JĘZYK INDOEUROPEJSKI Z GRUPY JĘZYKÓW INDOIRAŃSKICH, UŻYWANY PRZEZ NIEWIELKIE GRUPY ETNICZNE W GÓRZYSTYCH REGIONACH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO AFGANISTANU I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PAKISTANU ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNICH INDII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK KAFIRSKI to:

język indoeuropejski z grupy języków indoirańskich, używany przez niewielkie grupy etniczne w górzystych regionach północno-wschodniego Afganistanu i północno-zachodniego Pakistanu oraz północno-zachodnich Indii (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK INDOEUROPEJSKI Z GRUPY JĘZYKÓW INDOIRAŃSKICH, UŻYWANY PRZEZ NIEWIELKIE GRUPY ETNICZNE W GÓRZYSTYCH REGIONACH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO AFGANISTANU I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PAKISTANU ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNICH INDII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.303

BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, WYJEC RUDY, DRUMLA, DOBRO PRYWATNE, KOSSAK, CZAPLA CZCZONA, ZAPRAWA NASIENNA, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, JĘZYK BERBERYJSKI, WRÓBEL POŁUDNIOWY, NOSTRYFIKACJA, SPANIEL, BATALION RADIOTECHNICZNY, OLEANDER, PASIAK, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, HENR, ZAJĄC TOLAJ, TRIAL ROWEROWY, NOŚNA, BALBO, PREZES RADY MINISTRÓW, TADEUSZ RYDZYK, BAZOFIL, AFILIACJA, CHODNIK OBRONNY, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, PŁAT POTYLICZNY, TOKSYNA, OPATRZNY, PROSUMENT, KLON, POKRACZKA, ROZGRZESZENIE, KWASEK CYTRYNOWY, STUHR, ZASKRONIEC ŻMIJOWY, BRECHTANIE KIZIORA, ORAN, MEA, KACZKA DZIENNIKARSKA, ZNACZEK, NOMINALNOŚĆ, AVIZO, JĘZYK KIRGISKI, KRĘCIEK, INKA, POPIELNICZKA, ZASTĘPSTWO PROCESOWE, KARBOL, ALBUMINA, PASZTETNIK, CHARLES, ORKIJSKI, ASTMA, EMITOFAGIA, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, GARKUCHNIA, DROŻDŻARNIA, TĘTNICA OCZNA, NOCEK OSTROUCHY, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, KRÓTKODZIOBEK, ROZTWÓR WZORCOWY, PLETYZMOGRAFIA, CZŁONEK, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, CIOSNA, BOROWINA, KONGRUENCJA, ZAUROPOSEJDON, DEFOLIANT, SERBSKO-CHORWACKI, SYMULACJONIZM, BLESKOTKA, REZONATOR, ŚWIADCZENIE, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, DOLNOSAKSOŃSKI, OMIEG GÓRSKI, TUBIETIEJKA, PADEMELON, SOCJALIZM REALNY, STEP AMERYKAŃSKI, ULTRABOOK, BRĄZÓWKA, LAMINAT, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, DYSPEPSJA, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, TORFOWIEC OSTROLISTNY, NARAMIENNIK, ASTRACHAN, SATANISTKA, PARAGONIK, WKŁAD MIESZKANIOWY, JEŻ ZACHODNI, METODY, WSPORNICA, GRACILICERATOPS, ZAŁATWIANIE, TUNEZYJSKI, STEROWIEC SZKIELETOWY, PREPPER, NOWOGRECKI, WIELKI STEP, UBRANIE OCHRONNE, DRZEWOŁAZ WYTWORNY, FEDROLOZAUR, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, SYRENKA, CZAPLA SZAROBRZUCHA, PAPPATACI, DSS, MIASTO STAROŻYTNE, ŻÓŁTA FEBRA, WARUGA, KONFLIKT SEROLOGICZNY, METODA ELIMINACJI GAUSSA, PROCES POZNAWCZY, FUJARKA, PRÓG RZECZNY, TRINITROFENOL, UCHO, ŻÓŁW OLIWKOWY, KUMAK WIELKI, STENOPELIKS, BOMBA BURZĄCA, KOŃ SZWAJCARSKI, JĘZYK LUKSEMBURSKI, DWUBÓJ KLASYCZNY, SZEBEKA, GOLE, DATARIA, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, CHWYTNICA CZERWONOOKA, BOCZNIK, CHLOROHEKSYDYNA, TRZYMAK, POSTĘPOWANIE CYWILNE, OKUPACJA, ALWAR, WKŁAD, TRINAKSODON, MASORA, POLIMER FLUOROWY, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, MONITOR, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, ZBOŻE, ŻÓŁTAK, TOUAREG, SZELF, ZOONOZA, GETTO PRZEJŚCIOWE, SAMOLOT MYŚLIWSKI, SZLEMIK, OCHWEŚNIK, RAJ PODATKOWY, NUTA, SZAROTA HOPPEGO, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, SPRZĘŻNICE, KOŃ CUGOWY, PENSUM DYDAKTYCZNE, PODZIELNOŚĆ, KONTROLA INSTANCYJNA, CZAJKOWSKI, STAROINDYJSKI, INTERFEROMETR MICHELSONA, SER PODPUSZCZKOWY, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, ENTEROTOKSYNA, NIETOLERANCJA, GAUR, KWAS NALIDYKSOWY, KONGIJSKI, FILTR POWIETRZA, SAMARYTANIN, PRZYCIĄGARKA, FITOSTEROL, KSIĘGA METRYKALNA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, HORECA, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, LIGABUEZAUR, JĘZYK CHORWACKI, BYSTRZYK TRÓJPRĘGI, JĘZYK CELTYCKI, TRITERPEN, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, NORMA REAKCJI GENOTYPU, DAEWOO, MLEKO LODOWCOWE, GASPARINIZAURA, LOSILLAZAUR, TRICHLOROMETIAZYD, GĘSTOŚĆ, AIREDALE TERRIER, SERUM, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, FORMACJA DEFENSYWNA, PROCHOWNICA, BIAŁY SPORT, OGAR, JĘZYK KATOŃSKI, CZUSZKA, PISMO URZĘDOWE, IRGA POMARSZCZONA, PRZEBICIE ELEKTRYCZNE, DOGMAT, ZAMKNIĘCIE CELNE, SEAT, BĄK, TRAKTAT WERSALSKI, CUKIER, BAZUNA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, BOLOMETR, CENA ZBYTU, LERICHE, NADZÓR INWESTORSKI, PROTEINA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, BŁYSK, KONFEDERACJA, AKADYJSKI, KOT, OPIEKUN, CZELESTA, KRĄŻENIE MÓZGOWE, PUPILEK, PUNKT FILTRACYJNY, RADA, KONWENCJA TURYSTYCZNA, PROSZEK KAKAOWY, TRANSFUZJOLOGIA, KWAS POROSTOWY, HYDROKSYZYNA, KARAWANA, KORNICKI, SŁONECZNOŚĆ, RESTART, EFEKT SNOBA, BUFOR, NAMIOTNIKOWATE, WIMPERGA, PĘTLA, PROPOLIS, INTERWIZJA, SKRYTOSKRZELNE, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, ARCYDZIĘGLEL, ALUDEL, KATASTER, SPOIWO BUDOWLANE, KABINA, DIARIUSZ SĄDOWY, ROPUCHA BLOMBERGA, CZUWANIE, BRYŁA KORZENIOWA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, KISZKA KASZANA, RATOWNICTWO TECHNICZNE, DELEGACJA, KABESTAN, DZIKI ZACHÓD, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, CUKRZYCA, COCKNEY, CHLOREK SUKSAMETONIUM, CELOWNIK, BON OŚWIATOWY, ALFABET WIĘZIENNY, SAMOPAŁ, TEKTONIKA, WYSZUKIWARKA, BROŃ DRZEWCOWA, CHLORAN(VII) POTASU, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, POKARM, KAZARKA CZUBATA, GRUPA SIOSTRZANA, ALDEHYD SALICYLOWY, LORD, SOLANA, CHYLUS, PAKIET POMOCOWY, JĘZYK FARERSKI, TERRARYSTYKA, GANGRENA, WIĘŹ SPOŁECZNA, KUC AMERYKAŃSKI, ODRA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, GOŃBA, MIÓD SZTUCZNY, TRĄBKA, ?PROMIEŃ SCHWARZSCHILDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.303 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK INDOEUROPEJSKI Z GRUPY JĘZYKÓW INDOIRAŃSKICH, UŻYWANY PRZEZ NIEWIELKIE GRUPY ETNICZNE W GÓRZYSTYCH REGIONACH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO AFGANISTANU I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PAKISTANU ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNICH INDII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK INDOEUROPEJSKI Z GRUPY JĘZYKÓW INDOIRAŃSKICH, UŻYWANY PRZEZ NIEWIELKIE GRUPY ETNICZNE W GÓRZYSTYCH REGIONACH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO AFGANISTANU I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PAKISTANU ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNICH INDII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK KAFIRSKI język indoeuropejski z grupy języków indoirańskich, używany przez niewielkie grupy etniczne w górzystych regionach północno-wschodniego Afganistanu i północno-zachodniego Pakistanu oraz północno-zachodnich Indii (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK KAFIRSKI
język indoeuropejski z grupy języków indoirańskich, używany przez niewielkie grupy etniczne w górzystych regionach północno-wschodniego Afganistanu i północno-zachodniego Pakistanu oraz północno-zachodnich Indii (na 13 lit.).

Oprócz JĘZYK INDOEUROPEJSKI Z GRUPY JĘZYKÓW INDOIRAŃSKICH, UŻYWANY PRZEZ NIEWIELKIE GRUPY ETNICZNE W GÓRZYSTYCH REGIONACH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO AFGANISTANU I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PAKISTANU ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNICH INDII sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - JĘZYK INDOEUROPEJSKI Z GRUPY JĘZYKÓW INDOIRAŃSKICH, UŻYWANY PRZEZ NIEWIELKIE GRUPY ETNICZNE W GÓRZYSTYCH REGIONACH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO AFGANISTANU I PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO PAKISTANU ORAZ PÓŁNOCNO-ZACHODNICH INDII. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast