OSOBA, KTÓRA SZKODZI JAKIEJŚ SPRAWIE, KTÓREJ DZIAŁALNOŚĆ JEST SZKODLIWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZKODNIK to:

osoba, która szkodzi jakiejś sprawie, której działalność jest szkodliwa (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZKODNIK

SZKODNIK to:

organizm żywy, który powoduje szkody w rolnictwie, leśnictwie, stanowi zagrożenie dla magazynowania przez człowieka rzeczy itp (na 8 lit.)SZKODNIK to:

żartobliwe określenie osoby (często: dziecka lub innego domownika), która często coś psuje, bałagani itp (na 8 lit.)SZKODNIK to:

żartobliwe, pieszczotliwe określenie zwierzęcia domowego, którego hodowla bywa słodkim ciężarem z powodu szkód, jakie potrafi wyrządzić (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA SZKODZI JAKIEJŚ SPRAWIE, KTÓREJ DZIAŁALNOŚĆ JEST SZKODLIWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.098

SKARB PAŃSTWA, WĘGOREK, ZBIÓR DYSKRETNY, KOLKA JELITOWA, REJESTRATOR, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, PODRÓŻ, HERBATNIK, NIEPRZYZWOITOŚĆ, ŁOKIEĆ TENISISTY, AUTOPARODIA, DEZAKTYWACJA, PĘDNIK AZYMUTALNY, NIEUPRZEJMOŚĆ, MIEJSCE SIEDZĄCE, SZACHY LOSOWE, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, UMBRA, POTAJEMNOŚĆ, PERFUMKI, ARTYSTKA, UMOWA ADHEZYJNA, NARKOTYK TWARDY, CENTRALNOŚĆ, TEMAT, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, KRYKIET, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, CHRONOMETR OKRĘTOWY, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, NUDYSTA, FILOLOG, ODDANIE, PRZELUDNIENIE AGRARNE, SPRZEDAWCZYK, KIEROWNIK LITERACKI, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, SĄD ADMINISTRACYJNY, USZCZĘŚLIWIACZ, USPOKAJACZ, KALORMEN, BENEFIS, HISTORIA, TYBINKA MAŁA, CHLEBAK, BRAZYLIJSKI, PODKŁADKA, KOKLUSZ, PRZEPAŚĆ, DUSZA, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, ZAPALENIEC, GRAF PRZEDZIAŁOWY, SPOISTOŚĆ, ZMYWACZ, CEL, TONACJA, ENERGOELEKTRYKA, KASZTELAN DRĄŻKOWY, SKUTOZAUR, AGAT, AFILIACJA, PIJUS, UCZEŃ, ENUMERACJA, SIŁY POWIETRZNE, PATCHWORKOWIEC, GARKOTŁUK, RELACJA PEŁNA, ORLEANIZM, KOCIOŁ, CZASOWNIK POSIŁKOWY, OSESEK, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, STEROWANIE ADAPTACYJNE, BENZYNÓWKA, POROZUMIENIE PŁACOWE, DISIARCZEK, KRÓWKA, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, REKIN OWSONA, BEZDNO, PRZESŁANKA, DEBILNOŚĆ, BEZDEŃ, GEOMETRIA AFINICZNA, RELACJA BINARNA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, SZKODA MAJĄTKOWA, FILTR BARWNY, DOMARSKI, BYSTROŚĆ, WNĘKA WĄTROBY, KATEGORIA FLEKSYJNA, LEGALIZM, DROZOFILIA, WRZÓD MIĘKKI, POWAB, NAZWA ATRYBUTYWNA, RAKARZ, SZESNASTKA, SZARLATAN, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, POKUŚNICA, SWOBODA, PAŹ, SCENA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWA, KARCIANE DOMINO, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, BLOKERS, POŁAWIACZ, ADRES PAMIĘCI, CZASZA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, KARAKUŁ, DENAT, MACIERZ NILPOTENTNA, ONDYNA, OGRANICZONOŚĆ, RAMONESKA, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, KONDYCJONALIZM, RYSUNEK, TATERNIK, TOKARKA KŁOWA, MARKETING PARTNERSKI, PRĄŻEK, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, INSTRUMENT POCHODNY, ULUBIENIEC, ANESTETYSTA, PŁYWACZKA, MIERNIKOWCOWATE, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, WAPIENNIK, KRONIKARZ, DORADCA PODATKOWY, BROŃ RADIOLOGICZNA, FIGHTERKA, ZALEW, CENTRALA, RADIOELEKTRONIKA, ŚLAD, PATRYCJUSZ, BAR, WSZECHMOC, SKLEPIKARZ, DŁUŻNICZKA, TAKSIARA, ŚWIADEK, FIGLARZ, DEMIURG, KALIPSO, AKSAMITKA WZNIESIONA, CHOMIK AZERSKI, OKRĘT DESANTOWY, BOCZEŃ, RZUT STEREOGRAFICZNY, DZIKA LOKATORKA, BIODRÓWKA, ATMORADIOGRAF, GALISYJSKI, TECHNIK DENTYSTYCZNY, BÓL, HAPLOTYP, ODKAŻACZ, PRODUCENT, LARYNGOLOGIA, PRAKTYCZNOŚĆ, TRUTÓWKA, GETER, CYPRYSIK GROSZKOWY, KAPERKA, KAJMAK, SPÓŁKA PUBLICZNA, PATAFIAN, KREATYZM, ANORMALNOŚĆ, MORDOBICIE, RAMA, POLIMORFIZM, KOMA, FASOLA SZPARAGOWA, PRÓG RENTOWNOŚCI, ODPÓR, PUŁAP TEORETYCZNY, SAMORZUTNOŚĆ, ROŚLINA, HOMERYDA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, PRZEŚCIERADŁO, HIPOTEZA PERMANENCJI, PÓŁGŁUPEK, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, STACJA POSTOJOWA, WNIEBOWZIĘTA, ZGRED, KATASTROFICZNOŚĆ, SYLABA ZAMKNIĘTA, OGIER, CIAŁO JAMISTE, ŚLĄSKOŚĆ, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, MALAJALAM, PODGARDLANKA, TRZON MACICY, CZTEROPOLÓWKA, ABORTERKA, NASOSZNIK TRZĘŚ, ROBER, FARMAKOEKONOMIKA, WYSTAWCA, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, KANION PODMORSKI, TROL, HEMOCYT, KAUKAZ, WŁAŚCICIEL, MINERALIZATOR, NEGACJONIZM, UKŁAD DYNAMICZNY, FASOLA ZŁOTA, STRUP, SUPERPRZEBÓJ, POSIADACZ ZALEŻNY, NIEPOROZUMIENIE, ODMIENNOŚĆ, WEHIKUŁ, POCIĄGŁOŚĆ, SROMOTA, BEREK KUCANY, KOKOSZKA, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, FEMINISTA, EGERIA, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, DŁOŃ, NADAWCA PUBLICZNY, HETAJRA, ETMALOZA, HYDROFIT, ROZWAGA, LENIUCH, POROŚL, POCHŁANIACZ GAZÓW, CYGARO, PRYNCYPAŁ, SŁUGA, SIEDZISKO, KWADRANT, KLAUZULA DUALNA, SAŁO, AUGUR, ŻARLIWIEC, NERCZAN, CIENNIK, OKOLICZNIK, PODATEK LINIOWY, NASIERDZIE, GŁUPKOWATOŚĆ, POCHWIAK OKAZAŁY, DZIECIĘ EPOKI, GŁOWNIA, UCHO IGIELNE, PRAWO PRYWATNE, STRASZAKOWATE, ROŚLINA FOSYLNA, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, RUCH KRZYWOLINIOWY, LECYTYNA, MERZYK GROBLOWY, NIESTOSOWNOŚĆ, INSTRUMENT DĘTY, KOMPOZYCYJNOŚĆ, BEZBOLESNOŚĆ, ZACHOWAWCZOŚĆ, ANONIMOWOŚĆ, WIATRAK HOLENDERSKI, TRĄDZIK, KLUCZ UNIWERSALNY, PARSZYWA OWCA, MASZT, EKSCYTARZ, LICZBA UROJONA, KUCHMISTRZ, ROPNICA, DASZEK, OZDOBA, ŁODYGA, MAKARON, REMIS, PRZECIĘTNIACTWO, SKRYTKA POSELSKA, CIENKA SKÓRA, ZAKŁAD HANDICAP, LIDER, ?NIEDORZECZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.098 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA SZKODZI JAKIEJŚ SPRAWIE, KTÓREJ DZIAŁALNOŚĆ JEST SZKODLIWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA SZKODZI JAKIEJŚ SPRAWIE, KTÓREJ DZIAŁALNOŚĆ JEST SZKODLIWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZKODNIK osoba, która szkodzi jakiejś sprawie, której działalność jest szkodliwa (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZKODNIK
osoba, która szkodzi jakiejś sprawie, której działalność jest szkodliwa (na 8 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA SZKODZI JAKIEJŚ SPRAWIE, KTÓREJ DZIAŁALNOŚĆ JEST SZKODLIWA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - OSOBA, KTÓRA SZKODZI JAKIEJŚ SPRAWIE, KTÓREJ DZIAŁALNOŚĆ JEST SZKODLIWA. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x