POPULARNE ĆWICZENIE GIMNASTYCZNE, POLEGAJĄCE NA UNIESIENIU MIEDNICY NA WSPARTYCH NOGACH I RĘKACH LUB NA WYKONANIU SKŁONU DO TYŁU (WYGIĘCIU DO TYŁU), AŻ DO DOTKNIĘCIA RĘKOMA LUB GŁOWĄ DO PODŁOGI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MOSTEK to:

popularne ćwiczenie gimnastyczne, polegające na uniesieniu miednicy na wspartych nogach i rękach lub na wykonaniu skłonu do tyłu (wygięciu do tyłu), aż do dotknięcia rękoma lub głową do podłogi (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MOSTEK

MOSTEK to:

zdrobniale: most - rodzaj przeprawy nadwodnej (na 6 lit.)MOSTEK to:

twór chrzęstny lub kostny, położony w części brzusznej, spotykany u kręgowców z wyjątkiem ryb (na 6 lit.)MOSTEK to:

najwyższa kondygnacja w dominującej nadbudówce lub samodzielna nadbudówka na jednostce pływającej, gdzie znajduje się centralny punkt kierowania statkiem (na 6 lit.)MOSTEK to:

rodzaj małej protezy dentystycznej, która jest mocowana na sąsiadujących z ubytkiem, zdrowych zębach (na 6 lit.)MOSTEK to:

w instrumentach strunowych element odpowiedzialny za przenoszenie drgań ze strun na pudło rezonansowe (na 6 lit.)MOSTEK to:

w chemii: połączenie dwóch fragmentów związku chemicznego za pomocą wiązania, atomu lub prostego łańcucha atomów (na 6 lit.)MOSTEK to:

część rowerowa będąca elementem łączącym ramę i widelec z kierownicą (na 6 lit.)MOSTEK to:

w elektronice: równoległe połączenie co najmniej dwóch dzielników napięcia (na 6 lit.)MOSTEK to:

część oprawki okularów, łącząca szkła (na 6 lit.)MOSTEK to:

pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana (na 6 lit.)MOSTEK to:

element oddzielający od siebie dwa sąsiednie oczka sita (na 6 lit.)MOSTEK to:

element tokarki zawierający prowadnice (na 6 lit.)MOSTEK to:

zespół elementów elektrycznych połączonych ze sobą według ściśle określonego układu (na 6 lit.)MOSTEK to:

(wieżowy) pomost przy jednej ze ścian wieży wiertniczej przeznaczony na miejsce robocze przy zapuszczaniu i wyciąganiu przewodu wiertniczego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POPULARNE ĆWICZENIE GIMNASTYCZNE, POLEGAJĄCE NA UNIESIENIU MIEDNICY NA WSPARTYCH NOGACH I RĘKACH LUB NA WYKONANIU SKŁONU DO TYŁU (WYGIĘCIU DO TYŁU), AŻ DO DOTKNIĘCIA RĘKOMA LUB GŁOWĄ DO PODŁOGI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.653

FERMA, KLAUZULA UMOWNA, DWUDZIESTKA, AFERA, ALABAMA, AOJDA, EMISJA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, CYC, BRYGANTYNA, DRAMAT GANGSTERSKI, AKADEMIA, AFERALNOŚĆ, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, WINDA, PRZEPŁYW, PAŁKA, NUMER, PIÓRO, ŻABKA, WIELKOŚĆ, INSTRUMENT SMYCZKOWY, KARAFECZKA, ANTEPEDIUM, CUMULONIMBUS, ORTEZA, KILOWAT, TARANTELLA, MINIATURA, CHRZEST, KONSOLA, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, WIEŻA STRAŻNICZA, PODGATUNEK, NIEWYPARZONY JĘZYK, NASYCANIE, PĘDNIK CYKLOIDALNY, APATIA, ŁAWA, ANTROPOZOONOZA, NADLOTKA, ODPRAWA CZASOWA, CENZUS MAJĄTKOWY, CZĘSTOKÓŁ, IMPERIUM BRYTYJSKIE, KOLEKTOR, OBSESJA, HEMOSTAZA, OFICER PRASOWY, BEZAN, TAJNE NAUCZANIE, HYDRIA, SOLIDARNOŚĆ, WAMS, HYDROBUS, DNO, BLOCZEK, DZIEDZICZNOŚĆ, EKSPLANTAT, PYŁ, TEATR, TYSIĄCKROTNOŚĆ, SOSNA GÓRSKA, OJCIEC CHRZESTNY, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, DIAMAGNETYZM, UPGRADE, BŁONICA NOSA, ELOPSOPODOBNE, IZOMORFIZM, KARMELEK, TRUD, PALTO, MAŁA GASTRONOMIA, PAROSTATEK, HERETYCZKA, NICI, WOLT, TENOR, METAL, ZAPRAWA, SPRZĘCIOR, DECEPCJA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, PODAŻ NIEELASTYCZNA, PIKA, TUBING, ZASILANIE, KÓŁKORODEK, PROMIENIOPŁETWE, KALIBER, OCHRONNIK, SUBDOMENA, KSYLOFAGIA, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, CIEMNA KARTA, WINDSOR, KRATER UDERZENIOWY, MEDIANTA, WALKA, REGENERACJA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, ZOONOZA, CANZONETTA, FILTR CYFROWY, ZATROSKANIE, LUGER, GRZYBIARZ, NANSUK, KOTYLION, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, KIESZONKA, TURMA, LIST OTWARTY, NARTA WODNA, PUNKT DYMIENIA, PARÓWKA, SIŁA, REWERSAŁ, BEZIDEOWOŚĆ, BOMBA WODOROWA, PROROK, POWSTANIE, ZANIECZYSZCZENIE, KASETOFON, UWE, ŁUK, KOLORYMETRIA, KASZA GRYCZANA, SZCZOTECZKA, GĘŚ, MOSTEK, FOTORECEPTOR, PLAN SYTUACYJNY, AFILIACJA, ESENCJA, SPRZĘT MECHANICZNY, SKRZYPY, WYWIAD, KRUPA, WIZYTA DOMOWA, CZAS GRAMATYCZNY, MUESLI, KAFEL, BORIS, CAŁKA PIERWSZA, MINERAŁ, ZDARZENIE PRAWNE, OTTO, BARONIĄTKO, CYTODIAGNOSTYKA, KIJ BEJSBOLOWY, DWUNASTOKROTNOŚĆ, MODEL, ODNIESIENIE, LITEWSKOŚĆ, GEORGE, SZNAPS, CEWKA, SZURPEK, ŻORŻETA, MAKSIMUM, RADIANT, BIAŁY MARSZ, GRZEBIEŃ, STANOWISKO PRACY, PIERWOTEK, WILCZA PASZCZA, DESPOTYZM, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, POŁAĆ, RONDEL, ŹREBAK, ALERGIA PYŁKOWA, KRÓL, INTERWAŁ, APOSTOŁ, GNIAZDO, ŻACHWA, PRZENOŚNOŚĆ, ROTA, TONACJA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, SŁUCH ABSOLUTNY, NEOPOGAŃSTWO, OŚWIECICIEL, EPIZOOTIA, CEMBROWINA, TABLICA EPITAFIJNA, GRYNDERSTWO, IZOMER KONFORMACYJNY, SIARKA POPIOŁOWA, KOMUNIA, MUSAKA, WIĄZADŁO, SAKRALIZACJA, MINERAŁ, PORTUGALSKOŚĆ, KORA, RITA, KOBIETA SPOD LATARNI, ANDROGINIA, SIEDMIOMILOWE BUTY, FASOLA, PRZEJRZYSTKA, GRZYBNIA, KONWIKT, MANIAK, CYKLOTYMIA, TŁUMACZKA, ŁACINNICZKA, KAPSUŁA POWROTNA, GÓRNICA, STRZELNICA SPORTOWA, ZAGRYWKA, LEADER, METR, CYGAN, SER EDAMSKI, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, WYCHOWAWCZYNI, PIEKŁO, STALLE, KURAWONGA ZMIENNA, TEKA, NAPÓJ WINOPODOBNY, PLAGA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, CIOS, SZTYFT, ZAIMEK, AZOLLA DROBNA, DESKA ŚNIEŻNA, KOJARZENIE, WITAMINA, SŁUŻBA, BRZDĄC, PUBLIKA, SĄD OSTATECZNY, ADWENTYZM, KULA, TOR, ASSAPAN, EPONIM, SAMPLING, FRANCA, MARUDER, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, OBLECH, WŁOSKI, SZYPUŁA, KIERAT, KOPNIAK, GALARETA, TRUKCZASZY, MOTORÓWKA, SKANER, PANEGIRYSTA, CIĄGACZ, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, KREPA, FELDMARSZAŁEK, MONITOR, TYMBALIK, BRUDY, PRZEPIS, SEKSIZM, BEZGŁOŚNOŚĆ, ROZKŁAD, PUSZEK, ARKADA, MONIZM, LATARNIA MORSKA, MASZYNOWNIA, KAZAMATA, REKLAMANT, KOŃCÓWKA, WĄTPLIWOŚĆ, KONTROLA SKARBOWA, BRYFOK, KNYSZ, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, SPÓŁKA, KARTANA, CABAN, ATOL, DEKRETACJA, DACH NAD GŁOWĄ, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, UNIA REALNA, TWIST, ANSAMBL, HACJENDA, KUCHNIA, REPUTACJA, ?ATRYBUCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.653 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POPULARNE ĆWICZENIE GIMNASTYCZNE, POLEGAJĄCE NA UNIESIENIU MIEDNICY NA WSPARTYCH NOGACH I RĘKACH LUB NA WYKONANIU SKŁONU DO TYŁU (WYGIĘCIU DO TYŁU), AŻ DO DOTKNIĘCIA RĘKOMA LUB GŁOWĄ DO PODŁOGI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POPULARNE ĆWICZENIE GIMNASTYCZNE, POLEGAJĄCE NA UNIESIENIU MIEDNICY NA WSPARTYCH NOGACH I RĘKACH LUB NA WYKONANIU SKŁONU DO TYŁU (WYGIĘCIU DO TYŁU), AŻ DO DOTKNIĘCIA RĘKOMA LUB GŁOWĄ DO PODŁOGI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MOSTEK popularne ćwiczenie gimnastyczne, polegające na uniesieniu miednicy na wspartych nogach i rękach lub na wykonaniu skłonu do tyłu (wygięciu do tyłu), aż do dotknięcia rękoma lub głową do podłogi (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MOSTEK
popularne ćwiczenie gimnastyczne, polegające na uniesieniu miednicy na wspartych nogach i rękach lub na wykonaniu skłonu do tyłu (wygięciu do tyłu), aż do dotknięcia rękoma lub głową do podłogi (na 6 lit.).

Oprócz POPULARNE ĆWICZENIE GIMNASTYCZNE, POLEGAJĄCE NA UNIESIENIU MIEDNICY NA WSPARTYCH NOGACH I RĘKACH LUB NA WYKONANIU SKŁONU DO TYŁU (WYGIĘCIU DO TYŁU), AŻ DO DOTKNIĘCIA RĘKOMA LUB GŁOWĄ DO PODŁOGI sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - POPULARNE ĆWICZENIE GIMNASTYCZNE, POLEGAJĄCE NA UNIESIENIU MIEDNICY NA WSPARTYCH NOGACH I RĘKACH LUB NA WYKONANIU SKŁONU DO TYŁU (WYGIĘCIU DO TYŁU), AŻ DO DOTKNIĘCIA RĘKOMA LUB GŁOWĄ DO PODŁOGI. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

x