CICHORIUM INTYBUS SATIVUM - ODMIANA SIEWNA CYKORII O DUŻYM KORZENIU, KTÓRY STOSOWANY JEST JAKO SUROGAT KAWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYKORIA KORZENIOWA to:

Cichorium intybus sativum - odmiana siewna cykorii o dużym korzeniu, który stosowany jest jako surogat kawy (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CICHORIUM INTYBUS SATIVUM - ODMIANA SIEWNA CYKORII O DUŻYM KORZENIU, KTÓRY STOSOWANY JEST JAKO SUROGAT KAWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.722

POLIGAMICZNOŚĆ, REZERWA WALUTOWA, WOLUMTERYCZNOŚĆ, CHARAKTERYSTYKA, POCISK NIEPENETRUJĄCY, WOLAK, ORLICZKA KRETEŃSKA, OSCHŁOŚĆ, MIĘSIEŃ ODDECHOWY, CORONET, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, WKŁADKA, HANDEL WYMIENNY, DIALEKT, ZAPRAWA NASIENNA, SUPERMAN, OPATRZNOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, JESIOTR ROSYJSKI, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, NUKLID PROMIENIOTWÓRCZY, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, BARWNIK AZOWY, MITSUKURINA, BRAT, CZĄSTKA CIĘŻKA, MIKROTRON, HUBA, MARSZ, KANTALUP, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, PASKUDNIK, MISTRZYNI, DEASEMBLACJA, ZAJĄCZEK, KOLABORACJONISTA, ŁYSA PAŁA, CZYNNIK CHŁODNICZY, MACIERZYSTOŚĆ, SPOT, MONTAŻYSTA, EMULATOR, PILA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, PROJEKT, TELEWIZORNIA, ARIGOT, JAPOŃSKOŚĆ, PIGUŁKA WIEDZY, OCZKO, PIĘKNY JAŚ, IDIOTYCZNOŚĆ, JODEŁKA, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, KOKSA, MIKROFON KONTAKTOWY, LEK PRZECIWCUKRZYCOWY, LEKKOMYŚLNOŚĆ, PRZEŚLIZG, DWA ZERA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, TYGIEL, OSTROŚĆ, ROŚLINA CIENIOLUBNA, WYZWOLICIEL, TACIERZYŃSKI, AEROFON, SYRENI GŁOS, JAWOR, GWIAZDKA, ŁĘG OLSZOWY, POKER DOBIERANY, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, KAWA, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, MISJOLOGIA, FORK BOMBA, DYN, ZGORZEL, PRZECIWWAGA, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, SALONOWIEC, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, KORYTARZ POWIETRZNY, GOALKEEPER, WIMBLEDON, BIOSYNTEZA BIAŁKA, MAGNES, RADOSNOŚĆ, MOLESKIN, POJĘCIE, FLUBV, RADA PRACOWNICZA, PIONIER, GRANAT, SZELMA, KAPUŚCIANA GŁOWA, POLIFAG, GŁĘBOKI TALERZ, CHROPAWOŚĆ, AJDUKIEWICZ, KINO AKCJI, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, NAGRODZENIE, KITA, WARIAT, PUCHAR, STARY MALUTKI, EDIAKAR, KADASTER, KĄŚLIWOŚĆ, ZWARA, REJESTRANT, OBRAZ OPTYCZNY, KOKSOWNIK, OCZKO, PORZĄDNOŚĆ, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, ZIEMIA OBIECANA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, MATCZYNOŚĆ, ŻOŁDAK, MURZYN, STAŁA, ARYPIPRAZOL, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, CEKOTROFIA, FRYZ, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, ZAPISOBIERCA, ABISAL, KOMANDOR, MADONNA, MKLIK, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, LAMPA OBRAZOWA, DESZCZOWOŚĆ, ANTROPOLOGIA MISYJNA, PAPILOT, ŁĄCZNIK GAZOWY, KARP KRÓLEWSKI, MAKAK JAPOŃSKI, PRAKTYCZNOŚĆ, ASYSTA, WILCZY DÓŁ, ANTONÓWKA, POSZYCIE KARAWELOWE, POMYSŁOWOŚĆ, BEZBRZEŻ, UKŁAD MINIMALNY, BROŃ WODOROWA, HYGROPSAMMON, ALARM POWODZIOWY, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, ZAPIS, EMULGACJA, GOLAS, KONTRDEMONSTRACJA, KLUSKI ŚLĄSKIE, PRZEKOPNICA WIOSENNA, DYSZA, KOŁNIERZ, PODEJŹRZON MARUNOWY, ŚLEPY NABÓJ, PRZELOTNICE, RYTOWNIK, KLAPA, XENON, INSTYNKTOWNOŚĆ, KOPCZYKI, RYCERZ-ROZBÓJNIK, WAMPUM, DOJRZAŁOŚĆ, CHCIWSTWO, SANITARIA, PHM, ZATRZASK, DOWÓD, FASOLKA MUNG, WETERAN, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, OKAP, DEMON, PODEJRZANA, WTRYSKIWACZ, ŻART, PRZEŚCIERADŁO, PIESZY, SPRAWICIEL, GRA NIESKOŃCZONA, CZEPOTA GAMBIR, ARANŻER, OMASTA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ZDROWAŚKA, RAK PRĘGOWANY, ASPOŁECZNOŚĆ, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, MNOŻNIK, BALAST, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, PRZEDSCENIE, KAUKAZ, DIMERKAPROL, TROGLOKSEN, PODATEK ROLNY, KIEŁ, BIDŁO, DORADCA, WIRTUOZERIA, NIEMOŻEBNOŚĆ, PŁONINA, TUTORIAL, RENETA, NADWYŻKA HANDLOWA, MÓZG MATRIOSZKA, DOGMATYZM PRAWNICZY, SZUM, JOGURTERIA, FRYS, WZW G, PIĘTKA, ZBIÓR BERNSTEINA, WYNAJMUJĄCY, MAG, OPONA BEZDĘTKOWA, OCTAN, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, ABLACJA, METODA, WSPÓŁWŁAŚCICIELSTWO, ZINJANTROP, PRAWO CHEŁMIŃSKIE, WODOREK, BON OŚWIATOWY, HISTA, CHOROBA CUSHINGA, KRZYKACZ, MAKROSKŁADNIK, NIEDOSTATECZNY, ZAKOP, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, PSOTA, KORZONEK NERWOWY, POWŁÓCZYSTOŚĆ, SPEAKER, TAKIFUGU, PĘTLA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, LUSTRO FENICKIE, CUDZOŚĆ, TRYB, OFIARODAWCA, TERENOZNAWCA, POSIADACZ SAMOISTNY, FAWORYT, JĄDRO, BYDŁO, MISIEK, NERWOWOŚĆ, DZISIAJ, PEBA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, REFERENDARZ, DOSTĘPNOŚĆ, ANALIZA FUNKCJONALNA, ARTYSTA, JEDNOSTRONNOŚĆ, CHARAKTER, FORTALICJA, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, NEOBEHAWIORYZM, ZIMOCHÓW, FIZYKA STATYSTYCZNA, BŁONA DOPOCHWOWA, STALMACH, STYRAKOWIEC JAPOŃSKI, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, PIERWSZOŚĆ, WICELIDER, PASKUDZTWO, MINISTRANT OŁTARZA, TRANSAKCJA TERMINOWA, ZMARŹLAK, KLAWICYTERIUM, CHIPPER, WINIETA, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, OPÓR DROGOWY, BRAND, EMBRIOGENEZA, KOEDUKACYJNOŚĆ, KUC AUSTRALIJSKI, SALAMI, FILOZOFIA KRYTYCZNA, ?STADION OLIMPIJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.722 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CICHORIUM INTYBUS SATIVUM - ODMIANA SIEWNA CYKORII O DUŻYM KORZENIU, KTÓRY STOSOWANY JEST JAKO SUROGAT KAWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CICHORIUM INTYBUS SATIVUM - ODMIANA SIEWNA CYKORII O DUŻYM KORZENIU, KTÓRY STOSOWANY JEST JAKO SUROGAT KAWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYKORIA KORZENIOWA Cichorium intybus sativum - odmiana siewna cykorii o dużym korzeniu, który stosowany jest jako surogat kawy (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYKORIA KORZENIOWA
Cichorium intybus sativum - odmiana siewna cykorii o dużym korzeniu, który stosowany jest jako surogat kawy (na 17 lit.).

Oprócz CICHORIUM INTYBUS SATIVUM - ODMIANA SIEWNA CYKORII O DUŻYM KORZENIU, KTÓRY STOSOWANY JEST JAKO SUROGAT KAWY sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CICHORIUM INTYBUS SATIVUM - ODMIANA SIEWNA CYKORII O DUŻYM KORZENIU, KTÓRY STOSOWANY JEST JAKO SUROGAT KAWY. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast