ZMIANA POŁOŻENIA CZEGOŚ PRZEZ SKIEROWANIE KU DOŁOWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPUSZCZENIE to:

zmiana położenia czegoś przez skierowanie ku dołowi (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPUSZCZENIE

OPUSZCZENIE to:

pominięcie, paralipsa - figura retoryczna polegające na zwróceniu uwagi na obiekt poprzez pozorne pominięcie go (na 11 lit.)OPUSZCZENIE to:

obniżenie ceny (na 11 lit.)OPUSZCZENIE to:

pominięcie czegoś, np. przeoczenie (na 11 lit.)OPUSZCZENIE to:

nieprzyjście, niestawienie się (na 11 lit.)OPUSZCZENIE to:

oddalenie się, odejście, wyjechanie, porzucenie czegoś (na 11 lit.)OPUSZCZENIE to:

odejście od kogoś, zostawienie kogoś samego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZMIANA POŁOŻENIA CZEGOŚ PRZEZ SKIEROWANIE KU DOŁOWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.342

ANKH-MORPORK, LEJNOŚĆ, KOP, HUROŃSKI, ROGOWACENIE, NIEOBFITOŚĆ, MIÓD EKSPRESOWY, NAWIETRZAK, KARTEL, CZARNY JEŹDZIEC, POKARM, KASA MIESZKANIOWA, DOWODLIWOŚĆ, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, HERMETYCZNOŚĆ, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, AGAR, PRZEPLOTKA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, CHOROBA LUTZA, DEZAKTYWACJA, BŁYSKOTLIWOŚĆ, RETORYCZNOŚĆ, MULTIPLET, TORT DOBOSA, WIECZNE PIÓRO, REGENERAT, ŻÓŁTA GORĄCZKA, TENDENCJA, LENINÓWKA, PSIA MINA, SPRAWNOŚĆ, BAZA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, ŁOTEWSKOŚĆ, KONSULAT, ZSYP, FIGURA ZASZCZYTNA, OKULARKI, SKÓRA, DARMOCHA, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, PRÓG RZECZNY, ZATRATA, JAMAJSKI, PRZEPYCHACZKA, PAWĘŻ, METR KATOLICKI, BANKOWOŚĆ MOBILNA, ŁEBEK, STANDARD EMISYJNY, LINEARYZM, ODWIEDZALNOŚĆ, PRAWO, EKSPEDYCJA, ABSOLUTYSTYCZNOŚĆ, POLSKOŚĆ, LEISZMANIOZA TRZEWNA, WYLĘGARNIA, OCENA, CÓRKA ŚMIECIARZA, PROFIL, ANTYSZTUKA, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, PALEC CYNKOWY, RDZEŃ GRAFU, BAŁKAŃSKOŚĆ, AMH, RYBONUKLEAZA, KASAK, PIĘTA ACHILLESOWA, WSZECHMOCNOŚĆ, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, KUŁACTWO, ROSYJSKOŚĆ, ARCHIWALNOŚĆ, BULLA, NACZÓŁEK, INFLACJA KOREKCYJNA, LEKCJA, ROŚLINA SPOŻYWCZA, AKTORSTWO, PERLISTOŚĆ, LAPIS PHILOSOPHORUM, OJCIEC, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, ADAMÓW, BACHMAT, MIARA ŁUKOWA, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, WIBROBETON, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, ZGODNOŚĆ, RZECZ WNIESIONA, NIECIEKAWOŚĆ, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, TUSZ, AŻUR, EINSTEIN, EFEKT SNOBA, SZACHY LOSOWE, MODULARNOŚĆ, SEGMENTACJA, FUNKCJA CIĄGŁA, ZANIK, DEKALOG, NASTAWIENIE, SZENILA, PARATYFUS, ZWÓJ, ŚCIEŻKA HAMILTONA, OBELISK, PRZYWILEJ EREKCYJNY, ALBERTA, DZIKI MIÓD, BAIERA IMMUNOLOGICZNA, SETKA, KONSULAT, HERETYK, OKO OPATRZNOŚCI, RÓŻOKRZYŻ, VIBRAM, SCHADOW, EKSPERTKA, SOMATOTOPAGNOZJA, RURKA INTUBACYJNA, NIERUCHOMOŚĆ, TRZECIORZĘDNOŚĆ, JUDASZOWE SREBRNIKI, ZNIEWAGA, DOZA, URUK-HAI, BIOPOLIMER, FORD, BARBET, EROZJA WSTECZNA, PRZESZKODA, BRAHE, BOZON CECHOWANIA, KROWA MORSKA, ŻER, OŚ PORTALOWA, MINORAT, KOPANINA, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, KONTUR, ŁASKA, DŻINSY, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, AUTOSKLEP, MLON, IDIOTYCZNOŚĆ, COROCZNOŚĆ, BRETOŃSKI, PANICZ, ŚWIADCZENIE, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, MOWA KOŃCOWA, POLAROGRAFIA, KISZONKA, ZRZUTKA, SPOWALNIACZ, BAZA, KOALICYJKA, UPODOBANIE, USZYSKO, PROKARBAZYNA, KOŃ KLADRUBSKI, RAJSTOPY, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, MUZYKA, KORONKA, KNIAZIENIE, RETRANSLACJA, SATRAPIA, GWARANCJA, HALSZTUK, ŁUPIEŻ PSTRY, OWRZODZENIE PIERWOTNE, RETENCJA, PRZEBUDOWA, MOBILE, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, PORCJA, KREDYT ROLOWANY, NIEDOZÓR, SYMPATYCZNOŚĆ, ZACISK, CZŁON PODRZĘDNY, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, IPHONE, JĘZYK NAWAHO, ÚLAIRE, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, WYSYP, HAIN, WYKUP, OBSYPISKO, GALIA, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, FALA, NANDORIŃSKI, HAPEK, ZAGRYWKA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, DZIEWIĘCIU, TRZEŚNIA, LOKACJA, NERW, STYLIZACJA, OSAD EOLICZNY, RZAZ, OPRYCHÓWKA, CYSTOSTOMIA, BAŁWOCHWALSTWO, MOZART, NIEPOSPOLITOŚĆ, CHYŁ, TĘSKLIWOŚĆ, WYDATKI, SKARGA, LICENCJA, MONITOR, ELF SZARY, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, FUNDUSZ STRUKTURALNY, OGRANICZONOŚĆ, FINAŁ, SPRZĄCZKA, MODELUNEK, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, WŁOSIENICZNIK, FASCIOLOPSOZA, OBRZEŻE, TERMINATOR, TRANSPOZYCJA, MARYJNOŚĆ, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, KULT PUBLICZNY, NAJWYŻSZY CZAS, OSTATNIE PODRYGI, DYSKRECJA, INTRYGA, MYDELNICZKA, NASTĘPSTWO, POCZTA KOMPUTEROWA, ZMIANA WSTECZNA, KRZESANY, NIEZDOLNOŚĆ, PRZECIWIEŃSTWO, TERMOMETR CIECZOWY, WYWÓD, FATYGA, ATAK, MEREŻKA, TOWARZYSTWO, CZTEROKROTNOŚĆ, PATENT, KĄPIEL, OWCZA WEŁNA, SZTUKA, FALAKA, DELEGATURA, ROZKRZEWICIEL, SIEDEMDZIESIĄTKA, KALKA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, BŁĘKIT THÉNARDA, PASTICCIO, KOMPRESJA DYNAMIKI, RANITYDYNA, LĘK KASTRACYJNY, JĘZYK QUENEJSKI, PODPAŁ, LIOFILIZACJA, GORĄCZKA DUM-DUM, TRANZYCJA, DZIAŁO HARPUNNICZE, RUM, SPUSZCZANIE, WIELKI STEP, DYSTANS, BRYŁOWATOŚĆ, KOŃ DOŃSKI, METRYKA, BOLOMETR, SIEĆ KOLEJOWA, PUNKT ROSY, NIEWZRUSZALNOŚĆ, PODKŁAD GEODEZYJNY, UPRAWNIENIE, PILEUS, STACJA HYDROLOKACYJNA, ŚW. METODY, DESZCZÓWKA, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, ?JEŻOZWIERZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.342 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZMIANA POŁOŻENIA CZEGOŚ PRZEZ SKIEROWANIE KU DOŁOWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZMIANA POŁOŻENIA CZEGOŚ PRZEZ SKIEROWANIE KU DOŁOWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPUSZCZENIE zmiana położenia czegoś przez skierowanie ku dołowi (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPUSZCZENIE
zmiana położenia czegoś przez skierowanie ku dołowi (na 11 lit.).

Oprócz ZMIANA POŁOŻENIA CZEGOŚ PRZEZ SKIEROWANIE KU DOŁOWI sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - ZMIANA POŁOŻENIA CZEGOŚ PRZEZ SKIEROWANIE KU DOŁOWI. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast