PĘCHERZ GAZU (NP. POWIETRZA) W JAKIEJŚ INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ZASTYGŁE W CIELE STAŁYM, ODLEWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BANIECZKA to:

pęcherz gazu (np. powietrza) w jakiejś innej substancji, np. cieczy lub zastygłe w ciele stałym, odlewie (na 9 lit.)BAŃKA to:

pęcherz gazu (np. powietrza) w jakiejś innej substancji, np. cieczy lub zastygłe w ciele stałym, odlewie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BANIECZKA

BANIECZKA to:

niewielki kulisty kształt (na 9 lit.)BANIECZKA to:

mała bańka - blaszane naczynie, które służy do przechowywania i transportu płynów (na 9 lit.)BANIECZKA to:

tyle, ile zmieści się w małej bańce (na 9 lit.)BANIECZKA to:

część żarówki (na 9 lit.)BANIECZKA to:

pęcherz gazu (np. powietrza) w jakiejś innej substancji, np. cieczy lub zastygłe w ciele stałym, odlewie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PĘCHERZ GAZU (NP. POWIETRZA) W JAKIEJŚ INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ZASTYGŁE W CIELE STAŁYM, ODLEWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.500

MONIZM, MEMBRANA, OPADY, OTTER, PIECZONKA, DUMP, HYDROTRANSPORT, PÓLKO, NACIEK JASKINIOWY, OKOLE, SZMUGIEL, PRZYWILEJ EMERYTALNY, SZNUR, ECCHI, ZROŚLAK, GRAFIKA WEKTOROWA, OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA, KLASTER, WDROŻENIOWIEC, SKUP, ROZPADLINA, BEŁT, WYBIEG, PRZECIWUTLENIACZ, CHROBOTEK, DOM POSELSKI, PATENA, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, ŁAŃCUCH, WARP, ŚCIANA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, AŻUR, KALETKA, TONGA, POMNIK, PRZESTRZEŃ HILBERTA, PIERNIK LUBELSKI, FIAKIER, KOŁOWANIE, OGÓREK, WZORZEC, ROWER, DAWCZYNI, ANARCHIA, KONTYNGENT TARYFOWY, PROCES BUDOWLANY, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, PRZECHOWANIE, KAPITEL, SEKRECJA, ROZLEGŁOŚĆ, SILOS ZBOŻOWY, SEKSTURYSTYKA, NIETYKALNOŚĆ CIELESNA, PODATNOŚĆ MAGNETYCZNA, BLUES, SŁODZIAK, KOLBA, LINIA LOTNICZA, OKRĘT-BAZA, PŁYTA, SERIA, STAN CYWILNY, PIKOT, MAŁOPOLSKOŚĆ, PRZÓD, SZAFLIK, KACZKA, PODCENTRALA, POWTÓRZENIE, GRÓD, SKLEPIENIE ŻEBROWE, CENZURA, KONKURENCJA, CEL, KRA LODOWCOWA, BYK, SKÓRZAK, PARCIAKI, PEDAŁ, PAJACYK, LAMA, WARTOWNIA, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, ADRES HOŁDOWNICZY, PERŁA, LATAWIEC, ROLADA, FAZA, FOTOTOKSYCZNOŚĆ, BARWA OCHRONNA, FILIGRAN, TRWAŁOŚĆ, NASZYWANIE, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, ZESPÓŁ, SALAMANDRA, TUNIKA, POŁAWIACZ, PRACE KONSERWACYJNE, KOREK, BALUT, POROŚLE, GOLEC, ATOL, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, BAGGALA, KUSKUS, KREW, MADONNA, STAW, ANTENA, WSPÓŁUCZENNICA, BOMBA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, AMPUTACJA, GODZINA, SZUM, PARYTET, MODEL, ROZŁUPKA, KAUKAZ, NAGRANIE WIDEO, SYMBOL, ZADRAPANIE, WŁADZA SUWERENNA, PODBIERACZ, KLIKOWOŚĆ, LB, MIARKOWNIK SPALANIA, FILTRACJA, ORATORIUM, MENISK, ZGNIŁKI, SZOK CENOWY, TOUROPERATOR, MÓŻDŻEK, WYGASZACZ, KRYTYCZNOŚĆ, MUSZLA KLOZETOWA, PENSJA, SUROWOŚĆ, FAKTOR, KOCIOŁEK, KAND, KONSOLETA, JĘZYK SZTUCZNY, DRYBLING, LICZBA BRINELLA, OBŁOK SREBRZYSTY, INTROMISJA, WINA NIEUMYŚLNA, DEMOKRACJA, PRANIE PIENIĘDZY, LEGALIZACJA PONOWNA, CZARCIK, INWENTARZ ŻYWY, FLANELA, ŁBISKO, ZASIŁEK PORODOWY, KRĄG KULTUROWY, KOLONISTA, BOMBARDON, KATAFRAKTA, PRZEWOŹNIK, REGULARNOŚĆ, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, ANGOL, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, RELISH, MATOŁ, BULLA, WŁASNOŚĆ, KONWERTER, JERZY, WAHADŁO, IGOR, NAROST, PROMIEŃ, LAUDATOR, PRYSZCZARKI, GEKONEK, ZARZUT, ALLOMETRIA, TILAKA, ASYNCHRONIZM, ZACHŁYST, RADA STARCÓW, GRAFOSKOP, PŁOTKA, OLAF, PARTIA, GRAF PODSTAWOWY, TYGIELEK, BRAMKA SAMOBÓJCZA, PRZENOŚNOŚĆ, SAMOLOT BOMBOWY, SOLIDARNOŚĆ, AEROFON, RAGLAN, ZŁOTA RENETA, BAZYLIKA WIĘKSZA, KREOLKA, PILOT, AGNOSTYCYZM, ROPOWICA KŁĘBU, PIWO, KSIĘŻULEK, ŁAŹNIA, MONTOWNIA, SKRZYDLATE SŁOWO, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, PEPSI, ZAGRYWKA, KONNICA, PROTEKTORAT, GÓRNICTWO, KOPS, BODZIEC, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, JARZENIÓWKA, EKSPROPRIACJA, CHORWACKOŚĆ, RATING KREDYTOWY, CUMULONIMBUS, STYL, KOŁACZYK, PIES DO TOWARZYSTWA, KANCONETTA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, ZŁOŻE KOPALINY, DEGAZATOR, PLOMBA, KONEW, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, IZBICA, MUZYKA, RÓŻA, BAZYLIA, GRZYB SIARKOWY, KONGREGACJA, KONWIKT, KONDENSAT, RAMA KOMUNIKACYJNA, BINDA, DEKLARACJA, MACH, CHARAKTER, OKLUZJA, LIPA, PŁATKI ZBOŻOWE, PEŁNE MLEKO, KLAWISZ, LIST PRZEWODNI, MIOTŁA, WIBRATO, SYRENA, HANTABA, KROSNO, TRANSLACJA, ODCZYNNIK CHEMICZNY, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, FUNKCJA ZDANIOWA, ALIENACJA RODZICIELSKA, SEMINARIUM, ATTYKA, MANTY, MIESZEK, POSUW, DALEN, WAPIEŃ MUSZLOWY, FIOLET GENCJANOWY, WSTĘP, POCZWARA, EXLIBRIS, KOMŻA, SCHAB, PROPEDEUTYKA, FARMAKOKINETYKA, FRYZ, ZAŁOM, INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA, ZAWISAK, EKLER, AHA, SZWEDZKI, PODEJŚCIE, KARTOFELEK, BABULA, STAW, POMOC STYPENDIALNA, HAMULEC, CZASTUSZKA, AMPUŁA, PRÓBA NUKLEARNA, NAGIEL, KADZIDŁOWIEC, ?GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.500 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PĘCHERZ GAZU (NP. POWIETRZA) W JAKIEJŚ INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ZASTYGŁE W CIELE STAŁYM, ODLEWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PĘCHERZ GAZU (NP. POWIETRZA) W JAKIEJŚ INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ZASTYGŁE W CIELE STAŁYM, ODLEWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BANIECZKA pęcherz gazu (np. powietrza) w jakiejś innej substancji, np. cieczy lub zastygłe w ciele stałym, odlewie (na 9 lit.)
BAŃKA pęcherz gazu (np. powietrza) w jakiejś innej substancji, np. cieczy lub zastygłe w ciele stałym, odlewie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BANIECZKA
pęcherz gazu (np. powietrza) w jakiejś innej substancji, np. cieczy lub zastygłe w ciele stałym, odlewie (na 9 lit.).
BAŃKA
pęcherz gazu (np. powietrza) w jakiejś innej substancji, np. cieczy lub zastygłe w ciele stałym, odlewie (na 5 lit.).

Oprócz PĘCHERZ GAZU (NP. POWIETRZA) W JAKIEJŚ INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ZASTYGŁE W CIELE STAŁYM, ODLEWIE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PĘCHERZ GAZU (NP. POWIETRZA) W JAKIEJŚ INNEJ SUBSTANCJI, NP. CIECZY LUB ZASTYGŁE W CIELE STAŁYM, ODLEWIE. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x