WANIENECZKA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, NANERCZ, TRIANGULACJA, FIRMA-WYDMUSZKA, ANALIZA, HALO, KLEJÓWKA, DEPESZOWIEC, KOMORA MINOWA, ŻARTOWNIŚ, AKCJA, MIASTO, STRUDEL, DENDRODOA, DRĄG, ARTEFAKT, SPRAWUNEK, SZPERACZ, GALARETKA, ELEKTROLIT, CZARNY DĄB, KREDYT PAŃSTWOWY, SKRZYDŁO, INDEKSACJA, GORGONZOLA, SKŁADAK, PENETRACJA, WYDZIELINA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, ELEKTROIZOLACJA, ZDRADA, GRZYB PASOŻYTNICZY, CZŁON NADRZĘDNY, KUPA, GARY, XSARA, ELIMINACJA, KARCZOWISKO, METYLOTROFIA, KURACJA UDERZENIOWA, TABLETKA, SAGAN, PERKOLACJA, AMBASADOR, LINIA CZYSTA, SZATAN, DEKRETACJA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ZĘBORÓG, OMEGA, ĆWICZENIA, TABU, PIDGIN, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, TELESKOP, PROTETYKA, POLEPA, TURMA, OBSADA, GOMÓŁKA, KOLOR, AKADEMIA, POŁYKACZ, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, SKRZYDŁO, SWĘDZENIE, EKSTRUZJA, ANGARIA, ROZCIĄGANIE, DYSZEL, PUŁAPKA INFLACYJNA, MIĘSOŻERCA, WRONIE OKO, PALCÓWKA, PARKIET, MASER, TĘSKLIWOŚĆ, ONE-LINER, WĄTEK, KUFF, KOGA, KONSOLIDACJA, IDIOSYNKRAZJA, KOŻUSZYSKO, GLIPTYKA, MAJONEZ, ZAWÓR, DYMARKA, HYDROBUS, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, KISZKA PASZTETOWA, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, PREZESKA, CYFOMANDRA, JARZENIÓWKA, TYGRZYK PASKOWANY, KAPITEL, CURWOOD, SIEĆ NEURONOWA, NASTAWNOŚĆ, BLEJTRAM, ISTOTA FANTASTYCZNA, MATKA, PRZEŁYKANIE, OSZOŁOM, PROGRAM UŻYTKOWY, OBERWANIE CHMURY, ŚLĄSKI, REKOMPILACJA, TOINA, PLEŚŃ, WCIOS, WYCIĄG, GOŁĄBEK, IZOLACJA, STAW, ZACIĘCIE, ŚRODOWISKO, FELER, BEZWŁADNOŚĆ, OCZAR, KOCHAŚ, PŁOZA, ELEKTROLUMINESCENCJA, KONSEKRACJA, GORSET ORTOPEDYCZNY, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, TAMARILLO, GLORIA, IMPREZA TURYSTYCZNA, KOSA, HIEROGLIFY, MOPEK, ARANŻACJA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, PEONIA, STEK, BALKON, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, KOŚCIÓŁ FARNY, CYTOWALNOŚĆ, ROŚLINA OKOPOWA, CHODY, RYTON, KUPON, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, REGENERACJA, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, PORTFEL ELEKTRONICZNY, PROFESJA, JEŻ MORSKI, PONIEWIERKA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, KREOL, INTERWENCJA PROCESOWA, ELIZJA, SPEKTROSKOPIA, JĘZYK, EXLIBRIS, KREPA, DRUT, SKÓRA, SYMPOZJON, PLOTER GRAWERUJĄCY, SPUSZCZANIE, KONTO DEPOZYTOWE, AKROBATYKA, WOLUMEN OBROTÓW, POTĘPICIEL, ?DOMINACJA NIEZUPEŁNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.653 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POPULARNE ĆWICZENIE GIMNASTYCZNE, POLEGAJĄCE NA UNIESIENIU MIEDNICY NA WSPARTYCH NOGACH I RĘKACH LUB NA WYKONANIU SKŁONU DO TYŁU (WYGIĘCIU DO TYŁU), AŻ DO DOTKNIĘCIA RĘKOMA LUB GŁOWĄ DO PODŁOGI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POPULARNE ĆWICZENIE GIMNASTYCZNE, POLEGAJĄCE NA UNIESIENIU MIEDNICY NA WSPARTYCH NOGACH I RĘKACH LUB NA WYKONANIU SKŁONU DO TYŁU (WYGIĘCIU DO TYŁU), AŻ DO DOTKNIĘCIA RĘKOMA LUB GŁOWĄ DO PODŁOGI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MOSTEK popularne ćwiczenie gimnastyczne, polegające na uniesieniu miednicy na wspartych nogach i rękach lub na wykonaniu skłonu do tyłu (wygięciu do tyłu), aż do dotknięcia rękoma lub głową do podłogi (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MOSTEK
popularne ćwiczenie gimnastyczne, polegające na uniesieniu miednicy na wspartych nogach i rękach lub na wykonaniu skłonu do tyłu (wygięciu do tyłu), aż do dotknięcia rękoma lub głową do podłogi (na 6 lit.).

Oprócz POPULARNE ĆWICZENIE GIMNASTYCZNE, POLEGAJĄCE NA UNIESIENIU MIEDNICY NA WSPARTYCH NOGACH I RĘKACH LUB NA WYKONANIU SKŁONU DO TYŁU (WYGIĘCIU DO TYŁU), AŻ DO DOTKNIĘCIA RĘKOMA LUB GŁOWĄ DO PODŁOGI sprawdź również:

jeden z zębatych występów w zwieńczeniu murów obronnych i baszt ,
przyprawa; ekstrakt kłączy ostryżu ,
zamknięta instalacja elektryczna ,
nocny strój kobiecy (dawniej powszechnie używany) ,
miecz w żaglówce mieczowej ,
kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników ,
pachnący michałek ,
niewielkie, zwykle ubogie miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem ,
w dawnej Polsce: kopalnia soli ,
niedopowiedzenie, niedokończenie wypowiedzi ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom ,
sytuacja, kiedy ktoś z kimś się szarpie, dochodzi do kontaktu fizycznego i gwałtownego pociągania, przepychania z kimś (jednostronnie lub wzajemnie) ,
(1879-1949), chorwacki pisarz i pedagog, liryka osobista, wiersze partyzanckie, powieści, opowiadania, eseje ,
marka bezalkoholowego napoju gazowanego firmy The Coca-Cola Company ,
uczeń szkoły wojskowej, wychowanek korpusu kadetów ,
porcja smorodinówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek ,
realizacja sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, np. sklepach ,
miłe, przytulne mieszkanko ,
kosmopolityczny ptak o krępym ciele i silnych nogach zdatnych do grzebania w ziemi, grzebiące ,
kobieta, która potrafi strzelać ,
kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki ,
ziemia uprawna ,
dawny urzędnik dworski, do którego należała opieka nad sypialniami króla lub możnowładcy ,
Frangula alnus - gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych ,
cecha bytów, zdarzeń, pojęć itp. podobnych do tych, jakie są w Australii ,
rywalizacja, zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów, zwykle w sporcie ,
tuleja z soczewkami stanowiąca część przyrządu optycznego ,
zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) ,
trójkątny obszar ziemi u ujścia rzeki, który powstał z nagromadzenia piachu i innych osadów niesionych przez tę rzekę ,
wśród sztućców

Komentarze - POPULARNE ĆWICZENIE GIMNASTYCZNE, POLEGAJĄCE NA UNIESIENIU MIEDNICY NA WSPARTYCH NOGACH I RĘKACH LUB NA WYKONANIU SKŁONU DO TYŁU (WYGIĘCIU DO TYŁU), AŻ DO DOTKNIĘCIA RĘKOMA LUB GŁOWĄ DO PODŁOGI. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast