OSOBA, KTÓRA OBLEGA ZBROJNIE KOGOŚ LUB COŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBLĘŻENIEC to:

osoba, która oblega zbrojnie kogoś lub coś (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBLĘŻENIEC

OBLĘŻENIEC to:

osoba, która jest oblężona (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA OBLEGA ZBROJNIE KOGOŚ LUB COŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.437

PŁASKOSZ, HIENA CMENTARNA, KIOSK, JEDNOWŁADCA, MŁOT, SESJA POPULARNONAUKOWA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, ARTEFAKT, WAŻNIK, ALLEGROWICZKA, KOLEJE LOSU, RELING, OSPAŁOŚĆ, EGZORCYZM, OKRES LITERACKI, BON, METRESA, PATRONKA, BUZA, BYCZEK, GWIAZDA, METODA FEULGENA, TRAMWAJ, ZESTRZAŁ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, TEST PASKOWY, POLICJANT, FROTTOLA, KRUSZYNA, DWA SŁOWA, ALERGIA, ŁUK, BOŻYSZCZE, PRACOWNIK NAUKOWY, TREL, ŁAŃCUSZEK, PLAKAT, POTĘPICIEL, FORMALNOŚĆ, DOWÓD, OPĘTANIE, AMULET, HAPLOTYP, UGNIATARKA, APERIODYCZNOŚĆ, GANC POMADA, CHOCHOŁEK, CZOPEK, ABOMINACJA, EKRANOPLAN, KARABELA, HANGAR, KILOMETR NA GODZINĘ, EGZOCENTRYZM, ŻAL, KONSOLA STEROWNICZA, KAPITALNY REMONT, JEDNOOSOBOWOŚĆ, CZUWANIE, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, HANDEL ZAGRANICZNY, PROMOCJA, KANAŁ BURZOWY, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, STYL, NIEBIOSA, PSEUDOPAŁANKOWATE, TŁUSTY KĄSEK, RĘCZYCIEL, BRZDĄC, WATERPROOF, WOLANT, ALIENACJA, TRZYDZIESTY, STARZENIE MORALNE, DYPTYK, PROGRAM UŻYTKOWY, INTELEKTUALISTA, POMPA INFUZYJNA, TRAGICZNOŚĆ, KASTRAT, RELIEF WYPUKŁY, GRUNT, RYLEC, INDYJSKI, REGENERACJA, GOŚĆ, MUTACJA, TRZYNASTY, NIEOBOJĘTNOŚĆ, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, ZNIEWAŻENIE, ADWOKAT, REKWIZYT MUZYCZNY, PIERÓG, ANTYCYPACJA, ROZUMIENIE, ATONIA, PODKŁAD, AGROGAZ, KARA, WODOCIĄGOWNIA, ODPRAWA CZASOWA, INFLACJA INERCYJNA, OSTRA REAKCJA NA STRES, PATRZAŁKI, EUFORBIA, WROŚNIAK, SANDINISTA, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, OBRZYDŁOŚĆ, PÓŁWYSEP, KULTYWAR, CHORÓBKA, RYKSIARZ, SALCESON, KLAUZURA, ATŁAS, PEDALARZ, WYPALENISKO, NOWICJUSZKA, ZBROJENIE, ERA KENOZOICZNA, DESZCZOWOŚĆ, ROSZPONKA, ZAWALIDROGA, SYMETRIA FIGURY, SAMPLING, DZIURAWKA, GRONKOWIEC, SKAŁA LITA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, ANIMATORKA, TUBING, ISTOTA ROZUMNA, LODOWIEC SZELFOWY, PROCES ODWRACALNY, REGULACJA CEN, ŚWIADCZENIE, KORPUS NAWOWY, ASTROSPEKTROSKOPIA, BZYGI, ZNAMIĘ, LEJ, MARGINESOWOŚĆ, KRATA KSIĘCIA WALII, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, WYNAJMUJĄCA, PIŁKA MECZOWA, SSAK MORSKI, ZALEŻNOŚĆ, ROZSADNIK, ALEC, NORWESKI, ŻONGLERKA, BUSOLA INKLINACYJNA, MARTA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, KODON NONSENSOWNY, INFORMACJA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, STRES, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, CEROFERARIUSZ, DEBILNOŚĆ, WYKRZYKNIENIE, DOSTĘP, LINGWISTA, WIBRACJA, RYNEK, KWAŚNICA, KURANT, TUMBA, SPEDYTOR, ZAKON KLERYCKI, MONARCHIA DESPOTYCZNA, HALA PERONOWA, GŁOWNIA PYŁKOWA, PROTEGOWANY, FIGURA RETORYCZNA, PEONIA, PIOŁUN, MISTERIUM PASYJNE, KONTRDEMONSTRACJA, KIEROWNIK DUCHOWY, ORGIAZM, ZLEWKA, DRZEWIARZ, SUCHA IGŁA, KOŚĆ NIEZGODY, BABA-CHŁOP, TRZMIELINA, ŚWIETLISTOŚĆ, TORSJA KRZYWEJ, FREGATA ŻAGLOWA, WARCHOŁ, SZESNASTY, SANKI, OBJAWICIEL, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, ŻYWIEC, TARCZA, KORKI, MANIAK, PLAMICA, SŁUPEK, OBYCZAJNOŚĆ, GWIAZDA WIELOKROTNA, WENTYLACJA, BUJDA NA RESORACH, SILNIK STRUMIENIOWY, SKARGA, KOSMETYK KOLOROWY, BAK, KAPUŚCIANA GŁOWA, ANOMALIA TERMICZNA, KOTWICA, PEŁNIA, SIOSTRZYCZKA, ORGAN, SUSZ, WĘDRÓWKA, ZAGRYWKA, POPARZENIE, OŚWIECENIOWIEC, NALEŚNIK, KOLANO, WYRAŻENIE, GRA HAZARDOWA, WZW E, PUSZKARZ, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, LUZAK, IDEACJA, TRANSPOZYCJA, SKAŁA MAGMOWA, NIEBOSKŁON, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, KLASTER DYSKOWY, RAK KALIFORNIJSKI, WYRZUT SUMIENIA, PODCENTRALA, TOPIEL, WITEKS CZCZONY, ŚRODKOWOŚĆ, NADZÓR PEDAGOGICZNY, PŁACZ, KOSZ, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, UROCZYSKO, FACIO, CHODZĄCY KOŚCIOTRUP, PIÓRO, PACHOŁEK, KLEROMANCJA, RUGI, MAKRO, SPRAWNOŚĆ, WSPANIAŁOŚĆ, ŻARLIWIEC, ŁONO, KAREL, FERMENTOR, MIMEOGRAF, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, TRUBADUR, OWAD, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, RAJDER, FRANCA, PRZEBÓJ, ARABESKA, OWALNICA, GRYMAŚNICA, MOCZ, PIKIETA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, SUKMANA, SYMPATYCZNOŚĆ, AKADEMIK, KAFAR, CUD, KARABIN PLAZMOWY, MANIERA, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, SUBSTYTUT, EGZORTA, KACZKA, TARNOWIANIN, ZASYP, AUTOSZCZEPIONKA, UDAWACZKA, BAT, SELSKIN, MATOŁEK, ŚLĄSKOŚĆ, WIERNOŚĆ, ŻEGLUGA, ?DESPOTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.437 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA OBLEGA ZBROJNIE KOGOŚ LUB COŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA OBLEGA ZBROJNIE KOGOŚ LUB COŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBLĘŻENIEC osoba, która oblega zbrojnie kogoś lub coś (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBLĘŻENIEC
osoba, która oblega zbrojnie kogoś lub coś (na 10 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA OBLEGA ZBROJNIE KOGOŚ LUB COŚ sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - OSOBA, KTÓRA OBLEGA ZBROJNIE KOGOŚ LUB COŚ. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast