PRZEKŁADNIA, W KTÓREJ ZASTOSOWANO POŁĄCZENIA MECHANICZNE W CELU UZYSKANIA TRANSMISJI MOCY I ZMIANY PARAMETRÓW RUCHU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEKŁADNIA MECHANICZNA to:

przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEKŁADNIA, W KTÓREJ ZASTOSOWANO POŁĄCZENIA MECHANICZNE W CELU UZYSKANIA TRANSMISJI MOCY I ZMIANY PARAMETRÓW RUCHU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.546

EKOLOŻKA, ORDYNAT, GETTER, PIRACTWO, DRUKARKA ELEKTROSTATYCZNA, GIGAWAT, PROMOCJA, KONWERSJA, SWATKA, ZERO ABSOLUTNE, TRICK, GŁÓWKA, PREPARAT CHEMICZNY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, SUKSAMETONIUM, WYRAŻENIE, CHŁOPIEC DO BICIA, MIASTECZKO ROWEROWE, WYGŁOS ABSOLUTNY, CŁO PROHIBICYJNE, EKLIPTYKA, PUŁAP PRAKTYCZNY, FEMINISTKA, ELIMINACJE, SŁUGA BOŻA, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, SILNIK ZAMKNIĘTY, NIEZDARA, UNDULIPODIUM, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, KARAKOL, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, NAKARCZEK, FACET, PSEUDOARTYSTA, AFERZYSTKA, MACIERZ NILPOTENTNA, DWUDZIESTKA, ZASTÓJ, EFEKT SKALI, CYFRONIKA, STAŁOŚĆ, CENA MAKSYMALNA, KOMBATANTKA, PRĘDKOŚĆ, POST, WILCZE STADO, EKSPERT SĄDOWY, ŁAPACZKA RUMOWISKA, LISZAJ BIAŁY, PARAPETÓWKA, WYWIETRZNIK, STATEK KABLOWY, ŚWIECA, TOLERASTIA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, NAWILŻACZ, STER, KABINA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, KOCIE OKO, SKRÓT SYLABOWY, ZASADA EKWIPARTYCJI, SZUM TERMICZNY, GRAMATYKA GENERATYWNA, PRZEKLEŃSTWO, TRESKA, PREPARAT, SAMOCHODZIARZ, BRÓDKA, IRONIA ROMANTYCZNA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, WAŁKOŃ, POSZUKIWANA, STRAŻNIK MIEJSKI, OSPA WIETRZNA, KLUB, EWALUACJA BIEŻĄCA, DOBRA KONSUMPCYJNE, OWCA JACOBA, LICHWA, KUC HACKNEY, GALARETA WHARTONA, DYREKTORIAT, KONCENTRYK, AGENCJA RATINGOWA, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, C.O, HOMOFONIA, IRREDENTYZM, W, KETEN, TRESA, RIGAUDON, REFLEKTOR, SANKCYJNOŚĆ, DZIEWICA KONSYSTORSKA, WYTWÓRCA, OPIEKA SPOŁECZNA, ORTOWODÓR, DENACYFIKACJA, GODZINA REKTORSKA, LAMPA DÖBEREINERA, BROŃ PANCERNA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, GUZEK, CHOROBA WEBERA-CHRISTIANA, CEREMONIA ZAPACHOWA, SZCZURAS, MISJOLOGIA, KOŁOMYJKA, SONDAŻ, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, SFORMUŁOWANIE, KOGNICJA, SZPIEG GOSPODARCZY, PERTURBACJA, DEMONSTRACJA, NIRWANA REZONANSOWA, PRZEKŁADNIA, SATURN, MASZYNA, KONSOLETA MIKSERSKA, KABEL KONCENTRYCZNY, TEINA, AUTOPARODIA, NAJDUCH, CHOROBA KUSSMAULA-MAIERA, MECHANIZM KIEROWNICZY, OBROTÓWKA, GRÓD, KESON, FILOLOGIA POLSKA, KRĘTARZ DUŻY, PRZEKŁADNIA NAWROTNA, HAOMA, POEMAT DYGRESYJNY, SILNIK WIATROWY, GW, AZYDOTYMIDYNA, EFEKT KURTYNOWY, BIURO PARLAMENTARNE, NAWIGACJA TERMINALOWA, IGRASZKA SŁOWNA, NOC, WIEŚ, UTC, RÓW PRZECIWPANCERNY, BILLING, COKÓŁ, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, WYSYP ZARODNIKÓW, OSOBOGODZINA, AEDICULA, BALANS, INSTRUMENT, EROZJA WIATROWA, KWADRA, PODAŻ ELASTYCZNA, FIGURA WYPUKŁA, PUNKT ROSY, KRÓCIEC, BANDEROLA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, FAŁSZYWY TROP, FARMA, SERW, CIAŁO JAMISTE, MEDYCYNA PRACY, AUDYTORIUM, ORGAN KONCESYJNY, KOCIOŁ EWORSYJNY, OPONA RADIALNA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, KANCIASTOŚĆ, ORLEANIZM, HIPERTONIA, OMŁOT, ŁĄCZNOŚĆ POWIADAMIANIA, HOMEOPATIA, PUNK, MORDOBICIE, POWRÓT, TUSZ, BIJATYKA, WARSTWA ŚCIERALNA, MUFLA, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, UKŁAD ADAPTACYJNY, LASKA, ZWIERZĘ TRANSGENICZNE, DROGA EKSPRESOWA, MARTWOTA, TURBINA PELTONA, KONWENCJA TURYSTYCZNA, MALARSTWO IKONOWE, DRENAŻ LIMFATYCZNY, KURTYNA WODNA, ZESPÓŁ KARTAGENERA, INSTAGRAMERKA, OSTEOTOMIA, KIESZEŃ, ROŚLINA WODNOPĄCZKOWA, OPARCIE, PARGAMIN, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, SKÓRKA, CHODNIK, DRYFKOTWA, CIERNIOGŁOWY, KATAKUMBY, JEZIORO, MACIERZ STOCHASTYCZNA, TARCZKA, GRUPA INTERESU, IMMUNOONKOLOGIA, GRA CYLINDRYCZNA, UCZULACZ, ODPOCZYNEK, OŚ ŚWIATA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, TABLICA, JASKINIA LODOWA, CZĄSTKA CIĘŻKA, KRWIODAWSTWO, SPIRALA, ARESZT DEPORTACYJNY, ETIUDA, TENDENCJA ROZWOJOWA, FALA NOŚNA, TRANSAKCJA WIĄZANA, EGZEKUCJA KOMORNICZA, METABAZA, SYMULACJONIZM, WARSTWA EUFOTYCZNA, TARGI, POMPA WYPOROWA, WYSŁANNIK, POŁĄCZENIE CIERNE, KOSIARKA ROTACYJNA, SKALA KELVINA, KARENCJA, CZERNIDŁO, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, OPONA ZIMOWA, GRA MIESZANA, OKOLICZNIK CELU, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, URODYNAMIKA, ZNACZENIE, UKOP, BOASZKOWATE, SIŁOWNIA WIATROWA, GRZBIETORODOWATE, GRAJCAR, INDYWIDUALIZM, IKONOGRAFIA, POCIĄGNIĘCIE, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, GRUPA CZASOWNIKOWA, KURACJA, PUNKT DYMIENIA, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, RYBA ŁAWICOWA, WYPRAWA, YAOI, KANAŁ, DEZAKTYWACJA, ZAPYTANIE OFERTOWE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, WPIERDZIEL, SZYPUŁKA, PLETYZMOGRAF, JELITO PROSTE, SKOCZNIA MAMUCIA, HOKEJ, SZPIGAT, BIOSFERA, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, TERMINAL PROMOWY, BATALION WARTOWNICZY, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, TERMINAL, MODELUNEK, TAŚMA MAGNETYCZNA, PAPIRUS, OVERCLOCKING, FALA HARMONICZNA, ARAFAT, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, CZĘŚĆ ZAMIENNA, MŁODOHEGLISTA, STRASZAKOWATE, DRIBLING, ŁOMOT, STWIERDZENIE, CEGŁA LICÓWKA, NOWELIZACJA, NIEWYGODA, ?TRISACHARYD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.546 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEKŁADNIA, W KTÓREJ ZASTOSOWANO POŁĄCZENIA MECHANICZNE W CELU UZYSKANIA TRANSMISJI MOCY I ZMIANY PARAMETRÓW RUCHU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEKŁADNIA, W KTÓREJ ZASTOSOWANO POŁĄCZENIA MECHANICZNE W CELU UZYSKANIA TRANSMISJI MOCY I ZMIANY PARAMETRÓW RUCHU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEKŁADNIA MECHANICZNA przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEKŁADNIA MECHANICZNA
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu (na 22 lit.).

Oprócz PRZEKŁADNIA, W KTÓREJ ZASTOSOWANO POŁĄCZENIA MECHANICZNE W CELU UZYSKANIA TRANSMISJI MOCY I ZMIANY PARAMETRÓW RUCHU sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PRZEKŁADNIA, W KTÓREJ ZASTOSOWANO POŁĄCZENIA MECHANICZNE W CELU UZYSKANIA TRANSMISJI MOCY I ZMIANY PARAMETRÓW RUCHU. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

x