ZBUTWIENIE CZEGOŚ, OBIEKT ZBUTWIAŁY LUB BUTWIEJĄCY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUTWA to:

zbutwienie czegoś, obiekt zbutwiały lub butwiejący (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBUTWIENIE CZEGOŚ, OBIEKT ZBUTWIAŁY LUB BUTWIEJĄCY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.015

MLON, ZARYS, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, LOT, NAGANNOŚĆ, SĘK, GÓRA, BÓR, LIAZA, PRACA INTERWENCYJNA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, PRZEWIĄSŁO, GŁUPKOWATOŚĆ, TRACKLISTA, GERMAŃSKI, SPRZĘCIOR, OŚMIOKROTNOŚĆ, STRĄGA, FUCHA, OPIS, ZDATNOŚĆ, WRĘGA, DEKLARACJA, NIECHLUJ, ESTAKADA, PRAWIDŁO, OBIEKTYWNOŚĆ, OSADA, SULFOTLENEK, PROWINCJA, KOMPLEKS, PODATEK EKOLOGICZNY, PASZTECIK, KOREK, HACJENDA, DOBRA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, KARTA TYTUŁOWA, PIŁA, WĘZEŁ, STACZ, HANKA, GLORIETTA, OJCIEC CHRZESTNY, NIEZNAJOMOŚĆ, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, PIECZEŃ, BOBOWATE WŁAŚCIWE, ALGEBRA LINIOWA, KULUARY, BIPOLARNOŚĆ, LEKCJA, PIĘĆDZIESIĄTKA, LEGALIZACJA PONOWNA, CYTODIAGNOSTYKA, WŁÓCZYKIJ, POWŁOCZKA, OŁÓW, STROIK, SAKRALIZACJA, FILTR ANTYSPAMOWY, PLATFUS, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, STACJA, NAGIEL, LEJBIK, PIGUŁA, OKOP, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, ŻAGIEW, PODPAŁ, REJESTR, ASPIRANT, AUTONOMIZM, TELESKOP, ALARM LOTNICZY, DERMOKOSMETYK, SZALKA PETRIEGO, KOŁO HISTORII, KATZENJAMMER, REZERWA, BAJCA, BLOK ENERGETYCZNY, ALOES, STARY BYK, NATASZA, ŁUPEK WĘGLOWY, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, TUBA, INSPIRATOR, WELWET, TARCZA, SALCESON, UDAR, HEKSACHLOROFEN, BABINIEC, POLE, DOKUMENT PAPIESKI, CUDOTWÓR, CIĄGUTKA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, KANADYJKA, FLUORESCENCJA, WIR, FAWOREK, KANAŁY, WALKA, BAGATELA, KIERAT, TYCZKA, ALFABET MORSE'A, KAPITALISTKA, MSZA, WĘZEŁ, SUSPICJA, WITEKS CZCZONY, WYWROTKA, PSEUDOPAŁANKOWATE, PRZEPIS, NIEWAŻNOŚĆ, KOLEC, BUJANIE, KOMPATYBILNOŚĆ, GRZYB, MECENASKA, TRANSGRESJA, POWŚCIĄG, TŁUMIK, WANIENECZKA, SKÓRKA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, PODRYG, MOC PRZEROBOWA, GALAS, PLAKIETA, NAWAŁNICA, GAZ, OLGA, BELA, HALOGENOALKAN, JĘZYK OBCY, JAWNOGRZESZNICA, WŁÓKNO, PASZTET, PRZĘSŁO, ODŁUPEK, PIEC PŁOMIENNY, KAREL, MŁAK, PROMIENIOWANIE, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, BEZPIECZNY SEKS, OPIEKUŃCZOŚĆ, BAJECZNOŚĆ, KONSEKRACJA, WPADKA, WĘZEŁ WSTĘPUJĄCY, PACHOŁ, LICZEBNOŚĆ, BRZOZOWATE, PODZIELNOŚĆ, WRAK, MAJKA, ZŁOTA KLATKA, MINUCJA, HEBRAJSKI, ANTENA SATELITARNA, APOGEUM, SIÓDMA WODA PO KISIELU, KNEL, SIEĆ, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, MŁOTECZEK, TOPENANT, PŁYTA, OPERACJA, KANAŁ, KLAPAK, KOSÓWKA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, ZAMONTOWANIE, KONTROLA DOSTĘPU, CELEBRACJA, TERMOSTAT, UPOWAŻNIENIE, SKŁADNIK ODŻYWCZY, LINIA, KAMUFLAŻ, DYMENSJA, KACZY DÓŁ, LATARNIOWIEC, KRÓLIK FLORYDZKI, STANOWISKO, TULEJA, ALBULOWATE, MISTRZ, WIOŚLARKI, PAROKSYTON, STARUNEK, BALDACHIM, FRYWOLITKI, SZLAUCH, SIARKOSÓL, BEGONIA, KONFORMER, BITLES, HIPOTEZA, UKŁAD PLANETARNY, OSTANIEC, MIKSTURA, TEMBR, DWÓJECZKA, INKA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, ZNAMIĘ, CYMELIUM, ZAŚPIEW, PRZEDZIAŁ, SIŁA, WŁOSKOŚĆ, CZERNINA, SZLAUF, TOINA, GAZÓWKA, PAJACYK, AKT, BEZGUŚCIE, OTOK, ŁYSIENIE, CZARCIE NASIENIE, IGOR, ATAK RAKIETOWY, SZYPUŁA, KINDŻAŁ, EWOLUCJA, KARBIDEK, ZŁOCIENICE, SKALA, GOLF, WIKARIUSZ, LORDOSTWO, CIĄGNIK BALASTOWY, ADIANTUM DELIKATNE, POWIELACZ ELEKTRONOWY, OKRES ZALICZALNY, HALO, SKRZYNIEC, OPERA, SYGNAŁ ANALOGOWY, JEDNOSTRONNOŚĆ, KASZTELAN, DWORZANIN, DECHA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, BAZYLIA, OBJAW ZASŁONOWY, DEFLEKTOR, POPĘDLIWOŚĆ, OCZY, LITWAK, ASYGNACJA, NIEWYDAJNOŚĆ, OPASKA, CZARNA MAGIA, RECEPCJA, METROPOLIZACJA, SECIK, MURZYSKO, GWIAZDA NOWA, PRZYGOTOWANIE, WĄTPLIWOŚĆ, PODGATUNEK, CIERPLIWOŚĆ, NIECIEKAWOŚĆ, SKRĘT, TARAN, KARCZOWISKO, ŁOŻYSKO, DIETA ASPIRYNOWA, PSEUDOMORFIZM, OBIEG PIENIĄDZA, REMONT BIEŻĄCY, OSKARŻENIE, ORGANDYNA, ZASUWA, MINERAŁ, ODPRAWA CZASOWA, LEWICOWOŚĆ, ISKRA, OPERATOR, DANSKER, POMNICZEK, CEBULARZ, ŚLISKOŚĆ, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, PAMIĘĆ, SZPRYCA, ?FEERIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.015 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBUTWIENIE CZEGOŚ, OBIEKT ZBUTWIAŁY LUB BUTWIEJĄCY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBUTWIENIE CZEGOŚ, OBIEKT ZBUTWIAŁY LUB BUTWIEJĄCY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUTWA zbutwienie czegoś, obiekt zbutwiały lub butwiejący (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUTWA
zbutwienie czegoś, obiekt zbutwiały lub butwiejący (na 5 lit.).

Oprócz ZBUTWIENIE CZEGOŚ, OBIEKT ZBUTWIAŁY LUB BUTWIEJĄCY sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ZBUTWIENIE CZEGOŚ, OBIEKT ZBUTWIAŁY LUB BUTWIEJĄCY. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast