MIEJSCE, GDZIE DZIEJĄ SIĘ (LUB MIESZCZĄ) RZECZY SZCZEGÓLNIE WAŻNE, WARTOŚCIOWE; SŁOWO UŻYWANE PRZENOŚNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYBYTEK to:

miejsce, gdzie dzieją się (lub mieszczą) rzeczy szczególnie ważne, wartościowe; słowo używane przenośnie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZYBYTEK

PRZYBYTEK to:

miejsce, w którym jest dużo ludzi, w którym dzieje się coś (pozornie) ważnego lub atrakcyjnego; słowo używane przenośnie, często ironicznie (na 9 lit.)PRZYBYTEK to:

miejsce składania kultu, siedziba bóstwa; jakieś pomieszczenie, niekoniecznie budynek (na 9 lit.)PRZYBYTEK to:

ubikacja - pomieszczenie, w którym załatwia się swoje potrzeby fizjologiczne; słowo używane żartobliwie (na 9 lit.)PRZYBYTEK to:

to, że czegoś przybyło (na 9 lit.)PRZYBYTEK to:

przenośna świątynia starożytnych Izraelitów, zastąpiona potem świątynią Salomona; słowo pojawia się bez określenia, o czyj przybytek chodzi (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE, GDZIE DZIEJĄ SIĘ (LUB MIESZCZĄ) RZECZY SZCZEGÓLNIE WAŻNE, WARTOŚCIOWE; SŁOWO UŻYWANE PRZENOŚNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.277

DZIAŁ PERSONALNY, ABSTRAKCJA, PARNIK, SUSZ, POCHODNA FORMALNA, NALEŚNIK WIOSENNY, FREGATA, NEFROSTOMIA, PRZEJAW, SYGNAŁ, KREPA, KRĘG, GRA, REWANŻ, BĄK, STAWONOGI, ZAJĘCIE, OBSZUKANIE, KRATER, OKA, ROZTWÓR BUFOROWY, EMANACJA, BRZUSZEK PIWNY, OPERA, DOROSŁOŚĆ, JĘZYK GURAGE, CHŁOSTA, KURWISZCZE, LIGAWA, STATYKA, ZAŚPIEW, ROZJAZD, OBLICÓWKA, BRAHMS, INSEKT, NACZYNIE WIEŃCOWE, BEJCA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZARYS, POJNIK, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, GOMÓŁKA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, ŁASKAWCA, TARAN, CIĄGNIK, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, DRAPACZ, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, FILOZOFIA PRZYRODY, DACH, PLASTYKA, PUNKT WYPADOWY, TOREBKA BOWMANA, PATOLOG, PŁÓCIENNICA, CZĘBOREK, WAGA, FILA, DZIECIACZEK, KOGUT, TRANSPORT AKTYWNY, ABISAL, KONWIKT, KOMPLEKS, SSAKI ŻYWORODNE, SALA, PÓLKO, SZCZUR PACYFICZNY, DRAPIESTWO, BUNT, WOJSKA INŻYNIERYJNE, OSCYLATOR, ZOLNIK, SETKA, DEMENTI, IN MEDIAS RES, ŚWIETLICA, BABINIEC, STYL MOTYLKOWY, GASTRONOM, WEŁNIAKOWE, NIUCHACZ, KOMAR, LORDOSTWO, SCHABOWY, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, REWIZJONIZM, WYNIK, EFEKT LENSE-THIRRINGA, HYDROFOB, MASKARADA, ZGNILIZNA DREWNA, , PRACOWNIK PRODUKCYJNY, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, DALEKOWZROCZNOŚĆ, NOTOWANIE CIĄGŁE, DOM KATECHETYCZNY, LEKTOR, PISMO WĘZEŁKOWE, ZADUPIE, PĘCZAK, KISZONKA, BEZGŁOWOŚĆ, POTOK, BIJATYKA, CZEP, ZAJĄKNIĘCIE, FIRMA WYDMUSZKA, ZIELONA FALA, SŁUP OŚWIETLENIOWY, SIEĆ, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, MAGNETOSTATYKA, TANK, LICENCJA PRAWNICZA, DYMISJA, STRUKTURALISTKA, KOFAKTOR, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, RUCH, NAWYK, GRAFIKA WEKTOROWA, STAN, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, ZRAZ, SENSYBILIZATOR, BIAŁACZKA SZPIKOWA, SALATERKA, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, TECHNIKA OPERACYJNA, GAMA, ZBLIŻENIE, INWESTOR, OKREŚLNIK, RUGBY, PALATOGRAM, DZIEDZICZENIE, MACZUGA, APRETURA, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, ŻUREK, UKŁAD OPTYCZNY, LINIA TRAMWAJOWA, KOLEJ LINOWA, MAŁY FIAT, DŻOLER, OBYWATEL, DŹWIGARKA, RAJZERKA, KUTER, SEROHEMATOLOGIA, KAPSUŁA POWROTNA, PASCHA, CZABAN, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, PIEŚŃ, ATAK, KRUCHE CIASTO, DRZEWO, TRUD, MARZENIE SENNE, JĘZYK ROSYJSKI, MENUET, DORYCKI, AEROZOL, KREM, PAWĘŻ, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, EKSPONENT, KASETOWIEC, BROSZA, WOJNA CELNA, ADSORBAT, PUKLERZ, ANITA, SPALENISKO, ZIELSKO, PODRYG, PRACE, CHOROBA HECKA, SZYNA, BEZIDEOWOŚĆ, LIBERIA, STRZAŁECZKA, ŁUPEK, MEZOSFERA, SUBSTYTUCJA, MÓR, TRZMIELINA, ATOMOWOŚĆ, SZABAS, BARWY WOJENNE, DEMOSCENA, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, UKŁAD INERCJALNY, SŁODKOŚĆ, PRAWO GŁOSOWE, DOPING, ASEKURANTKA, ZUPA ŚMIECIOWA, ENDOPROTEZA, LAVABO, ZACHLANIE SIĘ, WYWIAD, TRIADA CARNEYA, AUDIOBOOK, SZLACHTUZ, GOUDA, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, BOMBER, KOZŁEK LEKARSKI, SIŁOWNIA JĄDROWA, POWIEŚĆ BRUKOWA, POSTĘPOWANIE, ODMA OPŁUCNOWA, MUSICAL, KUŹNIA, OBIONE, CHMURA NISKA, NERW CZASZKOWY, SZCZEP, NAWIS, LALKARSTWO, KOLET, PIRUETKA, NAZWA ABSTRAKCYJNA, IMIGRACJA, CZTEROTAKT, RAMIĘ, CHWOJA, WARSZTAT STRATEGICZNY, ULICA, PUNKT OKOSTNOWY, DYSKRECJA, ARMATA POLOWA, NIECHLUJNOŚĆ, UWŁOSIENIE, FILOZOFIA KRYTYCZNA, OBSERWACJA, ISTOTA BIAŁA, KOPNIAK, KLAPAK, WEBDESIGNER, PURYNA, MYSZ, KORPUS, SKAFANDEREK, ŻUBR KARPACKI, FAWOREK, UPRZĄŻ, WARTOŚCIOWOŚĆ, POMYSŁOWOŚĆ, KONIEC, WŚCIBSKOŚĆ, PIPA, DERMOKOSMETYK, AZYL, TATAR, INKOHERENCJA, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, MASALA DOSA, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, OBUDOWA, STRZAŁA, CHÓR, MŁAK, BOMBA, PODUSZKA POWIETRZNA, SYMPTOMAT, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, CYMBAŁY, AUTOMAT, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, TARCZA, EKSPORTACJA, JĘZYK NAHUATL, ROMANISTA, STYGMAT, DOLA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, TROCINÓWKA, OBEREK, SKRYBA, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, JASKINIA LODOWA, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, KURT, INEZ, OPCJA BARIEROWA, BEZWYZNANIOWIEC, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, STAUROPIGIA, DESKA SEDESOWA, ATOMISTYKA, TAPETA, ?HALA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.277 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE, GDZIE DZIEJĄ SIĘ (LUB MIESZCZĄ) RZECZY SZCZEGÓLNIE WAŻNE, WARTOŚCIOWE; SŁOWO UŻYWANE PRZENOŚNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE, GDZIE DZIEJĄ SIĘ (LUB MIESZCZĄ) RZECZY SZCZEGÓLNIE WAŻNE, WARTOŚCIOWE; SŁOWO UŻYWANE PRZENOŚNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYBYTEK miejsce, gdzie dzieją się (lub mieszczą) rzeczy szczególnie ważne, wartościowe; słowo używane przenośnie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYBYTEK
miejsce, gdzie dzieją się (lub mieszczą) rzeczy szczególnie ważne, wartościowe; słowo używane przenośnie (na 9 lit.).

Oprócz MIEJSCE, GDZIE DZIEJĄ SIĘ (LUB MIESZCZĄ) RZECZY SZCZEGÓLNIE WAŻNE, WARTOŚCIOWE; SŁOWO UŻYWANE PRZENOŚNIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - MIEJSCE, GDZIE DZIEJĄ SIĘ (LUB MIESZCZĄ) RZECZY SZCZEGÓLNIE WAŻNE, WARTOŚCIOWE; SŁOWO UŻYWANE PRZENOŚNIE. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x