TECHNOLOGIA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ (GŁÓWNIE SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH) Z GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH ZA POMOCĄ ŻYWYCH MIKROORGANIZMÓW W CELU KATALIZOWANIA, DESTRUKCJI LUB TRANSFORMACJI RÓŻNEGO RODZAJU ZANIECZYSZCZEŃ W FORMY MNIEJ SZKODLIWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIOREMEDIACJA to:

technologia usuwania zanieczyszczeń (głównie substancji ropopochodnych) z gleby i wód podziemnych za pomocą żywych mikroorganizmów w celu katalizowania, destrukcji lub transformacji różnego rodzaju zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TECHNOLOGIA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ (GŁÓWNIE SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH) Z GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH ZA POMOCĄ ŻYWYCH MIKROORGANIZMÓW W CELU KATALIZOWANIA, DESTRUKCJI LUB TRANSFORMACJI RÓŻNEGO RODZAJU ZANIECZYSZCZEŃ W FORMY MNIEJ SZKODLIWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.976

ZBOŻE, CHARYZMAT, PANDAN, MECHOWCE, WYSMUKLICA, AGREGAT KRYSTALICZNY, ĆWICZENIE, BAJADERKA, PRALNIA, BRYKLA, AFERALNOŚĆ, ROD, PEGMATYT, HULK, OKSZA, TOM-TOM, RÓŻANKA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, SNAJPERKA, CZĘBOREK, GARNEK, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, JAŁOWIEC CHIŃSKI, WULWODYNIA, STARANIE, EPIFIT, FITOCYD, RELING, SAMOOKALECZENIE, SYMPTOMAT, POGOTOWIE GAZOWE, POWTÓRZENIE, PRZEGUBOWIEC, CZART, JEDNOPŁAT, DZIECIAK, AKCENT, KARABIN WYBOROWY, GŁADZIK, STADIONIK, KREDKA ŚWIECOWA, BURZA, TRĄBA POWIETRZNA, RUCH, ROZPADLINA, MECENAS, SONG, BEDŁKA, GUZIK, OSTRY DYŻUR, CHOWANIEC, ODDZIELANIE, KORONA, OBSŁUGA, CEP, LUZAK, FILM FABULARNY, ANYŻEK, TUSZ, GRA LOGICZNA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, ATRYBUCJA, KRYTERIUM SYLVESTERA, METYLOTROFIA, OSPAŁOŚĆ, SKAFANDER, POLIMER FLUOROWY, OLEJEK HASZYSZOWY, FORT, CZARNY PUNKT, KAPAR, ARABIKA, FREATOKSEN, RAGLAN, BRZOZA, OCHRONA INDYWIDUALNA, OZONEK, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, NATURALIZM, BANER, MOSTEK, MINÓG KASPIJSKI, WŁÓKNO, ZŁOCIENICE, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, LOKACJA, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, NARODZINY, STRONA TYTUŁOWA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, OBŁOK, ROTOR, METODA ODCHYLEŃ, SKRADANKA, ŚRUBSZTAK, ZIEMSKI, MARMURKOWANIE, AEROLIT, POWIERNICTWO, FALAFEL, WIATROWNICA, PIECZARKOWA, KORDONEK, KOMÓRECZKA, REFORMATOR, KOŁO MŁYŃSKIE, STARZEC, ŁOWCA , PŁAWINA, STOPA FUNDAMENTOWA, BABULINKA, SMREKUN, GRANAT, ROKOKO, WTYCZKA, ZERÓWKA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, CEDZIDŁO, NAZWISKO ZNACZĄCE, DROBINA, KURTYNA, POKAZÓWKA, FILOKAKTUS, ANALGEZJA, CIĘŻKA ARTYLERIA, JARZMO MOSTOWE, WASĄG, KASZA MANNA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, WELWET, ZIEMIA, ASYRYJSKI, APATIA, SIŁA PŁYWOWA, OLAF, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, PÓŁKOLONIA, ORGAN, PASEK, MEMBRANA, PROSTOSKRZYDŁY, OKAPNIK, NIEDORÓBKA, MADAME, KOMODOR, REWANŻ, FUTERKO, CACKO, KAWALERIA POWIETRZNA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, AKTORKA, PRZEWROTKA, PIĘĆDZIESIĄTKA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, KARTUSZ, RZADKOŚĆ, OBAWA, VIRGA, WINA NIEUMYŚLNA, GRADUAŁ, BAMBUS, CZŁON OKREŚLANY, REKINY, KOZIOROŻEC, ABLENA, TANIEC, ŚCIANA WSPINACZKOWA, STRAPONTEN, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, STUDNIA ABISYŃSKA, RAMA KOMUNIKACYJNA, SER, ZACHŁYST, KENEL, LAPIS-LAZULI, PUCH KIELICHOWY, PALACZ, SZCZĘK ORĘŻA, EWALUACJA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, DYSTONIA TORSYJNA, POCZET SZTANDAROWY, SZPACHLÓWKA, POLSKOŚĆ, ENZYM, LAS, MIODNIK, TEOLOGIA WYZWOLENIA, OŚNIK, KONTUR, MAGNOLIA, GOŁĄBECZEK, CHIMEROKSZTAŁTNE, SAKI SZATANKA, BARYCENTRUM, DRYLOWNICA, NAWÓZ ORGANICZNY, JEDNOSTKA NAUKOWA, SŁUŻBA, SMREKUN, FOLIA, PODZIAŁKA, KLEJ, OLEJARSTWO, LEJNOŚĆ, GALERIA, FORLANA, MADZIARSKI, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, OBWÓD WYBORCZY, PRODUKCJA, WITAMINKA, BROSZURA, KOZAK, TACZANKA, POJAZD SZYNOWY, PILOT, DERYWAT, GWAJAK, ODRUCH BEZWARUNKOWY, POSUW, KONFRONTACJA, EKSPLOATACJA, LUNETA, RAMA, NARKOTYK, DELEGACYJKA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, ŚWIĘCONE, ZABIEG, SCENARIUSZ, TĘSKNOTA, MUCHA MOKRA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, TENOR, REGENERACJA, ABORDAŻ, TRANSGRESJA, LAMPKA, GOŚĆ, PALMETA, TKANKA MIĘKKA, DORAB, ŁUK SKRZELOWY, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, KOŃ DZIKI, EPITET, SARENKA WODNA, POLER, FEROMON, PYLICA ALUMINIOWA, TELEGRAF CHAPPE'A, WIDEOMANIAK, SIEĆ KRYSTALICZNA, DYPTYK KONSULARNY, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, BANIA HERONA, ZAKON CZYNNY, ROZKAZ DZIENNY, SĄCZEK, TANIEC, STATUS MATERIALNY, KARAKUŁY, ESCALIVADA, PIERWSZOŚĆ, PEDOFILSTWO, GALETA, POSTAĆ, EKSKAWATOR, PRZĘSŁO, RZEKA CHWILOWA, PRZĄDEK, PODJAZD, MIEJSCE, GREGORIANKA, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, OLEJ PALMOWY, KONCERT, WARIACYJNOŚĆ, KOMBINACJA, KOKTAJL, PROCES FIZYCZNY, LISTA STARTOWA, ZAPŁON, PERFUZJA, BIOMARKER, BEANIA, PALISANDER, FARBA KLEJOWA, OPERACJA, SAMOREGULACJA, RESPONDENT, ŻABA LEOPARDOWA, MIAŻDŻYCA ZAROSTOWA, ROWER, NIEWYPAŁ, DUCHOWIEŃSTWO, AKCJA, ?PANTALONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.976 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TECHNOLOGIA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ (GŁÓWNIE SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH) Z GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH ZA POMOCĄ ŻYWYCH MIKROORGANIZMÓW W CELU KATALIZOWANIA, DESTRUKCJI LUB TRANSFORMACJI RÓŻNEGO RODZAJU ZANIECZYSZCZEŃ W FORMY MNIEJ SZKODLIWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TECHNOLOGIA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ (GŁÓWNIE SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH) Z GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH ZA POMOCĄ ŻYWYCH MIKROORGANIZMÓW W CELU KATALIZOWANIA, DESTRUKCJI LUB TRANSFORMACJI RÓŻNEGO RODZAJU ZANIECZYSZCZEŃ W FORMY MNIEJ SZKODLIWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIOREMEDIACJA technologia usuwania zanieczyszczeń (głównie substancji ropopochodnych) z gleby i wód podziemnych za pomocą żywych mikroorganizmów w celu katalizowania, destrukcji lub transformacji różnego rodzaju zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIOREMEDIACJA
technologia usuwania zanieczyszczeń (głównie substancji ropopochodnych) z gleby i wód podziemnych za pomocą żywych mikroorganizmów w celu katalizowania, destrukcji lub transformacji różnego rodzaju zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe (na 13 lit.).

Oprócz TECHNOLOGIA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ (GŁÓWNIE SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH) Z GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH ZA POMOCĄ ŻYWYCH MIKROORGANIZMÓW W CELU KATALIZOWANIA, DESTRUKCJI LUB TRANSFORMACJI RÓŻNEGO RODZAJU ZANIECZYSZCZEŃ W FORMY MNIEJ SZKODLIWE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - TECHNOLOGIA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ (GŁÓWNIE SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH) Z GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH ZA POMOCĄ ŻYWYCH MIKROORGANIZMÓW W CELU KATALIZOWANIA, DESTRUKCJI LUB TRANSFORMACJI RÓŻNEGO RODZAJU ZANIECZYSZCZEŃ W FORMY MNIEJ SZKODLIWE. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x