PRACOWNIK, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI, DYSFUNKCYJNYMI, KTÓRYCH ROZWÓJ I PRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE JEST Z POWODU TYCH DYSFUNKCJI UTRUDNIONE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PEDAGOG SPECJALNY to:

pracownik, który zajmuje się osobami niepełnosprawnymi, dysfunkcyjnymi, których rozwój i przystosowanie społeczne jest z powodu tych dysfunkcji utrudnione (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PEDAGOG SPECJALNY

PEDAGOG SPECJALNY to:

naukowiec, specjalista w zakresie pedagogiki specjalnej (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRACOWNIK, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI, DYSFUNKCYJNYMI, KTÓRYCH ROZWÓJ I PRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE JEST Z POWODU TYCH DYSFUNKCJI UTRUDNIONE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.773

GRZBIETORODOWATE, FILM WOJENNY, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, TELEGRAF CHAPPE'A, SKAŁA OSADOWA, JARZĘBSKI, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, STAN SPOCZYNKU, OKULARY SŁONECZNE, PELOTA, GRA W CIEMNO, WĄTEK, KOCHAŚ, MONOCHORD, JĘCZMIEŃ OZIMY, STOPIEŃ FAHRENHEITA, ARPEDŻIO, GAWORZENIE, PLAKODONTY, NIKCZEMNOŚĆ, POROST, ARCHAISTA, STOSUNEK PRZERYWANY, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, PRAWO, ROZDZIAŁ, ASZKENAZYJCZYK, OMIEG WSCHODNI, WSCHÓD, WIELORASOWOŚĆ, SPOTKANIE OPŁATKOWE, ZASTAWKA MITRALNA, TUNBERGIA MYSORSKA, MEDIANA, ISLAMISTA, KANCONA, HAMULEC LUZOWANY, KOŁEK, KOŁNIERZYK, NARAMIENNIK, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, KINAZA BIAŁKOWA, KOCHANEK MUZ, PUNKT KARNY, MIMBAR, KORYTARZ EKOLOGICZNY, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, PROSCENIUM, PELAGIAL, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, REGION, FILM ANTYWOJENNY, PARA MINIMALNA, BARWA OCHRONNA, JON KARBONIOWY, ZMIĘKCZANIE SIĘ, IMMUNOCHEMIA, IMIESŁÓW BIERNY, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, HERMETYCZNOŚĆ, DRUT, TORPEDA, KONFIGURACJA, BOŚNIA, ZEGAR MOLEKULARNY, ALEGORIA, FAJANS, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, ANILANA, ANKIETOWANY, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, UTYLITARNOŚĆ, DOZÓR BÓŻNICZY, REPERTUAR, HERBATNICA, ZWARCIE SZEREGÓW, MORAWSKI, IMMUNOONKOLOGIA, TAJNIAK, TRANSAKCJA SPOT, MINBAR, GACEK SZARY, CZASOWNIK, ZAKURZENIE, KARDAMON, NET, KAPITAŁ SPOŁECZNY, WYSPA KONTYNENTALNA, BROŃ TERMOJĄDROWA, PEŁNOLETNIOŚĆ, SELEKTOR, LITOSFERA KONTYNENTALNA, NARCYZ, BAON, STRATEG, OBŁĘK, BIDŁO, OPAT KOMENDATORYJNY, DOKUMENTARYZM, GRA CASUAL, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, OWOC ZBIOROWY, LEŃ, INTERPRETATOR, GEODEZJA GÓRNICZA, CZAKRAM, TERCJA, JĘZYK SOGDYJSKI, FANFARON, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, WAGON SPECJALNY, ALWALKERIA, RANEK, FACET, RZEKA, WIGILIA, KONSTYTUCJA, MOZARAB, MAJACZENIE, MŁODY GNIEWNY, KOMBAJN ŚCIANOWY, DZIEŃ DZISIEJSZY, WIDEŁKI, BEŁT, DWORNOŚĆ, FILM TRAGIKOMICZNY, WULKAN TUFOWY, AEROLIT, KREDYT POMOSTOWY, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, TEKST REZULTATYWNY, PORÓD RODZINNY, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, MIÓD SZTUCZNY, FEDERACJA, GRUPA ELIMINACYJNA, FILM HISTORYCZNY, ODPŁATA, PETARDA, VALYRIA, WIRTUOZERSTWO, CHOROBA PFEIFFERA, PYCHA, PRAWO OBYWATELSKIE, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, ODŁÓG, NEURON LUSTRZANY, OBRONA SYCYLIJSKA, LIRYKA, FANPEJDŻ, CZAS TERAŹNIEJSZY, CYKL WEGETACYJNY, POWAGA, SĘKACZ, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, AWANTURNICA, DZIELNICA, DNI OTWARTE, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, KOKILARZ, ŁĄCZNIK OLEJOWY, WIESZCZBIARNIA, ZASIEK, ANACHRONICZNOŚĆ, GEN DOMINUJĄCY, FRÖBER, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, RÓWIEŚNIK, FIZYKA ATOMOWA, STRUNA ŚCIĘGNISTA, FORUM, POLSKI, KOKTAJL MOŁOTOWA, IMPLIKACJA LOGICZNA, MIĘSOŻERNOŚĆ, MIĘSOPUST, WYCZUWALNOŚĆ, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, WJAZD, NUMIZMATYKA, WYCIĄG TALERZYKOWY, FUZJA POZIOMA, CZEKOLADZIARNIA, WIĘZIENNIK, OLIWNIK, WARCHOŁ, HAJDUK, STRYJ, CYGAŃSTWO, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, ZIELONOŚĆ, BIURO, SPECJALIZANT, INSTALLER, HAPLOTYP, PSIKUS, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, MODUŁ SERWISOWY, OBRZĘKI, SEMANTYKA KOGNITYWNA, KALECKI, DŻUNGLA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, TRZY KRÓLE, LANTANOWIEC, NIECHLUJNOŚĆ, ORANT, ZAWIŁOŚĆ, AUTSAJDER, SZATAN, GEJOSTWO, SAKSOFONISTA BARYTONOWY, GALAKTYKA, CHLUBNOŚĆ, NIEWOLA EGIPSKA, TKACZ, KONCYLIACJA, CENA SPRZEDAŻY, ILLOKUCJA, OBŁUDNIK, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, DRYBLAS, KWALIFIKACJA PRAWNA, USZYSKO, GROTESKA, CHONDRYT, PANORAMA, HARACZOWNIK, OBRAZA BOSKA, USZKA, GALWANOSTEGIA, PSYCHOGENEZA, KRAWĘŻNICA, KONTRAST RÓWNOCZESNY, WALUTOWOŚĆ, WYSMUKŁOŚĆ, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, PARANOJA PIENIACZA, MISKA, CAŁUSEK, SPOŁECZNE, NERKOWIEC, KOLEBKA, SYMULACJONIZM, OOLIT, PIONIER, MINÓG JAPOŃSKI, ENUMERACJA, APTAMER, ŚWIADOMOŚĆ, PUNKT RÓWNONOCNY, MINERALIZATOR, AGROFIZYKA, PRZEKUPKA, CYWILKI, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, BEZROBOCIE AGRARNE, DEPRECHA, PRZEPRAWA, BALZAK, BOBROWISKO, NADAKTYWNOŚĆ, HACJENDER, AKLIMACJA, SHAKER, DEKLAMATOR, SIEĆ WODOCIĄGOWA, HALOFIT, FAZA ANALNA, WAGA SZALOWA, RADCA, ZASTRZYK, BURMISTRZYNA, PUDEŁKO, CHRONOMETR, NAPAŚĆ, PERYPATETYK, INWALIDA WOJENNY, FASKA, POCHWALSKI, PROCENT PROSTY, OBRAZOWOŚĆ, SAMORODNOŚĆ, POMOC, JON CENTRALNY, KOŃ APPALOOSA, ZIMOWISKO, KRÓLIK, KURZ, POJEMNIK, MONOGAMICZNOŚĆ, RYJEC, KAT, BATAT, ZDRADA, PALINGENEZA, ?ŚMIERDZĄCE JAJO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.773 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRACOWNIK, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI, DYSFUNKCYJNYMI, KTÓRYCH ROZWÓJ I PRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE JEST Z POWODU TYCH DYSFUNKCJI UTRUDNIONE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRACOWNIK, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI, DYSFUNKCYJNYMI, KTÓRYCH ROZWÓJ I PRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE JEST Z POWODU TYCH DYSFUNKCJI UTRUDNIONE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PEDAGOG SPECJALNY pracownik, który zajmuje się osobami niepełnosprawnymi, dysfunkcyjnymi, których rozwój i przystosowanie społeczne jest z powodu tych dysfunkcji utrudnione (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PEDAGOG SPECJALNY
pracownik, który zajmuje się osobami niepełnosprawnymi, dysfunkcyjnymi, których rozwój i przystosowanie społeczne jest z powodu tych dysfunkcji utrudnione (na 16 lit.).

Oprócz PRACOWNIK, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI, DYSFUNKCYJNYMI, KTÓRYCH ROZWÓJ I PRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE JEST Z POWODU TYCH DYSFUNKCJI UTRUDNIONE sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - PRACOWNIK, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI, DYSFUNKCYJNYMI, KTÓRYCH ROZWÓJ I PRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE JEST Z POWODU TYCH DYSFUNKCJI UTRUDNIONE. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

x