WIERZCHNIE, OBSZERNE OKRYCIE, RODZAJ PELERYNY, CZĘSTO Z KAPTUREM UŻYWANE W STAROŻYTNYM RZYMIE JAKO STRÓJ PODRÓŻNY, A TAKŻE NOSZONE PRZEZ ŻOŁNIERZY I NIEWOLNIKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAENULA to:

wierzchnie, obszerne okrycie, rodzaj peleryny, często z kapturem używane w starożytnym Rzymie jako strój podróżny, a także noszone przez żołnierzy i niewolników (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIERZCHNIE, OBSZERNE OKRYCIE, RODZAJ PELERYNY, CZĘSTO Z KAPTUREM UŻYWANE W STAROŻYTNYM RZYMIE JAKO STRÓJ PODRÓŻNY, A TAKŻE NOSZONE PRZEZ ŻOŁNIERZY I NIEWOLNIKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.900

GILOTYNA HUME'A, STRÓJ BOBROWY, DELFIN PLAMISTY ATLANTYCKI, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, SNAPSHOT, TELEKONFERENCJA, POLSKOŚĆ, KOREKTA WŁASNA, ŻELIWIAK, PLEŚNIAK, BEZPLAMKA, DELFIN, ABLACJA, KRETOJEŻ BEZOGONOWY, ODDZIAŁYWANIE ELEKTROSŁABE, RZĘSISTKOWICA ŚWIŃ, COB IRLANDZKI, DOKUMENT PAPIESKI, KUNMINGOZAUR, SANITARIA, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, GŁOWICA FREZOWA, OSMOZA, KRAJKA, PRZESILENIE WIOSENNE, BYCZKI, MAKROSKŁADNIK, SZPITALNICTWO, KREW, CZYTANIE WYBIÓRCZE, WINCHESTER, HIGIENISTKA, BRZYTWODZIÓB, PAKIET, CENTURIA, PASAŻ, MEZOZAUR, AGNOSFITYZ, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, GUGLE, JĘZYCZNIK, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, JUMPER, WYPUK, HETMAN NAKAŹNY, GNETOWE, ANTYFONA, MOSKATEL, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, SIATKA DYFRAKCYJNA ECHELLE, STAN, BRAMSTENWANTY, FERMENTACJA PROPIONOWA, ZAPARZACZKA, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, SPARKING, NORMA REAKCJI GENOTYPU, TELEDETEKCJA, BŁONA DOPOCHWOWA, PODŁOGA, MÓŻDŻEK, ROWER GÓRSKI, PIEROGI RUSKIE, LISZAJ PŁASKI, GONADOTROPINA, CEMENT, BABKA, OBRAZEK, PRAWO WEWNĘTRZNE, SMARKUL, MINIMUM SOCJALNE, AUT, BOCZNOTRZONOWIEC, OBLIGACJA KOMUNALNA, KAPISZONOWIEC, HELIOCENTRYZM, PAŁATKA, KOSZYK, OBCY, ALKOHOL ROLNICZY, KWAS POROSTOWY, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, TRZMIEL, PTASZYNIEC, PIEPRZNIK, BUŁAWNIK, CUCHA, HACZYK, SALSA, KOŃ TRAKEŃSKI, FRAK, BLOKADA EKONOMICZNA, LĄDZIEŃ, TEMPERA, ZASRANIEC, JANOSIKOWE, BOSY ANTEK, INSYGNIA KORONACYJNE, IZOP, WONTON, KSIĘŻYC GALILEUSZOWY, SASAFRAS, GŁOWA GORGONY, PRZEMIENNIK, SMOCZA KREW, TANOUCHIZAUR, PANCERZ KOLCZY, PAŁĄK, ŻYŁKA, TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA, OTCHŁAŃ, PRODUKCJA PIERWOTNA, PRZYZWYCZAJENIE, DROMEOZAUROID, FANATYCZKA, LENIWIEC DWUPALCZASTY, TEHUELCZEZAUR, CYNOBRÓWKA, MIKROFON WĘGLOWY, EKONOMIA NORMATYWNA, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, GAZ BOJOWY, INTERNAT, POLO, SALONOWIEC, STREFA PŁYWÓW, RAMIENICA SZORSTKA, DYMKA, ABCHASKI, PROMIEŃ, BIEL, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, SZALET, MECZ DERBOWY, ŁUSZCZAK, BATON, SIERPOŃ ŻÓŁTY, KONOPIE INDYJSKIE, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, SCHULZ, NOSOWOŚĆ, FAKTORYZACJA, BIEGUN, BIOGEN, WYROBNICZKA, WYDALINA, JEZIORO KAROWE, GANOIDY, ŚWIETLIK, BĄCZEK, FAŁSZYZM, SKOWYT, VALAR, DIDGERIDOO, EODICYNODON, FORSOWANIE, KOSARZ POSPOLITY, MIKROKOMÓRKA, NAJTYCZANKA, ROZETKA, WEŁNIAK, PLACEK PO ZBÓJNICKU, TAKSON, POCZCIWIEC, CENZOR, AILANT, HYBRYD, KATAFRAKTA, DEKONTAMINACJA, KONTAKT, ZUPA, HARMONIA WOKALICZNA, BARWICA DREWNA, STRZAŁKA, KLON, ŁUSZCZAK, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, INFLACJA PŁACOWA, PÓŁDYPLOM, CIĘŻKA RĘKA, PRZEŁAWICENIE, PIERWORODNY, WYDZIELINA, PROTEGA, LOGIKA MATEMATYCZNA, KOŁOSZ, DINODONTOZAUR, KARTACZ, METKA, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, BOLA, LAMPA BENZYNOWA, PODUSZKOWIEC, KONSULAT, STOPKA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, STYLON, RESET, GROŹBA BEZPRAWNA, KOLORKI, KOLT, KOMIN, MIKROWENTYLACJA, CYTWAR, MAJORAT, WOJSKA INŻYNIERYJNE, ŁUCZNIK, LEIOPELMA, SZYSZAK HUSARSKI, IMMELMANN, ŚWIECA JABŁOCZKOWA, GOŹDZIANKA, ŚMIECH, SYNTETYK, ZAPALAZAUR, SINGEL, KARTEZJANIZM, BÓBR RZECZNY, GADOPTAK, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, EUCELOFYZ, OŻAGLOWANIE ŁACIŃSKIE, TURBAN, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, PRZESIĄK, NACZYNIAK, CEMENT PORTLANDZKI, ZIMNICA, BULIONER, MIKOTOKSYNA, STRĄCZYNA, KOSMOLOT, PIANKA, CEKIN, LORA, KARUK, CHANGCHENGOPTERUS, LEGISLATYWA, STARA WIARA, SZAŁ, KOLORADIZAUR, GALOP, E 336, SZACHY LOSOWE, MOLOS, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, PACHCIARZ, MUNGO, WAJGELIA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, RYNEK FORMALNY, NEUROMEDIATOR, BARWA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, KRĘGARSTWO, CZEK PODRÓŻNICZY, METKAL, POŻAR, BAKI, PŁĄCZYCA, SZUWAR KŁOCIOWY, SENES, HARCAP, SLIP, LINIA ŚREDNICOWA, STRZĘPIAK, HURYSKA, KRAMNICA, KONTRGAMBIT PHILIDORA, TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE, JĘZYK NANDORIŃSKI, ZATOKA, GAZ WYSYPISKOWY, OBCIĄŻENIE, KAY, CHAŁTURZYSTA, WYDATKI SOCJALNE, CZEPIEC, MIECHERA, WERSJA LEKTORSKA, BŁAM, PANTALONY, LAPIS PHILOSOPHORUM, ALLOFONIA, NEOREALIZM, KRETOWISKO, KĄT BRYŁOWY, MORION, WICI, SZCZEP, GOLE, PIASKOWIEC, AWIATYRAN, PRACA DOMOWA, EDYKUŁ, POETA LAUREATUS, LIMUZYNA, ?KUMOTERKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.900 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIERZCHNIE, OBSZERNE OKRYCIE, RODZAJ PELERYNY, CZĘSTO Z KAPTUREM UŻYWANE W STAROŻYTNYM RZYMIE JAKO STRÓJ PODRÓŻNY, A TAKŻE NOSZONE PRZEZ ŻOŁNIERZY I NIEWOLNIKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIERZCHNIE, OBSZERNE OKRYCIE, RODZAJ PELERYNY, CZĘSTO Z KAPTUREM UŻYWANE W STAROŻYTNYM RZYMIE JAKO STRÓJ PODRÓŻNY, A TAKŻE NOSZONE PRZEZ ŻOŁNIERZY I NIEWOLNIKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAENULA wierzchnie, obszerne okrycie, rodzaj peleryny, często z kapturem używane w starożytnym Rzymie jako strój podróżny, a także noszone przez żołnierzy i niewolników (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAENULA
wierzchnie, obszerne okrycie, rodzaj peleryny, często z kapturem używane w starożytnym Rzymie jako strój podróżny, a także noszone przez żołnierzy i niewolników (na 7 lit.).

Oprócz WIERZCHNIE, OBSZERNE OKRYCIE, RODZAJ PELERYNY, CZĘSTO Z KAPTUREM UŻYWANE W STAROŻYTNYM RZYMIE JAKO STRÓJ PODRÓŻNY, A TAKŻE NOSZONE PRZEZ ŻOŁNIERZY I NIEWOLNIKÓW sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - WIERZCHNIE, OBSZERNE OKRYCIE, RODZAJ PELERYNY, CZĘSTO Z KAPTUREM UŻYWANE W STAROŻYTNYM RZYMIE JAKO STRÓJ PODRÓŻNY, A TAKŻE NOSZONE PRZEZ ŻOŁNIERZY I NIEWOLNIKÓW. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast