OBSZAR TRWALE POROŚNIĘTY NATURALNYMI LUB ZASADZONYMI PRZEZ CZŁOWIEKA ZBIOROWISKAMI ROŚLINNYMI O PRZEWADZE ROŚLIN DRZEWIASTYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UŻYTEK LEŚNY to:

obszar trwale porośnięty naturalnymi lub zasadzonymi przez człowieka zbiorowiskami roślinnymi o przewadze roślin drzewiastych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR TRWALE POROŚNIĘTY NATURALNYMI LUB ZASADZONYMI PRZEZ CZŁOWIEKA ZBIOROWISKAMI ROŚLINNYMI O PRZEWADZE ROŚLIN DRZEWIASTYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.609

STRZĘP LUDZKI, MIT, GORYCZKOWCE, RADIO, APARAT WOLCOTTA, RÓŻA BARYTOWA, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, ZBROJA ŁUSKOWA, BOJKOWSZCZYZNA, CISA, ANITA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, KULAS, ANARCHIA, USTAWA, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, ODBIORNIK RADIOWY, KAND, RING, GRANAT, RUCH, JEZIORO PROGLACJALNE, ŻEL, BROMEK METYLU, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, DERMATOGLIF, PREFEKT APOSTOLSKI, LAMPA METALOHALOGENKOWA, NERW POŚRODKOWY, PROSTOSKRZYDŁE, KULTURA, POLKA, INDULGENCJA, JEŻ WSCHODNI, RIKSZA, JASKÓŁCZE GNIAZDO, APOKATASTAZA, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, SZCZELINA, SZATA, DRZEWO IGLASTE, JON CENTRALNY, PIŁA, DESKA RATUNKU, ULTRAMARYNA, EKSPANDOR, ALBUMIK, DURIAN, WOODSTOCK, AŻUR, KRAJARKA, SANKI, NEUROTRANSMITER, GUMA, EPIFITOZA, WYSMUKŁOŚĆ, MIASTO, KIERAT, SIEĆ, WIECHA, KOSZULA NOCNA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, SOLNISKO, GNUŚNOŚĆ, STRÓJ, KONTUAR, GRUPA, ŁZAWNICA, GLIF, MUZA, KARL, SZPRYCA, DAEWOO, EFEKT DOPPLERA, PEPICZEK, RZUT WOLNY, WIRKI, LOT KOSZĄCY, CHAŁWA, PORTRET, WIESZAK, ROZSTRZYGALNOŚĆ, MATERIAŁ ZECERSKI, STAŁOŚĆ, MATURKA, POJAZD, OCZOJEBKA, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, CERAMIKA SZNUROWA, MARYNARCZYNA, SRAKA, SPŁONKA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, ROZSOCHA, WRÓBEL MAZUREK, TRANSWESTYTA, MURARKA, SPÓŁKA CÓRKA, KANEFORA, PARAMETR, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ŁADA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, RACJONALIZM, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, RODNIK, SIATKA, ZAWÓR REGULACYJNY, BAWÓŁ KRÓTKOROGI, SZAGRYN, MIESIERKA, CHMIELEWSKI, POSIŁEK REGENERACYJNY, PODSIEĆ, SELER WĘZŁOKWIATOWY, SAN, REGENERACJA, KURACJA WSTRZĄSOWA, MASZYNA TŁOKOWA, MATOWOŚĆ, ŚMIGŁOŚĆ, BLOKHAUZ, PIERDZIEL, ADAPTACYJNOŚĆ, RAKI, TWIST, PROCES DECYZYJNY, NEON, GODZINA, GRAB, BAGIENNIK OBŁY, KUSACZE, CZYTANIE WYBIÓRCZE, KASZA JAGLANA, FIRMÓWKA, RURA OGNIOWA, PRZESŁANKA, KOJEC, NIESZCZEROŚĆ, REKUPERATOR CIEPŁA, PŁYWAK, SPRZĘŻNICA, BACYTRACYNA, GAŁĘZATKA, WNĘTRZE, WSPÓŁKATEDRA, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, TAUKA, SZKŁA, PRAWO ZATRZYMANIA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, MAŁODUSZNOŚĆ, KOLOKACJA, TYRAŃSTWO, ETIUDA, MUŚLIN, PODJAZD, OBRAZ OPTYCZNY, JESIEŃ ŻYCIA, KOSMATKA GAJOWA, JEŻYNA, KAPLERZ, SERENADA, STRAWIŃSKI, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, EKOLOGIZM, HIPODROM, ŻORŻETA, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, PIŁA CZOPOWA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ANDROGINIA, PIĘTRO HALNE, ZAWIĄZEK, GANC EGAL, HELIOTROP, KUTER UZBROJONY, KASZKIET, CIEKAWOŚĆ, ŻARŁACZOWATE, ZAZDROSTKA, ŁÓJ, DELIKT KONSTYTUCYJNY, TYTOŃ, KONTROLA ZARZĄDCZA, TEMAT PODSTAWOWY, VIP, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, AKWATORIUM, OLEJARNIA, TORRENT, PÓŁKULA, KORA MÓZGOWA, OPAT KOMENDATORYJNY, OKOLICA, PATYCZAK, ROŚLINA JEDNOLIŚCIENNA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, RENATA, WYDATKI, DODATEK MOTYWACYJNY, LĘDŹWIE, ANTYOKSYDANT, WINIETA, ARIANIE, RIKSZARZ, AMBROZJA, TAHITI, CHŁODNIK, NIECZUŁOŚĆ, SŁODKA BUŁKA, FREGATA, MARKIZETA, SZKUTNICTWO, KASZYCA, KOSMÓWKA, POCHUTNIK TRWAŁY, ŚCIEŻKA HAMILTONA, APPALOOSA, ZAKŁAD WZAJEMNY, GAMBIR, DROŻDZIK, NIESTAWIENNICTWO, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, KRYSTALIZACJA, MARKOTNOŚĆ, PRZERYWACZ BLOKADY, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, UKŁAD KIEROWNICZY, FONOGRAM, SAFARI, METODA STRZAŁÓW, KOLUR, SOKOLE OKO, CIĄG, TULEJA, ROŚLINOŻERNOŚĆ, ŁADOWARKA, LODOWIEC GRUZOWY, NARKOTYK MIĘKKI, KAPA, CIEŃ, GEN SPRZĘŻONY, NADZORCA SĄDOWY, NACZYNIE, ZAWODOWIEC, DŻET, HOMOGENAT, OBSZAR, AFERA, ODPUST, WZGLĄD, PISMO URZĘDOWE, REDAKTOR NACZELNA, ZBIORNIK, KOMONICA, TEOKRACJA, TWIERDZENIE HARTOGSA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, PIEPRZYK, EMOTIKONA, RÓW, KOLBA, DYSPEPSJA, SZPILKOWE, NIKCZEMNOŚĆ, BRĄZ, ORNAMENT, TACHOGRAF, ŚCIGAŁKA, WEŁTAWA, OBWÓD REZONANSOWY, OKUPOWANIE, IGRASZKA SŁOWNA, DYSKOGRAFIA, SKRZYNIEC, RYNEK PIERWOTNY, KONSOLA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, GOŹDZIKOWCE, ARCHIKONFRATERNIA, OTWÓR, PARKIET, TYMBALIK, TARCZA, PAPIERZAK, ZBIÓRKA, MIESIĘCZNICA, KACZKA, WYCUG, STADIONIK, KONTENER, TRANSGRESJA MORZA, FRONTALE, OZÓR, MONDRIAN, GOLE, SZTUKI PLASTYCZNE, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, ?TĘSKLIWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.609 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR TRWALE POROŚNIĘTY NATURALNYMI LUB ZASADZONYMI PRZEZ CZŁOWIEKA ZBIOROWISKAMI ROŚLINNYMI O PRZEWADZE ROŚLIN DRZEWIASTYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR TRWALE POROŚNIĘTY NATURALNYMI LUB ZASADZONYMI PRZEZ CZŁOWIEKA ZBIOROWISKAMI ROŚLINNYMI O PRZEWADZE ROŚLIN DRZEWIASTYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UŻYTEK LEŚNY obszar trwale porośnięty naturalnymi lub zasadzonymi przez człowieka zbiorowiskami roślinnymi o przewadze roślin drzewiastych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UŻYTEK LEŚNY
obszar trwale porośnięty naturalnymi lub zasadzonymi przez człowieka zbiorowiskami roślinnymi o przewadze roślin drzewiastych (na 11 lit.).

Oprócz OBSZAR TRWALE POROŚNIĘTY NATURALNYMI LUB ZASADZONYMI PRZEZ CZŁOWIEKA ZBIOROWISKAMI ROŚLINNYMI O PRZEWADZE ROŚLIN DRZEWIASTYCH sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - OBSZAR TRWALE POROŚNIĘTY NATURALNYMI LUB ZASADZONYMI PRZEZ CZŁOWIEKA ZBIOROWISKAMI ROŚLINNYMI O PRZEWADZE ROŚLIN DRZEWIASTYCH. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x