IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, KTÓRY WYRAŻA CZYNNOŚĆ JEDNOCZESNĄ W STOSUNKU DO CZYNNOŚCI WYRAŻANEJ PRZEZ ORZECZENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY to:

imiesłów przysłówkowy, który wyraża czynność jednoczesną w stosunku do czynności wyrażanej przez orzeczenie (na 31 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, KTÓRY WYRAŻA CZYNNOŚĆ JEDNOCZESNĄ W STOSUNKU DO CZYNNOŚCI WYRAŻANEJ PRZEZ ORZECZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.093

NAZWA ABSTRAKCYJNA, ŚMIECISKO, LUMP, DESZCZÓWKA, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, OPANCERZONY POJAZD BOJOWY, CZŁOWIEK INTERESU, GTA, WARTOŚĆ NOMINALNA, UWODZICIEL, STYGMAT, WODA-WODA, MANIERKA, PROTEKTORAT, PAŁKA, FARAMUSZKA, PALLADIANIZM, ADWEKCJA, MARKA, WIRUSY DSDNA-RT, CHLEBEK PSZCZELI, MALINA ZACHODNIA, GRZEBIENIARZ, SKUTEK PRAWNY, HOL MIĘKKI, ZIEMIOMORZE, DRABINA ANALGETYCZNA, SKRZYNIA, PRZYSTAŃ MORSKA, EGIPSKI, REMUDA, LICENCJA OTWARTA, TYTUŁ EGZEKUCYJNY, OBLACJONARIUSZ, NADAJNIK TELEWIZYJNY, REFLEKTOR, KIOGA, ŁOŻYSKO SZTYWNE, MONARCHIANIZM, INTERAKTYWNOŚĆ, STACJA ORBITALNA, KOMŻA, AEROBIONT, KATAPULCISTA, MARKER NOWOTWOROWY, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, WSZECHMOCNY, NORMA REAKCJI, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, EKSPERT, KRATKA ŚCIEKOWA, KLUCZ WIOLINOWY, PRZELICZNIKOWY, RODAN, ANALIZA FUNKCJONALNA, SZAMBELAN PAPIESKI, DYNKS, METAPLAN, DYSPOZYCJA, JELITO PROSTE, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, REGIONALISTA, TUNIKA, BIOLOGICZNOŚĆ, STRUKTURALISTA, CZEK BANKIERSKI, JUTRO, OSTATNIA WIECZERZA, HONGSZANOZAUR, GAZ OBOJĘTNY, WANGA BŁĘKITNA, ZABIEG LECZNICZY, KALENDARZ WYBORCZY, NADAJNIK ISKROWY, INTERPRETATOR, ZASPA, PRZYRODNI BRAT, PROLIFERACJA, GHISCARSKI, OBELISK, CHIRURGIA URAZOWA, LUSITANO, BIOSFERA, ODWSZAWIANIE, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, PREPROCESOR, ZAWOJKA, HELIOSFERA, PODKATEGORIA, SETNIK, KOPIEC, JĘZYK QUENEJSKI, ZASADA POMOCNICZOŚCI, PREKLUZJA, WYPORNOŚĆ, WIDZĄCY, SPOWALNIACZ, ULUBIENIEC, CHŁYST, BEZROLNY, JAPONICA, CHOROBA POPROMIENNA, AGENT, DOLNOSASKI, WINCERADA, AKSAMITKA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, REN, SZOS, SĄD OGÓLNY, PIĘĆDZIESIĄTNICA, KURIER TATRZAŃSKI, KSENOBIOTYK, SUS, BIGOS HULTAJSKI, OBSZAR TRANZYTOWY, FETYSZ, TŁUSZCZYK, WYLEW, CHODNICZEK, PODATEK PROGRESYWNY, RAKIETNIK, AUT BRAMKOWY, OKRES AMAZOŃSKI, KOTEW, TARPAN, MOBIL, CZŁOWIEK PRACY, POPYT INWESTYCYJNY, CZASOWNIK NIEDOKONANY, MINERAŁ AUTOGENICZNY, KATANA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, FALA BALISTYCZNA, PADACZKA AUDIOGENNA, KOLEKCJONER, ZATOKA, DIECEZJA, JĘZYKI MUNDA, TYKA, PATRONAŻ, KĘSISKO, MAJORAT, OKULARY, TUNDRA, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, POLIGAMISTA, KASOWNIK, ABRAZJA, SABOT, MICHAŁ, CZYNNOŚĆ, MICHAŁEK, WANNA, KUKŁA, ONET, GRAFIKA INŻYNIERSKA, TŁO, PRZYPIEK, KAZNODZIEJA, MESJASZ, NIEWZAJEMNOŚĆ, TRESER, BOSSA NOVA, BELLADONA, HADŻAR, DIONIZYJSKOŚĆ, LEMING, POMPA PROTONOWA, USTERZENIE MOTYLKOWE, KĄT UJEMNY, EMAIL, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, KALEKA UMYSŁOWY, FAHRENHEIT, WIZYTÓWKA, ODZIERCA, DUPOLIZ, BIAŁY MURZYN, NER, SKRÓT SYLABOWY, ROPNICA, NAKRYCIE GŁOWY, DZIEKAN, EPKA, DEINSTALACJA, DYSKURSYWNOŚĆ, JEŁGAWA, BURGRABIA KRAKOWSKI, BILET ULGOWY, NAŚLADOWCA, BADANIE PODMIOTOWE, NARNIA, AKCJONARIUSZ, REDYNGOT, ALGONKIN, UGÓR, OKSOKWAS, NAJDUCH, OPŁATA PÓŁKOWA, CZYNNOŚĆ WEGETATYWNA, TANIEC BRZUCHA, OKLUZJA, TREN, BLISKOZNACZNIK, PĘCHERZ MOCZOWY, CUDOWNY OWOC, KLASA ZEROWA, KOLOS, SZCZOTKARZ, ENIGMATYCZNOŚĆ, PODDIALEKT, PARTYJNY, SKWIR, PLUWIAŁ, PROFESOREK, GAŁĄŹ, MASKULINIZM, OKNO, ARGUMENT, SPICHRZA, CEDUŁA, OJCIEC, SSAKI JAJORODNE, SER TOPIONY, USTNOŚĆ, SEGMENT SZYJNY, BRĄZOWY MEDALISTA, STOP NISKOTOPLIWY, STUDIUM WYKONALNOŚCI, OPATRZNY, NASZYWANIE, EKWILIBRYSTYKA, PRZYGOTOWANIE, TUKA, LISTOWNICA, TERMOMETR CIECZOWY, STRUKTURALISTA, SZOPKARZ, ŚWIĘTY JAN, KREW, PŁAT POTYLICZNY, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, DOMINIKANIE, APPALOOSA, PODTRZYMKA, BIEDAK, GASKOŃCZYK, DOWCIPNIŚ, POWIERZCHNIA WALCOWA, DIAGRAM KWIATOWY, NASYCENIE, ORKIESTRA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, DZIWNY ATRAKTOR, PRZEBIEG, ŻOŁDAK, CHOROBA WIRUSOWA, LUDY TURAŃSKIE, HOSPODARSTWO, NIKOLAIZM, HEREZJA, FOTOKSIĄŻKA, JĘZYK MANX, MOŻNOWŁADZA, FORK BOMBA, BITLES, POLITYKA SOCJALNA, SZATA TYPOGRAFICZNA, SZALEŃSTWO, KOMUNIKACJA, KUPCZYK, GATUNEK AGAMICZNY, MYCKA, KONTRASTER, KARLIK ŚREDNI, MARAN, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, OKRĄG WPISANY, TERMINATOR, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, DOMIAR, PĘDNIK WODNOODRZUTOWY, KREW, FAKIR, ZAĆMIENIE, HERETYK, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, DYPTYK, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, NER, GATUNEK LITERACKI, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, CZERWONA STREFA, MODRZEW, JOGURT, DEWIZOWIEC, ?SREBRNY EKRAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.093 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, KTÓRY WYRAŻA CZYNNOŚĆ JEDNOCZESNĄ W STOSUNKU DO CZYNNOŚCI WYRAŻANEJ PRZEZ ORZECZENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, KTÓRY WYRAŻA CZYNNOŚĆ JEDNOCZESNĄ W STOSUNKU DO CZYNNOŚCI WYRAŻANEJ PRZEZ ORZECZENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY imiesłów przysłówkowy, który wyraża czynność jednoczesną w stosunku do czynności wyrażanej przez orzeczenie (na 31 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY
imiesłów przysłówkowy, który wyraża czynność jednoczesną w stosunku do czynności wyrażanej przez orzeczenie (na 31 lit.).

Oprócz IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, KTÓRY WYRAŻA CZYNNOŚĆ JEDNOCZESNĄ W STOSUNKU DO CZYNNOŚCI WYRAŻANEJ PRZEZ ORZECZENIE sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, KTÓRY WYRAŻA CZYNNOŚĆ JEDNOCZESNĄ W STOSUNKU DO CZYNNOŚCI WYRAŻANEJ PRZEZ ORZECZENIE. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast