WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KTÓRA CHARAKTERYZUJE ILOŚĆ CIEPŁA, JAKA JEST NIEZBĘDNA DO ZMIANY TEMPERATURY CIAŁA O JEDNOSTKĘ TEMPERATURY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POJEMNOŚĆ CIEPLNA to:

wielkość fizyczna, która charakteryzuje ilość ciepła, jaka jest niezbędna do zmiany temperatury ciała o jednostkę temperatury (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KTÓRA CHARAKTERYZUJE ILOŚĆ CIEPŁA, JAKA JEST NIEZBĘDNA DO ZMIANY TEMPERATURY CIAŁA O JEDNOSTKĘ TEMPERATURY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.522

RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, PRZEDSCENIE, SMOK, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, TAMA, FIKCJA LITERACKA, DAMA DO TOWARZYSTWA, PODKASZARKA, WYSIĘK, STAROŚĆ, KAMERA TELEWIZYJNA, REGENERATOR, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, KĄSACZOWATE, WYNAJEMCA, ZRZĘDA, PIROELEKTRYK, RZECZOWNIK, MAH JONG, GRZEBACZ, ŻURAW, SADYSTA, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, ARYJKA, ROBER, METKA, DZIESIĘCIONOGI, SĄCZEK, WYNIOSŁOŚĆ, ŻEGLARZ JACHTOWY, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, METALIK, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, UMOWA BUKINGOWA, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, NAKTUZ, HIENA CMENTARNA, SYMETRIA, GRUPA, OBRÓT PODATKOWY, ŁADUNEK BOJOWY, ORGIAZM, PRZEWODNICZKA, MODULARNOŚĆ, SIARCZAN, STRONA CZYNNA, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, SZKARADNOŚĆ, FLĄDRA, BAŁAGUŁA, PITU-PITU, HYDROŻEL, MODULACJA SKROŚNA, GETTER, KUC SZETLANDZKI, KONSTANTAN, POLE, RAFA, ZAKRĘT, AMPUTACJA, KOMPLETNOŚĆ, SPOT, OTWARTOŚĆ, SZKOLNOŚĆ, PITU PITU, WICEHRABIA, FILHELLENIZM, KOKON, WSPOMNIENIE, CHAŁUPNICZKA, STRETCH, KLISZKA, SPÓDNICZYNA, COŚ, GEN PODZIELONY, POSTKOMUNA, TONACJA, KLAUZULA HORNA, CHODZĄCY TRUP, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, RĘKAW, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, JAGLANKA, DOCIEPLENIE, BAKAŁARZ, ZESTAW, FUNKCJA ADDYTYWNA, BROWAR, UNIONISTA, ROBAK, SUBREGION, AFILIACJA, RASA PANÓW, POWOLNOŚĆ, WYMIENNIK CIEPŁA, DZIWOGŁÓWKA WIOSENNA, FUNKCJONALIZM, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, MONILOFITY, MGŁA WYKŁADNICZA, POCISK NADKALIBROWY, PŁACA ZASADNICZA, UT, FLIRCIARA, ZWODZICIEL, ORGANOLOGIA, GĘSTOŚĆ PLANCKA, FILOLOGIA CHORWACKA, GITARA ELEKTRYCZNA, AGNOSTYK, ANALIZA PORTFELOWA, BIOMETRYKA, TORPEDA AKUSTYCZNA, REZYDENT, PĘCHERZ, GODZINA PRAWDY, POLE WIROWE, GOLKIPER, FAHRENHEIT, FANPAGE, ORTOPTYK, SEGMENT, MERIDIAN, SNOBISTYCZNOŚĆ, LICHWIARZ, GOSZYZM, CYKL OWULACYJNY, DWUSETKA, POSTĘPOWANIE, PROTOHADROS, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, RZECZOWNIK POSPOLITY, KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, SPOT REKLAMOWY, SPIŻARNY, KAMELEON ŻYWORODNY, PRZEKOPNICA WIOSENNA, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, BEZAN, SEKWENCJA PRIBNOWA, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, KLINGA, MIESZKALNOŚĆ, BURDON, EKSTREM, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, KRIOMETR, OWULACJA, ROZPIERACZ, KANTYNIARZ, BERYL, NIEUCHRONNOŚĆ, SZTORMLINA, PÓŁSAMOGŁOSKA, IPHONE, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, GRAF PÓŁEULEROWSKI, EMPIRYZM GENETYCZNY, REFLEKSYWNOŚĆ, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, WALEC ELIPTYCZNY, ROŚLINA WYMARŁA, REKLAMÓWKA, WARTOŚCIOWOŚĆ, DZIEWIĄTKA, NONKONFORMISTA, BOJAŹŃ BOŻA, MĄDROŚĆ, INFLACJA UKRYTA, ARTYSTA, PÓŁSFERA, PELOTA, TEREN ZALEWOWY, ZMIENNOKSZTAŁTNY, NIEZAWISŁOŚĆ, PRĄD PRZESUNIĘCIA, ZDARZENIOWOŚĆ, KONKURENCJA, WSPÓŁDECYZJA, SYMULATOR, DEALER, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, NEUROPROTEKCJA, DIU, LUSITANOZAUR, KOLORÓWKA, EKSPRES KOLBOWY, POKAZOWOŚĆ, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, MOCNA STRONA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, PRACA, REGUŁA GLOGERA, MĄKA PSZENNA, CYKL PŁCIOWY, PRYWATNOŚĆ, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, OSŁONKA NABYTA, DORABOWATE, RZADKOŚĆ, KLUBOWICZKA, KOSZYK, CHEMEX, REAKCJA KATALITYCZNA, POMAZANIEC BOŻY, BAŁAGUŁA, POGODNOŚĆ, PERIOD, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, SŁOŃ, GĘSTOŚĆ, WYRAŻENIE, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, BUTELKA MIAROWA, ŚLIZGAWKA, BOCZNIK, LAJKONIK, GARDZIEL, WRZÓD TWARDY, PODDAŃCZOŚĆ, BEZMIAR, AMORFICZNOŚĆ, CZARNOGIEŁDZIARZ, ANGLISTKA, KONTRDEMONSTRACJA, TYLCZAK ŁUKOWY, SPACHACZ ZIELONAWY, TYNKTURA, BRAMKARKA, SPECJALIZANTKA, KORONA, OPIEKUN, SZYBKOZŁĄCZKA, DWUCYFRÓWKA, RODZIMOŚĆ, PELENG, FUNDUSZ ZASOBOWY, DEFENSOR, KROK, SKŁADNIA RZĄDU, ASEKURANT, NIEWZAJEMNOŚĆ, PODNÓŻEK, DROGOMISTRZ, EISEGEZA, PRZYBUDOWA, JON KARBONIOWY, MSZA, KOPALINA SKALNA, ANIMALIZM, AFERZYSTKA, OPÓR, KAPŁAN, ŁUK BLOCZKOWY, WALUTOWOŚĆ, SIŁA LORENTZA, SZEW, SZEPTUCHA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, HAMULEC CIĘGNOWY, KRÓTKOWIDZTWO, NIEMOWA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, MEDIEWAL, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, PODSTAWA POTĘGI, GRZYB TRUJĄCY, PARTIA WŁOSKA, OKREŚLNIK, NADZÓR PEDAGOGICZNY, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, MANDAT, ENAMINA, SUŁTANIT, STOPA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, GEREZA ANGOLAŃSKA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, GŁOS, KRZTA, MATERIAŁ WYBUCHOWY, SP. Z O.O, NIEREZYDENT, SZARPAK, RAJFURKA, POKRZYWKA, PROTEKTOR, MOC WYTWÓRCZA, BEZBRZEŻE, CYJANOŻELAZIAN(III), ?PŁUG WIRNIKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.522 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KTÓRA CHARAKTERYZUJE ILOŚĆ CIEPŁA, JAKA JEST NIEZBĘDNA DO ZMIANY TEMPERATURY CIAŁA O JEDNOSTKĘ TEMPERATURY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KTÓRA CHARAKTERYZUJE ILOŚĆ CIEPŁA, JAKA JEST NIEZBĘDNA DO ZMIANY TEMPERATURY CIAŁA O JEDNOSTKĘ TEMPERATURY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POJEMNOŚĆ CIEPLNA wielkość fizyczna, która charakteryzuje ilość ciepła, jaka jest niezbędna do zmiany temperatury ciała o jednostkę temperatury (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POJEMNOŚĆ CIEPLNA
wielkość fizyczna, która charakteryzuje ilość ciepła, jaka jest niezbędna do zmiany temperatury ciała o jednostkę temperatury (na 16 lit.).

Oprócz WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KTÓRA CHARAKTERYZUJE ILOŚĆ CIEPŁA, JAKA JEST NIEZBĘDNA DO ZMIANY TEMPERATURY CIAŁA O JEDNOSTKĘ TEMPERATURY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KTÓRA CHARAKTERYZUJE ILOŚĆ CIEPŁA, JAKA JEST NIEZBĘDNA DO ZMIANY TEMPERATURY CIAŁA O JEDNOSTKĘ TEMPERATURY. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast