KĄT UTWORZONY PRZEZ DWIE PÓŁPROSTE POKRYWAJĄCE SIĘ I RÓWNY CAŁEJ PŁASZCZYŹNIE; JEGO MIARA JEST RÓWNA 2? RAD (LUB 360°) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KĄT PEŁNY to:

kąt utworzony przez dwie półproste pokrywające się i równy całej płaszczyźnie; jego miara jest równa 2? rad (lub 360°) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KĄT UTWORZONY PRZEZ DWIE PÓŁPROSTE POKRYWAJĄCE SIĘ I RÓWNY CAŁEJ PŁASZCZYŹNIE; JEGO MIARA JEST RÓWNA 2? RAD (LUB 360°)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.741

PRZEWÓD, MISKA, DIPOL ZAŁAMANY, MARSZ, HURMA, TAG, BRAT POLSKI, WIDŁOZĘBOWCE, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, KACZKA, SŁOWACYSTYKA, TRANSPORTOWIEC, OPIEKUN FAKTYCZNY, SPIRALA ARCHIMEDESA, SPÓŁKA, ROZPIERACZ, DŁUGODZIÓB, UBRANIE OCHRONNE, ROŚLINA UPRAWNA, TAMANDUA, WOJNA, BURGRABIA KRAKOWSKI, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, KARŁO, KARUZEL, MECHANIZM KORBOWY, OTWÓR KIERUNKOWY, PRODROM, ENCYKLOPEDYSTA, GŁUCHOŚĆ, ŁYŻKA STOŁOWA, STRZELECTWO SPORTOWE, OPTIMUM EKONOMICZNE, DYGNITARZ, KAMERTON, AKTYWISTA, FOCH, MIOTEŁKA, PODKATEGORIA, KROK, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, PĘDNIK OKRĘTOWY, ZBROJA PEŁNA, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, REMAT, BOŻODAJNIA, FAŁ, ZGNIŁOŚĆ, JANÓW, PIĘKNY WIEK, PRZÓD, WKŁADKA, PRZYNĘTA SZTUCZNA, WYKLUCZENIE, POROZUMIENIE PŁACOWE, SORPCJA, KARTA WIZYTOWA, KLESZCZ, TURBINA POWIETRZNA, EKSABIT, KOZIBRÓD, FONDUE SEROWE, GRZEBACZ, HORA, SIŁA, KAPITALISTA, KAPUCHA, PAPIERZAK, KRZYŻYK, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, GROŃ, MODRASZEK ORION, SOPRANISTA, MIKROSATELITA, DZWONNICA, SIARCZEK, TYMPANON, MASKOTKA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, BŁĄD FORMALNY, LUFKA, METEOR, FANPAGE, MYSZOSKOK WIELKI, OPISTORCHOZA, ANDROPAUZA, ZABAWA, FITONCYD, OKRĘT, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, BETON STRUNOWY, WYDZIELINA ORGANIZMU, ŚW. PIOTR, REOFILE, DEALER, CZERKIESKA, REFORMA ROLNA, MOLESTACJA, JĘZOR, ROŻEK, KOŃ, BEZNADZIEJNOŚĆ, BOMBA KOBALTOWA, REDINGOT, DEZERTERKA, PANTOMIMA, AKT ADMINISTRACYJNY, PROFIT, MIEJSCE, BĄK, PIEC WAPIENNY, LAMUCKI, PEWNOŚĆ, DIZAJNER, MAKINTOSZ, OKRĄG WPISANY, MUMIA, RYNKA, ANARCHISTKA, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, MIEDNICA, PRZELEW, ROZCZAROWANIE, OKRZEMKI, NAZWA ZWYCZAJOWA, WIELOBARWNOŚĆ, KREACJONIZM, RODELA, GWINEA, DZBANEK NA KWIATY, BAŻANT, WĘZEŁ WINDSORSKI, PRZESTĘPNOŚĆ, SKRZYPOWE, EPOKA, ŻEL, WYLINKA, JUDASZOWE SREBRNIKI, SAMOPAŁ, PUNKT DYMIENIA, NORMALKA, KOMUNIA, ŁAJKA, STRZAŁKA KIERUNKOWA, NARWALOWATE, KLEDONISMANCJA, EWOLUCJONIZM, PEPSI-COLA, ESCUDO GWINEJSKIE, CHORÓBKA, HACJENDER, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, BAJECZNOŚĆ, KONGREGACJA, UZYSK, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, PB, WAPIENNICTWO, ESKONTO, NUROGĘŚ, JĘZYKI IROKESKIE, BOGATY, AGREGAT KRYSTALICZNY, PISARZ, KONSULTACJA SPOŁECZNA, STRAŻNICA, SZYKANA, FILOLOGIA SERBSKA, LINIA, SZPATUŁKA, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, CZUCIE TRZEWNE, ARMANIAK, ŁUSKA, HAK, OBRZEŻE, WYŁADOWANIE ULOTOWE, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, RESPONDENT, KROK, BHP, PRODUKT, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, EGZAMIN, KATEGORIA PIÓRKOWA, WZW E, PROMIENNIK, UKAZ, CIELĘCY WIEK, KORMOFITY, ELEMENT GRZEJNY, KOSZT ALTERNATYWNY, PROTOBUŁGARSKI, AWARIA, GRZECHOTKA, AMIDYZM, KOŃCÓWKA, JENIEC, HIPNOTYK, REDA, MŁOTECZEK, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, LIRA, FAKTORIA, POJNIK, ANITA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, KORONKA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, INTENSJA, WYROŚL, ARKUSZ DRUKARSKI, KANAŁ, RÓŻA BARYTOWA, LEGWAN GŁUCHY, KIESZEŃ, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, SAMOGŁOSKA, PRACE, ABRAZJA GLACJALNA, NACISKANIE, OSTENTACYJNOŚĆ, MADAPOLAM, GONIEC BIAŁOPOLOWY, KLIENT, CHAŁTURNIK, BECZUŁKOWIEC, PREZYDENCJALIZM, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, FILTR BARWNY, ZAPISOBIERCA, PŁYN INFUZYJNY, MUR, CZARNINA, CHOROBA LENEGRE'A, ACHTEL, STOPA KWADRATOWA, PONTICELLO, KEM, PIEŃ WULKANICZNY, MIERNIK, ŻYWIZNA, KOSZYCZEK, FREON, PROSZEK DOVERA, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, SAMOOKALECZENIE, DŁOŃ, NIEROZEZNANIE, SIATKA, LANCET, ANTRYKOT, PARA, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, NEOGOTYK, SYSTEMIK, ANGLIC, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, PRZEMIANA POKOLEŃ, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, TRZY KRÓLE, AKROBACJA LOTNICZA, ALKID, WYSTĘP, MAŁPI GAJ, KAWALKATA, OWEROL, IPSYLON, MOC, MIKROMACIERZ DNA, SZTUCA, KRAB, ELASTYCZNOŚĆ, MORENA KOŃCOWA, WIEK DOJRZAŁY, KONTRAKT MENADŻERSKI, PRZEMYTNICTWO, WYSZYWANKA, KONWERTOR, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, LAMA, KOLUMNA, BRZYDACTWO, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, ZNAJDEK, KOSTKOWANIE, SĄD, FALA, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, GODNOŚĆ, SIOSTRZYCZKA, CHEMOTROPIZM DODATNI, KRAKOWIACZEK, ROWER POZIOMY, WARCHOŁ, SZÓSTY ZMYSŁ, OKSYTAŃSKI, RENTGENOLOGIA, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, ?KÓZKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.741 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KĄT UTWORZONY PRZEZ DWIE PÓŁPROSTE POKRYWAJĄCE SIĘ I RÓWNY CAŁEJ PŁASZCZYŹNIE; JEGO MIARA JEST RÓWNA 2? RAD (LUB 360°) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KĄT UTWORZONY PRZEZ DWIE PÓŁPROSTE POKRYWAJĄCE SIĘ I RÓWNY CAŁEJ PŁASZCZYŹNIE; JEGO MIARA JEST RÓWNA 2? RAD (LUB 360°)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KĄT PEŁNY kąt utworzony przez dwie półproste pokrywające się i równy całej płaszczyźnie; jego miara jest równa 2? rad (lub 360°) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KĄT PEŁNY
kąt utworzony przez dwie półproste pokrywające się i równy całej płaszczyźnie; jego miara jest równa 2? rad (lub 360°) (na 8 lit.).

Oprócz KĄT UTWORZONY PRZEZ DWIE PÓŁPROSTE POKRYWAJĄCE SIĘ I RÓWNY CAŁEJ PŁASZCZYŹNIE; JEGO MIARA JEST RÓWNA 2? RAD (LUB 360°) sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - KĄT UTWORZONY PRZEZ DWIE PÓŁPROSTE POKRYWAJĄCE SIĘ I RÓWNY CAŁEJ PŁASZCZYŹNIE; JEGO MIARA JEST RÓWNA 2? RAD (LUB 360°). Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x