HOLENDERSKI ŻAGLOWIEC JEDNO- LUB DWUMASZTOWY, UŻYWANY NA FRYZYJSKICH I NIDERLANDZKICH WODACH PRZYBRZEŻNYCH W XVII-XIX W - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUFF to:

holenderski żaglowiec jedno- lub dwumasztowy, używany na fryzyjskich i niderlandzkich wodach przybrzeżnych w XVII-XIX w (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KUFF

KUFF to:

używany od starożytności do czasów współczesnych okrągły pleciony z trzciny kosz, uszczelniany asfaltem lub smołą; służył m.in. do transportu na rzekach Eufrat i Tygrys (na 4 lit.)KUFF to:

XVII-XIX w. żaglowiec holenderski używany na płytkich wodach (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HOLENDERSKI ŻAGLOWIEC JEDNO- LUB DWUMASZTOWY, UŻYWANY NA FRYZYJSKICH I NIDERLANDZKICH WODACH PRZYBRZEŻNYCH W XVII-XIX W". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.762

POCHODNA FORMALNA, SĄSIEDZKOŚĆ, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, ESTOŃSKOŚĆ, NAWIETRZAK, KOŁYSANIE, CYPRZYN, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, GRZECH POWSZEDNI, MASKOTKA, KAFAR, WYSŁUGA LAT, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, DRAMATYCZNOŚĆ, LANDO, DICKENS, ANTEPEDIUM, ŁAŹNIA, KLAUZULA, GOMÓŁKA, AMARANTOWOŚĆ, KASOWNIK, UTYLITARYZM, BIOKOMINEK, DZIAŁ, BRAK, ZAJĄCZEK, RADIANT, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, KAPITUŁA GENERALNA, SERYJNY MORDERCA, ANSAMBL, PRÓBA, RÓG, STUZŁOTÓWKA, DYSK PLACIDO, LICYTACJA, KORZENIONÓŻKI, UKŁAD INERCJALNY, STEK, PTASIE MLECZKO, LANDSZTURM, TENUTA, CYTADELA, HUBA, ILOCZAS, RENÓWKA, AKROBACJA, OSMYK, JOAN, BUŃCZUK, ZAGRANIE, PAJAC, PODWOIK, STOPA NARZUTU, OPARCIE, ROZKAZ PERSONALNY, ARAGOŃSKI, TRASZKA GÓRSKA, LAGUNA, ODRĘTWIENIE, SREBERKO, HACKAMORE, BULIONER, ARKUSZ DRUKARSKI, CHYBIŃSKI, GNIAZDO SIECIOWE, ROTUNDA, NURCE, REN, ATRYBUCJA, CHORWACKOŚĆ, ARON, ZŁOTOGŁÓW, APRETURA, PRZEMYT MRÓWKOWY, CHOCHOŁEK, FAKT PRAWNY, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, ZBIÓR OGRANICZONY, EGZORCYZM, KREW, GRADUAŁ, PODATEK DOCHODOWY, ŁAPANIE, SPÓJNIK ŁĄCZNY, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, WILGOTNOŚĆ, WIGOŃ, EMPIREUM, RURA OGNIOWA, PŁOMYCZEK, VAT, SERENADA, ŁUPINA, MANKIETY, KOSARZ, KUMKWAT, ZATOKA, KOLEŚ, PRZYRODNIA SIOSTRA, DŁUGI WEEKEND, RABAT, POR, KACZUGA INDYJSKA, SLUP, CHŁOSTA, LOTNISKO, STATYWIK, BAWOLE OKO, GUARANA, SZARY RYNEK, OGNIWO, ALWAR, MANIFEST, ŹRÓDŁO POLA, ROZPAD, ŁAKNIENIE SPACZONE, ROLA, JEDEN CZORT, BEZGŁOWOŚĆ, PRZETWÓR, PIELGRZYM, PSYCHOLOGIA, WYRĘBISKO, NADBUDOWA, BENTAL, ŻURAW, INTERCEPCJA, PERŁA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, BRANŻA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, EMPIRIOKRYTYCYZM, URZĄDZENIE RADIOWE, MUFKA, ŻYDOWIN, PONCZÓWKA, ODCHYŁ, NIECKA WYPADOWA, KANEFORA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, BLOKHAUZ, TEŚCIK, ŚWIECA, GAPA, CZYNNIK CHŁODNICZY, PROPORZEC, AUTOBUS PRZEGUBOWY, ŻYDOSTWO, GATUNEK ITEROPARYCZNY, AUTOMAT, CEMENT STOMATOLOGICZNY, PANORAMA, ELEKTROLIT, RZEKA EPIZODYCZNA, INTERNACJONAŁ, WIERCIPIĘTKA, PUNKT MOTORYCZNY, SAJGONKA, EFEKT SNOBA, PLAŻA, PÓLKO, PROSEKTORIUM, MONOPOL, PRÓBA JĄDROWA, EMALIA, KONSOLA, MODERATOR, KARTAUNA, MONTAŻ, RZYGACZ, ZGORZEL, LĘDŹWIE, MURZYŃSKI, FUNDUSZ PODSTAWOWY, ORLĘ, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, KAMIEŃ OZDOBNY, MIESZACZ, JANE, SAMOREALIZACJA, STRZAŁA, DAWCA NARZĄDÓW, BRZEZINA, KARTOTEKA, SUBSTANCJA OBCA, ROTA, DRUT, KAPRYS, DZIEŁO SZTUKI, SNICKERS, SZTAFAŻ, ZAPIS, PSYCHODELICZNOŚĆ, KAPRALSTWO, NIEMOŻNOŚĆ, TARAN, BORDER, CZYŚCIOSZKA, PRZYKURCZ, JĘZYK URZĘDOWY, POPIELNIK, FESTON, WAŁ DZIĄSŁOWY, ZRZUT, NIEOCZYWISTOŚĆ, EKSPANDOR, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, SZKARADA, FILC, DOMEK, DYSKONTO, ZADOŚĆUCZYNIENIE, BARD, POLATUCHA, MIŃSZCZANKA, ŁAPA, MELONIK, KRAWAT, REDINGOTE, CANZONA, ATRAPA, KURT, CYSTERNA, KAWALKADA, DRUHNA, HAYDN, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, NIEWINNA KREW, WODY TERYTORIALNE, ŁOWCA , MEDALIK, BOCIANIE GNIAZDO, LODOWIEC GRUZOWY, MISIEK, OBSERWATORKA, KOKORYCZKA, CZŁON OKREŚLANY, POWIEŚĆ GOTYCKA, MURARKA RUDA, LEK PRZECIWBÓLOWY, WALENCJA, SZUPINKA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, KREDYT KUPIECKI, BIAŁY MARSZ, NACZYNIE OZDOBNE, BLENDA SMOLISTA, BEZSENS, NADSCENIE, KRYSZTAŁEK, RAMIENICOWE, TRZMIELINA, RÓWNONOGI, SZYFON, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, WCINKA, SZAROWIPTERYKS, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, OBUNOGI, AGREGAT KRYSTALICZNY, AGATA, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, MASA KAJMAKOWA, PRZYWILEJ EMERYTALNY, SYSTEM ALARMOWY, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, SZYBKOŚĆ, KAWATYNA, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, SZTYFT, PROFITENT, CZARNY DĄB, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, PUMPERNIKIEL, TRAWERS, ŚLIZGAWICA, PODUSZKA, RAUT, POJAZD, EMBLEMAT, JOL, AQUAFABA, PUNKT KATECHETYCZNY, NOSOROŻEC, WYRĄB, GRANAT, SZERŻA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, BOB, ABAJA, INDEKS, NIEWIERNOŚĆ, KIWI, ?GRODŹ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.762 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HOLENDERSKI ŻAGLOWIEC JEDNO- LUB DWUMASZTOWY, UŻYWANY NA FRYZYJSKICH I NIDERLANDZKICH WODACH PRZYBRZEŻNYCH W XVII-XIX W się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HOLENDERSKI ŻAGLOWIEC JEDNO- LUB DWUMASZTOWY, UŻYWANY NA FRYZYJSKICH I NIDERLANDZKICH WODACH PRZYBRZEŻNYCH W XVII-XIX W
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUFF holenderski żaglowiec jedno- lub dwumasztowy, używany na fryzyjskich i niderlandzkich wodach przybrzeżnych w XVII-XIX w (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUFF
holenderski żaglowiec jedno- lub dwumasztowy, używany na fryzyjskich i niderlandzkich wodach przybrzeżnych w XVII-XIX w (na 4 lit.).

Oprócz HOLENDERSKI ŻAGLOWIEC JEDNO- LUB DWUMASZTOWY, UŻYWANY NA FRYZYJSKICH I NIDERLANDZKICH WODACH PRZYBRZEŻNYCH W XVII-XIX W sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - HOLENDERSKI ŻAGLOWIEC JEDNO- LUB DWUMASZTOWY, UŻYWANY NA FRYZYJSKICH I NIDERLANDZKICH WODACH PRZYBRZEŻNYCH W XVII-XIX W. Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast