Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CENNE DREWNO RÓŻNYCH GATUNKÓW DRZEW (GŁÓWNIE HEBANOWCÓW) ROSNĄCYCH W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ I PODZWROTNIKOWEJ - TWARDE, CIĘŻKIE, TRUDNO ŁUPLIWE, O CZARNEJ LUB CIEMNEJ BARWIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HEBAN to:

cenne drewno różnych gatunków drzew (głównie hebanowców) rosnących w strefie międzyzwrotnikowej i podzwrotnikowej - twarde, ciężkie, trudno łupliwe, o czarnej lub ciemnej barwie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HEBAN

HEBAN to:

hurma hebanowa, Diospyros ebenum - gatunek drzewa z rodziny hebankowatych o czarnej twardzieli, otrzymuje się z niego cenne drewno (na 5 lit.)HEBAN to:

mebel (lub inny przedmiot) z drewna hebanowego (na 5 lit.)HEBAN to:

twarde drewno hebanowców (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CENNE DREWNO RÓŻNYCH GATUNKÓW DRZEW (GŁÓWNIE HEBANOWCÓW) ROSNĄCYCH W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ I PODZWROTNIKOWEJ - TWARDE, CIĘŻKIE, TRUDNO ŁUPLIWE, O CZARNEJ LUB CIEMNEJ BARWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.309

DRUKARKA ROZETKOWA, MUSZLOWCE, MENTALNOŚĆ, TOINOWATE, KRYZA, GERBILE, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, PROFIT, KOŁPAK, GARNITUR, VIP, ŻÓŁW MALOWANY, ZASADA REAFERENCJI, SPŁYW, BRONA, KARMNIK, MANCA, WYKONAWCA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, DOPŁATA EKSPORTOWA, TARTINKA, GĄBKA, STAŁOŚĆ, PRZYGOTOWANIE, PAWĘŻ, STARA WIARA, UKŁAD NIEINERCJALNY, KAPUCYNKA WŁAŚCIWA, WPRAWKA, WEŁNIAK, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, WYPALANKA, TREPY, TRIFORIUM, BUTERSZNYT, ZATRACENIE, ŹREBIĘ, UKAZ, TENDER, KRZYŻYK, CUKIER WANILIOWY, DOBRA, MIÓD GÓRSKI, DOM POSELSKI, BAGAŻOWY, BANDOLIER, PRZECZULICA SKÓRNA, RELIKWIE, SYLWETKA, PASAT, USZYSKO, PERSYFLAŻ, TYMPANON, MUCHINA, ADALINA, AUGUR, KARY, SPRZĄGLE, ROBOCIK, SKÓRA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, DEPESZA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, LEJNOŚĆ, ANARCHIA, KRĄŻEK, CHWYTNICA LEMUROWATA, CIEŃ, STWARDNIENIE GUZOWATE, MONTAŻ, DRUŻYNA, AFISZOWANIE SIĘ, KAROSZ, ZANOKCICA, TABORYTKA, NIEDOKRWIENIE, ROSTBEF, KULTURA MATERIALNA, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, PROJEKT TECHNICZNY, IKEBANA, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, TYRAŃSTWO, KARZEŁEK, ORBITER, MARTWIAK, SZCZĘK ORĘŻA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, PODSTAWA, DEZAKTYWACJA, PRAGMATYKA, GĄSIENICZNIKOWATE, ARCYDZIEŁO, CZABAN, MORULA, STEROLOTKA, BAGAŻÓWKA, RYJEK, KAROGNIADY, PARAFRAZA, TYLOZOID, KALIKO, FIGURA, KORD, FOLKSDOJCZ, RUDBEKIA, BEKA, TARNOWIANKA, OKRZOSEK, ŻYWY TRUP, BOZIA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, KRĄG KAMIENNY, SARNIAK, PERŁOWIEC, SEJSMOGRAF, LATOPIS, MONITOR, PRZEPIĘCIE, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, RAKIETA, BANIECZKA, GAD, POMOC, NIEDORÓBKA, STAN PSYCHICZNY, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, BIBLIOTEKA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, MEFLOCHINA, WYDAWNICTWO, KANTAR, BERCEUSE, STELMACH, ŚCISŁOŚĆ, POKRYWA, BARWY, SKALISKO, MARMURKOWANIE, PŁYTA PILŚNIOWA, KAROGNIADA, SERBSKI, DOLNONIEMIECKI, KANCZYLOWATE, PORCELANA STOŁOWA, AEDICULA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ORZESZNIK, MASER, GOLONKA, DROBINA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ODMIANKA, ADIANTUM ROZWICHRZONE, CYNK, MAŁA CZARNA, SZKLANKA, AKOMODACJA, ANTYBIOZA, FILIGRAN, KUROBRÓD NOWOZELANDZKI, OLCHA, KEM, BYDLĘ, DYSTYCH, MALINA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, CZERNINA, PIEPRZ RÓŻOWY, CHLOROFIL, BĘBEN, MAZER, ŚWIERK POSPOLITY, LIZOSOMALNA CHOROBA SPICHRZENIOWA, AKROPOL, APOLOGIA, ZNAK PRZESTANKOWY, DYFUZJA KULTUROWA, SKAKUNOWATE, ZARZUT, WARZYWNIAK, ŚCIGACZ TORPEDOWY, LENIUSZEK, SYGNAŁ, CIAPATY, CZYNNIK WYTWÓRCZY, MIASTO UMARŁYCH, TILAKA, ARAUKARIOWATE, ODPRYSK, MIRABELKA, KARAFKA, OBROŻA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, KLASTER REGIONALNY, PUNKT, SADOWISKO, RADIOZNACZNIK, TEMPERATURA ROSY, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, AUDIOBOOK, BOŚNIACKI, PASOŻYT, ZATOR, BROŃ BIAŁA, WARTOŚĆ NOMINALNA, STACJA, WARTOŚĆ MODALNA, KIJ, CYTRONELOL, OBRONA WŁASNA, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, GEOFAGIA, RZEKOTKOWATE, KOMISUROTOMIA, SEMESTR LETNI, ALKID, PIĘTNO, PRODUKCJA, GUJAWA, SŁUP, WIECZÓR POETYCKI, GOŚCIU, PROCH, SCENKA RODZAJOWA, ZASUWA, MAŁŻEŃSTWO, MONIZM, BŁĘKIT TURNBULLA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, BOŻA RĘKA, FILTR, ELEMENT FLORYSTYCZNY, SKŁADNIK POKARMOWY, HUBA ŻÓŁTA, DRĘTWOTA, ARYBALLOS, KWADRATURA, PŁOZA, WAFEL, CIĄŻA JAJOWODOWA, DYPTYK, SZKLIWO, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, OKTET, WZGLĄD, SIATKA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, O-BENZOCHINON, POMPA ODŚRODKOWA, NADAWCA SPOŁECZNY, ŻEGLARZ, UGRUPOWANIE, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, APRETURA, KONCENTRAK, STADION, REALIZM, WYKŁADOWCA, KASZA JĘCZMIENNA, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, BOOT, DAMARA, ZBROJA PEŁNA, RING, KALKA TECHNICZNA, ROLNIK INDYWIDUALNY, FUNKCJA GREENA, ANTENA YAGI, KOPIA, KRASNODRZEW, POLIMORFIZM, SADŹ, HYDROBUS, LATERALNY TRANSFER GENÓW, POTENCJAŁ, ROŚLINA ZIELNA, JĘZYK FRYZYJSKI, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, DYLĄŻ, KLUCZ, NADZORCA SĄDOWY, WYSYPKA, PIĄTY, NAZWA ZWYCZAJOWA, ZBIOROWISKO, KUSKUS, PRZYRODNI BRAT, HEGEMON, MAŁŻONEK, CZERPAK, KANONA, ANALITYKA MEDYCZNA, ALBINOS, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, KOŃ FIORDZKI, MALINÓWKA, RUTENIZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.309 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: cenne drewno różnych gatunków drzew (głównie hebanowców) rosnących w strefie międzyzwrotnikowej i podzwrotnikowej - twarde, ciężkie, trudno łupliwe, o czarnej lub ciemnej barwie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CENNE DREWNO RÓŻNYCH GATUNKÓW DRZEW (GŁÓWNIE HEBANOWCÓW) ROSNĄCYCH W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ I PODZWROTNIKOWEJ - TWARDE, CIĘŻKIE, TRUDNO ŁUPLIWE, O CZARNEJ LUB CIEMNEJ BARWIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
heban, cenne drewno różnych gatunków drzew (głównie hebanowców) rosnących w strefie międzyzwrotnikowej i podzwrotnikowej - twarde, ciężkie, trudno łupliwe, o czarnej lub ciemnej barwie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HEBAN
cenne drewno różnych gatunków drzew (głównie hebanowców) rosnących w strefie międzyzwrotnikowej i podzwrotnikowej - twarde, ciężkie, trudno łupliwe, o czarnej lub ciemnej barwie (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x