WNĘKA W MURZE LUB W ŚCIANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NISZA to:

wnęka w murze lub w ścianie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NISZA

NISZA to:

przen. obszar mało znany, niewykorzystany (na 5 lit.)NISZA to:

półkolista wnęka w murze, przeważnie zasklepiona (na 5 lit.)NISZA to:

odcinek kanału centralnego ogrzewania, w którym umieszczony jest kompensator (na 5 lit.)NISZA to:

zagłębienie w murze (na 5 lit.)NISZA to:

ścienna wnęka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WNĘKA W MURZE LUB W ŚCIANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.223

PARCH, KRĄŻNIK, DRESZCZ, PUSZYSTOŚĆ, OSOBA, KASKADA, ROSOŁEK, PRAGMATYKA, OCHRONA INDYWIDUALNA, LUNETA, OKRĘT FLAGOWY, TARCZA, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, MAKATKA, RÓŻNICA, EMPIREUM, NIESTAWIENNICTWO, ORŁORYB, HERBICYD, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, CHLOROHEKSYDYNA, NACZYNIE WIEŃCOWE, DOBIEG, MONITOR, KALIKO, WZIĘCIE POD WŁOS, MIMEOGRAF, MANCA, SCHAB, TAMARILLO, OGÓR, PALCÓWKA, RADIOMAGNETOFON, CHARYZMAT, KAPOTAŻ, INTELEKTUALISTA, DOWÓD, SIDARA, WIERNOŚĆ, KONTAKT, CHÓR, CENA MAKSYMALNA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, REN, CZARCIE NASIENIE, PIERÓG, MOŁDAWSKI, FINAŁ, UŻĄDLENIE, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, MODEL, ANNA, PLANTACJA, BILANS BRAMKOWY, ZABYTEK RUCHOMY, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, ANALIZA, MINY, PROROCTWO, PIĘCIOZŁOTÓWKA, OSKARŻENIE, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, NAKIEROWANIE SIĘ, ASSAPAN, PACJENCJA, MISTRZ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, SYNONIM TAKSONOMICZNY, ARTUR, WYSTRÓJ, REJESTR, JAZ, DODATEK AKTYWIZACYJNY, OBCHÓD, BENEFICJENT, ŚWIECA, ZIARENKO, SZLAUCH, MAŁPI GAJ, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, FLAUSZ, ABSZTYFIKANT, CIAŁO, TURZYCA, NAPÓJ WINOPODOBNY, RZĄD, PRZYKRYWKA, SZKOCKOŚĆ, SUWAK, WYDAWNICTWO ZWARTE, POKRZYWA, BRYKLA, TRANSWESTYTA, PANDAN, PUNK ROCK, SKALNICZEK SIWY, MONTAŻOWNIA, ANSAMBL, SZMER, PRACA, BEATA, UMYWALNIA, TARADAJKA, TITR, ABOLICJONISTA, APOLOGETA, SMOLT, GAJNIK LŚNIĄCY, UJĘCIE, KOMORA NABOJOWA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, WODOROSIARCZEK, LICENCJA PRAWNICZA, HISZPAN, MATRYCA STRUKTURALNA, MELASA, SIEROTA ZUPEŁNY, GOUDA, PRZEPRÓCHA, KOLET, INICJATYWA USTAWODAWCZA, SSAK, SZKRAB, WYMIAR, LINIA, PAŹDZIERZ, CZESKI BŁĄD, BATERIA, RELIKWIA, REFLEKS, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, METRYKA, KURHAN, STOPKA, BLIŹNIACZOŚĆ, POCISK ODŁAMKOWY, ABLACJA LODOWCOWA, KOREKTOR, CYTODIAGNOSTYKA, KRYSZTAŁEK, FANTOM, NORMALIZACJA, WRZÓD TRAWIENNY, OTWÓR, KAWA, KRAWAT, ŁOTOK, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, PLATYKLADUS, ANEKSJA, POTENTAT, POWIEŚĆ S-F, KOMENDA, SINGIEL, ODTWÓRCA, OZONEK, PALNIK, JEZIORO RELIKTOWE, PRZEWRÓSŁO, KILOWAT, WIATR, PRZEKAZIOR, KOKTAJL MOŁOTOWA, ĆWICZENIE, KHMER, FINAŁ, SIOSTRA, TENISISTA STOŁOWY, SIŁA AERODYNAMICZNA, OBJĘTOŚĆ, ASYGNACJA, CHOREG, RAUT, KONIEC, NAGANNOŚĆ, SONDA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, KONSERWACJA, SŁODZIAK, KAMIENNIK, AMBASADOR, INWOLUCJA, ZORZA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, WNIEBOWZIĘCIE, WĄŻ, SENSYBILIZATOR, OBJAW ZASŁONOWY, PŁUŻEK, IRC, DYSKRETKA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, HEMOROID, AGATA, CHOROBA DZIEDZICZNA, KĄT WYPUKŁY, SILNIK SPALINOWY, KLAMOTY, STARTER, FILODENDRON, KLINIKA ODWYKOWA, CUG, REKOLEKCJE, OKRZOSEK, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, KAMIZELKA KULOODPORNA, KRANÓWKA, ŚCIÓŁKOWANIE, INTERWENCJA, HASŁO, KOLUMBARIUM, KOD IDENTYFIKACYJNY, EKSPLOATATOR, GŁÓWKA, WŁÓCZĘGA, SZCZĘKOT, CENZURA, ZABIEG, EMOTIKON, PARAROTACYZM, ZAKOPCENIE, UKŁAD URBANISTYCZNY, FLANELA, SZYSZKA, MAŁŻ, ALBUMIK, ZBRODNIA, KUPNO, WOJNA CELNA, NAMIESTNIK, ILUMINATOR, PŁACA ZASADNICZA, OBIEKTYWNOŚĆ, POWIEŚĆ RZEKA, NIHILIZM, WYROSTEK BARKOWY, FOTEL GINEKOLOGICZNY, ZOOFAG, MACKI, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, POPELINA, ELEKTROWÓZ, MOTYLEK, KOMIN, SAGAN, TYMIANEK, KROKIEW, POLETKO DOŚWIADCZALNE, LIST PASTERSKI, BALIA, ATOL, SZAL, GUMKA, PAŁKA, PRZEWRÓT, DROBIAZG, PARTYCYPACJA, BABINIEC, SOLANKA, JUTRZYNA, OBYWATELKA, ZIARNIAK, ANTAGONISTA, POLIPTYK, WYJAZD, BILLBOARD, GAJA, WARZYWO, PRZECHÓW, MOC, POŁOŻENIE, ROBOTA, HEDONIZM ETYCZNY, BODMERIA, ŻORŻETA, KOSZULKA, STWARDNIENIE GUZOWATE, GLORIA, NARTA, SPRZEDAWCA, AUTOPARODIA, KARTAUNA, GŁOWA, CZAS TERAŹNIEJSZY, GNIAZDO, BLUES, POLEW, PRZYSTRÓJ, PATROLOWIEC, MAKROPOLECENIE, SZTUCZNE SERCE, KEYBORD, ZĄB, PLANETOIDA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.223 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: wnęka w murze lub w ścianie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WNĘKA W MURZE LUB W ŚCIANIE to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NISZA, wnęka w murze lub w ścianie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NISZA
wnęka w murze lub w ścianie (na 5 lit.).

Oprócz WNĘKA W MURZE LUB W ŚCIANIE inni sprawdzali również:

żywica balsamiczna pozyskiwana z naciętych pni drzew z rodzaju styrak (Styrax) ,
podział elementu systemu władzy na dwie, względnie niezależne instytucje ,
w chemii: symbol antymonu ,
rodzaj reflektora ,
odmiana neurastenii ,
Porcellio scaber - gatunek lądowego skorupiaka, należący do gromady pancerzowców; ciało owalne o długości 10-20 mm, silnie spłaszczone grzbietobrzusznie, wyraźnie posegmentowane ,
córka generała - oficera wojskowego ,
napój otrzymywany z pasteryzowanego, odtłuszczonego mleka zakwaszonego maślanką ,
gwiazdnica bagnowa, Stellaria uliginosa - gatunek roślin z rodziny goździkowatych ,
miasto i port w Japonii (płd. Honsiu) nad Wewnętrznym Morzem Japońskim ,
najstarszy dział astronomii, obejmuje metody określania położenia i ruchów ciał niebieskich ,
antycząstka kwarka; posiada niezerowy ładunek (przeciwny do danego kwarku) i może być przyspieszany za pomocą pola elektrycznego lub magnetycznego ,
urządzenie sterujące elementem lub zespołem elementów systemu elektroniki ,
wyrób metalowy walcowany w kształcie płaskiego prostokąta, o znacznej długości ,
nerw czuciowy i ruchowy, gałąź długa splotu krzyżowego ,
w nowych mediach - stała blokada użytkownika ,
system gospodarczy - uregulowany prawnie i zorganizowany instytucjonalnie system wytwarzania i wymiany dóbr, będący częścią systemu społecznego; system zarządzania gospodarką, z charakterystycznymi typami instytucji i mechanizmów regulacyjnych ,
pusta przestrzeń wewnątrz osteonu, w której znajdują się naczynia krwionośne i włókna nerwowe, odżywiające kość ,
Eupatorium purpureum, Eutrochium purpureum - gatunek roślin należący do rodziny astrowatych ,
prowincja we wsch. Kubie- morska baza wojskowa USA ,
instrument dłużny, który ogranicza odpowiedzialność emitenta do wysokości przychodów przedsięwzięcia finansowego ,
to, że coś jest przestarzałe, nie robi już wrażenia, nie podoba się ,
zawartość balii, dużego, drewnianego naczynia do prania bielizny ,
energia promieniowania Słońca ,
segment rynku giełdowego przeznaczony dla papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, charakteryzujących się m.in. mniejszym kapitałem i niższą płynnością; obejmuje on akcje spółek dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale niespełniających warunków bycia notowanymi na rynku podstawowym ,
mieszkaniec stolicy Estonii ,
rzeczywista, realna wartość pieniądza, określająca, ile dóbr i usług można nabyć za jednostkę pieniądza ,
rachunek jako stan majątkowy ,
osoby zgromadzone przy jednym stole ,
wojownik, mężny rycerz

WNĘKA W MURZE LUB W ŚCIANIE. Dodaj komentarz (0)

      2 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

x