IMMUNIZACJA POLEGAJĄCA NA WYTWORZENIU PRZECIWCIAŁ PRZEZ ORGANIZM (WSKUTEK PRZEBYTEJ CHOROBY LUB PODANIA SZCZEPIONKI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMMUNIZACJA CZYNNA to:

immunizacja polegająca na wytworzeniu przeciwciał przez organizm (wskutek przebytej choroby lub podania szczepionki) (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IMMUNIZACJA POLEGAJĄCA NA WYTWORZENIU PRZECIWCIAŁ PRZEZ ORGANIZM (WSKUTEK PRZEBYTEJ CHOROBY LUB PODANIA SZCZEPIONKI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.946

GRZECH PIERWORODNY, WYCHODZTWO, DEGRADACJA, CHOROBA DARLINGA, WYCINEK KULI, CHORIZO, ETHSHAR, CYKANIE, KARETKA, KOLORYSTYKA, PAMPUCH, NOWELIZACJA, ODKŁACZACZ, JAMA, DANIO, FILM NOIR, RAMIENICA KOSMATA, GALIA, ALEC, OBROŃCZYNI, BAŁAMUTNICA, LODOWNIA, KARRUKA, ŚMIECH, RAMA, SZEREG, MECENAS, KIJ, PROCES BIOLOGICZNY, KRĘGARSTWO, BLOKADA, SKRÓT, PASSACAGLIA, WCZASY POD GRUSZĄ, NUMER, CZAKROTERAPIA, PRZEŁOM, KIELICH, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, ZADANIE, AFERKA, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, CHOROBA LUTZA, ŁATKA, RZEKA CHWILOWA, KABLOBETON, OWODNIOWCE, WIERTŁO DENTYSTYCZNE, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, SANKCJA, NIEWYPAŁ, PUKLERZ, CZARNA KSIĘGA, BLOK, ANGINA MONOCYTOWA, ŻAŁOBA, PODPIS CYFROWY, UPIORY PIERŚCIENIA, KAPSUŁA POWROTNA, WOLNY, PRZESTRZEŃ BANACHA, PAKLAK, PEŁNE MLEKO, ŚWINIARKA, ŻUREK, KONFIGUROWANIE, FAWOREK, DŹWIGAR, GLIF, POWRÓZEK NASIENNY, KOŁTRYNA, SKAFANDER, GARBATE ANIOŁKI, KROTON, SET, WŚCIEKŁY PIES, ZŁY GONIEC, PARADOKS GRAWITACYJNY, MICRA, PRZERÓB, AMFIUMY, PIĘĆDZIESIĄTNICA, PRZEWRÓT, KARTANA, AGROWŁÓKNINA, AWANTURA, DRUK AKCYDENSOWY, POWIETRZE WENTYLACYJNE, MELANIZM, JEDNOSTKA OSADNICZA, STOPKA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, MOTORÓWKA, DZWONY RUROWE, KLEPKA, JEDENASTKA, SZAŁAS, EPOKA, ANALITYKA MEDYCZNA, WĘZEŁ GORDYJSKI, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, DŻAMAHIRIJJA, ŁUSKA, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, NIESPAW, MAIŻ, PRZETWÓRCZOŚĆ, DORYFOROS, ŻER, DZIURKA, GALÓWKA, FLEGMA, KAMICA, CIAPKAPUSTA, TYTULIK, MĘTNOŚĆ, HEROSTRATYZM, OWALNICA, UDAWACZ, CONFIT, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, LIDO, STANCJA, MARIO BROS, RELIKWIA, BARWA POCHODNA, RODZINA PEŁNA, SRACZKA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, HIBERNACJA, KINKIET, ATOL, ZASILANIE SIECIOWE, ALKID, ASTROTURFING, JANSENIZM, OBRABIALNOŚĆ, CHRZEŚCIJAŃSTWO WSCHODNIE, PACHOŁEK, WCIĄGARKA, BODZIEC, UDŹWIG, RAMA, MIĘKKI ENTER, WERMUT, KOHEZJA, SZURPEK MISECZKOWATY, WSTAWA, WODEWIL, POLER, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, SIORKA, REGULACJA CEN, BULLA, MATURA POMOSTOWA, ALGORYTM ITERACYJNY, DZIAŁ, SOS, SZKODNIK, USZKO, TWIST, PRACA SEZONOWA, GŁOWA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, KAPITAŁOWOŚĆ, MATOŁ, ZBROJA ŁUSKOWA, BZYGI, PLAN SYTUACYJNY, KORZENIE, KLAMRA, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, MASA KAJMAKOWA, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, ELIZJA, METODA ODCHYLEŃ, PRZEPUST, ALKOWA, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, MIESZANIEC, ZAPOJKA, NABIERACZ, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, CYRK, KIEŁ, NIESTAWIENNICTWO, RAJSKI PTAK, SAMOISTNOŚĆ, GAJA, ALBIGENSI, HUTA, KONKATEDRA, DUJKER MODRY, CHWOŚCIK BURAKA, MONTOWNIA, GABINET CIENI, RENTA ODROBKOWA, SYMARA, FLACHA, TRANSEKT, WAFELEK, ZAKRĘTKA, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, GRANATOWA POLICJA, CURLING, DRAJREP, EPIFITOZA, MANIERKA, SKRZYDŁO, LABIRYNT, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, ALLOSTERIA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, FRANCUSKOŚĆ, ASCEZA, KONTUR MELODYCZNY, MIZUNA, GŁUPKOWATOŚĆ, EKSPOZYCJA, KARTA WIZYTOWA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, SQUATTER, SPRZĘŻNICE, WYROCZNIA, PLANETA, PRZEWRÓT, BANDOLIER, ZASOBY, SER EDAMSKI, EGZAMIN POPRAWKOWY, ODCISK PALCA, ŻER, TOKI, POLITYKA ENERGETYCZNA, GŁADŹ, RULETKA, HAZARD, WEZWANIE, SPÓŁKA PARTNERSKA, ESTER, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, SCENA PUDEŁKOWA, SŁUŻALCZOŚĆ, CARAT, WYPADEK, JAN, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, BIOLIT, ZAŚWIATY, POBIAŁKA, LINIA, WYŚCIGI, KAPA, KRÓWKA, INTERWENCJA PROCESOWA, NOSOROŻEC JAWAJSKI, RESPIRATOR, SAKWA, ŚCIĘCIE, MIKOZA, DEKLARACJA, KOSMETYK KOLOROWY, ALARM BOJOWY, BŁĄD MATERIALNY, KUCHCIK, KASECIAK, POTENCJAŁ ZETA, LEADER, ORGANIZM MODELOWY, KULTURA MATERIALNA, WARIACJE, RDZA ZBOŻOWA, NIECHLUBNOŚĆ, PUNKT OKOSTNOWY, PIEG, PRZETWÓR, NAJDUCH, DOBRA FINALNE, ZESTAW, CZAPLA SZAROBRZUCHA, GRUPA PROPYLOWA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, ROZWIĄZALNOŚĆ, ZAŁATWIANIE, GRAMOWID, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, PERYSKOP ODWRACALNY, DROGA RZYMSKA, KONFIGURACJA, JASZCZURKA KRYMSKA, ADIUSTACJA, SZMAT, OPERATOR KABLOWY, CHIŃSKOŚĆ, MISO, FABIA, MŁOT, ?DIRT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.946 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IMMUNIZACJA POLEGAJĄCA NA WYTWORZENIU PRZECIWCIAŁ PRZEZ ORGANIZM (WSKUTEK PRZEBYTEJ CHOROBY LUB PODANIA SZCZEPIONKI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IMMUNIZACJA POLEGAJĄCA NA WYTWORZENIU PRZECIWCIAŁ PRZEZ ORGANIZM (WSKUTEK PRZEBYTEJ CHOROBY LUB PODANIA SZCZEPIONKI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMMUNIZACJA CZYNNA immunizacja polegająca na wytworzeniu przeciwciał przez organizm (wskutek przebytej choroby lub podania szczepionki) (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMMUNIZACJA CZYNNA
immunizacja polegająca na wytworzeniu przeciwciał przez organizm (wskutek przebytej choroby lub podania szczepionki) (na 17 lit.).

Oprócz IMMUNIZACJA POLEGAJĄCA NA WYTWORZENIU PRZECIWCIAŁ PRZEZ ORGANIZM (WSKUTEK PRZEBYTEJ CHOROBY LUB PODANIA SZCZEPIONKI) sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - IMMUNIZACJA POLEGAJĄCA NA WYTWORZENIU PRZECIWCIAŁ PRZEZ ORGANIZM (WSKUTEK PRZEBYTEJ CHOROBY LUB PODANIA SZCZEPIONKI). Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x