CENNE DREWNO RÓŻNYCH GATUNKÓW DRZEW (GŁÓWNIE HEBANOWCÓW) ROSNĄCYCH W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ I PODZWROTNIKOWEJ - TWARDE, CIĘŻKIE, TRUDNO ŁUPLIWE, O CZARNEJ LUB CIEMNEJ BARWIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HEBAN to:

cenne drewno różnych gatunków drzew (głównie hebanowców) rosnących w strefie międzyzwrotnikowej i podzwrotnikowej - twarde, ciężkie, trudno łupliwe, o czarnej lub ciemnej barwie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HEBAN

HEBAN to:

hurma hebanowa, Diospyros ebenum - gatunek drzewa z rodziny hebankowatych o czarnej twardzieli, otrzymuje się z niego cenne drewno (na 5 lit.)HEBAN to:

mebel (lub inny przedmiot) z drewna hebanowego (na 5 lit.)HEBAN to:

twarde drewno hebanowców (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CENNE DREWNO RÓŻNYCH GATUNKÓW DRZEW (GŁÓWNIE HEBANOWCÓW) ROSNĄCYCH W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ I PODZWROTNIKOWEJ - TWARDE, CIĘŻKIE, TRUDNO ŁUPLIWE, O CZARNEJ LUB CIEMNEJ BARWIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.950

LOT NURKOWY, SPORT ZIMOWY, ŁABĘDZI ŚPIEW, LITWAK, TILAPIA WIELKOGŁOWA, CYGANECZKA, PONOCNICA MIRIKINA, TROJAN, TRAGIZM, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, AFRYKANIZACJA, SKUNKS, LIBERIA, SMOLUCH, KOMPARATYSTYKA, STATYSTA, IGOR, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, BRAZYLIJSKOŚĆ, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, NIERUCHLIWOŚĆ, CYPRYS, STEROWNIK URZĄDZENIA, SIKWIAKI, GODŁO PROMOCYJNE, BINOKLE, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, EMPORA, JĄDRO, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, SŁUŻBA, PREZYDENCJA, POTÓWKA, KRÓLEWICZĄTKO, MURRINA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, ZAKOŃCZENIE, EKOGROSZEK, KASZA GRYCZANA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, REFORMA ROLNA, LEUKOTOMIA, NADZIEWARKA, KOSMATOŚĆ, MURZYN, PIĘTRO, FUGA, ZASIEKI, DANA, ZMIANA WSTECZNA, KANTALA, WYKONAWCA, ŻURAWIK, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, NUŻENIEC, DAGLEZJA, TOWARZYSZKA BRONI, UNIA, BUTLA, STRZELNICA SPORTOWA, CHOREA, CZEPEK, MORENA ABLACYJNA, HUBKA, ŻYWICA BENZOESOWA, METAL NIEŻELAZNY, TAŚMA, AMBRAZURA, ŁAWNIK, PRĄTKI INNE NIŻ GRUŹLICZE, FICKER, TWÓR, SIDLISZ PIWNICZNY, OFICER PRASOWY, KPINA, LUK ŁADUNKOWY, PATOGENICZNOŚĆ, GŁÓG, CZOŁO, IMPOST, DRENAŻ LIMFATYCZNY, KAMIKAZE, CACKO, KRYZYS KATATYMICZNY, GIGANT, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, INIEKCJA, ATRYBUCJA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, KIWI, NAPÓJ WINOPOCHODNY, JASKÓŁKA, PEROKSYDAZA, STYRAK JAPOŃSKI, SIEDLISKO, PRZESTRZEŃ HILBERTA, WARZONKA, ODROŚLE, PUNKTUALNOŚĆ, KRATOWNICA, MŁAKA, SIUSIUMAJTEK, LAGUNA, KUR, NIEMIECKOŚĆ, OPUCHLIZNA, BRZYDAL, KOLONIA, ORSZADA, MEDALION, EKSTREMOFIL, FOLIA, NALOKSON, KWADRAT, PŁAWKA, PASOŻYT, KRUŻA, CYSTOSTOMIA, OGNISKO, KURATOR, TRANSPOZYCJA, GŁOS, RATYSZCZ, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, POTOK, ŻERDZIOWINA, HIPOTROFIA, WARSZTAT, WULGARYZM, TERMINAL, TYMPANON, BABKA, SZPATUŁKA, KREDYT PAŃSTWOWY, OKOP, BŹDZINA, MOCHWIAN, SIEDMIOKROTNOŚĆ, SECESJONISTA, ALIENACJA RODZICIELSKA, AKCJA, WĘŻÓWKA, BLISKIE SPOTKANIE, STADIONIK, ANTENA KIERUNKOWA, CHUTOR, NEUROMEDIATOR, PORNO, MIZUNA, LEKTORIUM, GLORIETA, STACJA, RANA, PREPARAT CHEMICZNY, MONOLOG WEWNĘTRZNY, PIEPRZYK, MARIO, WYCINEK, EGZONUKLEAZA, PARA ZASAD, MOMENT TEORETYCZNY, ROZTWÓR STAŁY, SUPERNOWA, LINOLEUM, ABOLICJONISTKA, STAL, BEZPIECZNIK, JEZIORO POLODOWCOWE, SAMOOBRONA POWSZECHNA, STOS, KONWOLUCJA, DIABEŁEK, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, OKADIA PRĘGOWANA, ASFALT, BIOREMEDIACJA, TRĘDOWNIK, CANZONETTA, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, BRZEMIĘ, GOŹDZIENIEC, ANALIZA WARIANCJI, ZIELENIEC, KONTO DEPOZYTOWE, CHINE, DUCH OPIEKUŃCZY, PASJA, FUNKCJA ZDANIOWA, KULT ŚWIĄTYNNY, ANASTOMOZA, KISZKA WĄTROBIANA, FAKTOR, MECHANIZM ODPALAJĄCY, PREFEKT, ESENCJA, TRANSFORMATORNIA, EGRETA, ARABICA, DZIADEK DO ORZECHÓW, UŁAMEK EGIPSKI, PRZELICZNIK, BON UWŁASZCZENIOWY, TROLLKONTO, PROSIAK, BLOK ENERGETYCZNY, PANTOFAG, WŁOSY WENUS, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, ODMIANA UPRAWNA, PRZEDMIOT, PARTIA, BASEN, PLAZMA, NANSUK, SŁOŃ INDYJSKI, SPANIEL, KOKTAJL KRABOWY, ZWIĄZEK CYKLICZNY, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, SZURPEK POROSŁY, GALASÓWKOWATE, PIEROŻEK, DEKLARACJA, SYLWETA, NIECKA ARTEZYJSKA, PIERWSZOŚĆ, DYSTYCH, ZAROBEK, OTTER, OLEJEK ETERYCZNY, ROZGAŁĘŹNIK, KOROWAJ, WOLTAŻ, BRZOSKWINIA, PROMIENIOPŁETWE, BIROFIL, SZKAPLERZ, MANIFEST, DRUŻYNA, CHURIBKA, CZŁON PODRZĘDNY, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, BUTYL, POMURNIK, RYTON, ZAPORA OGNIOWA, ROZWÓJ ZARODKOWY, DYPTYK, CZEREŚNIA, PUCH KIELICHOWY, TARAN, PŁAZ, KONTRETYKIETA, RUMPEL, PODSKOK, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, MOTYL, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, POLANO, NUKLEOZYD, WALENCJA, INWOLUCJA, CAPRICCIO, LOBELIA, KORA, PAWILON, RADIOMAGNETOFON, PRAGMATYKA, ANTYCYPACJA, KONFISKATA, PIERWSZEŃSTWO, ZASTÓJ, ZAWRÓT GŁOWY, POLICJA, HIPERWENTYLACJA, ZEW KRWI, KOLENIOWATE, SZATA, PRAGNIENIE, AKINEZJA, HANTABA, PRYSZNIC, WÓZ MEBLOWY, FORMACJA SKALNA, BROŃ MASZYNOWA, AGREGAT, JIM, TYMIANEK, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, ALBUM, PODSTAWA, MILANEZ, KOALA, MUTACJA, SIOSTRZYCZKA, FASOLA ZŁOTA, HUMORESKA, ŻABA DARWINA, ?BOLERO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.950 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CENNE DREWNO RÓŻNYCH GATUNKÓW DRZEW (GŁÓWNIE HEBANOWCÓW) ROSNĄCYCH W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ I PODZWROTNIKOWEJ - TWARDE, CIĘŻKIE, TRUDNO ŁUPLIWE, O CZARNEJ LUB CIEMNEJ BARWIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CENNE DREWNO RÓŻNYCH GATUNKÓW DRZEW (GŁÓWNIE HEBANOWCÓW) ROSNĄCYCH W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ I PODZWROTNIKOWEJ - TWARDE, CIĘŻKIE, TRUDNO ŁUPLIWE, O CZARNEJ LUB CIEMNEJ BARWIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HEBAN cenne drewno różnych gatunków drzew (głównie hebanowców) rosnących w strefie międzyzwrotnikowej i podzwrotnikowej - twarde, ciężkie, trudno łupliwe, o czarnej lub ciemnej barwie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HEBAN
cenne drewno różnych gatunków drzew (głównie hebanowców) rosnących w strefie międzyzwrotnikowej i podzwrotnikowej - twarde, ciężkie, trudno łupliwe, o czarnej lub ciemnej barwie (na 5 lit.).

Oprócz CENNE DREWNO RÓŻNYCH GATUNKÓW DRZEW (GŁÓWNIE HEBANOWCÓW) ROSNĄCYCH W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ I PODZWROTNIKOWEJ - TWARDE, CIĘŻKIE, TRUDNO ŁUPLIWE, O CZARNEJ LUB CIEMNEJ BARWIE sprawdź również:

biuro, w którym pracuje notariusz ,
lutowina lub spaw ,
klub piłkarski Jagiellonia Białystok ,
paker, kulturysta, pudzian, osoba, która ma rozbudowaną tkankę mięśniową (często na skutek stosowania anabolików) ,
możliwa do wyodrębnienia część czegoś ,
na głowie byka ,
gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny ,
prawo do własnego bicia monety ,
największy, mieszany splot autonomiczny położony w obszarze klatki piersiowej ,
choroba ludzi i zwierząt, wywoływana przez pasożyty; niegdyś zaliczana do chorób zakaźnych, obecnie klasyfikowana odrębnie ,
paleozoolog austriacki (1875-1946); współtwórca nauki o życiu zwierząt kopalnych ,
osoba, która uszczęśliwia innych ,
telefon bezprzewodowy; przenośny aparat służący do dzwonienia, telefonowania ,
wypróbowywanie broni palnej poprzez strzelanie ostrą amunicją ,
Blindia acuta - gatunek mchu z rodziny drobniaczkowatych ,
brązowo-czerwone drewno pozyskiwane z drzewa Entan drophragma angolense; wykorzystywane do produkcji mebli, parkietów, sklejki, schodów ,
członek orkiestry filharmonicznej ,
miasto w Stanach Zjednoczonych w stanie Nevada ,
słodki napój gazowany, początkowo wytwarzany z soków z owoców drzewa koli i krzewu koki zmieszanych z wodą sodową ,
obraźliwe określenie otyłej kobiety ,
chemik badający skład substancji ,
miasto w płd.-wsch Hiszpanii na płn. od Albacete ,
oficjalne składanie zeznań ,
brak wiedzy na jakiś temat, nieznajomość jakiejś informacji, jakiegoś zagadnienia ,
część mechanizmu pewnych instrumentów (zazwyczaj strunowych) w kształcie drewnianego młoteczka, który służy do uderzania w struny ,
Botrychium multifidum - gatunek psylota z rodziny nasięźrzałowatych; występuje wokółbiegunowo w Europie, Azji i Ameryce Północnej, w Europie tylko w północno-wschodniej i środkowej części, a jego południowa granica zasięgu dochodzi do Alp i Karpat; w Polsce występuje w rozproszeniu na całym niemal obszarze kraju, najczęściej w północno-wschodniej części ,
zaburzenie występujące w części ucha przewodzącej dźwięk: przewodzie słuchowym zewnętrznym lub uchu środkowym ,
Kiaeria starkei, Dicranum starkei - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
struktura nadcząsteczkowa, w której istnieją dwie grupy cząsteczek tworzące wspólną sieć powiązań ,
komunistyczny przywódca Jugosławii

Komentarze - CENNE DREWNO RÓŻNYCH GATUNKÓW DRZEW (GŁÓWNIE HEBANOWCÓW) ROSNĄCYCH W STREFIE MIĘDZYZWROTNIKOWEJ I PODZWROTNIKOWEJ - TWARDE, CIĘŻKIE, TRUDNO ŁUPLIWE, O CZARNEJ LUB CIEMNEJ BARWIE. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast