JEDNOMASZTOWA ŁÓDŹ MORSKA DO PRZEWOZÓW LUB POŁOWÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAT to:

jednomasztowa łódź morska do przewozów lub połowów (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BAT

BAT to:

narzędzie złożone z rzemienia i sznura na pręcie lub kijku, stosowane do popędzania zwierząt, dawniej do wymierzania kar cielesnych, czyli plag (na 3 lit.)BAT to:

najprostszy rodzaj wędki o długości od 2 do kilkunastu metrów (na 3 lit.)BAT to:

hebrajska miara objętości płynów ze starożytności, odpowiadająca ok. 21 lub 40 litrom (na 3 lit.)BAT to:

ludowy instrument perkusyjny, idiofon z grupy zderzanych; drewniana klekotka z uchwytem, złożona z dwóch deseczek o wymiarach około dł. 30-50 cm, szer. 5-6 cm. połączonych na jednym końcu ruchomym zawiasem lub sznurkiem i zaopatrzonych w uchwyty (na 3 lit.)BAT to:

duża, drewniana, uzbrojona łódź przeznaczona do różnych prac pomocniczych we flocie, charakteryzująca się płaskim dnem i niewielkim zanurzeniem, opatrzona żaglem, jednomasztowa (na 3 lit.)BAT to:

penis, członek męski, najczęściej w kontekście pornograficznym (na 3 lit.)BAT to:

BATOG,KAŃCZUG,BIZUN (na 3 lit.)BAT to:

łódź śródlądowa do przewożenia piasku, żwiru (na 3 lit.)BAT to:

w dłoni furmana (na 3 lit.)BAT to:

w ręku woźnicy (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOMASZTOWA ŁÓDŹ MORSKA DO PRZEWOZÓW LUB POŁOWÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.368

CENTRALNE, RAMA, BOCIAN, DODATEK RODZINNY, MISZPELNIK, DYSPEPSJA, SPUST, DWORZANIN, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, KRUPA, CZUJKA, ROZZIEW, REWERS, AGRESOR, REMONT BIEŻĄCY, STROP, LENIUCH, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, KRZYŻ PAPIESKI, ZAWISAK, TOPIEL, DYFTYK, PRZYDZIAŁ, ZADANIE, KLEJÓWKA, POKRĘTKA, ANORAK, KARIN, DOBIEG, BAGIENNIK OBŁY, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, WYROŚLE, WIECZNE PIÓRO, BITUMIZACJA, ŻUŻEL, PSIANKA, CZYREŃ, NERWIAK, NUKLEOZYD, KUPAŹ, CERKIEW, LISTA STARTOWA, KUKIEŁKA LESSOWA, TERYNA, PRZYNĘTA, PROSTOPADŁA, MATURZYSTA, ŻONA LOTA, GRUPA, BYDLAK, AC, OŚCIEŻE, CUG, WITEKS CZCZONY, DESKARZ, FUTRO, NAROST, USTNIK, ZAKŁAD WZAJEMNY, GORĄCY PIENIĄDZ, INTERCEPCJA, TRAMWAJ WODNY, OKEANIDA, ESKORTA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, TELEKONWERTER, OSTEOTOMIA, AUTOBUS SZYNOWY, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, SZEŚĆDZIESIĄTKA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, SAKPALTO, LIŚCIEC, STOPIEŃ NAUKOWY, BĄK, STĄGIEWKA, GŁOWOCIS, KAPSLA, INOKULACJA, MAKARONIARZ, REJESTR, STYLO, ZACIĘCIE, KARA, RAWKA BŁAZEN, ULGA REMONTOWA, FLASZOWIEC, TAŚMOWY, KSIĄŻĘ, SADOWISKO, LINIA ŚRUBOWA, BIRIANI, ODPRAWA POŚMIERTNA, DZIECIACZEK, KATAPLAZM, UDRĘKA, SŁUPISKO, SZKODNIK, MURZYSKO, KOMISJA REWIZYJNA, POSTAĆ, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, WAGNER, TOPENANT, AKOMODACJA, PODGLĄD, ZATRUCIE, WYDATEK RZECZOWY, UDRĘCZENIE, KRĄG KAMIENNY, PADAŁKA, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, DZIABA, KONEW, TARLAK, PRZEKŁADNIA BOCZNA, MODERATOR, FUGA, BZYGI, MORFEM LEKSYKALNY, CYKL FIGURALNY, RADZIECKOŚĆ, TKANKA MIĘKKA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, RAJSKI PTAK, PARTYCYPACJA, KOSZYKÓWKA ULICZNA, TEST, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, JER SŁABY, STUPOR, PIĘTRO, WULWODYNIA, KOLEJKA GÓRSKA, SUPERNOWA TYPU IC, ANALIZA, SEPTET, PLECHA, HERB, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, PASZCZA, SZPAGIETKA BAHAMSKA, LEADER, AWANS, TRANSFER BIEŻĄCY, RUSAŁKA, ŁATA, SIATKA, KARRUKA, ZAKON MNISI, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, SKRÓT, TILAKA, PERŁA, UDERZENIE, BARKAS, NAGANNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, LATARNIA, WŁOCHACZ, BAGNO, KRZYŻYK, OZONEK, STREFA BUFOROWA, RÓG, HRABINI, TRYSKAWKA SZKLANA, PIEROGI, ZYSK, GRUSZKA BOKSERSKA, UFNOŚĆ, MURRINA, MAPA AKUSTYCZNA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, LEJBIK, FIGURA RETORYCZNA, TUSZKA, JUTRZYNA, MASKULINIZM, GENE, BOCZNIK, WAHADŁO, DESNOYER, TREPY, PRZEDZIAŁ, TUMULUS, ADAPTACYJNOŚĆ, OPAR, OCIEKACZ, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, PUNKT SPUSTOWY, WYPAD, KREACJA PIENIĄDZA, RZYMSKI, PLEKTRON, ANTRYKOT, GRZYB, BUTWA, ADWOKAT, ANEGDOTA, ŚWIĘTOKRADZTWO, MODULACJA SKROŚNA, KOŁNIERZYK, ŁACINNIK, KONTRAKT TERMINOWY, PRACA DOMOWA, TRUFLA, EMAKIMONO, HIPOTEKA MORSKA, PRZESTRZEŃ, FORMA, NIEBIOSA, PUSZYSTOŚĆ, PROCH, ROZKŁAD, PASJA, WIERCENIE, UDERZENIE, ŁODYGA, KOMBINACJA, CZÓŁNO, MODRASZKOWATE, CIŚNIENIE, KĘS, CIĘŻKI SPRZĘT, TARYFA ULGOWA, OSŁONOWOŚĆ, TKAŃCOWATE, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, EKSTREMOFIL, TOKI, KUREK, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, CERKIEW, ELEGIA, KABINA, MANIPULATOR KULKOWY, OSADA, KAJZER, JARZĘBINÓWKA, BEAN, PIEKARNIK, WYŁAWIACZ, WNĘTER, UKŁAD PLANETARNY, BĄBELEK, WARGACZ, BRAMSEL, MAŚLANKA, UNIA PERSONALNA, ŻYŁKA, STATEK KORSARSKI, TURMA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, TYMIANEK, GRZYWNA, MIECZNIK, OSPA, WYBIEG, TRAGIZM, RZEZALNIA, UPGRADE, RAJOKSZTAŁTNE, DULKA, OSA, SIEROTA, KONWENT, APOKATASTAZA, DUKLA, SMOCZEK, AKORD, ASTRAGALOMANCJA, ŻEGLARZ, KIEŁBAŚNICA, RÓG, STACJA POSTOJOWA, STÓŁ, NIALA, KONNICA, GÓRALSKI, DRYBLING, DIABLOTKA, TENDENCJA, PORCJA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, DESKA ŚNIEŻNA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, KURACJA, SURFINGOWIEC, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, WICIOKRZEW, NAGOLENNIK, SKATING, SUCHORYT, FIOLET GENCJANOWY, ?SENES.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.368 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOMASZTOWA ŁÓDŹ MORSKA DO PRZEWOZÓW LUB POŁOWÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOMASZTOWA ŁÓDŹ MORSKA DO PRZEWOZÓW LUB POŁOWÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAT jednomasztowa łódź morska do przewozów lub połowów (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAT
jednomasztowa łódź morska do przewozów lub połowów (na 3 lit.).

Oprócz JEDNOMASZTOWA ŁÓDŹ MORSKA DO PRZEWOZÓW LUB POŁOWÓW sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - JEDNOMASZTOWA ŁÓDŹ MORSKA DO PRZEWOZÓW LUB POŁOWÓW. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast