Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PĘCHERZ GAZU (NP. POWIETRZA) W JAKIEJŚ INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ZASTYGŁE W CIELE STAŁYM, ODLEWIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BANIECZKA to:

pęcherz gazu (np. powietrza) w jakiejś innej substancji, np. cieczy lub zastygłe w ciele stałym, odlewie (na 9 lit.)BAŃKA to:

pęcherz gazu (np. powietrza) w jakiejś innej substancji, np. cieczy lub zastygłe w ciele stałym, odlewie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BANIECZKA

BANIECZKA to:

niewielki kulisty kształt (na 9 lit.)BANIECZKA to:

mała bańka - blaszane naczynie, które służy do przechowywania i transportu płynów (na 9 lit.)BANIECZKA to:

tyle, ile zmieści się w małej bańce (na 9 lit.)BANIECZKA to:

część żarówki (na 9 lit.)BANIECZKA to:

pęcherz gazu (np. powietrza) w jakiejś innej substancji, np. cieczy lub zastygłe w ciele stałym, odlewie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PĘCHERZ GAZU (NP. POWIETRZA) W JAKIEJŚ INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ZASTYGŁE W CIELE STAŁYM, ODLEWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.855

OSTRYGA, WYKŁAD, WSPÓŁUCZEŃ, ALKOWA, PRZÓD, ELIZJA, ZATRUCIE, OBRAZEK, GLORIA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, HEKATOMBA, TROL, KASKADA, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, PRZEWÓD, KULT JEDNOSTKI, MOSKALIK, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, SĄD POLOWY, ELEGIA, WICEKAPELMISTRZ, SPUSZCZENIE, PARSYZM, DECYMA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, PRZETWÓRCZOŚĆ, KIEŁBAŚNICA, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, ZAWRÓT GŁOWY, PASTA CURRY, TRANSFLUENCJA LODOWCA, KĘPA, WAWRZYN, RESIDUUM, FAGARAS, HASZTAG, GNOMON, WIŚNIÓWKA, ANGIELSKI, ŁAPACZ, DIAKONIA, PAKA, SĘKACZ, WYTWÓRCA, TWARZOWIEC, DUCHOWY PRZYWÓDCA, BRUMBY, NAWIERZCHNIA, IZBA ROZLICZENIOWA, OTTER, MEDALION, KORTYNA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, EKSPRES, INDEKSACJA, KOLEC, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, BUT NARCIARSKI, NIEWIERNOŚĆ, TARTINKA, MINERALIZACJA, ZWORKA, KORPUS, TOPENANT, NIESPIESZNOŚĆ, ARENA, SONG, CIAŁKO MRÓWCZE, BEZIDEOWOŚĆ, SŁUŻBA DYŻURNA, RYBA UKWIAŁOWA, KAWALKATA, FRASZKA, PRAWO GŁOSOWE, PAJĄCZEK, PRESTIŻ, ASTRAGAL, ŚLEPA AMUNICJA, DŹWIGNIA, WYGASZACZ, TYRAŃSTWO, TURNIA, ACEFALIA, BOCZNIK, ROZGWIAZDA, AKT, SPOJLER, WYRAŻENIE, PEDAGOG, ZJAWISKO THOMSONA, MEDALIK, ABRAZJA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, WELIN, KAFAR, AEROZOL, WRAK, SKRZYDŁO, JEZIORO POLODOWCOWE, ELASTYK, STATUS MATERIALNY, SZPETOTA, DANONEK, TAKSON MONOFILETYCZNY, LUCERNA, SUCHY TYNK, WROTKARSTWO HOKEJOWE, APSYDA, KLAPAK, DZIAŁ WODNY, PRELUDIUM, GALARETA, CIĘŻAR POZORNY, SKUTER, KLINIEC, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, USTNIK, TALERZ, TOWARZYSTWO, PRZECIEK, NIECHLUJA, WINA KWALIFIKOWANA, AKROBACJA POWIETRZNA, REALNOŚĆ, PLAFON, TRANSPORTEREK, HAGAN, ŚWIDRAK, ANTYPAST, OKULIZACJA, ALBUMIK, SPLOT, WALC, OTĘPIENIE, ŁAZĘGA, ZASIŁEK OKRESOWY, KAMPUS, ŁUPEK DACHOWY, HIPODROM, KRUŻA, CUG, POWIERNICTWO, POMOC STYPENDIALNA, DYSPROPORCJA, MARUDER, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, DYWIZJA, PAKIET POMOCOWY, FRAMUGA, WIEK, SCHABOSZCZAK, CZYSTOŚĆ, REZULTAT, PARMEZAN, TRANSMITER, RZUTKA, PODMUCH, WYSOKOŚCIOMIERZ, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, WOSZCZYNA, ŹRÓDŁO POLA, CZARCIK, NAKO, CIĘGNO KOTWICZE, MOCZ, DERESZOWATY, SYGNAŁÓWKA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, PIĘCIOKROTNOŚĆ, FOTORECEPTOR, FOTOGRAM, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, WROŚNIAK, AUTOBUS PRZEGUBOWY, AZOTAN(V), UCHO IGIELNE, LIPODYSTROFIA, RURA ODPŁYWOWA, KURACJA WSTRZĄSOWA, ŁAWNIK, MADŻONG, PEŁNIA, LISTA STARTOWA, PŁÓTNO, LAMA, SAMPEL, BURKA, SKWAR, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, ŻŁÓB, MIESZEK, NAWAŻKA, MARSREJA, GEOFIT KORZENIOWY, DESKA KLOZETOWA, PŁOMYK, NARZĄD KRYTYCZNY, DOMEK LORETAŃSKI, JASKÓŁCZE GNIAZDO, KONCENTRAT, BOSCH, MASZYNKA, PLEBISCYT TERYTORIALNY, GWIAZDA PODWÓJNA, SZYBOLET, OCZAR, DILER, NIEGOTOWOŚĆ, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, MONITORING, ZRZUT, FRONT STACJONARNY, KANALIZACJA KABLOWA, CHOROBA ZAWODOWA, GOŁOBORZE, DŻEMIK, UKŁAD WYŻOWY, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, GUZEK, WYRĄB, NIEWYPARZONA GĘBA, SĘK, POMYLENIEC, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, SAMOTOK, KARTA WIZYTOWA, ZNAMIĘ BECKERA, RACICA, BIDULA, IMIGRACJA ZAROBKOWA, ŻAREŁKO, GORĄCE ŹRÓDŁO, GŁÓWKA ARTYKUŁU, BINDA, FITONCYD, ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ, SALAMI, JĘZYK OBCY, ŚLUZA WAŁOWA, MASWERK, TURBINA GAZOWA, ZATOROWOŚĆ, ZGRZEWKA, LODOŁAM, DEZAKTYWACJA, SPIĘCIE, MIARA, DRABINKA, PALMETA, FETYSZYZM, ADIUTANT, INWOLUCJA, STATEK KORSARSKI, USTNIK, JĘZOR LODOWCOWY, WRONIE OKO, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, PUNKT ASEKURACYJNY, GASTRO, KOGA, DUSZA, CZESKI BŁĄD, FISZUTKA, TRACKBALL, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, WARSZTAT STRATEGICZNY, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, POMOC, PAJĘCZAK, KONKURENCJA, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, KUCHCIK, WYPEŁNIENIE, ARAK, KABINA, DROBIAZG, AKADEMIK, DYRYGENTURA, CIĘGNO NAPĘDOWE, NIELEGAL, MOLINO, KRATER PASOŻYTNICZY, BABA-CHŁOP, CIUPAGA, ŁYŻKA, ZŁA PRASA, DŻIHAD, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, ARTYSTA, KARTA RABATOWA, KLASTER, C, PODSADNIK KULISTY, FRAMUGA, ALLOSTERIA, GRONO, KULT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.855 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: pęcherz gazu (np. powietrza) w jakiejś innej substancji, np. cieczy lub zastygłe w ciele stałym, odlewie, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PĘCHERZ GAZU (NP. POWIETRZA) W JAKIEJŚ INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ZASTYGŁE W CIELE STAŁYM, ODLEWIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
banieczka, pęcherz gazu (np. powietrza) w jakiejś innej substancji, np. cieczy lub zastygłe w ciele stałym, odlewie (na 9 lit.)
bańka, pęcherz gazu (np. powietrza) w jakiejś innej substancji, np. cieczy lub zastygłe w ciele stałym, odlewie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BANIECZKA
pęcherz gazu (np. powietrza) w jakiejś innej substancji, np. cieczy lub zastygłe w ciele stałym, odlewie (na 9 lit.).
BAŃKA
pęcherz gazu (np. powietrza) w jakiejś innej substancji, np. cieczy lub zastygłe w ciele stałym, odlewie (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x