BARIERA WYSTĘPUJĄCA W KAŻDYM ŻYWYM ORGANIZMIE, POLEGAJĄCA NA ODRZUCANIU PRZEZ TEN ORGANIZM ŻYWYCH TKANEK I NARZĄDÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAIERA IMMUNOLOGICZNA to:

bariera występująca w każdym żywym organizmie, polegająca na odrzucaniu przez ten organizm żywych tkanek i narządów (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BARIERA WYSTĘPUJĄCA W KAŻDYM ŻYWYM ORGANIZMIE, POLEGAJĄCA NA ODRZUCANIU PRZEZ TEN ORGANIZM ŻYWYCH TKANEK I NARZĄDÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.510

DETERMINIZM, KUC FELIŃSKI, GORĄCZKA DUM-DUM, ROZKAZ, OKUPACJA, ŻÓŁTA FEBRA, TWIERDZENIE MENELAOSA, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, RAMIENICA SZCZECINOWATA, KISZKA, POLIO, EKSPERT, PORSCHE, REKOMENDACJA, SER TOPIONY, OWCA KAMIENIECKA, CHOROBA GRZYBOWA, ŻYŁA OCZNA DOLNA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, TYFUS PLAMISTY, NACISK, PARAZYTOZA, EWOLUCJA NARCIARSKA, PORYK, APOTEMA, KOMISUROTOMIA, MIASTO STAROŻYTNE, RYNNA POLODOWCOWA, FRANK, GARBATE ANIOŁKI, MARŻA ODSETKOWA, KARTEL, MISJONARZ, SANIE, HUGENOCI, PRÓBA WODY, PIENIĄŻEK, ALOES, KORMORAN BRUZDODZIOBY, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, GUGIEL, LICZNIK ABONENCKI, DIS, BLASZKA SITOWA, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, PERFIDNOŚĆ, TŁUSZCZAK, DARWIN, ZABUDOWA MIEJSKA, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, MĄCZNIAK PRAWDZIWY, WAŁ BRZEGOWY, OKO, HORMON, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, POCIĄG MARSZRUTOWY, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, ŁUK ANGULARNY, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, CHÓD SPORTOWY, STREFA PŁYWÓW, CECHA RECESYWNA, LAS OCHRONNY, ZIEMIA OBIECANA, DANONEK, PIERWOTNIAK, PRAWO PIĘŚCI, KIRGIZJA, ZGNIŁOŚĆ, KREDYT REDYSKONTOWY, ORLOG, PODŚWIADOMOŚĆ, ENDOCENTRYZM, PODZIELNOŚĆ, ODBIORNIK RADIOWY, ARYTMOMETR, SUTENER, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, DRUGI PLAN, ŚCIANA, WUZETKA, WYMIANA KULTURALNA, KOSSAK, NOMENKLATURA PARTYJNA, CELOWNIK, PAŃSTWO TOTALITARNE, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, CZUCHA, WLEW, TRYGON, MENNONICI, STOPA PROCENTOWA, OBEREK, ENTEROTOKSYNA, ZAJĘCZE GRUSZKI, CHLEBEK PSZCZELI, POŁAĆ DACHOWA, WYSZOGRÓD, AUTOR, GŁUCHY TELEFON, SAMOCHÓD POŻARNICZY, NAPĘD, STREFA HEADA, KUC AMERYKAŃSKI, KONGRUENCJA, NEPOTYZM, LEISZMANIOZA TRZEWNA, RESET, MIKROSKŁADNIK, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, IMMUNITET KONSULARNY, MAGHREB, TYRANIA, ORGANIZM DIPLOIDALNY, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, CEDUŁA, CZEPIEC, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, SZCZELINA LODOWCOWA, KAKTUS, INGRESJA MORZA, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, DOKSOLOGIA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, PILENTUM, WODA ZEOLITYCZNA, KOTYLION, WENDAT, SKOK TŁOKA, CZARNA FEBRA, KUKŁA, DYSTORSJA, SELEKCJA NEGATYWNA, AMNEZJA WSTECZNA, SSAKI JAJORODNE, GODŁO PROMOCYJNE, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, INTENSJONALNOŚĆ, BURZA PIASKOWA, KRZYŻYK, BRDA, NERWIZM, AGREGATOR, ASTMA, SZALANDA, DZIELNICA, GLOSA, PEKTYNA, MENONITYZM, DYSZA WYLOTOWA, OLDENBURG, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, CHOROBA WIRUSOWA, CEWKA RUHMKORFFA, PROMIEŃ ALFA, BARWA POCHODNA, PROTESTUJĄCY, DOMINACJA ZUPEŁNA, JĘZYKI TURAŃSKIE, PRZYTULANKA, CERKIEW ŁEMKOWSKA, IRTYSZ, PAJERO, LOK AGNESI, OSPA KRWOTOCZNA, ŁUSZCZYCA POSPOLITA, NAWIETRZAK, INTERKALACJA, LEZGINKA, GOŚCINNY WYSTĘP, EUKLIDES, USŁUGA INTERNETOWA, DOPING, PRZĘSŁO, KILWATER, PREPROCESOR, BONET, DEKLARACJA INTERPRETACYJNA, ZSYPKA, FLAK, TROLLING, SZPAK, STRUMIEŃ ELEKTRYCZNY, GUZDRAŁA, PATRZAŁKI, SYRYJSKI, PAENULA, PROMIENNIK, BIORYTM, WIĄZANIE PODWÓJNE, KUBIZM ORFICZNY, ORGANOTERAPIA, WORLD OF WARCRAFT, TEST PASKOWY, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, MULTIPLET, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, KULOODPORNOŚĆ, INWOLUCJA, MEZOFIT, KUPON, DEZINSTALACJA, CZYTANIE WYBIÓRCZE, GRAF EULEROWSKI, WYŁADOWANIE KORONOWE, ROBOTA, NEWA, ZŁÓG, BABA JAGA, DRAMAT MUZYCZNY, UJGURSKI, ŁOŻYSKO, PŁÓTNIANKA, IRANISTAŃSKI, RAGLAN, GOLF, BIOMETRIA, ŁÓDŹ POLICYJNA, SHOGUN, ZŁAMANIE OTWARTE, DROGA POŻAROWA, MARIO, MLEKO LODOWCOWE, POCHŁANIACZ, PUNKT ROSY, CZASOWNIKI, DEPOZYT SĄDOWY, RACHUNEK BIEŻĄCY, UDŹWIG, PIES PASTERSKI, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, MARMOZETA ZWYCZAJNA, DOCHÓD NARODOWY, PRACA, USIŁOWANIE, KUCIE, DŻUNGLA, OBWÓD MAGNETYCZNY, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, OBWIEDNIA, PODPINKA, SKRZYDEŁKO, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, GÓWNOJAD, PRZYNĘTA SZTUCZNA, MBIRA, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, ORKIESTRA, DIAKONAT, MAKAK CZUBATY, WŚCIBSTWO, SPEAKER, ROZGRZESZENIE, DIMERKAPROL, DOMINO, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, ESCUDO GWINEJSKIE, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, WARTOŚĆ NOMINALNA, AGREGACJA, EKSPLOZJA, CHIRURGIA TWARDA, HERETYK, NEFROSTOMIA, ŚMIECH, DIALOG KONKURENCYJNY, NIKOLAIZM, ZIELONE, KOŃ POZNAŃSKI, WIĘZIENIE, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, TERMOGRAM, ANTYLOPA KROWIA, POSTĘPEK, DEIZM, MODULACJA SKROŚNA, OBYCZAJE, PIERWOTNIAK, ROŚLINY RUDERALNE, NAROST, BARONG, REKWIZYCJA, PŁAT POTYLICZNY, KARGULENA, BUCHTY, ŁEMKOWSZCZYZNA, GENDER, OKNO MODALNE, ROZWIĄZALNOŚĆ, ÚLAIRE, GABINET CIENI, PALEMONETKA ZMIENNA, TKANKA NERWOWA, POLIFONIA, CZARNY PIOTRUŚ, CZERWONA KRWINKA, WIELKI SZLEM, ?SPOWALNIACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.510 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BARIERA WYSTĘPUJĄCA W KAŻDYM ŻYWYM ORGANIZMIE, POLEGAJĄCA NA ODRZUCANIU PRZEZ TEN ORGANIZM ŻYWYCH TKANEK I NARZĄDÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BARIERA WYSTĘPUJĄCA W KAŻDYM ŻYWYM ORGANIZMIE, POLEGAJĄCA NA ODRZUCANIU PRZEZ TEN ORGANIZM ŻYWYCH TKANEK I NARZĄDÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAIERA IMMUNOLOGICZNA bariera występująca w każdym żywym organizmie, polegająca na odrzucaniu przez ten organizm żywych tkanek i narządów (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAIERA IMMUNOLOGICZNA
bariera występująca w każdym żywym organizmie, polegająca na odrzucaniu przez ten organizm żywych tkanek i narządów (na 20 lit.).

Oprócz BARIERA WYSTĘPUJĄCA W KAŻDYM ŻYWYM ORGANIZMIE, POLEGAJĄCA NA ODRZUCANIU PRZEZ TEN ORGANIZM ŻYWYCH TKANEK I NARZĄDÓW sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - BARIERA WYSTĘPUJĄCA W KAŻDYM ŻYWYM ORGANIZMIE, POLEGAJĄCA NA ODRZUCANIU PRZEZ TEN ORGANIZM ŻYWYCH TKANEK I NARZĄDÓW. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x