SZATA LITURGICZNA ZAKŁADANA PRZEZ MINISTRANTA POD KOMŻĘ; MOŻE MIEĆ WYGLĄD PODOBNY DO SUTANNY LUB ZAKRYWAĆ TYLKO NOGI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUTANELA to:

szata liturgiczna zakładana przez ministranta pod komżę; może mieć wygląd podobny do sutanny lub zakrywać tylko nogi (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZATA LITURGICZNA ZAKŁADANA PRZEZ MINISTRANTA POD KOMŻĘ; MOŻE MIEĆ WYGLĄD PODOBNY DO SUTANNY LUB ZAKRYWAĆ TYLKO NOGI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.419

NEON, ODKUP, WOLUTA, POTNIK, GRANULACJA, NOMINAŁ, APOKATASTAZA, BOGACTWO, OBRĘCZ, WEDETA, GOJ, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, PREDESTYNACJA, PENSUM DYDAKTYCZNE, PATYCZAK, DOCENT, PUCHLINA WODNA, KONIOWODNY, KIEŁŻ, SIEĆ NEURONOWA, HADŻ, PRZEŁYKANIE, PSZCZOŁA HIMALAJSKA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, OGRANICZENIE, BULION, TOREBKA, KAPISZON, KRAWĘDŹ, BĄBELKI, IMPRESJA, SUROWOŚĆ, GHUL, LANOS, ALBA, PORT MACIERZYSTY, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, FILAMENT AKTYNOWY, KŁADKA, JALAPENO, DYSKRECJONALNOŚĆ, MARKIZA, KURCZATOW, PLOMBA, PODBRZUSZNIK, RÓG, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, REPUTACJA, POSTĘPACTWO, SPOIWO BUDOWLANE, LĄD, MIMETYZM, MORENA BOCZNA, NOUMENON, NEXIA, REKOMENDACJA, KONSTABL, DIADOCHIA, FRYKANDO, EFEKT OWCZEGO PĘDU, EPONIM, DYFERENCJACJA, ENTRECHAT, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, FORSOWANIE, WĘGIERKA, HEROSTRATYZM, KREDYT LOMBARDOWY, HEMIKRYPTOFIT, SUPRESJA, TRUP, LAND, PREZENCJA, MIASTO, KANWA, ZIEMNIACZEK, PŁAZ, BARYKADA, WYSZYWANKA, KORYTKO, WYPALANKA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, MALUNEK, PRZYCHYLNOŚĆ, CYTOKININA, ZBIORNIK, ZJAWISKO SEEBECKA, ZAPARCIE, ZALICZENIE POCZTOWE, BAŃKA, OKNO, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, WAPORYZACJA, PRZEWIELEBNOŚĆ, KAPONIERA, WAHACZ, SPRZĘCIOR, KOŁO MŁYŃSKIE, NORMALNA, RAWA, RĘKAWICA GOLFOWA, PRZYCZÓŁEK, KREDYT REDYSKONTOWY, MATRYLINEARNOŚĆ, JAZ, AMFITEATR, CZARNY JEŹDZIEC, CYNK, MASKOTKA, NIEPRZECHODNIOŚĆ, ODWYKÓWKA, KAMUFLET, OBJĘTOŚĆ, CYKL WEGETACYJNY, TRAWERS, TEMAT PODSTAWOWY, DROGA RZYMSKA, ISTOTA ŻYWA, WAMPIR, RZUTKA, NAKŁADKA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, KOLEJKA PODZIEMNA, DANSKER, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, CIS, STARA WIARA, UNITARIANIN, EWOLUCJONIZM, SPŁATA BALONOWA, GAZ ZIEMNY, CHOROBA GENETYCZNA, SYRENA, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, GRAF KOMÓRKOWY, KORMA, DŁUG TLENOWY, TEST PASKOWY, KATAROWIE, PAUPER, KIŚCIEŃ, MARINA, TAHITAŃSKI, SATYNA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, MIRAŻ, ŁYKACZ, SZARPANKA, WÓZEK, TUSZKA, SZASTAZAUR, MIĄŻSZ, SKARGA KASACYJNA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, MEMBRANOFON, BYSTROŚĆ, MIARA, SZTUCZNE SERCE, KACZUGA INDYJSKA, FOCUS, POMPEJE, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, ŚREDNIA KWADRATOWA, STYL DOWOLNY, KYNOTERAPIA, ANTEPEDIUM, NEUROTRANSMITER, PĘCINA, PĘK, ODBOJNICA, WSPÓŁRZĄDCA, KRAN, ADHARA, SPORT POŻARNICZY, ORBITA POLARNA, BURLESKA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, MIÓD BARTNY, WEŁTAWA, SARSAT, POTWÓR, LICENCJA POETYCKA, POZYCJA TESTOWA, BURZYK, ŁOWIECTWO, BROSZURA, WĄTEK, URBARIUM, MIKROFON WĘGLOWY, PRZECIWIEŃSTWO, KONEWKA, TARGANIEC, EMOTIKONKA, POŁYKACZ, KRYKIET, WŁĄCZNIK, KONTRABANDA, SZÓSTY, MINISTER BEZ TEKI, CAMRY, KIERDEL, PARAPET, CHLOREK HEMATYNY, GONITWA PŁOTOWA, MONOTOPIZM, GIMNASTYKA MÓZGU, ICHTIOFAUNA, BLACHOWNIA, GARY, UKRYCIE, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, WULKAN BŁOTNY, UCHWAŁA, HASTA, KARAFECZKA, PRZEWAGA, ROZRZUTNIK, PALARNIA, ZASADA, STRÓJ, LASONOGI, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, KOSZULKA, ETIUDA, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, PODPORA, KOSMOGONIA, HOSPODARSTWO, CERA, PŁYWACZ, GAŁGAN, GŁOWOCIS, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, PASJA, ZUPA ŚMIECIOWA, ARCHEOLOGIA, REEDUKACJA, FAKTORIA, WIATR, JĘZYK GEOGRAFICZNY, CHARLES, PLASTYKA, HIPSOMETRIA, BEDŁKA FIOLETOWA, PLUTON, ŚWIATŁOŚĆ, POETA LAUREATUS, WŻER, FERETRON, DOMINACJA ZUPEŁNA, WĘZEŁ ZATOKOWY, GLORIA, OBÓZ, IZBA, KOPROWINA, KONDENSACJA, RAKIETKA, PACZKA, TAPIR WEŁNISTY, KURZA STOPKA, PROCES FIZYCZNY, SER EDAMSKI, KUSKUS, TŁUMIK, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, RODNIK, LADA, BRUK, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, DODATEK STOPOWY, SYNONIMIA, IRISH DRAUGHT, RAK AMERYKAŃSKI, URYNA, MASZKARON, LAVABO, ZAUROPTERYGI, ŹRÓDŁO TERMALNE, REDUKTOR CIŚNIENIA, ASYSTA, SPÓJNIK, LINIE BEAU, OGNIWO CLARKA, DŻAMAHIRIJJA, SWĘDZENIE, LARGHETTO, KONTAKCIK, FILOKAKTUS, KOMORA, URLOP WYPOCZYNKOWY, SPLOT, PACJENT URAZOWY, ANGORA, HISZPAŃSKIE BUTY, PROMENADA, SULFOTLENEK, TEOKRACJA, ?UPRZĄŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.419 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZATA LITURGICZNA ZAKŁADANA PRZEZ MINISTRANTA POD KOMŻĘ; MOŻE MIEĆ WYGLĄD PODOBNY DO SUTANNY LUB ZAKRYWAĆ TYLKO NOGI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZATA LITURGICZNA ZAKŁADANA PRZEZ MINISTRANTA POD KOMŻĘ; MOŻE MIEĆ WYGLĄD PODOBNY DO SUTANNY LUB ZAKRYWAĆ TYLKO NOGI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUTANELA szata liturgiczna zakładana przez ministranta pod komżę; może mieć wygląd podobny do sutanny lub zakrywać tylko nogi (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUTANELA
szata liturgiczna zakładana przez ministranta pod komżę; może mieć wygląd podobny do sutanny lub zakrywać tylko nogi (na 8 lit.).

Oprócz SZATA LITURGICZNA ZAKŁADANA PRZEZ MINISTRANTA POD KOMŻĘ; MOŻE MIEĆ WYGLĄD PODOBNY DO SUTANNY LUB ZAKRYWAĆ TYLKO NOGI sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - SZATA LITURGICZNA ZAKŁADANA PRZEZ MINISTRANTA POD KOMŻĘ; MOŻE MIEĆ WYGLĄD PODOBNY DO SUTANNY LUB ZAKRYWAĆ TYLKO NOGI. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x