CENNE DREWNO RÓŻNYCH GATUNKÓW DRZEW (GŁÓWNIE HEBANOWCÓW) ROSNĄCYCH W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ I PODZWROTNIKOWEJ - TWARDE, CIĘŻKIE, TRUDNO ŁUPLIWE, O CZARNEJ LUB CIEMNEJ BARWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HEBAN to:

cenne drewno różnych gatunków drzew (głównie hebanowców) rosnących w strefie międzyzwrotnikowej i podzwrotnikowej - twarde, ciężkie, trudno łupliwe, o czarnej lub ciemnej barwie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HEBAN

HEBAN to:

hurma hebanowa, Diospyros ebenum - gatunek drzewa z rodziny hebankowatych o czarnej twardzieli, otrzymuje się z niego cenne drewno (na 5 lit.)HEBAN to:

mebel (lub inny przedmiot) z drewna hebanowego (na 5 lit.)HEBAN to:

twarde drewno hebanowców (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CENNE DREWNO RÓŻNYCH GATUNKÓW DRZEW (GŁÓWNIE HEBANOWCÓW) ROSNĄCYCH W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ I PODZWROTNIKOWEJ - TWARDE, CIĘŻKIE, TRUDNO ŁUPLIWE, O CZARNEJ LUB CIEMNEJ BARWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.950

BRANŻA, MELUZYNA, MADZIARSKI, SZYBLAK, KONDOMINIUM, GLOSA, KORDON, KOJEC, GEORGE, AKCJONARIUSZ, TAŚMA, JEMIOŁA, KĄT PEŁNY, BENTO, HOSTEL, MUCHA MOKRA, POLER, CZTEROKROTNOŚĆ, GRAMOWID, ZIARNKO, INTERNAT, ZAKRZTUSZENIE, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, ZGRED, PYZY, SIEROTA ZUPEŁNY, MONARCHIA ELEKCYJNA, ŚLEDZIOWATE, GANC POMADA, ŚWINIARKA, KARABINIER, WOREK TRENINGOWY, DYMKA, PREFIKS, AZOTAN, KONFISKACJA, JEZIORO WYTOPISKOWE, SPECJACJA RADIACYJNA, WALONKI, DOLNOSASKI, ŚRODKOWOŚĆ, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, GOŚĆ, SKUPISKO, MONOPOL NATURALNY, ARAUKARIA, ABSZTYFIKANT, POSZKODOWANA, WINO ZIOŁOWE, SYNOD, DWÓJKA, ORTOGRAFIA, TEUTOŃSKI, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, RING, WESOŁUCHA, SIWUCHA, MIEJSCE, BI, KAMIEŃ OBRAZY, CIEK, CZESKI BŁĄD, CEBA, PODRZEŃ, KANAŁ BURZOWY, BOGACTWO, PYZA, MOSTEK, KAUCZUKOWIEC, STROIGŁA CHIŃSKA, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, PRZEGRYZEK, AFRYKAŃSKOŚĆ, EFEKT SORETA, OCHRONA INDYWIDUALNA, WERYSTA, MARK, BIOCYD, EKSPLOATACJA, SALAMANDRA KAUKASKA, LAMPA ŁUKOWA, KOLOKACJA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, GOTYK, CZWÓRCZAK, MŁYNEK, ANTOWIE, NIEPOKALANEK, ZABUDOWANIE, GĘBA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, ODROŚL, TOŃ WODNA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, UCHODŹSTWO, KARTA TYTUŁOWA, HENTAI, RYT, ABORCJA, PRÓBKA, OPASKA BRZEGOWA, SPEKTAKL, KIWI, BATERIA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, STRASZYK, PYTANIE, CZAPKA WĘGIERSKA, STREFA RYFTU, TYRAŃSTWO, STAWONOGI, SKAŁA METAMORFICZNA, GARKUCHNIA, PLANTACJA NASIENNA, BACIK, RYŻ, ADRES KORESPONDENCYJNY, MARTA, OCELOT, ROZBÓJNICTWO, SYSTEM ALARMOWY, KOLOR OCHRONNY, KANTO, NIEDYSPONOWANIE, KUTER UZBROJONY, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, GRUPA ARYLOWA, SZERYF, EKONOMIA, KLEJÓWKA, KONIUNKTURA, DŁAWIK, KOPUŁA, KOŃ WIACKI, STROIGŁA, KOPULACJA, KROSOWNICA WIZYJNA, RAPTULARZ, ELEMENT FLORYSTYCZNY, SERDAK, FILIGRAN, LAG, REWOLTA, ALDEHYD, TONACJA, STRZAŁKA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, TETRAMER, PRYSZNIC, PARAFRAZA, AGNOSTYCYZM, DREWNO WTÓRNE, RAKIETKA, CZASZA, ŁAKNIENIE SPACZONE, PRZEDZIAŁ CZASOWY, OSCYLACJA, MARSZ, TECZKA PERSONALNA, KAMYCZEK USZNY, CZOŁO, FARMERKI, ALEUCKI, METABAZA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, FANPEJDŻ, PŁÓD, PEPIK, BUZA, AKCENCIK, HEMATOFAGIA, BAT, STRZAŁ, WSPINACZKA SKAŁKOWA, ŻYŁA, CHLEB PSZCZELI, PRASA, WYDZIELANIE, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, BRAZYLIJSKOŚĆ, DYPODIA, SIATKA, TERMOMETR RNA, SZTUKA ZDOBNICZA, DZIURA, HANKA, PŁAT, OBSADA, SREBRO, WINA KWALIFIKOWANA, MAŹNICA, MEMBRANA, KŁOPOTANIE SIĘ, KAŁAMARZ, KONIUNKCJA, LISTEK, SEKULARYZACJA, SKAKUNOWATE, PIKOT, ANTYKWARK, WĘGLIK, RUDI, ATRYBUCJA STABILNA, MROCZEK POZŁOCISTY, EMOTIKONA, HOTENTOCKI, SZKŁA, CYTRONELLA, CZAPLA RUDOBRZUCHA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, ANTABA, NÓŻ DO CHLEBA, CHWYTNIK, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, EKLEKTYCZNOŚĆ, ZARAZA, DANE, INFORMACJA GENETYCZNA, KANALIZACJA KABLOWA, SZYSZKA, PARALAKSA, MUR, TECZKA, PIÓRO, PODUSZKA, STREFA BUFOROWA, WIESZAK, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, KONKURENCJA, ŁYSKA, TRANSFORMATORNIA, SZYBOLET, KOPOLIMER, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, GWARA, DOMINANTA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, SASAFRZAN, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, WINIETA, DAEWOO, SZATRA, PRZEGLĄD, WIELOKROTNOŚĆ, OBI, LICZYDŁO, RACHATŁUKUM, DEMOT, PUNKT ROSY, LATARNIA MORSKA, DEZETA, PARAFIA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, STYLO, SIEKANIEC, TRUCHŁO, PAWIAN OLIWKOWY, CZĘŚĆ ZAMIENNA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, WŁÓKNO, SKOPEK, DILER, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, DRĄGAL, HALMA, ZAKON MNISI, BACIK, DREWNO TARTACZNE, URAZ, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, WELON, EKSPOZYCJA, PERILLA ZWYCZAJNA, PLAFON, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, KOSMOGONIA, OSTEOTOMIA, MURSZ, DYFERENCJACJA, BAJKA, PANTOGRAF, RZĄD, ZGNILIZNA DREWNA, EGZORCYZM, ZASÓB, UDAR, LODÓWKA, SAMOOBRONA, ANTYTRYNITARZE, ŁUPEK ROPNY, AURA, ANORAK, ZDRADA, DYSCYPLINA NAUKOWA, ALAIN, SITEK, ?TORBACZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.950 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CENNE DREWNO RÓŻNYCH GATUNKÓW DRZEW (GŁÓWNIE HEBANOWCÓW) ROSNĄCYCH W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ I PODZWROTNIKOWEJ - TWARDE, CIĘŻKIE, TRUDNO ŁUPLIWE, O CZARNEJ LUB CIEMNEJ BARWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CENNE DREWNO RÓŻNYCH GATUNKÓW DRZEW (GŁÓWNIE HEBANOWCÓW) ROSNĄCYCH W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ I PODZWROTNIKOWEJ - TWARDE, CIĘŻKIE, TRUDNO ŁUPLIWE, O CZARNEJ LUB CIEMNEJ BARWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HEBAN cenne drewno różnych gatunków drzew (głównie hebanowców) rosnących w strefie międzyzwrotnikowej i podzwrotnikowej - twarde, ciężkie, trudno łupliwe, o czarnej lub ciemnej barwie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HEBAN
cenne drewno różnych gatunków drzew (głównie hebanowców) rosnących w strefie międzyzwrotnikowej i podzwrotnikowej - twarde, ciężkie, trudno łupliwe, o czarnej lub ciemnej barwie (na 5 lit.).

Oprócz CENNE DREWNO RÓŻNYCH GATUNKÓW DRZEW (GŁÓWNIE HEBANOWCÓW) ROSNĄCYCH W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ I PODZWROTNIKOWEJ - TWARDE, CIĘŻKIE, TRUDNO ŁUPLIWE, O CZARNEJ LUB CIEMNEJ BARWIE sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - CENNE DREWNO RÓŻNYCH GATUNKÓW DRZEW (GŁÓWNIE HEBANOWCÓW) ROSNĄCYCH W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ I PODZWROTNIKOWEJ - TWARDE, CIĘŻKIE, TRUDNO ŁUPLIWE, O CZARNEJ LUB CIEMNEJ BARWIE. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x